Ertem ÖZUŞAKLI

Ertem ÖZUŞAKLI

[email protected]

VEHM-Ü ZAN

10 Şubat 2015 - 15:33

Sema eden arz-ı asumana bak, aşkı gör

Encüm-ü eflakın nur'u ziyası şems-i gör

Gayre bakma, vehm-ü zannın sonra kahrın olur

Miratında daim seyran eyleyen Hakk'ı gör.