Naci YENGİN

Naci YENGİN

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

Türkiye Rusya Görüşmeleri

06 Mart 2022 - 12:01

Türkiye Rusya Görüşmeleri
                                                                                             Naci YENGİN
Savaşlar algılar üzerinden yönetilir. Gerçekler üzerinden devam eder.
Savaş dönemlerinde tanıdığımız kişiler aslında tanımak istemediğimiz kişiler olabilir. Savaş algıları yönlendirme üzerine kurgulanır. Şu anda Ukrayna ile Rusya arasında yaşandığı söylenen savaşta Batı-ABD algı ve yönlendirmesi ile Rusya, Çin... Algı yönlendirmelerinin savaşı yaşanıyor dense yeridir.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş Irakla ABD arasında yaşandığı söylenen savaşa benziyor. Aslında savaşan bir taraf vekâlet savaşı veriyor. ABD-Batının vekâleti... Burada önemli olan Türk dünyası ve Türkiye'nin çıkarlarıdır. İstikrar mı kargaşa mı istenecektir.
Türkiye'nin istikrarı NATO, ABD ve Batıyla mümkün olabilir mi? Yoksa Rusya'ya daha fazla yaklaşmak istikrarı sağlayabilir mi? Üçüncü seçenek olan tarafsızlık mümkün mü?
Karadeniz ve Kafkaslardaki istikrar en çok isteyeceğimiz seçenektir. Azerbaycan, Türkiye ve Türk devletlerinin istikrar ve güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz olmalıdır. Bunu yaparken Suriye, Irak ve Balkanlardaki istikrara da ihtiyacımız vardır.
Türkiye ile ABD-Rusya tarafları arasında muhtemelen görüşmeler yapılmaktadır. Türkiye'nin açıkça Ukrayna'nın yanında olmasını beklememek gerekir. Rusya ile yaşanmakta olan istikrarlı süreç ABD ile olan sorunlu süreçten daha gerçekçi görünmektedir.
Bu durum Kırım ve Kafkasya Türkleri, enerji ve doğalgaz bağlantılarından doğan haklarımızdan vazgeçileceği anlamına gelmeyecektir.
Türkiye'nin NATO'nun yanında düşük bir ihtimal de olsa Rusya'ya saldırısı son derece riskli kısa, orta ve uzun vadede çıkarlarına uygun olmayacaktır. Bu nedenle Rusya’yla yapılan görüşmelerde ele alınacak konular şunlar olmalıdır:
 1. Kırım Türklerinin kültürel haklarının garanti altına alınması.
 2. Kırımda Türkçe’nin okullarda okutulması
 3. Kırım’a özerklik tanınması
 4. Karadeniz’in statüsünü bozacak eylemlerden kaçınılması
 5. Rusya’nın Karadeniz’i Rus gölü haline getirmesinin önlenmesi
 6. Hazar, Kıpçak Türk halkları ve Kafkaslarda yaşayan Müslüman haklarının dil ve din özgürlüğünün, demokratik, demografik haklarının sağlanmasının garanti altına alınması
 7. Suriye’de demokrasinin tesisi, Türklerin demokratik, demografik haklarının sağlanmasının garanti altına alınması.
 8. Kuzey Suriye’de silahlardan arındırılmış bir bölgede şehir ve yerleşim yerlerinin kurularak göçlerin önlenmesi ve mültecilerin geri dönüşünün sağlanması
 9. Balkanlarda Sırbistan’ın Bosna’yı bölme girişimlerinin sona erdirilmesi için yapıcı görüşmelerin desteklenmesi
 10. Rusya’nın Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıması
 11. Türk Devletleri Teşkilatının Rusya tarafından tanınması ve teşkilat üyelerinin içişlerine karışılmamasının garanti edilmesi
 12. Türkiye ile Rusya arasında ortak üniversitenin kurulması, teknoloji transferinin sağlanması
Türkiye ile Rusya arasında ele alınması muhtemel başlıkları çoğaltmak mümkündür. Ancak kısa vadede Türkiye ve Rusya’nın yapacağı görüşmelerden çıkacak somut adımlar bölge ve dünya barışına hizmet edecektir.
Bunların yanında Rusya’nın ivedilikle Ukrayna’dan çekilmesinin sağlanması, akis durumda Rusya’nın ekonomik, coğrafi, siyasi, askeri… Kayıplar yaşayacağını görmesi gerekmektedir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum