Ayn Calut Savaşı – 3 Eylül 1260

Ayn Calut Savaşı – 3 Eylül 1260
23 Ağustos 2022 - 19:20

Ayn Calut Savaşı – 3 Eylül 1260

Hulagû komutasında ki Moğolların, Abbasi Hilafet merkezi Bağdat’ı alması ve halifeyi öldürmesinden sonra, Hulagû’ nün komutanlarından olan Ketbuga komutasında bir ordu Suriye topraklarına doğru ilerleyerek Halep ve Şam’ı alarak Akdeniz kıyı hattına kadar ulaştı.

Moğol ordusu Memlük Hükümdarı Kutuz’a elçi göndererek teslim olmasını istemiştir. Memlük hükümdarı Kutuz cevaben gelen elçileri öldürtmüştür.

Ketbuga yaklaşık 10.000 kişilik ordusuyla beraber Mısıra doğru ilerlemeye başlamıştır. Memlüklü kumandanı Baybars ise 120.000 kişilik ordusuyla gelen orduyu Ayn Calut alanında pusuya düşürmüş ve mağlup etmiştir. Moğol Kumandanı Ketbuga öldürülmüş ve ordu tamamen imha edilmiştir.

Baybars ve ordusu Suriye ve Şam bölgesini yeniden fethetmiştir. İlerleyen orduya cevap verebilecek durumda olmayan Hulagû Asya içlerine kadar geri çekilmiştir.

Cengiz Han’dan beri ilerleyen Moğol ordusu ilk defa yenilmiş ve geri çekilmek durumunda kalmıştır.
https://www.bilgipedia.com.tr/ayn-calut-savasi/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum