Naci YENGİN

Naci YENGİN

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

 Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallılar

21 Şubat 2022 - 12:07

                                   Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallılar

                                                                                                             Naci YENGİN

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde bulunan Aksakallılar Heyeti başkanlığına Türkiye’yi temsilen Sayın Binali Yıldırım seçildi. Binali Beyin 26 Kasım 2021 tarihinde söylediği "Rusya ve Çin Türk Devletleri Teşkilatının Doğal Üyesidir" sözü üzerinden birçok çevrede tartışma başladı. Bu sözün son derece doğru ve bilinçli olarak seçilmiş bir söz olduğu aşikârdır. Sözde geçen ifadelerin Türk Devletleri Teşkilatına bağlı üye ülkeleri değil Binali Beyin ifade ettiği ülkeleri rahatsız etmesi beklenir! Ancak her nedense Türkiye’de bazı çevreler bu sözden rahatsız olmuşa benziyor.
Rusya ve Çin sınırları içinde milyonlarca Türk yaşamaktadır. Çin sınırları içinde yaşayan Türkleri ısrarla Müslüman Çinli demesi, Uygur Türkü ve özellikle Türklerin çoğunlukta olduğu bölge coğrafyasına Doğu Türkistan denilmesini yasakladığını düşünecek olursak Binali Beyin sözünün Çin açısından ne kadar tehlikeli ve nazik olduğu anlaşılacaktır!
Türk Devletleri Teşkilatının görev alanı sadece üye ülkeleri değil dünyada yaşayan bütün Türkleri kapsamaktadır. Sözün Türkiye’de rahatsızlığa sebep olması konunda söz konusu ülkelerin Türkiye bağlantılarını harekete geçirip geçirmediği de ayrıca merak konusudur. Bu alanda yaşanacak gelişmeler zamanla orta çıkacaktır.
Türk Devletleri Teşkilatının önümüzdeki süreçteki varlığı ve gücü oranında Rusya ve Çin’in sınırları içinde yaşayan bir kısmı özerk cumhuriyet statüsündeki Türk halklarının varlığını tanıması, demografik, kültürel, eğitim, inanç… Demokratik haklarını iade etmesi gerekmektedir.
Özellikle Rusya ve Çin'in Türkler üzerindeki baskılarına ivedilikle son vermesi beklenen ilk olumlu gelişme olacaktır.
Başta Doğu Türkistan olmak üzere Rusya federasyonda yaşayan özerk Türk devletlerinin her türlü eşit hakları sağlanmalıdır.
Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatıyla 130 yıl öncesi başlayan ve atıl bırakılan İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp,... Atatürk'ün gerçek amaç ve hedefleri yolunda atılmış çok önemli bir adımdır. Yolumuz uzun ve zorludur...
Türk Devletleri Teşkilatının ilk planda Rusya ve Çin, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya... gibi ülkelerde yaşayan Türklerin eşit insan hakları, demokrasi, mülkiyet, dil ve dini özgürlükler, eğitim... Haklarını kazanmaları yolunda çalışma yapması gerekecektir.
Türk Devletleri Teşkilatı adına seçilen Aksakallıların Türk dünyasını çok iyi tanıması gerekir. Binali Beyin Aksakallı seçilmesinde önceliklerin etkili olduğu görülmektedir. 1.Altyapı 2.Ulaşım 3. Teknoloji transferi 4. Ortak projeler...
Aksakalımız Binali Yıldırım Beyin ekibinde Türk dünyasını çok iyi bilen uzmanların olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerektir. Türk Devletleri Teşkilatının çatısı altında mevcut çalışma organlarını güçlendirecek, uzun ve sabırla yola çıkmaya azmetmiş insanlara ihtiyaç vardır.
Türk Devletleri Teşkilatının Anayasası niteliği taşıyabilecek ilkelerin net bir şekilde belirlemesi beklenir. AB üye ülkeleri gibi Türk Devletleri Teşkilat tüzüğünün genişletilmesi ve evrensel hukuk ve insan hakları normlarına paralel olarak bağımsız ve özerk Türk devlet ve topluluklarının da temsilci göndermelerinin önü açılmalıdır.
KKTC, Kırım, Kerkük, Batı Trakya, Çuvaşistan, Acarya, Başkurdistan, Tuva, Gagavuzya… Türk devlet ve topluluklarından temsilcilerinin de teşkilata gözlemci gönderme hakları-katılım hakları olmalıdır.
Türk Devletleri Teşkilatı şimdilik Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye’den oluşmaktadır. Gözlemci ülkeler Macaristan ve Türkmenistan’dır. Yapının ekonomik, siyasi, kültürel, teknolojik, askeri ve iletişim imkânları güçlendirilmelidir.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum