Cavanşir Feyziyev: "Karabağ'da ucalan özgürlük bayrağımız muzaffer Azerbaycan Ordusunun onur eseridir..."

Cavanşir Feyziyev: "Karabağ'da ucalan özgürlük bayrağımız muzaffer Azerbaycan Ordusunun onur eseridir..."
26 Haziran 2024 - 12:24

Cavanşir Feyziyev: “Karabağ'da ucalan özgürlük bayrağımız muzaffer Azerbaycan Ordusunun onur eseridir...”

*Cavanşir Feyziyev

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin millet vekili
 

Milli Davamız – Vatan Savaşımız Muzaffer Başkomutan Sayın İlham Aliyev'in "demir yumruğu", yenilmez Azerbaycan Ordusu'nun dünyaya seslenen şanlı zaferi, milli birliğimizin ve düşünce bütövlüyümüzün tantanası olarak tarihe geçti. Tarih yazan komutanın önderliğinde ülkeyi zafere taşıyan 44 günlük kutsal yolculuk, yalnızca Anavatan'ın toprak bütünleşmesini ve Karabağ'ın kurtuluşunu değil, aynı zamanda Azerbaycan Milli Ordusu'nun cesaretini ve benzeri görülmemiş savaş taktiklerini de kanıtladı. Dünya askeri tarihinde Kafkasya'daki en modern ordu olarak Azerbaycan Ordusunun güçlerini dünyaya beyan etti.

28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin, henüz 23 ay yaşamasına rağmen büyük çaplı çalışmalara imza attığı her bir Azerbaycan Türküne gün gibi aydındır. Kısa bir süre içerisinde ülkede ilerlemeyi amaçlayan tüm alanlar esasen ulusal zemine dayandırıldı. Türk ve Müslüman dünyasında ilk demokratik cumhuriyet ve parlamenter cumhuriyet kurulmuş, milli eğitim alanında yapılan çalışmalar sonucunda Doğu'nun ilk yüksek lisans öğretim kurumu olan Bakü Devlet Üniversitesi kurulmuştur. O dönemde Azerbaycan'da milli ordu diye bir anlayış bile yoktu. 26 Haziran 1918'de AHC hükümetinin kararıyla Alahid'de ilk düzenli askeri birlik - Azerbaycan Kolordusu kuruldu. Müslüman Kolordusu'nun adının değiştirilip Azerbaycan Kolordusu olarak adlandırılması, ulusal silahlı kuvvetlerin oluşturulması yönünde önemli bir adımdı. Bu karar, Doğu'nun Müslüman dünyasındaki ilk demokratik hükümetin kendi ordusunu kurmasının hukuki temelini oluşturdu. Bundan sonra hükümet ülkede zorunlu askerlik hakkında bir kararname yayınladı. Kısa sürede Azerbaycan'da milli ordunun inşasında önemli sonuçlar elde edildi.

Halk Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla birlikte ülkemizde ordu kurma sürecinin durakladı, ancak büyük lider Haydar Aliyev'in 1969'da iktidara gelmesinden sonra, merhum liderin olağanüstü hizmetleri sayesinde askeri personelin yetiştirilmesi sürecine yeniden başlatıldı. Bütün bunlar milli ordunun inşasında bir dönüm noktasıydı ve dinamik bir süreç olarak ilerleyerek Cemşid Nahçivanski'nin adını taşıyan bir askeri lisenin kurulmasıyla sonuçlandı. Bu okulun faaliyeti Azerbaycan'da askeri sanata olan ilginin güçlenmesine ve Azerbaycanlı subayların yetiştirilmesine yol açmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra J. Nahçıvanski'nin adını taşıyan Harp Okulu, ordu inşasının ana üslerinden biri haline geldi. Azerbaycan gençlerinin Bakü Yüksek Müşterek Komutanlığı ve Bakü Yüksek Deniz Okullarında eğitimleri genişlemeye başladı.

Milli lider Haydar Aliyev'in 1993 yılında halkın ısrarı üzerine iktidara gelmesinin ardından ordunun inşası yönünde önemli adımlar atıldı. 12 Mayıs 1994'te Ermenistan-Azerbaycan askeri ihtilafında ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Azerbaycan Milli Ordusu'nun oluşumu hızlandı. Uygulanan başarılı politika sonucunda Silahlı Kuvvetlerin maddi ve teknik desteğinin iyileştirilmesine, personelin manevi ve psikolojik eğitiminin artırılmasına ve mücadele ruhunun yükseltilmesine özel önem verildi.

Büyük lider Haydar Aliyev'in 22 Mayıs 1998 tarihli fermanına göre, Alâhid'de Azerbaycan Kolordusunun kuruluş günü - 26 Haziran, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü ilan edildi ve bu tarih, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü olarak ilan edildi ve hemin tarihden itibaren 26 Haziran her yıl resmi bayram olarak kutlanır.

Düzenli ordunun temelinde modern savaş tekniklerinden ziyade mükemmel askeri bilgi edinmenin önemini bilen merhum Haydar Aliyev 20 Şubat 1999'da Harp Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Askeri eğitim sistemini daha da geliştirmek için Akademinin kuruluşu, askeri alanda ulusal personel rezervinin oluşturulması sürecinde niteliksel olarak yeni bir gelişme aşamasıydı.

Bağımsızlık yıllarında Azerbaycan'da ordu inşası öncelikli bir yön haline geldi. 1990'lı yılların ortalarından itibaren Azerbaycan'ın NATO ile yakın ve verimli işbirliği, ordu inşa sürecinin iyileştirilmesine, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonuna ve modern standartlara uyarlanmasına yol açtı. Azerbaycan 1994 yılı başında NATO'nun "Barış için Ortaklık" programına, bu işbirliğinin devamı olarak 1996 yılında "Planlama ve Analiz Süreci" programına, 2001 yılında ise "Bireysel Ortaklık Operasyonel Planı"na katılmıştır. . Yıl içerisinde 2 binden fazla Azerbaycanlı asker NATO programlarına ve diğer ikili işbirliği programlarına katılmış ve en son askeri yeniliklere hakim olmuştur. Uluslararası barışı koruma güçlerinin bir parçası olarak Kosova, Afganistan ve Irak'ta zengin deneyimler kazanan Azerbaycan Ordusu, standartlarını NATO standartlarına uyarlayarak modern bir ordu haline geldi.

Silahlı kuvvetlerin modernizasyonu, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devlet politikasının stratejik yönlerinden biridir. Ülkemizin son yıllardaki dinamik kalkınmasına silahlı kuvvetler bütçesindeki artışın ve bunun sonucunda ordumuzun güçlenmesinin eşlik etmesi, Cumhurbaşkanımızın verdiği söze sadık olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Bugün Kafkasya'nın en modern ordusu sayılan Azerbaycan Milli Ordusu, Hava ve Hava Savunma, Deniz ve Kara kuvvetlerinden oluşmaktadır. Azerbaycan, BDT içinde hava savunma kuvvetlerine sahip en güçlü ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Buna bağlı olarak her yıl bütçe fonları artırılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yetenekleri de genişliyor. Azerbaycan Ordusunun dünyanın en güçlü 50 ordusu arasında yer alması da bu tür gerekli ve zamanında yapılan reformlarla ilgilidir.

Azerbaycan Ordusunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla kurulan Milli Savunma Üniversitesinin önemini özellikle vurgulamalıyız. Milli Savunma Üniversitesinin temel görevlerinden birinin de her kademeye nitelikli personel yetiştirmekdir. Azerbaycan Ordusunda yüksek askeri eğitim ve ek eğitim programları oluşmaktadır. Vatan Savaşı sırasında kullanılan muharebe taktiklerinin dünya askeri tarihinde bir yenilik olarak kabul edilmesi ve bugün askeri eğitim ve öğretim almış profesyonel askerlerin bilgi, beceri ve iradesinin sonucudur.

Bugün Azerbaycan Ordusunun gücü uluslararası toplum tarafından tanınmaktadır. Muzaffer Başkomutan İlham Aliyev'in önderliği ile kazanılan zafer, yiğit ordumuzun mahareti ve yiğitliği, şehitlerimizin kanı ve canları pahasına kazanılan zafer, bugün tüm dünyada yazılmamış bir dirilişin kutlaması olarak değer görmektedir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri kanunları ve Karabağ'da dikilen özgürlük bayrağımız muzaffer ordumuzun onur eseri, ulusal kimliğimizin simgesi olarak değerlendirilmektedir.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum