Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

İNSANLIK ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

11 Ağustos 2021 - 09:19 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 - 17:30

İNSANLIK ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

Tarihçiler tarafından yoğun çalışmalar sonunda yazılagelen dünya tarihi bütün yönleriyle insanlığın gözleri önünde durmaktadır.

Antik Çağ’dan bu yana tam olarak gerçekleştirilemeyen kalıcı küresel huzur, refah ve mutluluk bundan sonra nasıl sağlanacaktır?

Asıl sorun budur.

Bir şair şöyle demiş: “Bu dünyayı  sevgi kurtacaktır.”

Güzel bir temenni. Ama, yalnızca sevgi mi?

*

Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)’nca dönemsel olarak ülkelere göre analiz edilip hazırlanan “Dünya insanının ortalama gelişmişlik endeksi” raporlarında yer alan değerlendirmelerden;  dünya insanlığının başlıca sorunlarının  eğitim yetersizliği,  yoksulluk ve kültür noksanlığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda insanlık gemisinin rotası ne yöne doğru kırılacaktır? İnsanlığın izleyeceği en doğru yol gösterici ne olacaktır?

Bunun yanıtını, Mustafa Kemal Atatürk,  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,” söylemi ile vermektedir.

Bilge ozan Yunus Emre de, bir şiirinde, bunu, şu mısralarla dile getirmektedir:

“İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendin bilmezsin,
Ya nice okumaktır?

Okumaktan murat ne,
Kişi Hak'kı bilmektir,

…”

*

Dünyanın, entelektüel derinlikte bir kültür birikimine ihtiyacı  olduğu bilim insanlarınca her zaman belirtilmektedir.

Entelektüel kültür;   insanlar arasında: Bilim, inanç, tarih, gelenek, felsefe, hukuk, demokrasi, gerçek, anlayış, olgunluk, adalet, gönül temizliği, insan onuruna saygı,  muhabbet, hakikatlilik, birlik, beraberlik, özgürlük, iyilik, dürüstlük, mertlik, bağışlama, ahde vefa, vicdan, hakkaniyet, etik, empati, sanat, edebiyat, müzik, spor, doğa ve hayvan hakları gibi insani ve evrensel değer ve kavramların, BM iş birliği ve koordinasyonu çerçevesinde, uluslararası platformlarda etkin bir şekilde içselleştirilmesi ve eğitim sistemleriyle günlük hayata geçirilmesiyle oluşur.

Entelektüel kültür, genel görgü kurallarından yanadır. Görgü kuralları, toplumların hayatını insana yaraşır biçimde düzenler, insanlarla nezaket ve zerafetli ilişkiler  kurularak sürdürülebilir  iyilik ve güzellikler getirir.

Yeryüzünde, insanların yanı sıra; ormanlar, ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve küçük canlılar da bu hayatın vazgeçilemez birer parçalarıdır…

Ne var ki tarih boyunca küresel yayılmacı uygulamalar, fikirde benmerkezcilik, duyguda fanatizm ve davranışta çeşitli şiddetlere yol açmış, insan ve doğa hakları zaman zaman her alanda ihlal edilmiştir.

Bunun küresel ölçütte neden olduğu olumsuz sonuçlar, dünya tarihinin sayfalarında açıkça görülmektedir.

*

Bilindiği üzere, “Dünya hayatı iki kapalı handır; girilir ve çıkılır, ” derler. Tarih, burada farklı  geleneksel kültürlere sahip olan insanlığa, yeni bir düzen kurulmasına yönelik çıkartılması gereken dersler ile doludur.

Küresel aktörlerin dünya basınına vermiş olduğu umut  ve memnuniyet verici demeçler, bu doğrultuda atılacak somut  adımlar ve uygulamaya konulacak aksiyonlar, insanlığın geleceği açısından  büyük önem taşımaktadır.

*

Sohbeti, Ziya Paşa’nın bir söylemi ile bitirelim :  “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.”

 

Bu yazı 348 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • önder gürcan
    2 ay önce
    AMERİKA KITASINDAN Camy LG adlı BİR OKUYUCUNUN GÖNDERDİĞİ YAZI İLE İLE İLGİLİ YORUMU: Camy LG: “Love will save this world. " “A beautiful wish. But, only love? It is shown that the main problems of the world humanity originate in the lack of education, poverty and culture. that's a great truth friend ... thanks for sharing it …” * İSİMSİZ BAŞKA BİR OKUYUCUNUN GÖNDERDİĞİ YORUM: “Dünyamuızın çok sayıda ülkesinde yeterli eğitim ve kültür noksanlığı var. Bütün sıkıntıların başlıca sebebi bu maalesef. *