Doç. Dr. Kürşat Yıldırım Yazdı: "DONUK HOCAMIZI ANDIK"

İstanbul Ün. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Kürşat Yıldırım'ın 16 Kasım 2022 tarihinde Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Hoca için gerçekleştirilen "Anma Günü" ile ilgili yazısı.

Doç. Dr. Kürşat Yıldırım Yazdı: "DONUK HOCAMIZI ANDIK"
17 Kasım 2022 - 11:45
DONUK HOCAMI ANDIK
Doç. Dr. Kürşat Yıldırım/İstanbul Ün. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi


16.11.2022 tarihinde merhum Abdülkadir Donuk Hocamız andığımız programımızı yaptık. Güzel oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak, Dekanımız Prof. Dr. Hayati Develi, Rektör Yardımcımız ve Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. İlyas Topsakal teşrif ettiler.
Tarih Bölüm Başkanlığı’mıza, toplantıyı düzenleyen başkanımız Prof. Dr. Fatih Sancaktar ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu hocalarımıza teşekkürler.
Hocamın ruhu şad olsun.
Ben O’nun son asistanıydım, 2009’dan 2015’e kadar her an yanındaydım.
Beni O asistan olarak aldı, ekmeğimi verdi, beni O yetiştirdi.
Ben çoğu şeyi O’ndan öğrendim. Bilhassa tarih metodu bakımından O’na çok şey borçluyum. Ben konuşarak hocamı anmak istemedim, bunu en baştan Fatih ve Ali hocalarıma açıkça ifade ettim; çünkü duygusallaştığımda konuşamıyorum, hocamın hatırası karşısında ancak hüzünle susabilirim…
Bugün Donuk Hocamın ailesi fakülteye geldi, 318 numaralı odamızda ağırladık, Hocamın bana emanet ettiği Doktora Diploması’nı oğlu, kıymetli ağabeyim Prof. Dr. Bilge Donuk’a tevdi ettim. Kızı Ülkü ablamız daha önce sormuştu, görünce çok duygulandı. Annemiz her zamanki metanetiyleydi. Elini öpünce “Kürşat nasılsın?” dedi. Nasıl olayım. Hocam’ın bazı özellikleri vardı: “1- İyi bir insan idi 2- İyi bir Türk idi 3- İyi bir Müslüman idi”. Biraz önce Ali Ahmetbeyoğlu Hocam ile konuştum. “Hocamın ruhu inşallah şad olmuştur” dedi. Olmuştur. Olmuştur. Donuk Hocam, seni o kadar çok özledim ki… Aylar önceden ayarlanmış saat 17:00’daki başka bir konferansım olunca saat 16:00'da ayrılmak zorunda kaldım ki zaten toplantı bitmişti.
Hocamın kısa biyografisini ve yayınlarını burada vermek isterim. Hocamın her şeyini toplamaya çalıştım. Umarım, kaçırdığı bir şey olmamıştır, lütfen eksik varsa bildirin ekleyeyim.

Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Biyografisi
Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, 24 Mart 1948 günü Adana İlinin Ceyhan İlçesinin Sağkaya (Kırmıt) nahiyesinde doğdu. Ailesi cumhuriyetin ilk yıllarında Türkistan’dan gelmedir. Ana tarafı Küçük Cüz Kazaklarından, baba tarafından Karakalpaklardan idi. İlkokulu doğduğu köyde, orta okulu (1963-1964) ve liseyi (1966-1967) ise Ceyhan’da ikmal etti. 1968’de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kayıt oldu, 1972’nin Haziran ayında bu bölümün Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. Yardımcı sertifikaları Yeniçağ Tarihi ile Fars Dili ve Edebiyatı idi. Aynı yılın sonunda yapılan yabancı dil imtihanını kazanarak doktora çalışmalarına Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun yanında başladı. 1969 yılından asistanlığa tayin edildiği 1975’e kadar Umumi Türk Tarihi kürsüsü kütüphanesinde kütüphane memuru olarak çalıştı. 1975 yazında 4 aylık kısa devreden istifade ederek İzmir, Bornova’da askerliğini yaptı. 1978’de “Türklerde Devlet ve Teşkilatı” başlıklı doktora tezini tamamlayarak aynı yılın Haziran ayında “Doktor” unvanını aldı. 1980 yılının Ekim-1981 yılının Nisan ayları arasında (6 ay) Amerika’ya kendi imkânlarıyla ilgili konularda çalışmak üzere gitti ve Colombia Üniversitesi’nde araştırmalar yapma imkânı buldu. 1983 yılında “Eski Türk Unvanları” başlıklı teziyle doçentlik imtihanının bütün safhalarını tamamlayarak “Üniversite Doçenti” unvanını aldı. 1984 yılında Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun emekli ve rahmetli olması sebebiyle Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. 1988 yılında “Türk Hükümdarı” başlıklı takdim teziyle Profesör oldu. 15 Ocak 2015 tarihinde emekliye ayrıldı. Emekliliğini müteakip Haliç Üniversitesi tarih bölümünde kısa bir süre çalıştıktan sonra Beykent Üniversitesi tarih bölümü başkanlığı görevini üstlendi. Yakalandığı amansız hastalık sebebiyle 24 Ağustos 2022 günü vefat etti. Rukiye Hanım ile evli olup Bilge ve Ülkü adlı iki evladı ve Bengü, Begüm, Alp Bilge adlı üç torunu vardı. Çok sayıda kitap ve makale çalışması yanında bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında toplam olarak 200’ün üzerinde tebliğ, konferans ve seminer çalışmalarında konuşmalar yaptı. Üyesi olduğu kuruluşlar şunlardı: Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Aydınlar Ocağı, Türk Ocağı, Turan Kültür Vakfı, Ayas İshaki Türkistan-İdil Ural Vakfı, Türkistan Vakfı.
Kitaplar
1. Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, İstanbul, 1989.
2. Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu, İstanbul, 1989.
3. Türk Hükümdarı, İstanbul, 1990.
4. Türklük Mücahidi İsa Yusuf, Haz., Altan Deliorman-Abdülkadir Donuk-Isa Kocakaplan, İstanbul, 1991.
5. Türk Dünyası Kültür Atlası, (Müşterek), İstanbul, 1997.
Makaleler
1. “Türk Devletinde Hakimiyet Anlayışı”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. X-XI, 1981, s. 29-56.
2. “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”, Tarih Dergisi, S. 33, 1982, s. 147-168.
3. “Eski Türklerde Hükümdarın Vazifeleri ve Vasıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 17, 1982, s. 103-152.
4. “26-30 Ağustos 1922 Ta’arruzu ve Turan Taktiği”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 12, 1982, s. 459-498.
5. “Eski Türk Devlet Teşkilatında Yabgu Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Türk Kültürü Araştırmaları F.K. Timurtaş Armağanı, XVII-XXI/1-2, Ankara, 1983, s. 71-78.
6. “Tarihte Kurulan Türk Devletleri”, Türk Kültürü, S. 249, 1984, s. 19-25.
7. “Eski Türk Devlet Teşkilatında Tarhan Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Tarih Dergisi, S. 34, 1984, s. 81-90.
8. “Zaferler Ayında Kaybettiğimiz Büyük Alim Kafesoğlu”, Türk Edebiyatı, S. 132, 1984, s. 54-55.
9. “Türk’ü İslam’a İslam’ı Türk’e Bağlamayı Başardı”, Boğaziçi, S. 27, 1984, s. 20-21.
10. “On Dilli Bizans”, Türk Kültürü, S. 257, 1984, s. 1-4; Yeni Batı Trakya, S. 18, 1984, s. 15-16.
11. “Tarihte 16 Türk Devleti Mes’elesi ve Türk Devletinin Karakteri”, Türk Kültürü, S. 251, 1984, s. 1-17.
12. “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları I/ Eflatun/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 2, 1984, s. 56-63 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
13. “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları II/ Wang Mang/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 3, 1984, s. 69-74 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
14. “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları III/ Mazdek /”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 4, 1984, s. 44-49 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
15. “Tarihte Sosyalizmin Fikir Babaları IV/ K. Marks/”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 5, 1985, s. 40-42, 83-85, 28-32 (Arapça ve İngilizcesi ili birlikte).
16. “Ölümünün I. Yıldönümünde: Tarihçi Kafesoğlu”, Türk Kültürü, S. 269, 1985, s. 13-19.
17. “Eski Türk Devlet Teşkilatında Bey Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 1985, s. 7-10.
18. “Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (20-22 Mayıs 1985, Ankara)”, Türk Kültürü, S. 266, 1985, s. 51-57.
19. “Eski Türk Devlet Teşkilatında Tanhu Unvanı ve Tarihi Gelişmesi”, Türk Kültürü Araştırmaları Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan, XXIII/1-2, Ankara 1985, s. 205-208.
20. “Türkçe İl (Devlet) Deyimi Hakkında”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 35, 1985, s. 137-144.
21. “Türklerde Vatan Sevgisi”, Türk Kültürü, S. 266, 1985, s. 1-9.
22. “Dünya Destanlarına Türk Tesiri”, Türk Edebiyatı, S. 145, 1985, s. 51 vd.
23. “Ölümünün İkinci Yıldönümünde Kafesoğlu’nun Gözüyle Atatürk”, Türk Kültürü, S. 280, 1986, s. 1-5.
24. “Ağustos Ayı ve Zaferlerimiz”, Türk Edebiyatı, S. 154, 1986, s. 49 vd.
25. “Arşiv Belgelerine Göre Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu 21-22 Şubat 1986, Edirne)”, Türk Kültürü, S. 276, 1986, s. 263-269.
26. “İslamiyet’ten Önce Türklerde Devlet Adamı Tipi”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, S. 1, 1986, s. 35-52; Türk Kültürü, S. 275, 1986, s. 1-17.
27. “Türk Devletinin Kudsiyetinin Kaynakları”, Türk Yurdu, S. 7, 1987, s. 16-22.
28. “Gök-Türk Hakanlıkları”, Tarihte Türk Devletleri, I, Ankara, 1987, s. 111-116.
29. “Kafesoğlu ve Türk Dili”, Türk Edebiyatı, S. 167, 1987, s. 48-49.
30. “Peçenekler”, Tarihte Türk Devletleri, I, Ankara, 1987, s. 269-271.
31. “Kafesoğlu ve Türk Devletinin Karakteri”, Türk Kültürü, S. 292, 1987, s. 37-46.
32. “Allahsızların Allah’ı”, Türk Yurdu, VIII/3, 1987, s. 11-13.
33. “Türkiye’nin Dış Ülkelerdeki Türk Azınlıklar Politikası ve Dış Türkler Mes’elesi”, Milliyetçiler IV. İlmi Büyük Kurultayı/Tebliğler: 24-25-26 Nisan, İstanbul, 1987, s. 201-208.
34. “İlk Türk Milliyetçisi Çi-çi Tanhu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 3, 1987, s. 44-45.
35. “Türk Tarihinde Çağlar Mes’elesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 6, 1987, s. 44 vd.
36. “Fakirin Haccı”, Türk Edebiyatı, S. 161, 1987, s. 57 vd.
37. “Kudatgu Bilig’de Dünya Hükümdarı Olma Düşüncesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 2, 1987, s. 52 vd.
38. “Türkistan Üzerine Birkaç Şiir”, Türk Edebiyatı, S. 160, 1987, s. 28 vd.
39. “Oğuz Kağan Destanında Yanlış Yorumlanan Bir Tabir: Üleştirmek mi? İliştirmek mi?”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1987, s. 161-168.
40. “Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1987, s. 1-30.
41. “Anavatan Türkistan’dan Anavatan Türkiye’ye”, Türkistan, S. 1, 1988, s. 18 vd.
42. “Âl-i Cengiz Oyunu”, Türk Yurdu, S. 14, 1988, s. 19-23.
43. “Ölümünün Dördüncü Yıldönümünde İbrahim Kafesoğlu’nun Gözü ile Hümanizm ve Milliyetçilik”, Türk Yurdu, S. 19, 1988, s. 24-26.
44. “Cihan Sultanı İlan Edilişinin 901. Yıldönümünde Sultan Melikşah”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 22, 1988, s. 59-61.
45. “Osmanlılardan Önce Bulgaristan’da Türk Varlığı”, Türk Yurdu, S. 20, 1988, s. 14-16.
46. “Eski Türk Ailesi ve Vasıfları”, Türk Yurdu, S. 16, 1988, s. 5-9.
47. “Kültürümüzün Yorulmayan Araştırıcısı: Bahaeddin Ögel”, Türk Edebiyatı, S. 187, 1989, s. 34-35.
48. “Eski Türk Dini Şamanizm mi idi?”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 14, 1988, s. 7-11.
49. “2. Milli Kültür Şurası’nın Ardından”, Türkiye Gazetesi, 18 Aralık 1989, s. 7.
50. “Osmanlılardan Önceki Dönemlerde Türk Aydını”, Türk Yurdu, S. 26, 1989, s. 12-17.
51. “Milli Kültürümüze Karşı Hümanist Kültür Akımı”, Yeni Orkun, S. 13, 1989, s. 8-11.
52. “Türkiye-Türkistan Münasebetleri”, Türkistan, S. 8, 1989, s. 18-21.
53. “Milli Kültürümüzün Bazı Mes’eleleri”, Türk Kültürü, S. 323, 1990, s. 13-20.
54. “Baranta”, DİA, V, 1992, s. 64-65.
55. “Basmacı Hareketi”, DİA, V, 1992, s. 107-108.
56. “Müşterek Türk Tarihi Öğretiminin Önemi, Önceliği ve Bu Konuda Yapılması Lazım Gelenler”, İstanbul Üniversitesi Milli Eğitim Sempozyumu, Türk Yurdu Neşriyatı, Ankara, 1993, s. 78-83.
57. “Milli Hakimiyet Açısından Türk Tarihi Nasıl Değerlendirilmelidir?”, Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No. 83, Ankara, 1994, s. 98-102.
58. “Kültür Tarihi Açısından Divan-ı Lügati’t-Türk’ün Değerlendirilmesi”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 45, 1995, s. 22-25.
59. “Türk Tarihi ile Alakalı Kaynakların Tercümesi Hakkında”, Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri 6-7 Haziran 1996, İstanbul, 1997, s. 101-113.
60. “Türk Kültürünün Çin Kültürüne Tesiri Mes’elesi”, Doğu Türkistan’ın Sesi, S. 54, 1988, s. 5-8.
61. “Türklerde Devlet Adamlığı ve A. Türkeş”, Alparslan Türkeş 1. Yıl Armağanı, Ankara, 1998, s. 69-76.
62. “Türklerde Akrabalık Adları”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Aile Semineri, İstanbul 2000, s. 79-144.
63. "Göktürk Kitâbelerinin Dinî Açıdan Değerlendirilmesi" Göktürk Devletinin 1450. Kuruluş Yıldönümü, Ankara, Yeni Avrasya Yayınları, 2001, s. 105-112.
64. “Kafesoğlu, İ.”, DİA, XXIV, 2001, s. 145-146.
65. “Kutadgu Bilig’de İktisadî Meslekler ve Hususiyetleri”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, İ. Ü. Edebiyat Fak. Tarih Araştırma Merkezi ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2003, s. 135-142.
66. “Tarih Eğitim-Öğretiminde Görülen Eksik ve Yanlışlıklarımız”, Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri 16-17 Aralık 2003, İstanbul, 2004, s. 201-232.
67. "Türk Tarihinin "aktör" ve Figüranları" I, Orkun 84, Şubat 2005, s-19-24.
68. "Türk Tarihinin "aktör" ve Figüranları" II, Orkun 85, Mart 2005, s-19-25
69. "Eski Türklerde Saç Şekilleri Hakkında", Saç Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Noskali, Kitabevi Yay. İstanbul 2004, s. 3-11.
70. “Tarih İçerisinde Türk Milletinin Yeri”, II. Beyin Fırtınası Toplantısı Tarihi Süreç ve Sosyolojik Açıdan Millet Kavramı Türk Milleti, İstanbul, 2008, s. 82-88.
71. “Türk Ordu Teşkilatının Yabancı Ordulara Te’siri Mes’elesi”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular,-Oluşum, Teşkilat ve İşlev (ed. Feridun M. Emecen), İstanbul 2008, s. 183-192.
72. “Uygur Türkçesi ile Türkiye Türkçesi’nde Müşterek Akrabalık İsimleri Üzerine”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, (Ed. Hayrunnisa Alan-Abdulvahab Kara-Osman Yorulmaz), İstanbul 2008, s. 549-574.
73. “Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi’nde Müşterek Akrabalık İsimleri Üzerine”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul 2008, s. 713-726.
74. “Türklerde Devlet Teşkilatı ve Başkanlık Sistemi”, Eski Çağ’dan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, (ed. Feridun M. Emecen), İstanbul 2009, s. 41-47.
75. “İslahu Menheciyeti’l Ta’lîmi’l-İslâmî” (İslâm Eğitim Metodolojisinin Islah Edilmesi), Arap. ter. Salih eş-Şara, Mu’temeru Mekketi’l Mükerremetû’s-sâdis, Menâhicû’l-Ulûmi’l İslâmiyye (İslâmî Bilimler Programları Mekke-i Mürekkeme VI. Konferansı 5-7 Ocak 2005), Mekke, 2005, s. 195-202.
76. “Cüveyni ve Moğol Mezalimi”, Tarih Dergisi, 47, 2008, s. 47-57.
77. “Türklerde ve Moğollarda Meclis Geleneği”, Tarih Dergisi, 52, 2010, s. 1-12.
78. “Türklerde İnsanî Değerlere Verilen Hoşgörü Anlayışı”, Fairplay, ed. E. Arıpınar-B. Donuk, İstanbul, 2011, s. 49-62.
79. “Seyyahlara Göre Türk Töresinin İzleri, Geçmişten Günümüze Seyyahatler ve Seyahatnameler, Ed. M. A. Beyhan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2013, s. 21-32.
80. “İsa Yusuf Alptekin”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, 1, 2014, s. 26-29.
Köşe Yazısı, Konferans, Panel, Mülakat, Basılmamış Tebliğ, Gazete Haberi
1. Türkler, 16 değil, 113 devlet kurdu”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk ile yapılan mülakat, 6 Şubat 1985.
2. “Eski Türk ailesi ve vasıfları”, Türkiye Gazetesi, 5 Haziran 1985. “Türk Tarihinde ‘Çağ’lar mes’elesi”, Türkiye Gazetesi, 14 Eylül 1985.
3. Aile hayatı tahrip ediliyor”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk ile yapılan mülakat, 6 Aralık 1985.
4. “Ortak Hayat’ın menşeî”, Türkiye Gazetesi, 9 Aralık 1985.
5. “Türkler dün olduğu gibibugün de Çinde örflerini muhafaza etmektedirler”, Tarih Sohbeti, Yeni Düşünce Gazetesi, 10 Ekim 1986.
6. “Türkler, gittiği yere adalet götürmüştür”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk ile yapılan mülakat, 16 Aralık 1986.
7. “Osmanlılardan Önce Bulgaristan’da Türk varlığı”, SİSAV’ın Bulgaristan’da Demografik ve Kültürel Türk Varlığı Sempozyumu, 6-7 Kasım 1986.
8. “Bulgaristan Sempozyumu yapıldı”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 10 Ekim 1986.
9. “Millete hizmet etmenin şartları”, Görüşler, Türkiye Gazetesi, 25 Haziran 1986, Çarşamba.
10. “Dış Türklerin Sığınağı: Türkiye”, Türkiye Gazetesi, 19 Ekim 1987, Pazartesi, s. 2.
11. “Türkiye’nin Dış ülkelerdeki Türk Azınlıklar Politikası ve Dış Türkler Mes’elesi”, Milliyetçiler IV. Büyük İlmî Kurultay’ı, 24-26 Nisan 1987.
12. “Türk Kültürünün Özellikleri”, Ankara Üniversitesi’nin tertip etmiş olduğu Dünya’da Türkler Sempozyumu, 27 Nisan 1987.
13. “Vatan Kavramını en güzel şekliyle Akif dile getirdi”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un Aydınlar Ocağı’nda düzenlenen panelde konuşması ve mülakatı, 1 Ocak 1987.
14. “Türkistan’dan Türkiye’ye”, Görüş, Türkiye Gazetesi, 18 Eylül 1988, Pazartesi.
15. “Osmanlılardan Önce Bulgaristan’da Türk Varlığı”, Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’da Türk varlığı ve Bölünmüş Aileler Sempozyumu, 8-9 Aralık 1988.
16. “Gerçek Ahmaklık”, Zaman Gazetesi, 9 Haziran 1988.
17. “Tarih İçinde Türk Ailesinin Vasıfları”, Türk Ocakları İstanbul Şubesinin tertip etmiş olduğu Türk Ailesi ve meseleleri adlı seminere sunulan bildiri, 16 Nisan 1988.
18. “Türklerde İnsan Hakları”, Türk Edebiyatı Vakfı Çarşamba Sohbeti, 11 Mart 1988.
19. “Türk Ailesi ve meseleleri, semineri yapıldı”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Nisan 1988.
20. “Tarih şuuru, ecdat sevgisiyle başlar”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un ile yapılan mülakat, 27 Şubat 1989.
21. “İbrahim Kafesoğlu dilimiz üzerine adeta titrerdi”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 2 Eylül 1988.
22. “2. Millî Kültür Şûrası’nın Ardından”, Türkiye Gazetesi, 18 Aralık 1989, Pazartesi.
23. “Milli Kültürümüzün Bazı Meseleleri”, Kültür Bakanlığı 2. Mili Kültür Şurası, 5-8 Aralık 1989.
24. “Balkanlarda Türk Varlığının Dünü Bugünü”, Bereketzâde İ.H.L.Y. Derneği’nin tertip ettiği Panislamizm, İslâmiyet ve Türkiye adlı açık oturuma sunulan bildiri, 23.9.1989.
25. “Türkiye-Türkistan Münasebetleri”, Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin tertip etmiş olduğu I. Millî Türkistan Kurultayı, 16-17 Eylül 1989.
26. “1. Millî Türkistan Kurultayı yapıldı”; Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Eylül 1989.
27. “Milli Kültürümüzün Bugünkü meseleleri”, Kocaeli Aydınlar Ocağı, Konferans, 3 Haziran 1989.
28. “Altın Kızlar, seks filmidir”; Gazete’de çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 26 Mayıs 1989.
29. “Türk Aile Yapısı: İslamiyet Öncesi”, Türk 2000 Vakfı’nın Düzenlemiş olduğu Türk Aile Yapısı konulu sempozyuma sunulan bildiri, 21-22 Mayıs 1989.
30. “hocasını anlatıyor, Büyük bir tarihçi: Kafesoğlu”; Tercüman gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Mayıs 1989.
31. “Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler”; Yeni Düşünce gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un doktora çalışmasının basıldığı haberi 28 Nisan 1989.
32. “Kamuoyuna Duyuru”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde TRT’nin kınandığı ve basın bildirisini yapanları isimleri yer almaktadır, 17 Mart 1989.
33. “Millî Kültürümüze Karşı Hümanist Kültür Akımı”, Aydınlar Ocağı’nın Düzenlemiş olduğu Milli Kültürümüzün bugünkü meseleleri adlı panele sunulan bildiri, 18 Şubat 1989.
34. “Milli Kültürümüzün meseleleri tartışılacak”; Zaman Gazetesinde çıkan haberde Aydınlar Ocağı’nın Düzenleyeceği Milli Kültürümüzün bugünkü meseleleri adlı panelin duyurusu, 17 Şubat 1989.
35. “Aydınlar Ocağı’nda Millî kültürümüzün meseleleri konuşuldu”; Türkiye Gazetesinde çıkan haberde Aydınlar Ocağı’nın Düzenlediği Milli Kültürümüzün bugünkü meseleleri adlı panelin haberi, 19 Şubat 1989.
36. “ Profesör oldu”; Hürses gazetesi, 12 Ocak 1989.
37. “Açıklama”; Yeni Nesil Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un ifadesi, 23 Şubat 1989.
38. “Ortadoğu varlığını Osmanlı’ya borçlu”; Zaman Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 25 Eylül 1989.
39. “Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu”; Yeni Düşünce Gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk tarafından Hazırlanan ve Acar Yayınları tarafından piyasaya sürülen kitabın tanıtımı ve Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 9 Haziran 1989.
40. “100. Doğum Günü Dolayısıyla Ord. Prof. Dr. Ahmed Zeki Velidi Togan”, Anma Töreni, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 10 Aralık 1990.
41. “Büyük ilim ve mücadele adamı Ord. Prof. Dr. Ahmed Zeki Velidi Togan anıldı”; Tercüman gazetesinde çıkan haber, 16 Aralık 1990.
42. “Bize tatlı-sert yönetim gerekli”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturuma ait Tercüman gazetesinde çıkan haber, 9 Aralık 1990.
43. “Başkanlık sistemi yapımıza uygun”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturuma ait Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 9 Aralık 1990.
44. “Başkanlık sistemi ve türban tartışması”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturuma ait Günaydın gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 9 Aralık 1990.
45. “Başkanlık sistemi tartışıldı”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturuma ait Hürriyet gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 9 Aralık 1990.
46. “Başkanlık taraftar buluyor”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturuma ait Güneş gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 9 Aralık 1990.
47. “Başkanlık sistemi”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturumun yapılacağına ve katılımcıların kimler olacağına dair Türkiye gazetesinde çıkan haber, 8 Aralık 1990.
48. “Başkanlık sistemi”; Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturumun yapılacağına ve katılımcıların kimler olacağına dair Tercüman gazetesinde çıkan haber, 7 Aralık 1990.
49. “Başkanlık Sistemine Tarihimiz Açısından Bir Bakış”, Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği konulu açık oturum, 8 Aralık 1990.
50. “Laiklik İstismar edilmemeli”; Aydınlar Ocağı’nın “din ve vicdan hürriyeti” konusunda düzenlediği basın toplantısına dair Türkiye gazetesinde çıkan haber, 29 Kasım 1990.
51. “Gerginlik tırmandırılıyor”; Yeni Düşünce gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı yer almaktadır, 23 Kasım 1990.
52. “Hümanizm adı altında kültürümüzü yıkmak istiyorlar”; Kültür Ocağı tarafından tertip edilen konferansta konuşan Abdülkadir Donuk’un konuşmasına dair Türkiye gazetesinde çıkan haber, 16 Kasım 1990.
53. “TRT’ye tepkiler”; Yeni Düşünce gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 2 Kasım 1990.
54. “Türkiye Irak’a acil ilaç ve gıda yardımında bulunmalı”; Türkiye gazetesinde yayınlanan habere Abdülkadir Donuk’un verdiği mülakat, 14 Eylül 1990.
55. “Atom denelerinden zehirlenen Türk toprakları ölüm saçıyor”; Doğu Türkistan Göçmenler Derneği yayın organında çıkan haber, 5 Mayıs 1990.
56. “İbrahim Kafesoğlu”, Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu ve Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu’nu anma toplantısı, 3 Mart 1990.
57. “Banguoğlu ve Kafesoğlu gerçek ilim adamlarıydı”; Türkiye gazetesinde Banguoğlu ve Kafesoğlu’nu anma toplantısına dair çıkan haber, 7 Mart 1990.
58. “Gençlik meseleleri üzerine bazı tespitler”, Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneğinin tertip etmiş olduğu sempozyuma sunulan tebliğ, 14 Ocak 1990.
59. “Türk ve İslam Kültürü Üzerinde Oynana Oyunlar”, Konferans, Eğitim Araçları Salonu, Aydın 7 Aralık 1991.
60. “Türk Kültür Dergisi”, Kültür Bakanlığı III. Yayın Kongresi ve Telif Hakları Kurultayı, İstanbul, 11-13 Haziran 1991.
61. “Türk-İslam Kültürü”, Çanakkale Aydınlar Ocağı Derneği, Konferans, 25 Mayıs 1991.
62. “Değerlendirme”, İLKSAV’ın tertip etmiş olduğu “Tarih ve Tarihçiliğimiz” konulu toplantı, İstanbul, 18 Mayıs 1991.
63. “Tarih Bilgisinde Metod”, Türk Edebiyatı Vakfı Çarşamba Sohbetleri, İstanbul, 8 Mayıs 1991.
64. “Türk-İslam Kültürü Üzerine Oynanan Oyunlar”, Çanakkale Aydınlar Ocağı Derneği, 25 Mayıs 1991.
65. “Türk Tarihinde Büyük Zaferler”, Çanakkale Valiliği ve Trakya Üniversitesi’nin birlikte tertip ettiği “Çanakkale Zaferini Oluşturan Milli Şuur ve Atatürk Sempozyumu, Çanakkale, 14-15 Mart 1991.
66. “Türklerin Müslümanlığa hizmeti”; Faisal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (FEY) tarafından tertip edilen açık oturuma katılacaklara dair Türkiye gazetesinde çıkan haber, 8 Mart 1991.
67. “Türklerin Müslümanlığın Yayılmasına Hizmetleri”, Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu, 9 Mart 1991.
68. “Türklerin İslâm Medeniyetinin kurucuları arasında”; Faysal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (FEY) tarafından tertip edilen açık oturuma dair Türkiye gazetesinde çıkan haber, 10 Mart 1991.
69. “21. Yüzyıl Girerken Doğu-Batı Arasında Türkiye’nin Kültürel Geleceği”, Kültür Ocağı tarafından tertip edilen panelde oturum başkanı, 9 Mart 1991.
70. “Osmanlılardan Önce Bulgaristan’da Türkler”, Trakya üniversitesi, “Bulgaristan’da Türk Yerleşimi Sempozyumu”, 4-5 Mart 1991.
71. “Millî Eğitim Bakanı İle YÖK ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Türk Tarihinde “Çağ”lar Meselesi”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 16 Aralık 1992, Çarşamba.
72. “Düşman silahından daha üstün silahla mücadele ediniz”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 9 Aralık 1992, Çarşamba.
73. “Gözünüz aydın televizyoncular ‘Noel Baba’nız geliyor!”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 2 Aralık 1992, Çarşamba.
74. “Adana Türk Ocağı ve IV. Millî Eğitim Sempozyumu”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 25 Kasım 1992, Çarşamba.
75. “Özal’ın günah galerisi (II)”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 21 Ekim 1992, Çarşamba.
76. “Özal’ın günah galerisi”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 14 Ekim 1992, Çarşamba.
77. “Türk Tarihine Genel Bakış”, Doğu Türkistan Milli Kurultayı, 12 Aralık 1992.
78. “Dış Türkler kuvvet, Türkiye Ümittir”, Türk Ocağı Merkez Heyeti ile Adana Türk Ocağının düzenlediği “4. Milli Eğitim Sempozyumunun” Tercüman gazetesinde çıkan haberi ve Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 23 Kasım 1992.
79. “Müşterek Türk Tarihi Öğretiminin Ömeni, Önceliği ve Bu Konuda Yapılması Lazım Gelenler””, Türk Ocağı Merkez Heyeti ile Adana Türk Ocağının düzenlediği “4. Milli Eğitim Sempozyumu”, Adana, 21-22 Kasım 1992.
80. “Dostları, Merhum Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız’ı anlattılar”; Abdülkadir Donuk’un da mülakatının bulunduğu 31 Ekim 1992 tarihli Türkiye gazetesinde çıkan haber.
81. “İKAV’ın Fetih gecesi”; Zaman gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un gecede yaptığı konuşmaya atıflar yapılmıştır. Zaman Gazetesi, 30 Mayıs 1992.
82. “Türk Devlet Geleneği”, TÜKAV’ın tertip etmiş olduğu Kültür Faaliyet çerçevesinde Konferans, 22 Mayıs 1992.
83. “Günümüzde Türk Topluluklarına Yapılan Soy Kırımlar”, Aydınlar Ocağının tertip etmiş olduğu konferansa oturum başkanı olarak iştirak, 16 Mayıs 1992.
84. “Türkler’e yönelik soykırım tartışıldı”; Aydınlar Ocağının tertip etmiş olduğu konferansa ait Tercüman gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Mayıs 1992.
85. “Karabağ meselesini Milli Devlet çözer”; Aydınlar Ocağının tertip etmiş olduğu konferansa ait Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Mayıs 1992.
86. “Maksat, sahte ikamet belgesi”; Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 8 Mayıs 1992.
87. “Batı değil, milli kültür”; Aydınlar Ocağının tertip etmiş olduğu toplantıya ait Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 18 Mart 1992.
88. “Sömürge Ülkelerin milli kültür politikaları yoktur”; Aydınlar Ocağının tertip etmiş olduğu panele ait Türkiye gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 15 Mart 1992.
89. “Osmanlı gitti Balkanlar’da huzur bitti”; Trakya Üniversitesi’nin tertip etmiş olduğu sempozyuma ait Tercüman gazetesinde çıkan haberde Abdülkadir Donuk’un mülakatı, 17 Mayıs 1992.
90. “Millet Aç ve Çıplak”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 25 Ağustos 1993.
91. “Ülkemizde makbul insan olmanın yolları”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 10 Şubat 1993.
92. “Uydurulan ‘Ulus’ ve ‘Uygarlık’ kelimeleri”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 3 Şubat 1993.
93. “Attila’ya uzanan diller”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 24 Şubat 1993.
94. “ECDADA SAYGI”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 17 Şubat 1993, Çarşamba.
95. “Yavuz Sultan Selim’e Uzanan Kirli Eller”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 1 Eylül 1993.
96. “Yabgu”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 29 Aralık 1993.
97. “Dr. Baymırza Hayıt ve Eserleri”, Türkistan Araştırmaları Vakfı ve Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Derneği, Dr. Baymirza Hayıt için bir “Şükran Günü” programı, 27 Kasım 1993.
98. “Noel Baba’ya Hayır Kampanyası”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 22 Aralık 1993.
99. “Dengeler”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 15 Aralık 1993.
100. “YÖK Kimler Tarafından Neden Sevilmedi?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 8 Aralık 1993.
101. “Milli Birliğimiz ve Türkiye’nin Düşmanları”, Zeytinlik Bizim Ocak Temsilciliği, 22 Mayıs 1993.
102. “Türk Dünyasının Bugünkü Meseleleri”, Panel, 30 Nisan 1993
103. “40. Yıl Kurultayı”, Kazakların Anadoluya gelişlerin 40. yılı münasebetiyle tertip etmiş oldukları panelde oturum başkanı, Zeytinburnu, 21 Şubat 1993.
104. “40. Yıl Kurultayı”, Kazakların Anadoluya gelişlerin 40. yılı münasebetiyle tertip etmiş oldukları panelin Türkiye gazetesindeki haberi, 21 Şubat 1993.
105.
106. “Adalette Eşitlik”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 1 Aralık 1993.
107. “Dr. Baymirza Hayıt ve Şükran Günü”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 24 Kasım 1993.
108. “Mezarlıklar Yeniden Yok Edilmeye Başlandı”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 17 Kasım 1993.
109. “Bu Akşam Neden ‘MEVLİD’ Okunmamaktadır?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 10 Kasım 1993.
110. “Taşan Sabırlar ve Yapılan yanlışlıklar”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 3 Kasım 1993.
111. “Hukuk Diye Diye… Devlet Elden Gidiyor”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 27 Ekim 1993.
112. “Bağlam Dergisi”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 20 Ekim 1993.
113. “Dışişleri Bakanı ve Elçiler Nasıl Olmalıdır?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 13 Ekim 1993.
114. “Avrupalılar’ın Atası Türk mü?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 6 Ekim 1993.
115. “Yabancı Dil Filolojileri Neden Kuruldu, Bugün Ne Yapıyorlar?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 29 Eylül 1993.
116. “Devlet Adamı Olmak Kolay mı?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 22 Eylül 1993.
117. “Hani ‘Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yok’ di?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 15 Eylül 1993.
118. “Bu Nasıl Öğretmen”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 8 Eylül 1993.
119. “Siyasette ‘Utanma’ duygusu”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 9 Nisan 1994.
120. “İstanbul Üniversitesi ve Türkiyat Enstitüsü”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 2 Nisan 1994.
121. “Nevruz, Türk Millî Bayramı olabilir mi?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 24 Mart 1994.
122. “Ramazan’a Girerken… Kutsal Türk Devletini İdare Edenler Neler Yapıyor?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 9 Şubat 1994.
123. “Kıbrıs Meselesi Toprak Verilerek Halledilemez”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 2 Şubat 1994.
124. “Böyle Askere Kumanda Etmek Şereftir”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 26 Ocak 1994.
125. “Turan Kültür Vakfı”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 17 Nisan 1994.
126. “On Dilli Bizans”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 19 Ocak 1994.
127. “Rektör Seçiminde Ayıp YÖK’ün mü, Kanunun mu?”, İşin Doğrusu Tercüman Gazetesi, 12 Ocak 1994.
128. “Türk Milleti tarihsiz değildir!”, Türkiye Gazetesi, 20 Aralık 1994, s. 10.
129. “Tarihi Açıdan Divan-i Lügat-it Türk’ün Değerlendirilmesi”, Ölümünün 900. Yılında Büyük Türk Bilgini Kaşgarlı Mahmut ve Doğu Türkistan Sempozyumu, sempozyuma sunulan bildiri, 10-11 Aralık 1994.
130. “Türk-İslam Ülküsü üzerine Oynana Oyunlar”, Eskişehir Ülkü Ocağı Dergisinin tertip etmiş olduğu konferans, 4 Aralık 1994.
131. “Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği”, Aydınlar Ocağı tarafından tertip edilen panelde oturum başkanı ve değerlendirmen, 6 Kasım 1994
132. “Türk Dünyası ve Yükselen Türk Milliyetçiliği”, Kayseri Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen panelin 21 Kasım 1994 günü Kayseri Günlük gazetesinde çıkan haberi, 21 Kasım 1994.
133. “Türk Milliyetçiliği Kafatasçı Değildir”, Kayseri Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen panelin 21 Kasım 1994 günü Yeni Kayseri gazetesinde çıkan haberi, 21 Kasım 1994.
134. “Türk Dünyası ve Yükselen Türk Milliyetçiliği”, Kayseri Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen panelde konuşmacı, 19 Kasım 1994.
135. “Türk-İslam Kültürü Üzerinde Oynanan Oyunlar”, Türkiye Kamu Çalışanları kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ceyhun Temsilciliğinin düzenlediği konferans, 29 Ekim 1994.
136. “Türk-İslam Kültürü Üzerinde Oynanan Oyunlar”, Türkiye Kamu Çalışanları kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ceyhun Temsilciliğinin düzenlediği konferansın Ada Ortadoğu gazetesinde çıkan haberi, 29 Ekim 1994.
137. “Ölümünün 10. Yılında Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu”, Türk Edebiyatı Vakfı, Çarşamba Sohbetleri, 6 Haziran 1994.
138. “Ölümünün 10. Yılında Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu”, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından tertip edilen toplantının Türkiye Gazetesinde çıkan haberi, 6 Haziran 1994.
139. “İstanbul’un Fethinin İslam ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, Dortmunt İslam Kültür Merkezinin Tertip etmiş olduğu “Fetih Günü”ne davetli olarak gittiği Almanya’da verdiği konferansın Zaman Gazetesinde çıkan haberi, 03 Haziran 1994.
140. “İstanbul’un Fethinin İslam ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, Dortmunt İslam Kültür Merkezinin Tertip etmiş olduğu konferans, 29.05.1994.
141. “Prof. Donuk, TKV Başkanı”; Turan Kültür Başkanlığına seçilen Abdülkadir Donuk’un Türkiye Gazetesinde konu ile ilgili çıkan haberi, 11 Mart 1994.
142. “Kafesoğlu’nun Son Kitabı”; Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun “Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri” isimli kitabının Tercüman Gazetesinde çıkan haberi ve bu habere Abdülkadir Donuk’un verdiği mülakat, 26 Ocak 1994.
143. “Kosovalı Öğretmenlere Donuk’tan Konferans”; Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Prof Dr. ’un Kosova’dan gelen öğretmenlere verdiği konferansın Tercüman gazetesinde çıkan haberi, 13 Ocak 1994.
144. “Türk Devleti’nin kudsiyetinin kaynakları II”, Ortadoğu Gazetesi, 19 Haziran 1995.
145. “Türk Devleti’nin kudsiyetinin kaynakları III”, Ortadoğu Gazetesi, 20 Haziran 1995.
146. “Seçime Doğru TBMM’ye Göndereceğimiz Milet Vekillerinde Aranacak Vasıflar” konulu toplantıda oturum başkanı, Terazidere Ülkü Ocağı tarafından tertip edilen toplantıda oturum başkanı, 1 Aralık 1995.
147. “Yalancı Yunanlı Atasının İzinde”, Ortadoğu Gazetesi, 24 Temmuz 1995.
148. “İstanbul’un Fethi”, Amerika Müslümanlar Birliği Merkezi, Konferans, Newyork, 28 Mayıs Pazar, 1995.
149. “Türkistan’ın Dünü ve Bugünü”, United American Muslim Association Of New Jersey Şubesi, Konferans, 27 Mayıs 1995.
150. “İstanbul’un Fethi”, United American Muslim Association Of New Jersey Şubesi, Konferans, 28 Mayıs 1995.
151. “Tarihte Türkler”, United American Muslim Association Of New Jersey Şubesi, Konferans, 2 Haziran 1995.
152. “Türk Tarihi ve Kültürü”, United American Muslim Association Of New Jersey Şubesi, Konferans, 3 Haziran, 1995.
153. “Köprülü’nün İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Çalışmaları”, Köprülü Günleri, Ölümünün 30. Yıl Dönümü Ord. Prof. Mehmet Fuad Köprülü’yü Anma Toplantıları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 17 Ekim 1996, Perşembe.
154. “Türk Milliyetçiliği’nden kimler rahatsız olmaktadır?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 25 Aralık 1996.
155. “Bir başkayız vesselâm”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 18 Aralık 1996.
156. “Ölümünün 1. Yılında: İsa Yusuf Alptekin”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 11 Aralık 1996.
157. “İt ile Bozkurt arasındaki fark”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 4 Aralık 1996, Çarşamba, s. 2.
158. “Kim yalancı?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 27 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
159. “Bu kaçıncı rapor”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 20 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
160. “Bu yıl da Mevlid okutulmadı”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 13 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
161. “Lânet olsun…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 6 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
162. “Cumhuriyetin polisi ‘Alçak, şerefsiz birer pislik’ mi?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 30 Ekim 1996, Çarşamba, s. 2.
163. “İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları’nda oynanan oyunlar (IV)”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 23 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
164. “İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları’nda oynanan oyunlar (III)”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 16 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
165. “İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları’nda oynanan oyunlar (II)”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 9 Kasım 1996, Çarşamba, s. 2.
166. “Pişmiş kelle”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 11 Ekim 1996, Çarşamba, s. 2.
167. “İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatroları’nda oynanan oyunlar”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 2 Ekim 1996, Çarşamba, s. 2.
168. “Türkçemiz ve YÖK Başkanı”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 25 Eylül 1996, Çarşamba, s. 2.
169. “Herkese öğretmenlik meselesi”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 18 Eylül 1996, Çarşamba, s. 2.
170. “Vaah Türkmen kardem…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 11 Eylül 1996, Çarşamba, s. 2.
171. “İt iti ısırmaz”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 4 Eylül 1996, Çarşamba, s. 2.
172. “Diyet borcu”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 21 Ağustos 1996, Çarşamba, s. 2.
173. “Türk Ordusu kaç yaşında?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 28 Ağustos 1996, Çarşamba, s. 2.
174. “Devlet bu zihniyete teslim edilemez…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 14 Ağustos 1996, Çarşamba, s. 2.
175. “İhanetin sebepleri”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 7 Ağustos 1996, Çarşamba, s. 2.
176. “Geçek ‘Şeyh’ül Muharririn’ Ahmet Kabaklı”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 24 Temmuz 1996, Çarşamba, s. 2.
177. “Livaneli’nin gözyaşları”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 31 Temmuz 1996, Çarşamba, s. 2.
178. “Lider olmak, kolay mı?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 17 Temmuz 1996, Çarşamba, s. 2.
179. “Özal’lara dikkat!”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 10 Temmuz 1996, Çarşamba, s. 2.
180. “Oğlum, sakın namaz kılım deme!..”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 26 Haziran 1996, Çarşamba, s. 2.
181. “Yabancı Kelimelere Karşılıklar ve Türkçemiz”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 5 Haziran 1996.
182. “Dinsizin hakkından, imansız gelir”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 3 Temmuz 1996, Çarşamba, s. 2.
183. “Apotheke Eczanesi”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 12 Haziran 1996, Çarşamba, s. 2.
184. “Milli Görüş mü? Gayr-i Milli Görüş mü?”, Hergün, 22 Nisan 1996 Pazartesi, s. 9.
185. “Yazıklar olsun”, Ortadoğu Gazetesi, 17 Haziran 1996.
186. “Türk Devleti’nin kudsiyetinin kaynakları”, Ortadoğu Gazetesi, 18 Haziran 1995, Çarşamba, s. 2.
187. “Türk Devleti’nin kudsiyeti”, Ortadoğu Gazetesi, 19 Haziran 1996.
188. “Tarih ve Gençlik”, Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen Konferans, 10.12.1996.
189. “Yeni Dünya Düzeninde Türkiyenin Yeri ve Milliyetçilik”, M.H.P. Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatının düzenlediği konferansa konuşmacı, Konferans, 8 Aralık 1996.
190. “Türk Devlet Geleneğinde Devlet Başkanının Konumu ve Rolü”, Kültür Ocağı tarafından düzenlenen Konferans, 30 Kasım 1996.
191. İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen “XV ve XVI. Yüzyılları Türk Asrı Yapan Değerler” Milletlerarası Sempozyumun II. Oturum müzakerecisi, 9-11 Kasım 1996.
192. “Fetih”, Türk Federasyon Bavyera II. Bölge Başkanlığı Tarafından Deggendorf ve Freising teşkilatlarının açılışı münasebetiyle düzenlemiş oldukları programda verilen seminer, 26.5.1996
193. “Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Temelleri”, MHP İstanbul İl Başkanlığının Türkçülük Haftası Kutlama Programı çerçevesinde düzenlenen Panelde konuşmacı, 3-9 Mayıs 1996.
194. “Nasıl Bir Gençlik”, İstanbul Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen konferans, 29 Mart 1996.
195. “Türk İslam Kültürü ve Yozlaşma”, TİSAV, Konferans, 13 Mart 1996.
196. “Sohbet”, M.g. Ülkü Ocağı, Konferans, Erzberger 10.2.1996.
197. “Güncel Konular”, Köln Türk Kültür Ocağı, Konferans, 18.02.1996.
198. “Sultan IV. Murad’a Uzanan Kirli Diller”, Kürsü Ortadoğu Gazetesi, 19 Haziran 1996.
199. “Türk-İslam Medeniyetinin Meseleleri”, Malatya ülkü Ocağı tarafından tertip edilen konferans, 10.02.1996.
200. “Akıllı olmak’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 2 Temmuz 1997, Çarşamba, s. 2.
201. “Devlet ile ‘zaferi görmek’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 9 Temmuz 1997, Çarşamba, s. 2.
202. “Sürtüşme Artık Sona Ersin”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 16 Temmuz 1997, Çarşamba, s. 2.
203. “Brifingdeki haklı noktalar’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 25 Haziran 1997, Çarşamba.
204. “Brifing ve düşündürdükleri’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 18 Haziran 1997, Çarşamba, s. 2.
205. “Bir toplantı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 4 Haziran 1997, Çarşamba, s. 2.
206. “Dinime küfreden, Müslüman olsa’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 11 Haziran 1997, Çarşamba, s. 2.
207. “Akıllı olmak’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 2 Temmuz 1997, Çarşamba, s. 2.
208. “ ‘Ermeni Dölü’ ve Mığırdıç Margosyan’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 21 Mayıs 1997, Çarşamba, s. 2.
209. “ ‘Ermeni Dölü’ ve Mığırdıç Margosyan’”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 21 Mayıs 1997, Çarşamba, s. 2.
210. “Hayırlısı olsun”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 14 Mayıs 1997, Çarşamba, s. 2.
211. “Kesin sesinizi”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 7 Mayıs 1997, Çarşamba, s. 2.
212. “Her Paşa konuşmaya başlarsa…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 30 Nisan 1997, Çarşamba, s. 2.
213. “Ermeni Dölü”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 23 Nisan 1997, Çarşamba, s. 2.
214. “Aksakallı Ülkücüler’den anlamlı uyarı” Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 16 Nisan 1997, Çarşamba, s. 2.
215. “Türkeş ve Ercişliler”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 9 Nisan 1997, Çarşamba, s. 2.
216. “Bizdeki lâiklik ‘model’ olabilir mi?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 2 Nisan 1997, Çarşamba, s. 2.
217. “Nevruz, Türk Millî Bayramı olabilir mi?”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 26 Mart 1997, Çarşamba, s. 2.
218. “Tarihsizlerin tarih düşmanlığı”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 19 Mart 1997, Çarşamba, s. 2.
219. “Yerli Brahmanlar”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 12 Mart 1997, Çarşamba, s. 2.
220. “Önce Türkiye…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 5 Mart 1997, Çarşamba, s. 2.
221. “Doğu Türkistan insanlıktan yardım bekliyor”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 26 Şubat 1997, Çarşamba, s. 2.
222. “Milli Gençlik Vakfı ve Kürdistan hayâli”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 19 Şubat 1997, Çarşamba, s. 2.
223. “Atatürkçü olmanın sırları (II)”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 6 Şubat 1997, Çarşamba, s. 2.
224. “Atatürkçü olmanın sırları (I)”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 29 Ocak 1997, Çarşamba, s. 2.
225. “Nazlı Hanım haklı”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 22 Ocak 1997, Çarşamba, s. 2.
226. “Üniversitelerde Beslenen Hainler”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 15 Ocak 1997, Çarşamba, s. 2.
227. “Ahmet Arvasi Hocayı anarken…”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 9 Ocak 1997, Çarşamba, s. 2.
228. “Ezan sesinden rahatsız olanlar ve korkanlar”, Kürsü, Ortadoğu Gazetesi, 1 Ocak 1997, Çarşamba, s. 2.
229. “Türk-İslam Kültürü”, Tekirdağ Yeni İnan Gazetesi, Türk Ocakları Şubesi tarafından düzenlenen Konferans haberi, 20 Mart 1997.
230. “Türk Devlet Anlayışında Tarihi Devamlılık”, Milliyetçi Hareket Partisi, Parti İçi Eğitim Faaliyetleri 1997 Yılı Ders Programı.
231. Prof. Dr. Mustafa Kafalı, “Çarlıktan Sovyetler Birliğine, Sovyetlerden Yeltsin’e Rusya’nın Orta Asya Politikaları”, Avrasya Bir Vakfı tarafından Düzenlenen Konferansa Oturum Başkanı olarak katılmıştır, Konferans, 21 Şubat 1997.
232. “Dünden Bugüne Türk Devlet Anlayışı”, İKAV tarafından düzenlenen Konferans, 4 Ocak 1997.
233. “Türklerde İnsan Hakları”, Tekirdağ, Türk Ocakları Şubesi, Konferans, 29 Nisan 1998.
234. “‘Bizans İstanbulu’ sözüne karşıyız”, Türkiye Gazetesi, 5 Mayıs 1999, Çarşamba.
235. “Türk Dünyasının Mes’eleleri ve Çözüm Teklifleri”, Marmara Üniversitesi’de konferans, 08.11.2006.
236. Türklerde ve Moğollarda Meclis”, Cengiz Han ve Oğulları, Türk Dünyasındaki Akisler, İstanbul, 7-8 Aralık 2006.
237. “Nasıl Bir Gençlik ?”, Türk Ocakları Antalya şubesi, konferans, 18.02.2006.
238. “Çanakkale Savaşı ve Tarih Şuuru”, Türk Ocakları Akyazı şubesi, konferans, 18.03.2006.
239. “Türk Olmak Suç Mu?”, Türk Ocakları Adana şubesinde konferans, 11.03.2007.
240. “Prof. Dr. Abdülkadir Donuk-1”, Önce Vatan gazetesi, Oğuz Çetinoğlu’nun ropörtajı, 4 Aralık 2009.
241. “Prof. Dr. Abdülkadir Donuk-2”, Önce Vatan gazetesi, Oğuz Çetinoğlu’nun ropörtajı, 5 Aralık 2009.
242. “Nasıl Bir Gençlik”, Çatalca Meslek Lisesi’nde konferans. 14.05.2010.
243. “Tarih Şuuru”, Trakya Üniversitesi’nde konferans, 26.03.2010.
244. “İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri”, Burdur, Tefenni, İbrahim Kafesoğlu Lisesi’nde konferans. 15.06.2011.
245. “Hümanizmin Türk Kültürüne Tesiri”, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Türk Kurultayı, 18-19.05.2012.
246. Türk Ocakları Samsun şubesinde seminer, 17.11.2012.
247. “Türk Kültürü ve Hümanizm”, Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, tebliğ, İstanbul, 7-9.05.2012.
248. “Gaün’de “Atatürk ve Tarih Bilinci Konferansı”, Abdülkadir Donuk’un Gaziantep Üniversitesi’nde verdiği konferansın haberi, Milliyet gazetesi, 06.12.2014.
249. Doğumunun 137. Yıldönümünde Ünlü Yazar Ayaz İhaki’yi Anma toplantısında konuşmacı, 20.02.2015.
250. “Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya Saygı Gecesi”nde konuşmacı. Konya, 23.01.2016.
251. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun “Geleceğin Dünyasında Türkiye’nin Rolü” başlıklı konferansında oturum başkanı. Avtasya Bir Vakfı, 01.02.2020.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum