Arslan TEKİN: 'Turan' durağında ''Kardeş Kalemler''

Arslan TEKİN: 'Turan' durağında ''Kardeş Kalemler''
01 Ekim 2022 - 18:22

Kardeş Kalemler, Avrasya Yazarlar Birliği'nin yayın organı. 16 yıldır çıkıyor. 189. sayıya ulaştı. Avrasya Yazarlar Birliği'nin başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu'nun Türk dünyası için nasıl fedakârlıklara katlandığını iyi bilirim. Bu sayı Kazakistanlı şair, yazar Ahmet Baytursınulı'nın doğumunun 150. yılı hatırasına özel sayı.  Çoğu Kazakistan'dan, Türk dünyasının yazarları, bütün yönleriyle Ahmet Baytursınulı'yı değerlendiriyorlar.

Bu sayının editörü Baytursınulı'na dair doktora tezi hazırlayan Prof. Dr. Nergis Biray.

Rusların hâkimiyetinde Türk bölgelerinde bir isimden bahsediliyor ve ölüm tarihi olarak 1937, 1938 rakamları veriliyorsa, bilin ki, Stalin öldürtmüştür.

Ahmet Baytursınulı, Kazak tarihi, etnografyası, folkloru ve dili üzerine çalışmalar yapmıştır.

20. yüzyılın başlarında sadece Osmanlı sahasında değil; bütün Türk sahasında Turancı hareket kök salmıştır. Stalin, kendisine karşı olanları ve Turan ideali güdenleri takibe alır, onları "halk düşmanı, devrim düşmanı, pantürkist" olmakla suçlar. Her birini tek tek ortadan kaldırır. Ahmet Baytursınulı'ya önce idam cezası verilir, sonra ceza hapse, sonra sürgüne çevrilir. Stalin yine peşini bırakmaz; 1937'de tutuklatır ve kurşuna dizdirir. Sovyetler sathında pek çok aydın ortadan kaldırılmıştır. Asıl hedefte pantürkistler vardı.

Akpınar dergisinin Mart-Nisan 2022 tarihli 98. sayısından özellikle bahsetmek isterim. Bu sayı "Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Dosyası" olarak çıktı.

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy hocamızı yakın zamanda kaybettik.

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu "Prof. Dr. Tuncer Gülensoy… Bir Kardeşten de Öte...", Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun "Tuncer Gülensoy da Sonsuz Yolculuğuna Çıktı", Akpınar'ın sahibi ve yayın yönetmeni İsmail Özmel "Küçük Not Kâğıtlarını Atmayınız Zaten Büyüklerini Atmazsınız", Bedrettin Keleştimur, "Tuncer Gülensoy Hakk'a Yürüdü", Dr. Mehmet Yardımcı "Kültürel Derinlik-Gülensoy Hoca'nın Ardından" başlıklı yazılarıyla Tuncer Gülensoy'u anlatıyor.

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, yazısında, "Arkadaşlıkları 50 yılı aşan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, ölümünün hemen ardından onun için yazdığı bir makalesinde, Prof. Gülensoy'un bazılarınca pek de bilinmeyen bir yönünü şöyle dile getiriyordu." diyor:

"Hem Türkolog hem Mongolist olduğu için Gülensoy, ülkemizin ilk Altayistlerinden biri de olmuştu. Bilindiği gibi Türkçe ve Moğolca Altay dilleri ailesinin iki üyesidir. Altay dilleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapan bilginlere de Altayist denilir. Gülensoy'un daha 1974'te Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belletende yayımladığı 'Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar' başlıklı uzun makalesi önemlidir. Öğrencisi Pâki Küçüker'le birlikte hazırladığı Eski Türk-Moğol Kişi Adları Sözlüğü, hem ad bilimi, hem Altayistik alanı için önemli bir çalışmadır. Eski kişi adları bu eserde ana kaynaklara gidilerek verilmiştir." (Yeniçağ, 19 Haziran 2022)."

Millî Çözüm, siyaset ağırlıklı bir dergi. "İçindekiler"den şu başlıklar, derginin yayın politikası hakkında bir fikir verecektir:

Abdullah Akgül: Habertürk'ün İslam Düşmanlığı ve Talha Hakan Alp'in Küstahlığı / Osman Eraydın: Erbakan'ın Şanlı Kıbrıs Çıkarması ve Kararlılığı! / Ahmet Akgül: "Shınzoabe" Suikastı ve Siyonizm'in Yıkılış Sarsıntıları / Ufuk Efe: "Dindar Kahraman(!) Erdoğan İktidarı MİT'i MOSSAD'ın Taşeronu Yapmıştı! / Nail Kızılkan: A. Dilipak'a Göre: Erdoğan İktidarı, Büyük İsrail'e Taşeronluk mu Yapmaktaydı?! / Nevzat Gündüz: ABD'yi Bunamış Joe Biden'in Yönettiğine İnanmak Ahmaklıktır!

24 Eylül 2022 Cumartesi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/arslan-tekin-24669y.htm

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum