Taner KOTLE Yazdı: Tito Yugoslavya'sının Son Türk Asıllı Milletvekili Ziya Kasımlar

Taner KOTLE Yazdı: Tito Yugoslavya'sının Son Türk Asıllı Milletvekili Ziya Kasımlar
03 Ocak 2023 - 11:25
Tito Yugoslavya’sının Son Türk Asıllı Milletvekili Ziya Kasımlar

Yazan: Taner KOTLE

1.jpg
Ziya Kasımlar

 Ziya Kasımlar 25 Ağustos 1955 yılında Prizren’de doğdu. Baba adı Fahrettin, anne adı Hatice’dir. İlkokulunu Mustafa Baki , Ortaokulunu ise Gani Çavdarbaşa Teknik Okulunda  doğduğu Prizren şehrinde tamamladı. Üniversite eğitimine ise Riyeka Teknik Üniveritesi (Hırvatistan)  Makine Üretim Bölümü kaydını yaparak  mezun oldu. Askerlik görevini Yugoslavya Halk Ordusunda 11 ay boyunca Travnik’te (Bosna-Hersek) Teknik Hizmetler bölümünde on başı olarak  görev yaptı.                                                                         
Prizren  Komuna Ayakkabı Fabrikasında teknik müdür yardımcısı olarak iş hayatına başlar. Bu fabrikada işçi sendikası başkanı görevindeyken,   iş sendikası işcileri tarafından Milletvekili adaylığı gösterilerek seçimlere katılır ve  Prizren’den  Belgrad’a, Yugoslavya Federal Parlamentosuna  1987 dönemi   olarak Ziya Kasımlar milletvekili seçilir.                                                                                                                                                                 
Ziya Kasımlar (Kosova Özerk Bölgesi Türk asıllı) milletvekili olarak seçilir. O dönemde Yugoslavya Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Arnavut asıllı Sinan Hasani’dir. Tito’nun ölümünden sonra bölgede tansiyonlar yüksek Sırplar tamamiyle Yugoslavya’yı ele geçirme niyetindedirler.                                                                         
Kosova Özerk Bölgesinden ,Yugoslavya Federal Parlamentosunda  1987 dönemi 14 Arnavut, 3 Sırp, 1 Türk, 1 Boşnak olarak temsil  ediliyordu.  Bölge vekilleride aralarında bölünmüş 13 Arnavut,  1 Türk kendi aralarında birlik kurmuş , diğer gurupta  1 Arnavut, 3 Sırp ve 1 Boşnak vekilden oluşmaktaydı.              
Kosova’da var olan sorunları dile getirmekten öte Sırp çıkarlarına hizmet etmektedirler. Belgrad Federla Parlamentosunda görevine devam ederkende Ziya Kasımlar, Belgrad Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Proğramına kaydını yaparak Yüksek Lisansını Belgard’ta tamamlar. Sloven ve Hırvat vekiller federal parlamentodan çekilmeye ortalık karışmaya başlamıştır. Savaş kapıdadır Bosna,Kosova barut fıçısı gibidir.  1988/89 döneminde Ziya Kasımlar Sosyal İlişkiler ve Bütçe Komisiyonlarında görev alır. Ancak o dönem de Türkiye’yi ziyaret edememiş ne de Türk Büyükelçiliğiyle resmi bir temas kuramamıştır! Yugoslav Federal Parlamentosunda Kosova Türklerinin sesi olmaya çalışır özelliklede Kosova’dan Göçün engellenmesine yönelik çalışmalar yapsada soru öergesi versede sorunlar cevapsız kalır. Genel olarak Kosova’daki mevcut durumada Ziya Kasımlar sessiz kalmayacaktır.                                         
Özellikle 13+1 (Arnavut-Türk)’den oluşan gurubuyla beraber Avrupa Birliği,Amerika ve farklı uluslararası örgütlere Yugoslavya’da o zamanda mevcut insan hakları sorunlarıyla ilgili raporlar yazılarak uluslararası kamuoyu bilgilendiriler. O dönemde uluslararası kurum ve kuruluşlara yazılan raporlarla Kosova’nın Bağımsızlık sürecine zemin hazırlayanlardan katkısı geçenlerden biride Ziya Kasımlardır!                                                                                
eski Yugoslavya Devletinde Resmi olarak Turkleri temsil eden bayrak.jpg
28 Nisan 1992’de Yugoslav’ya tamamiyle dağılma sürecine girdiğinden Ziya Kasımlarında Federal Parlamentoda zorunlu olarak görevi birkaç ay daha uzatılarak 1993 yılında tamamiyle görevi sona erer. Ziya Kasımlar’da artık normal bir vatandaş olarak kendisine artık Sırplar tarafından kamuda istenmeyen adam ilan edildiği için kendi işini kurar. Bundan sonra ise Yugoslav’ya kan gölüne döner Slovenya az hasarla savaşı atlatırken, Hırvatistan kana bulanır. Bosna ise beş yıl sürecek olan soykırımla sonuçlanan savaşla karşı karşıya kalır. Batı Bosna savaşında yaptığı  hatasını bu defa Kosova’da fazla savaşın uzun sürmesine müsade etmez ve Kosova’da bu savaştan ciddi nasibini alsada 24 Mart 1999’da başlayan NATO müdahelesi 10 Haziran 1999 da Sırbistan’ın Kosova’dan çekilmesiyle barış sağlanır. Bu dönemde de Ziya Kasımlar UNMİK Barış Gücü misyonunda çalışmaya başlar, Mamuşa Türk köyünde de belli bir zamana kadar öğretmenlik yapar. Ziya Kasımlar Prizren’de emekli sade yaşantısında devam etmektedir.  
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum