Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

İlhan’a Mektuplar

01 Ağustos 2017 - 09:44 - Güncelleme: 01 Ağustos 2017 - 09:51

~~İlhan’a Mektuplar
                                                                                                                           “Hâkipâye yüz sürerim İnşallah"  “                    
Mektuplar, genelde sınırlı bir iletişim ve özleyişi yansıtmasına rağmen, kütlenin malı olmuş kimselerde onun özelliklerini net ve samimi bir şekilde gözler önüne serer. Bu bağlamda mütefekkir, yazar Samiha Ayverdi’nin, İlhan Ayverdi’ye yazmış olduğu mektuplar Kubbealtı Neşriyat’tan yayınlandı.*
Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant’ın yayına hazırladığı mektuplar İki Vatan ve İman Kal’ası’nın haşmetini ne de güzel göstermektedir.


Bu mektuplar bir hayat üslubunun, vatan sevgisinin ve insanlığın güzel örnekleriyle doludur. İşte kitaptan bazı bölümler:
“Nihayet insan insandır. Ne kadar bozuk ve basit bir cemiyetin malı da olsa, günün birinde aklı başına gelip: Ben neyim, niye geldim bu dünyaya, kimin için ve ne maksat için yaşıyorum diyebilir.” S.52-53
“Bu yabancı şehir akıl almaz derecede sonsuz bir yeşillik tufanı… Parklar, bahçeler, çiçekler, havuzlar,… Yazık güzel İstanbul’a” s-195
“Bana zorla verdiğin Gazavat-ı Hayreddin Paşa bir şaheser. O ne dil o ne tatlı ifade. Bizim devrin kullanıp da bugünün zavallılarının bihaber oldukları kelime, tabir ve mesellerin altını kurşun kalemle çiziyorum. Ne hazin ki, yalnız kelime hazinelerimizi heba etmemişiz, milli ve tarihi çehremizi seyredecek aynayı da parça parça eylemişiz.” S. 226.
“Asıl buradan size getirmek istediğim bir şema var. Sûfi adı altında geçinen beynelmilel-uluslar arası karanlık adamların kurup işlettikleri-hâşâ- tekkelerin iç yüzüne dâir.” S.49
“Beraberce Kubbealtı Cemiyeti’ne gittik,  Nihad Sami ve Ekrem Bey kitap tanıtımı yaptılar,  üniversite korosu eserler icra etti. Yahya Kemal’den eserler okundu. Davetliler arasında Ahmet Kabaklı, Tarık Buğra, Faruk Nafiz Çamlıbel, Tayip Gökbilgin, Süheyl Ünver vs. vardı. Ahmet Kabaklı korodaki gençler çalışacak yer bulamıyormuş dedi.  Ve hemen Cemiyette,  müzik kolunun temeli atılıverdi.” S.91-92
İlhan Ayverdi’nin üstün gayretleriyle çalışılmakta olan lügat” bir eserden ziyade Türk milleti için bir cephe savaşı” olmuştur. Kitapta bu mücadeleden örnekler vardır.


İnsani değer ve prensiplerin ön planda olduğu Mektuplar’da, ülke gündeminin takip edilmesi, milli konularda gösterilen hassasiyet, kitap ve makaleler basılması, aydınlanma, kültür, sanat faaliyetleri ve Kubbealtı Cemiyetinin kurulmasının çabaları ve izleri mevcuttur.
Bu mektuplar şahsi bir iletişimin ötesinde ilgili devrin sosyal ve kültürel durumlarına, bazı hâdise ve kişilere, âgâh ve özel bir pencereden şâhitlik etmektedir.
Celil Altınbilek                                                                                      31.07.2017  
*Samiha AYVERDİ Mektuplar 4- İlhan AYVERDİ Kubbealtı Neşriyat İst. 2016