Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

[email protected]

Muhatap

26 Eylül 2021 - 00:12

Bu kelime bugünlerde önem kazandı. Ama önce kelimeyi düzgün söylemek gerekir. sesi çift değil tek söylenecek. Orta hecedeki a sesi de uzatılarak telaffuz edilecek yani muhâtap denilecek.

Şimdi asıl konuya gelebiliriz: "Kürt sorunu"nda HDP muhatap kabul edilebilirmiş.

Siyasetçi hanımlar, siyasetçi beyler, politikacı efendiler! Yazarlar, çizerler, konuşurlar! Lütfen anayasayı dikkatle okuyunuz. Önce başlangıç bölümüne bakınız.

"Her Türk vatandaşı… bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip(tir)."

Her şey çok açık ama yine açıklayalım. Temel hak ve hürriyetlerden yararlanma konusunda her Türk vatandaşı eşit mi? Eşit. Ayrı tutulan vatandaş var mı? Yok. Kürt dediğiniz veya kendilerini Kürt kabul eden vatandaşlarımız için bir ayrım var mı? Yok.

Peki, Anayasa'nın 66. maddesi ne diyor:

"Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür."

Kendilerini Kürt kabul eden insanlarımız da bu devlete "vatandaşlık bağı ile bağlı" yani "Türk" değil mi? Evet, onlar da vatandaş ve Türk. Her vatandaş gibi onlar da (Burada "onlar" kelimesi bile fazla çünkü "onlar" da "biz"dir.) eşit olarak temel hak ve hürriyetlerden yararlanma hakkına sahip mi? Evet, sahip.

67. maddedeki "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir." cümlesine göre burada belirtilen haklara da sahipler mi? Sahipler.

70. maddedeki  "Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez." cümlesinde belirtilen haklara da sahipler mi? Sahipler.

Uygulama da böyle değil mi? "Kürt" dediğiniz veya kendilerini Kürt kabul eden vatandaşlarımız bu haklarını kullanmıyorlar mı? Memur, subay, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olmuyorlar mı? Oluyorlar. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana "Kürt" kabul edildiği için bu makamlara gelemeyen, partilere giremeyen, parti kurucusu olamayan var mı? Yok.

O hâlde kim veya hangi kuruluş, ne için muhatap kabul edilecek?

Besbelli ki şunu demek istiyorsunuz. Kürt dediğiniz vatandaşlarımızı Türk'ten ayrı bir millet kabul edelim ve onlara farklı bir millet olarak bazı haklar verelim.

Peki, onları niçin ayrı millet kabul edelim? Farklı soydan, farklı ırktan geldikleri için. Yoksa siz ırkçı mısınız? Biz, farklı soydan da gelseler hepsini Türk kabul ediyoruz ama siz farklı soydan geldikleri, farklı bir dilleri olduğu için onları Türk saymıyorsunuz. Galiba siz ırkçısınız.

Yaptığınız iş ne oluyor, bir de ona bakalım. Anayasa'nın başlangıç bölümüne göre  "Hiçbir faaliyet… Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası"na aykırı olamaz. Bu ifade Anayasa'da mevcut iken benim ayrıca "bölücülük" diye cevap vermeme gerek var mı?

Hanımefendiler, beyefendiler, kendinize geliniz! Anayasa'da da uygulamada da hiç kimseye ayrım yapılmamaktadır. Ancak Anayasa'mız hiçbir gruba, zümreye, etnisiteye, millete de ayrı haklar verilmesine müsaade etmemektedir.

Siz ne demek istiyorsunuz? Yarın bir başka dinî, etnik veya siyasi grup önce terörle yıldırma hareketlerine girip sonra farklı grup hakları istemeye kalkışırsa onlar için de muhatap mı arayacağız?

Kısası şudur: Muhatap arayışı temelinden yanlıştır. Muhatap arayışı, vatandaşlarımızın bir kısmını ayrı kabul edip onlara ayrı grup hakları verilmesini müzakere etmek anlamına gelir. Bu da Anayasa'ya aykırı, ırkçı bir anlayıştır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum