Yüzyıldan Yüzyıla Olaylar, Yorumlar, Görüşler - Oğuz ÇETİNOĞLU

Yüzyıldan Yüzyıla Olaylar, Yorumlar, Görüşler - Oğuz ÇETİNOĞLU
03 Haziran 2022 - 11:15

Eserin yazarı Nuri Gürgür; ömrü boyunca inandığı dâvâ için maddî mânevî bütün gücüyle çalıştı.  Hareketli, bereketli, verimli ve feyizli bir hayat yaşadı. Aynı ölçüler içerisinde yaşamaya devam ediyor. Tam bir hizmet ehli… Türk Ocakları Genel Başkanlığı, Ankara Ticâret Odası Meclis Başkanlığı, makaleler… makaleler… kitaplar… kitaplar… Bereketli bir ömrün, feyz dolu ürünleridir.

(Şimdilik) son ürün, çalışmalarının genişçe bir özeti gibi…

13,5 X 21 santim ölçülerinde 456 sayfalık eser, Ötüken Neşriyat’ın ‘Yakın Târih / Siyâset’ serisinden okuyucuya sunuldu.

‘Geçen Yüzyıldan Şimdikine Uzanan 75 yılın Kuşbakışı Görünümü’ başlığını taşıyan 28 sayfalık bölüm, Erzincan’ın şirin bir kasabası olan Kemâliye (Eğin)’de başlıyor. Ezan-ı Muhammedî’nin Türkçe okunmasını mecbur kılan kanunun iptal edilmesiyle kasaba halkının duyduğu memnuniyet, şâhidi olduğu ilk memleket meselesidir. Atsız’ın yayınladığı Orkun Dergisi ile tanışması, dergiyi okuduğu için ceza almaktan kılpayı kurtuluşu, 1944-1945 yılında cereyan eden ve yanlış bir isimlendirme ile ‘Irkçılık-Turancılık Dâvâsı’ olarak anılan haksız-hukuksuz mahkemede olup bitenler, hemen ardından ‘Bozkurtların Ölümü’ ve ‘Bozkurtlar Diriliyor’ isimli kitapların okunması…

Ömür boyu bir dakika bile ara vermeden devam eden ‘dâvâya hizmet’ böylece başlamış oluyor. 6-7 Eylül olayları sebebiyle Kıbrıs millî meselesi yakından tâkip ediliyor.

Adım adım 27 Mayıs 1960 darbesine gidiş, Türkeş ve arkadaşlarının Millî Birlik Komitesi’nden tasfiye edilişi, 15 Ekim 1961 seçimleri, 22 Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 târihlerinde Talat Aydemir’in darbe teşebbüsleri, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, Nuri Gürgür’ün endişe ile tâkip ettiği memleket meseleleridir. 

Hâdiselerin içinde fakat siyâsetin dışındadır. Turgut Özal’ın Halil Şıvgın aracılığıyla ilettiği dâvete, dâvâ arkadaşları Mamak cehenneminde işkence altında inlerken siyâsî ikbale yönelmeyi, dostluk anlayışı ile bağdaştıramaz ve teklife icâbet etmez. Türk Ocakları Genel Başkanı iken Adâlet ve Kalkınma Partisi’nden gelen teklifle de, millî dâvâsına hizmet maksadıyla bulunduğu makamı, geçiş yolu olarak kullanmaya hakkı olmadığını düşünerek ilgilenmez. Yaşıtlarının ve dâvâ arkadaşlarının kaba hatlarıyla bildiği, detaylarını hatırlamadığı 75 yıllık olaylar, âdeta metaverse cihazından bütün canlılığıyla seyrettiriliyor.

İlki 30.12.2015, sonuncusu 14.06.2021 târihinde yayınlanan 263 adet makalede, yaşanan diğer olayların tahlili, tespitler, görüşler ve yorumlar, kitabın konusunu teşkil ediyor. Binlercesinden seçilmiş, hepsinde derin ve isâbetli tahliller; gençleri iyiye doğruya güzele ve şuurlu bir vatansever olmaya yönlendiren makaleler. Acı ve tatlı yönleriyle 6 yılın değil, 60-70 yılın hâdiseleri akıcı bir üslûp, selis bir Türkçe ile film şeridi pratikliğinde okuyucuya sunuluyor.

Eser, bir târih kitabı olmamakla birlikte, târihî hâdiseler külliyatı gibi. Üstelik târih yazımına uygun bir zihniyetle yazılmış. Bilindiği gibi târih, geçmişteki olayları kronolojik veya tematik sıra ile nakleden, geçmişe dönük bilgi demeti olmaktan ziyâde, geleceği plânlamakta kullanılan bir ilimdir.

Geçmişteki felâketler unutulursa, yeniden yaşanır.

 Nuri Gürgür’ün ‘Yüzyıldan Yüzyıla / Olaylar, Yorumlar, Görüşler’ isimli eseri, seçilmiş veya tâyin edilmiş yönetici sıfatıyla milletine ve ülkesine en iyi hizmeti verebilmeyi gaye edinmiş kişiler tarafından bu düşünce ile ve tekrar tekrar okunmalı.

Kitapta yer alan makalelerden bâzılarının başlıkları:

*PKK Terörü - Etnik Fitne ve Terörle Mücadele Eylem Plânı Bağlamında Yüz Yıl Sonra Yeniden Beka, Güvenlik ve Bütünlük Meselesi.

*Dertlerimizin Temeli: Eğitim Meselesi

*Çözümü Zor Bir Problemler Yumağı: Diyanet İşleri Başkanlığı-Dinî Cemaatler, Tarikatlar, Gruplar.

*Iraktaki Gelişmelerden Çıkaracağımız Dersler.

 *Solun Yalan Rüzgârları - Teröristten Kahraman Üretmek.

 *Türkiye ABD İlişkileri Stratejik Ortaklıktan Soğuk Savaşa Evriliyor.

 *Orta Doğu’da Uluslararası Bir Tiyatro Oyunu Oynanıyor.

 *Önceliğimiz Türkiye Olmalıdır.

 *Târihin Işığında Cemaatler, Tarîkatlar, Dinî Gruplar Meselesi.

 *Eğitim Konusu Beka Meselesidir.

 *19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Anadolu’da - Türk Târihi Kulvar Değiştiriyor.

 *Milletler ve Halklar Meselesi

*Lozan Antlaşması: Türkiye Devleti’nin Uluslararası Alanda Tescil Belgesi

*Mâvi Vatanı Savunmak.

*Başkomutanlık Meydan Savaşı: Ergenekon’dan Yeniden Çıkış.

 *Batı Dünyası İle İlişkilerimiz Kritik Bir Dönemde.

*Doğu Türkistan'da Yaşananlar Tam Bir Soykırımdır.

 *Doğu Türkistan Meselesi ve Türkiye-Çin İlişkileri.

 *3 Mayıs 1944: Türkçüler Acıyı Bal Eylediler ve Kazandılar.

 *İnsanlık Doğu Türkistan ve Filistin'de Kendi Değerlerine Karşı İmtihan Veriyor.

***

Ebedî âleme intikal eden dostlar da ihmal edilmiyor, vefa duygularıyla ve Fâtihalarla yâd ediliyor: (Alfabetik sırayla) Ahmet Er, Alâeddin Korkmaz, Ayvaz Gökdemir, Galip Erdem, Gün Sazak, İbrâhim Metin, İdris Yamantürk, Necdet Koçak ve            Yücel Hacaloğlu.

Rahmet-i Rahman’a kavuşanlar için yazılanlar, Nuri Gürgür’den önce son yolculuğa çıkmayı düşündürecek kadar mükemmel…

Mevlâ neylerse güzel eyler…

Vefalı dost, mütefekkir Nuri Gürgür’e, feyizli çalışmalarına devam edebilmesi için sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum.

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A. Ş.

İstiklal Caddesi, Ankara Han Nu: 63/3 Beyoğlu 34433 İstanbul Telefon: 0.212- 251 03 50

Belgegeçer: 0.212-251 00 12 e-Posta: [email protected]  www.otuken.com.tr 
http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazilar/YaziDetay/14039


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum