A. Yağmur TUNALI

A. Yağmur TUNALI

[email protected]

HASAN ONAT DA GİTTİ

27 Eylül 2020 - 12:43

HASAN ONAT DA GİTTİ

Yüz akı ilahiyatçılarımızdandı.
Ortada gördüğümüz, din iman satanlara dost değildi.
İlim adamıydı.
Kimsenin adamı olmamak gereken bir anlayışla yetişmişti.
Hakıkate dostluğun gayretinde görünürdü.
Din de zaten bu demekti.
Türkiye'de ilahiyat sahası güçlüdür.
Ciddi bilginlerimiz var.
Bir çırpıda ben bile yaşayan on isim sayabilirim.
Hasan Onat onlardandı.
İlahiyatçılarımızın büyükleri yaşça da büyük isimler.
Prof. Hüseyin Atay, Prof.E. Rûhi Fığlalı, Prof. Mehmet Aydın, Prof. Mehmet Hatipoğlu...
Hasan Onat ömrü uzun olsun, E. Rûhi Fığlalı'nın iki büyük öğrencisinden biridir.
İftihar ettiğimiz Mâtüridî uzmanı Prof. Sönmez Kutlu diğeridir.
Hocaları her ikisine özellikle bu sahada çalışmaya devam etmeyi öğütlemiştir.
Hasan Onat merhumun ruhunu da şad edecek bir hususa dokunmak ihtiyacındayım.
Hocaları E. Rûhi Fığlalı, zor yetişir, dünya çapında büyük bir değerdir.
Her yazısı, her konuşması başka ufuklar açar.
Türkiye bu büyük değerin, değerlerin de farkında değildir.
Sanıyorum, bu sözleri okuyanlardan niçin bu ismi biz bilmiyoruz diyenler de çıkacaktır.
Türkiye işte böyle bir karartmanın yaşandığı kör bir memleket haline özellikle getiriliyor.
Ali Erbaşlara itibar edilen yerde değerler kenara çekilir.
Rûhi Bey ve öğrencilerine fikir sorulmaz.
Hakikat, konuşacağı zamana hazırdır ve bu sahtelik ortamında susar.
Bu büyük isimler idealisttir.
Biliyorum, herşeye rağmen, onlarda ümitsizliğin zerresi eğlenmez.
Bir kayıp acısının içinde böyle katmerli acılar var.
Hocaların hocası, Muğla Ünivresitesi kurucu rektörü, Türk'ün büyük evlâdı Rûhi Bey'le yakınlarda görüştük.
Öğrencisi Hasan Onat ve Sönmez Kutlu'dan sitayişle bahsetti.
Dün gece Hasan Bey'in vefat haberini duyunca, hocası Rûhi Bey'i düşündüm.
Kimbilir nasıl üzülmüş, nasıl yanmıştır.
Bu düşünceyle taziye için henüz arayamadım.
Evet, o soğuk gerçek apaçık..
Hasan Onat gencecik yaşında korona ve ona bağlı kalp krizinden gitti.
Kalbi, olana bitene bu kadar dayanabildi demekten kendimi alamadım.
Rûhi Hoca'nın, ilim aleminin, Türkiye'nin başı sağolsun!
Aziz Hasan Onat'ın aziz rûhu şâd olsun!
A. Yağmur Tunalı

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum