Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

[email protected]

Milliyetçilik bağımsızdır

17 Temmuz 2022 - 13:52

Milliyetçilik, sağcılık solculuk gibi akımlardan da bağımsızdır; sosyalizm, kapitalizm gibi iktisadi doktrinlerden de. Milliyetçilik bağımsız bir ülkü, bağımsız bir düşünce sistemidir. Sadece kendi konusu olan "millet"e bağlıdır.

Her zaman söylüyoruz, bir daha söyleyelim. Milliyetçilik, milleti sevmek, onu geliştirip yükseltmek ülküsüdür. Bunun için sağcı, solcu, kapitalist, sosyalist olmaya gerek yoktur; milliyetçilik hepsinin üstünde kutlu bir ülkü ve düşünce sistemidir.

Ülküdür çünkü milleti yükseltmeyi hedefler. Yükselmenin sonu olmadığı gibi ülkünün de sonu yoktur.

Düşünce sistemidir çünkü milleti sevmek ve yükseltmek için neler yapılması gerektiği üstünde sürekli fikir üretmek zorundadır.

Milleti sevmek için neler yapılmalıdır? Sorunun daha doğru biçimi şöyle olmalı: Mensuplarının kendi milletlerini sevmeleri için neler yapılmalıdır?

Tek kelimelik cevap "tanıtmak"tır. İnsanlara, içinde yaşadıkları milleti tanıtmak, böylece kendilerinin de o millete mensup oldukları duygu ve bilgisini kazandırmak.

Millet, küçük yaştan itibaren insanlara tanıtılmalıdır. Diliyle, edebiyatıyla, tarihiyle, kültürüyle, toprağıyla, havasıyla, suyuyla. Tanıtma işi, her yaşa göre en son ve en yeni usullerle yapılmalıdır. Teknolojinin son ürünleriyle, bilgisayar oyunlarıyla, filmlerle, müzikli oyunlarla. Küçük yaştan ileri yaşlara doğru kaliteyi artırarak. Hollywood'un yaptığı Ben Hur, Truva, General Patton filmleri kalitesinde filmler üreterek. Ah Bir Zengin Olsam kalitesinde müzikli oyunlarla.

Milleti geliştirmek ve yükseltmek için neler yapılmalıdır? Hedef, bütün millet fertlerini maddi ve manevi olarak çıkabilecekleri en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu açıdan milliyetçilik bir "refah devleti" projesidir. Her Türk'ün en iyi şekilde yaşamaya, en son imkânlara sahip olmaya hakkı vardır. Her Türk'ün dünyayı gezip görmeye hakkı vardır.

Ancak maddi yükseliş yetmez. Her Türk manen de yükselmeli, yükseltilmelidir. Son cümledeki "manen" dinî bir kavram değildir; kültür, sanat ve bilgiyi içine alan bir kavramdır; kültür içinde din de vardır. Her Türk bilgi, sanat ve kültür açısından da yükselebileceği en son noktaya kadar yükselebilmelidir.

Milletin bütün fertleri maddi ve manevi açılardan yükseltildikten sonra gerisi zaten gelir. O zaman insanlar, kir pas içinde, zillet içinde, karanlıklar içinde yaşamak istemezler; yaşadıkları çevreyi, köyü, kasabayı, şehri güzelleştirmek için çalışırlar. Bilime ve sanata değer verirler.

Maddi ve manevi açıdan yükselen insanlar, kaba ve hantal olmazlar, hantal hareketlerden, kaba konuşmalardan hoşlanmazlar; böyle insanları önemli yerlere getirmezler.

Maddi ve manevi açıdan yükselen insanların şiirleri şiir, romanları roman, filmleri film, müzikleri müzik olur; yaşadıkları yerler cennet olur.

İşte böyle hedefleri olan insanlara milliyetçi denir. Demek ki milliyetçilik sevgidir, bir kalkınma ve yükselme ülküsüdür.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum