MİLLÎ İSTİHBARAT AKADEMİSİ

Yapılan açıklamada Milli İstihbarat Akademisinin kurulduğu ve yakında öğrenci alımına başlanacağı bildirildi. MİT internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

MİLLÎ İSTİHBARAT AKADEMİSİ
11 Ocak 2024 - 09:54

MİLLÎ İSTİHBARAT AKADEMİSİ

9 Şubat 2023 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Millî İstihbarat Akademisi; istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri yürüterek Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Akademi aynı zamanda Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki iddiasını güçlendirmeyi ve Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin kavramsallaştırılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Millî İstihbarat Akademisi bünyesindeki enstitülerde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına, üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve Akademi şartlarını karşılayan herkes başvurabilecektir. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalarını yürütebileceklerdir.

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri ise bilimsel araştırmalar yapmak ve Ar-Ge projeleri geliştirmek ve yürütmektir. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenler ile uygulayıcıların ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber istihbarat, güvenlik, strateji ve bölge araştırmaları alanında çalışan ulusal ve uluslararası akademisyenler, öğrenciler, uzmanlar, siviller ya da kamu personeli için disiplinler arası araştırma platformu olarak işlev görmeyi ve bu alandaki ulusal ve uluslararası tartışmalara katkı sunmayı planlamaktadır.

MİSYON


- Türkiye’nin stratejik vizyonunun çizilmesine katkı sağlamak ve bu doğrultuda güvenlik, istihbarat ve bölge çalışmaları alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak
- İstihbarat ve güvenlik çalışmalarında akademik eğitim modülleri oluşturarak analitik düşünmeyi ve özgün araştırmayı teşvik etmek
- Bölge çalışmalarında teorik ve metodolojik yaklaşımlar geliştirmek, saha araştırmalarını teşvik etmek
- Türkiye’nin stratejik vizyonunu oluşturacak kadroların eğitilmesine destek olmak
- Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik alanındaki deneyiminin kavramsallaştırılmasını ve uluslararası literatüre kazandırılmasını sağlamak
 

VİZYON


- Çok kutuplu dünyanın yeni rekabet ortamında Türkiye’de nitelikli ve dünya ile etkileşime açık bir istihbarat topluluğu oluşturmak
- Türkiye’de istihbarat çalışmalarının ülkemizin özgün ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda şekillendirilmesine katkı sağlamak
- Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takibin yanı sıra değişim ve dönüşümlere yön verecek bir stratejik anlayışın kökleşmesini sağlamak
Not: Haberin kaynağı için: https://www.mit.gov.tr/akademi.html


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum