Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

BİRLİK, BERABERLİK VE BÖLÜNMÜŞLÜK

02 Temmuz 2014 - 11:24

BİRLİK, BERABERLİK VE BÖLÜNMÜŞLÜK

İhtiyar Avrupa ile kaçkınlar memleketi Amerika kendi sınırlarında birlik ve beraberlik içinde yaşarken, niye dünyanın diğer coğrafyaları; Türkiye, Balkanların bir kısmı, Ortadoğu, Afrika, ve Kafkasya'da rahat huzur ve birlik daim olmuyor.

Elbette bu endişesiz hayatta, Batı'nın kendi insanına verdiği değerle, ilim ve sanatla hamle yaparak, teknolojik üstünlük sağlaması ve ülkeleri idare eden kurumları sağlam temeller üzerinde yerleştirmesi gösterilebilir.

Lakin bir medeniyetin maddi üstünlük sağlaması, diğer medeniyet ve coğrafyaları baskı altında tutması ve sömürmesine cevaz vermemesi gerekir. Bizim tarihimiz bunun örnekleri ile doludur.

Memleketimizdeki işleyişe dönecek olursak;

Ülkenin harcını meydana getiren bir “fikri değerleri”, bir de” fiziki kurumları”  vardır.

Fikri Değerler; vatan, din, dil, kültür, sanat, edebiyat, örf, adet ve tarihten gelen birlikte yaşama alışkanlığıdır.

Fiziki Kurumlar; Devleti ayakta tutan müesseselerdir ki, yasama, yürütme, güvenlik ve eğitim benzeri organlardır.

Fikri Değerlerden başlayarak bir vaziyet değerlendirmesi yaptığımızda;

Vatan fikri ne yazık ki garip bir ümmetçilikle yıpratılmaya çalışılmaktadır.

İftihar etmemiz bir dilimiz varken, O'na ortak koşup, küçük görmekte, yabancı dilde eğitim yapmayı marifet saymaktayız.

Peygamber Efendi'mizin sevgi ve hoşgörüyle ulaştırdığı, atalarımızın şefkatle yaşadığı dinimiz varken, taassuba sarılıp, karşısındakine müsamahasız, hatta nefretle yaklaşan, acımasız ve ben merkezli bir din geliştirmekte çoklu yarış etmekteyiz.

Asırlarca süren beraber yaşama alışkanlıklarımızı ise fitne, ayrılık ve ayrılıkçılar namına heba etmekteyiz.

Milli bir sanat, edebiyat ve kültür konusu ise en önemli meselemizdir. Ki bir kaç satırla geçiştirilemez.

Memleketin harcını oluşturan Fiziki Değerlere gelince, birkaç kelime ile de bahsetsek, yürütme içindeki, eğitim kurumları, emniyet, ordu, ve daha nicesinde işleyiş liyakat, prensip, hizmet aşkı, vatan sevgisi üzere olması gerekirken zaman, zaman kendi içlerinde ve dışlarında çeşit, çeşit ayrılık, güç ve menfaat kavgası ve bir bölünmüşlük göze çarpmaktadır.

Karamsarlığa kapılmaya ve çözümleri uzakta aramaya gerek yoktur. Gecenin en koyu vakti, sabaha en yakın zamandır. Biz İmparatorluk kurmuş bir Millet olarak kendi kendimize ve kaynaklarımıza dönerek, bizi biz yapan Fikri Değerlerin, yeniden ihyasına geçmek zaruridir.

Sözü Koca Yunus'la bitirelim;

“Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası.”

Celil Altınbilek