Ertem ÖZUŞAKLI

Ertem ÖZUŞAKLI

[email protected]

KÜLHÂN

08 Temmuz 2022 - 15:53

KÜLHÂN

Basiret ehli ol cism içinde câna bak
Hakk'ın sıfatın zikr eyleyen insana bak

Ehil isen gel beri pâk eyle sineni
Aşıkın gönlünü yandıran külhâna bak

Ten gözüyle kimse görmez aşk bâzârını
Bâzâr içre alan sattıran Sultana bak

Aşkı ile semâ eder cümle asumân
Nizam içre dönen encüm-ü eflâka bak

Katre iken aşıkları umman eyleyen
Kenz-i hikmetin padişahı Yezdâna bak

Vuslat sırrıdır nutkumdaki âb-ı hayat
Her nefeste ilhamın veren Sübhân'a bak

Koyalım lâf û güzafı söze bakalım
Tevhidin bûrhânı Ayet-i Kur'an-a bak.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum