Bedir Savaşında Kadınlar! Bedir Savaşına Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Bedir Savaşında Kadınların Rolü Nedir?

Bedir Savaşında Kadınlar! Bedir Savaşına Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Bedir Savaşında Kadınların Rolü Nedir?
10 Şubat 2021 - 19:53

Bedir Savaşında Kadınlar! Bedir Savaşına Katılan Kadın Sahabeler Kimler? Bedir Savaşında Kadınların Rolü Nedir?

Hz. Peygamber’in savaşa katılmak isteyenlere karşı tavrı konusunda ele aldığımız gibi ilk dönem yapılan savaşlarda kadınların savaşlarda yer alması tasvip edilmemiş ve kadınlar geri çevrilmişlerdir.

Cihâd etmek isteyen Hz. Âişe, savaşmak isteyen Ümmü Harâm80, savaşmak yerine hastaları tedavi edebileceğini söyleyen Ümmü Kebşe81, yaralıları bakıp onları tedavi edebileceğini söyleyen Ümmü Varaka82 ve savaşta her türlü yardımda bulunabileceğini söyleyen Uzrâ kabilesinden bir grup kadın, Hz. Peygamber ile beraber savaşa katılma konusunda gönüllü olmuşlardır. Fakat Müslümanlar açısından son derece önemli olan bu ilk savaşta “Hz. Peygamber kadınlarla mı savaşıyor?” diye bir söylentinin yayılmasından endişe duyduğundan bütün gönüllü kadınları geri çevirmiştir.

Bedir Savaşı’nda Müslümanların savaş için değil de kervan için yola çıkması, Mekkelilerin kervana düzenlenecek saldırıyı öğrenip savaş hazırlığıyla gelmesi, Müslümanların savaşmak için Bedir’e doğru ilerlemesi gibi olaylar hızla gelişmiştir. Müşrikler karşısında Müslümanların güçlerini ispatlamamış olmaları, birçok sahâbenin dahi geri kalmayı tercih ettiği bir ortamda kadınların yer almaması kadınların dışlandığı, sosyal hayatın içinde yer almadığı anlamına gelmemelidir.

Mekkeli Müşriklerin yaptıkları savaşlarda ordunun büyük bir kısmı erkeklerden oluşsa da, orduda kadınların görevleri de azımsanmayacak kadar çoktur. Câhiliye döneminde kadınların üstlendikleri görevler, Hz. Peygamber ile yapılan savaşlarda da devam etmiştir. Bedir Savaşı’nda Müslümanların ordusunda kadınlar yer almazken, aynı savaşta düşman saflarında kadınların aktif roller üstlendiklerini görmekteyiz.

Müslümanlar ordusunda tek bir kadının yer almadığı Bedir Savaşı’nda, Mekkeli müşrikler onları eğlendirmesi ve şarkılarla onları cesaretlendirmesi için Amr b. Hişam’ın cariyesi Sâre’yi, Ümeyye b. Halef’in cariyesini ve Azze denilen Esved b. Muttalib’in câriyesini beraberlerinde götürmüşlerdir. Orduya yardımın dışında şarkılar söyleyip onları eğlendirmeleri için şarkıcı kadınları dahi yanlarında getirmişlerdir. Bu durum Câhiliye toplumunda kadınların savaşlara katılmasının herkes tarafından normal karşılandığını göstermektedir.

İslâm öncesi dönemlerden itibaren Mekke ordusunda kadınların savaşlarda yer aldığı, yemek yapıp yaralıları tedavi ettiği ve hicvedici şarkılar söyleyerek orduya psikolojik destek sağladığı bilinmektedir.

Doğrulanmış metin ve kaynak:

Bu metin SAMER Yayınları izni ile Merve Aktaş’ın kaleme aldığı tezden aktarılmıştır.

https://www.eansiklopedi.com/category/tarih/
https://www.eansiklopedi.com/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum