EVRENSEL  BASIN

EVRENSEL  BASIN
10 Şubat 2024 - 19:16

EVRENSEL  BASIN

Önder GÜRCAN

Bilindiği üzere : Dünya basını (Internatonal Press), uluslararası ortamda haber, fikir ve düşünceleri toplayıp, çoğaltıcı araçlarla - eleştiri de getirerek - 5N+1K içeriğinde, kamu yararı ve yasal çerçevede yayımlamakta; böylece dünya kamuoyunun; gözğ, kulağı ve dili sorumluluğunda, ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan birbirine yakınlaşması ile uluslararası bütünleştirme ve genişletme sürecini  sağlamaktadır.

Basın, genel anlamda, “Yerel Basın”, “Bölgesel Basın”, “Ulusal Basın” ve “Uluslararası Bbasın” olarak dörde ayrılmaktadır. Basının çeşitleri ise “Geleneksel Yazılı Basın” (gazete, dergi, kitap), “Sözel Basın” (radyo) ve “Görsel Basın” (televizyon vd.)  aracılığıyla kamuoyu oluşturan, biçimlendiren ve yönlendiren bütün kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır.

Basın, bütün yönetimler gibi, boşluk kabul etmez. Dünyada gerek ulusal gerekse uluslararası bir basın mevzuatı ve basının kendisine özgü temel standart ve ilkeleri vardır.

Basın, ana diller ve bilim dalları ile birlikte genel kültürün geliştirilmesi, insani, manevi, etik, hukusal, sosyal ve evrensel değerlerin yaygınlaştırılması ve paylaştırılmasına büyük katkı sunmaktadır.

Basın ve yayıncılık sektörü geliştikçe yeni sözcükler, terimler, kavramlar ve deyimler de ülkelerin ana dillerine girmekte ve dünya dilleri zenginleşmektedir.

*

Günlük hayatta, iç ve dış basın  bütün toplumlarda iç içedir. Küreselleşme (globalism) denilen kültürel ve sosyolojik akım bağlamında dünya artık küçülmüş ve basın insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Dış basına örnek olarak The Washington Post, International Harold Tribune, New York Times, Los Angelos Time, Chicago tribune, Daily Express, Le Figaro, Welt, The Times, Financial Times, The Guardian, Le Monde, Lestampa, Bild, Newsweek, Die Zeit, Time, The Economist gibi uluslararası yayın kuruluşları ile Reuters, Associated Press, CNN, BBC, Agence France Presse, United Press International, Anadolu Ajansı, Türk Haber Ajansı gibi uluslararası basın ajansları gösterilebilir.

Habercilik ve yazarlık zor, çileli ve riskli bir işçiliktir; sabır, özveri ve emek ister : Dünya ülkelerinde muhabir veya yazar olmak isteyenler için “yazma atölyeleri” kurulmakta; kadrolu veya serbest çalışan yeni kuşak gazetecileri ve yazarları yetiştirilmektedir.

*

Basında küreselleşme, yeni bir olgu değildir. 1490’lardan günümüze kadar uzanan dönemlerde, basın sektöründe, bilgi işlem, iletişim ve üretim örgütlenmesi bakımından, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, coğrafi ve ekolojik küreselleşme eksenleri içinde büyük bir değişim yaşanmış; yeni dünya basını telekomünikasyon ağları ve internetin yanı sıra, radyo, televizyon ve sinemayı da içine alan, yedi kıtada,  bir elektronik medya ve iletişim sektörü, bilim insanlarının deyişiyle “Küresel Köy” şeklinde   yapılandırılmıştır.

Bu yeniden yapılanmada, basın kavramına, son yıllarda tirajları artan gazete ve  dergiler  eşliğinde sosyal medya olgusu ve web siteleri de eklenmiş bulunmaktadır.

Buna göre: Günümüzün sosyal medya platformlarında, dünya insanlığına yönelik, tümü ABD menşeli,  e-posta hizmeti yapan “Yahoo” ile iletişim, bilgi dağıtımı, bilgi alışverişi ve  ticari reklam  hizmeti sağlayan “Facebook”, “Google”,  “WhatsApp”,  “Twitter”, “Youtube” gibi sosyal ağ kuruluşları, bloglar ve diğer etkinlikler, 208 ülkenin günlük yaşamında etkin bir şekilde faaliyet göstermektedirler.

Bu sayede bilimsel temeldeki makale, köşe yazısı, yorum, deneme, eleştiri, röportaj ve edebiyat yazıları ile roman, öykü ve şiir kitaplarının yanı sıra tiyatro, sinema, müzik ve spor haberleri de geniş okuyucu kitlelerine ulaşmaktadır.

*

Sonuç olarak:

Dünya yaşamında, felsefi içerikteki “Bilgi” ve “Gerçeklik”, en önemli kavramlar arasında yer almaktadır.

İnternet Çağı’nda, mobil internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla  birlikte “Yerel Basın”, “Bölgesel Basın”ve “Ulusal Basın”, uluslararası platformlarda,  bütün yön ve boyutlarıyla “Küresel  Basın” olgusuna dahil olmuştur.

“Küresel Basın” da, yakın bir gelecekte, bir soru işaret olarak,   temel işlevi gereğince, uzayın bilinmeyen gizemli yaşam boşluklarına yönelik, post-modern ve entelektüel eksende,  insanlığın ortak paydası olarak kabul edilen insani, manevi, bilimsel, etik, hukuksal ve evrensel değerler bağlamında, yerel, bölgesel ve ulusal basını da vazgeçilmez unsurlar olarak kapsayan,  “Evrensel Basın” olgusuna dönüşebilecktir?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum