Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

“YAZMAK” ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

24 Mayıs 2020 - 19:57

“YAZMAK” ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

Yazmak ve yazarlık üzerine sayısız kitap yazılmıştır.
Dünyadaki yazı türleri; masal, destan, efsane, şiir, öykü, roman, hatıra, günlük, gezi, tiyatro, opera, biyografi, otobiyografi, haber, köşe yazısı, deneme, makale, eleştiri, söyleşi, not, mesleki rapor gibi metinlerden oluşuyor.
Bu listeye ayrıca bilimsel temeldeki doktora ve doçentlik tezlerini ekleyelim.
*
Bilim ve teknoloji yükselişine paralel olarak, yazarlıkta, özellikle basında, bilgi toplama, haber verme, dilbilgisi terimleri, yazım kuralları ve yazma  teknikleri ilerleme kaydetti.
Gazete, radyo, televizyon gibi yazılı, sözlü ve görsel kitle haberleşme araçlarına internet gazeteciliği, sosyal medya ağları ve cep telefonu da dahil oldu.
5 N + 1 K yöntemiyle bilgiye ulaşma, haber yazma ile yayma bağlantıları çeşitlendi ve giderek küreselleşti.
Sektörel uluslararası basın ve yazarlık okulları yanı sıra haber ajansları kurularak faaliyete geçirildi; özgün yazarlık  sanat ve edebiyatı  yaygınlaştı.   
*
Hayatta güzellikler ile çirkinlikler, iyilikler ile kötülükler birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmışlardır.
Bu bakımdan felsefesiz yazı kabul edilemez.
Yazarlar ve haberciler için; güzel ve yararlı şeyler düşünmek, araştırmak, bulmak, söylemek, anlatmak ve dünya kamuoyunu aydınlatmak başlıca amaç, görev ve sorumluluktur.
Bu bağlamda günlük yaşamdan önemli kesitler yansıtılması, toplum kültürüne olumlu katkılarda bulunulması beklenir.
*
İnsan neden yazmak ihtiyacını duyar?
Derler ki : “İnsan, bir kaptır, içindekileri boşaltır; aşk susturur, dert söyletir.”
*
Her bir yazı, canlı bir organizmadır, kendi kendisini yazar ve okuyucusunu bekler. okuyucusunun anlayabileceği kadardır.
Ne var ki, günümüzdeki okuyucu; yayımlanan metinlerdeki ana konuların   bütünü kapsayıcı, açıklayıcı, özetleyici ve sonuç doğurucu bir biçim ve içerikte olmasından yana bir yaklaşım içinde...
Kısa yazmak, uzun yazmaktan daha zordur. Çünkü konuları her yönüyle analiz etmek, kavramak,  değerlendirmek ve sunmak gerekir.
Albert Einstein, doçentlik tezini bir sayfaya sığdırmış.
*
Yaşadığımız aylarda, görünmez gizemli bir virus salgını, büyük küçük demeden tüm insanlığı esir aldı ve yeryüzüne  korku saldı.
Siz de bu güncel salgın konusunu ele alıp gerekli araştırmaları yapmaya çalışın; ortaya çıkışına ilişkin olası  nedenleri,   nasıl yayıldığını ve sonuçlarının da nelere yol açacağını bir yazıya dökün; böylece yazarlığa bir adım atın.

Önder Gürcan
[email protected]