Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı: İskitler!

Atatürk ilk onları inceletmişti! Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı: İskitler!

Anadolu'nun gizlenen eski Türk halkı: İskitler!
06 Ağustos 2020 - 21:06

Tarihte Sakalar olarak da bilinen İskitler'in M.Ö. 10. yüzyılda Tanrı Dağları'nda başlayan tarihsel serüveni, 8. yüzyılda Doğu Avrupa ile Orta Asya arasında bulunan bölgeye yerleşmeleriyle devam etmiştir. Avrasya steplerinde yedi yüz yıl hüküm süren İskitlerin hakimiyeti M.Ö. 3. yüzyılda Kırım'da sona ermiştir.

M.Ö. 8. yüzyılda Hazarlar üzerinden Tuna boylarına ulaşmayı başaran İskitler, Doğu Avrupa ile Karadeniz’in kuzeyine hakim oldular. M.Ö. 6. yüzyıldan sonra zayıflayarak Anadolu’dan çıkmak zorunda kaldılar. M.Ö. 3. yüzyıla kadar Kuzey Karadeniz civarında yaşamış, Gotlar ve Sarmatlar tarafından yıkılarak asimile olmuşlardır. 

İSKİTLERİN KÖKENİ

Yunan kayıtlarında Skytai, Asur kaynaklarında İşkuza, Pers kaynaklarında ise Sakalar olarak yer alırlar. İskitler, kökenleri Sümerler’e dayanan ve Sümerler'in tarih sahnesinden silinmeleriyle batıya göçen Ön Türk toplumlarından bir tanesidir.

16-xkqy2b74r9kogccrnqps0ke0r6f1pb7ren6cbtwr.jpeg

İskitler ile yakın ilişkiler kurmuş olan ve bunu yazılı belgelere de döken Yunanlılar (Grekler) bu topluluk için pek çok bilgi vermektedir. Medeniyetler Tarihi konusunda bir otorite olarak kabul edilen Herodot da İskitler döneminde yaşamıştır. Ünlü tarihçi İskitler’in Türk olduğuna dair önemli kanıtlar sunmuştur. 

Mücevheri ilk onlar yaptı, soma kültürü onlardan geldi: İşte Atatürk'ün ilk incelettiği Türk Devleti
Mücevheri ilk onlar yaptı, soma kültürü onlardan geldi: İşte Atatürk'ün ilk incelettiği Türk Devleti

Altaylar'dan Anadolu'ya uzanan gelenek: Tunceli'de Türk'ün damgası; Koç başları
Altaylar'dan Anadolu'ya uzanan gelenek: Tunceli'de Türk'ün damgası; Koç başları

Yapılan tetkikler ve bulgular da İskitler’in Turanid bir kavim olduğunu ortaya koyar. Persleri kültürel yönden etkilemiş olan Soğd kültürü ile tanışmaları Persler’den de önceye dayanır. Herodot da İskitler’in, kültürel vasıfları ve fiziksel görünüşleri itibariyle Persler’e hiç benzemediğini ortaya koyar. 

16-ytin7gpjm6ngl5zvqkekvulylavg6wojjcwgh6pk.jpeg

Tuva Cumhuriyeti'nde bulunan İskit kurganı

İskitler’in Türk olduklarına dair en önemli kanıt kurganlardır. Ön Türklerde kurgan, ilgili topluluğun Turanid kavminin bir parçası olunduğunun simgesidir. Ölümden sonraki hayata olan inancı simgeleyen kurganlar, devlet büyüklerinin mezarlarını korunaklı hale getiren anıtlardır. Hizmetkarlarının mezarı ise kurganların yakınına konumlandırılmıştır.

GENETİK BİLİMİ, İSKİTLER VE AKIBETLERİ 

Genetik bilimi ışığında elde edilen bilgiler İskit genlerinin melezleşmeksizin müstakilen Türk coğrafyasında bulunduğunu ortaya koymuştur. Onların İç Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini, göç hareketleri ve Kafkasya-Anadolu hattındaki kurganları inceleyen Dr. J.D. Kimball, İskitler’in kadın savaşçıları üzerinde araştırmalarda bulunmuştur.

İskitler tarihe altın ustası olarak geçmişlerdir. Yarattıkları eserlerden altın elbiseli kadın bir dünya hârikasıdır
Pazırık qurganından çıkan Pazırık Semer halısı , Türk halı san’atının şaheserlerinden biridir ; Batı bunu hemen İran kültürüne bağlamak istemiştir.

Fakat, Halının ortasında 24, iç çerçevesindeki 62 sayıda OQ-OĞ damgaları 2’nci iç çerçeveyi süsleyen 65 adet ÖG-AT damgası vb… halının Öz-Türk eser olduğunu ispat ederler..

 

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ataturk-ilk-onlari-inceletmisti-anadolunun-gizlenen-eski-turk-halki-iskitler-293383h.htm


Bu haber 429 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum