Veli Metin Türkoğlu: MAYA, HİTİT ve TİBET HALKLARI AYNI ATANIN ÇOCUKLARI MI?

Veli Metin Türkoğlu: MAYA, HİTİT ve TİBET HALKLARI AYNI ATANIN ÇOCUKLARI MI?
15 Eylül 2021 - 18:13

MAYA, HİTİT ve TİBET HALKLARI AYNI ATANIN ÇOCUKLARI MI?

Teotihuacan, Kuzey Amerika'nın en ünlü antik kenti olarak kabul edilmektedir. Kimler tarafından kurulduğu ve niçin aniden terk edildiği hâlen açıklığa kavuşmamış bu kadim şehrin kuruluş tarihi hakkında da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kentin ilk kurucularının kimler olduğu bilinmemekle birlikte, kentte sonradan Zapotekler ve Mistekler gibi Maya topluluklarının yaşamış olduğu anlaşılmıştır.   Mayaların terk edilmiş bu antik kente sonradan gelmiş ve yerleşmiş olmalarına rağmen aynı kültürü, mimariyi (Piramit geleneğini) ve benzer bir dini inancı sürdürmeleri, bu antik kentin Mayaların atalarına ait olduğunu düşündürmektedir.

   Günümüzde, MAYA imparatorluğunun yaşadığı bölgenin tam ortasında GUATEMALA isimli bir ülkenin olması ilginç bir tesadüfle karşılaşmamıza neden oluyor... Budizm’in kurucusu olan Buda’nın annesinin ismi MAYA idi. Ailesinin Buda’ya verdiği isim ise SİDERTA GUATAMA… Siderta “amacına ulaşmış”, Guatama ise “aydınlanmış” anlamına gelmektedir. Buda’nın ismi bazı kaynaklarda Sakyamuni (Saka Prensi) olarak geçer. Çünkü babası günümüzde Nepal adıyla anılan bölgenin kralıydı.   Maya imparatorluğunun kuruluş tarihi ile Buda’nın yaşadığı tarih birbiriyle uyuşuyor… Buda’nın ilk isminin GUATAMA olması ve annesinin isminin MAYA olması, Amerika’daki bu isimlerle bir bağlantısı olabilir mi sorusunu aklımıza getiriyor.
   Acaba; “Siderta Guatama Buda”nın amacı, atalarının terk ettiği Teotihuacan antik kentini tekrar canlandırmak mıydı?

   Amerika tarihinde (isim benzerlikleri haricinde) Buda ile ilgili hiçbir buluntuya rastlayamadık. Ancak; 1909 yılında, Arizona’nın yerel bir gazetesinde yayınlanan bir haber bu konuda bazı ipuçları veriyor.
   5 Nisan 1909′da Arizona Gazetesi’nde “Büyük Kanyon’da Keşifler” başlıklı bir ön sayfa ha­beri yayınlandı. Haber, Smithsonian Enstitüsünün desteklediği, Prof. S. A. Jordan’ın gözetimi altında ve Smithsonianlıların yardımcısı olarak G. E. Kinkaid adlı kaşifin katılımıyla gerçekleşen bir arkeolojik araştır­ma gezisini anlatıyordu. Gazete, Büyük Kan­yon’da keşfedilen 50.000 kişinin yaşayabileceği büyük bir yeraltı şehri bulduğunu id­dia etti.
  Gazetedeki yazıya göre; El Tovar Crystal kanyonunun 42 mil kadar yukarısında, (muhtemelen, bugün Navajo yerlile­rinin bölgesi olan Marble Kanyonu civarında) Kinkaid nehir yatağının 610 metre kadar üzerindeki tortulu katmanda lekeler olduğunu fark etti. Bunun üzerine büyük zorlukla kanyon duvarına doğru ilerledi ve aşağıya inen merdivenleri olan bir mağaranın girişine var­dı. İçeri girdi ve girişten 30 metre kadar sonra; Buda’yı andıran, muhtemelen Tibet’ten getirilmiş olduğunu düşündüğü bağdaş kurmuş bir figürü gösteren bir ka­bartmaya rastladı. Mağarada biraz daha ilerledikten sonra içinde mumyalar olan bir mahzen buldu. Mumyalardan birini kaldırdı ve flaş kullanarak fotoğrafını çekti. Her iki tarafa açılan çok sayı­da yol, oda ve içinde bakır aletler, vazolar, bakır ve al­tından fincanlar, camla kaplı çömlek kaplar, yerlere saçılmış üzeri işlenmiş sarı taşlar ve platine benzer bilinmeyen gri bir metale rastladı. Ayrıca “Mısır tarzı ya da doğulu tarzda” olduğunu düşündüğü hiye­roglifler buldu. Kinkaid bu yer altı şehrinde rahatlıkla en az 50 000 ki­şinin yaşamış olabileceği kanaatine vardı.

   Bu gazete haberi sonrasında bölgedeki bütün mağaraların girişi çelik kapılarla kapatıldı ve iddialar yalanlandı. Arizona Gazetesi nedense bu olayın peşine düşmedi... Mayıs 1909′dan sonra, tarihi sırları konu alan yazar David Hatcher Childress makaleyi bulup 1993′te Nexus Dergisi’nde yayınlayıncaya kadar konu hiç gündeme gelmedi.

*** Arizona kanyonunda bulunan yer altı şehri hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bahsi geçen konu, Arkeolog Brian Haughton tarafından yazılan “Gizlenen Tarih” isimli kitaptan (Sayfa: 118-124) alınmış.

https://es-la.facebook.com/uzaybilimveteknoloji/photos/b%C3%BCy%C3%BCk-kanyon-gizli-bir-m%C4%B1s%C4%B1r-hazinesi-mi5-nisan-1909da-phoenix-gazetesi-arizona-/342458015808881/ ***

Yazarı bilinmeyen bu gazete habe­rinden başka bir kanıt var mı?

   Arizona kanyonunda gerçekleşen bu keşifte bahsi geçen üç konu bizim için önemli.

  1. Buda figürü.

  2. Yer altı şehri.

  3. Hiyeroglif benzeri yazılar.


BUDA FİGÜRÜ:
   Arizona gazetesinde bahsi geçen Buda figürünün resmi olmadığı için bu konuda bir fikir yürütmemiz mümkün değil. Ancak; Amerika’da bulunan ve Buda figürüne benzeyen tek buluntu, Massachusetts eyaletindeki Peabody müzesinde sergilenen “Güneş Diski” adı verilen ve Mayalara ait olan eser.YER ALTI ŞEHRİ ve HİYEROGLİF BENZERİ YAZILAR:
   Türkiye’de bulunan “Yer altı şehirleri” sayesinde bu konuda oldukça geniş bilgiye sahibiz. Özellikle “Derin Kuyu Yer altı Şehri” dünyaca tanınan yerlerden biri. Yer altındaki bu yerleşimlerin Hititler ya da Hititlerin ataları tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. Arizona’da bulunan yer altı şehrinin benzerine Türkiye’de rastladığımız gibi, Arizona’da bulunduğu iddia edilen Mısır hiyerogliflerine benzer yazılara da Türkiye’de yer alan ve Hititlerin merkezi olan Hattuşa’da rastlıyoruz…
AMERİKA YERLİLERİ (MAYA – İNKA – KIZILDERİLİLER) ve HİTİTLER ARASINDAKİ DİĞER BENZERLİKLER

   Türkiye’de bulunan Hititlere ait eserlerdeki piramidal yapılar, Amerika’daki yapılara nazaran daha ilkel görünmekle beraber benzerlik bakımından ortak bir kültürün göstergesidir. Hattuşa’da ortaya çıkarılan piramidal yapının neredeyse aynısını Amerika’daki “Cholula Piramidi”nde görmekteyiz.


 Ayrıca; Maya ve diğer Kızılderili kültürlerine ait piramitlerdeki merdivenlerin benzerleri, Hititlere ait mimari yapılarda da göze çarpıyor.   Diğer bir benzerlik ise; Hititlere ait şehir kapısının (Aslanlı kapının) duvarlarındaki taş örme tekniğinin benzerinin (teknik açıdan daha kaliteli ve işçilikli halini) Amerika’daki “İnka”lara ait duvarlarda görülmektedir…Bütün bu benzerlikler bir araya gelince; Nepal’daki Saka (Türk) hükümdarının oğlu olan Guatama Buda, Anadolu’da yaşamış olan Hititler ve Amerika’nın yerli halkları (Mayalar – İnkalar – Aztekler - Kızılderililer) aynı atanın çocukları olmalı diyebileceğimiz bir sonuca varıyoruz ki, zaten öyleler


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum