Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

MAKALE YAZMA ÜZERİNE (3)

13 Eylül 2020 - 19:47


                                            MAKALE YAZMA ÜZERİNE (3)

Bizim kuşağın Manisa’daki ortaeğitim, yükseköğretim, önlisans, lisans, lisansüstü master ve doktora (PhD) eğitimi yıllarında ulusal ve uluslararası basında yayımlanan tanınmış yazarlara ait makale ve köşe yazıları yakından izlenir ve okunurdu.
Hatırlıyorum, yurt dışından The Washington Post, Le Figaro, Welt, Financial Times, The Guardian, Le Monde, Die Zeitung, Economist, Time, Newsweek gibi gazete ve dergilere posta yolu ile abone olan  arkadaşlarımız vardı.
Boş zamanlardaki  çay ve kahve sohbetlerinde makale ve köşe yazıları üzerine saatler süren yoğun tartışmalar yapılırdı.
Bu tartışmalarda dünya gündemine gelen konular  ele alınmaya,  anlamaya ve fikir sahibi olunmaya çalışılırdı.
*
Bilindiği üzere makaleler; edebiyat, müzik, resim gibi sanatsal; bilimsel ve   politik konular ile birlikte sağlık ve eğitim gibi birçok alanı konu alır.
Yazılış amaçlarına göre dergilerde  bilimsel formatlar dahilinde kaleme alınan makalelerin yanı sıra günlük gazetelerde  toplumsal ve siyasal konuları işleyen çok sayıda makaleler yayımlanır.
*
Makalenin; belli bir bilimsel konuda bir görüşü, bir bakış açısını ve bir düşünceyi  giriş, gövde, özet ve sonuç bölümlerinde akıcı olarak planlaması ve ortaya koyması beklenir.

*
Makalenin başlıca pusulası, akıl, etik, erdem ve bilimdir.
Makalenin:  deneme ve fıkra gibi yazı çeşitlerinden ayıran başlıca özelliği, ileri sürülen söylem ve fikirlerin bilimsel yöntem, somut bilgi, veri, gözlem ve belgelerle kanıtlanması gerekliliğidir.
*
Her makale kendi okuyucusunu, her okuyucu da kendi makalesini arar ve bulur.
Ancak makaleyi, okumak yetmez,  anlamak gerekir. Anlamak için de o konuda bir altyapı kültürüne ihtiyaç duyulur.
Makaleyi,  bütün yönleri ve boyutları çerçevesinde denetleme görevi okuyucunun sorumluluğundadır.
*
Bu bağlamda; üniversitelerde akademik eğitim kapsamındaki  çalışmalarda;  sağlıklı bir veri tabanına bağlı olarak makale okuma, inceleme, analiz etme, araştırma, değerlendirme, yorumlama, eleştiri getirme ve sonuç çıkarmanın yanı sıra  bilimsel bir dille makale yazma üzerine dersler de verilmesi ve bu derslerin bilinçli bir şekilde hayata  geçirilmesi önem taşır.
*

Bu yazı 489 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum