Önder GÜRCAN

Önder GÜRCAN

[email protected]

"DEĞERLER" ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

04 Aralık 2020 - 21:40

“DEĞERLER“ ÜZERİNE BİR KAHVE SOHBETİ

Değerler, her bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut bir ölçü olarak tanımlanırlar. Para ile  ölçülmez ve pazarda satılmazlar.

Herhangi bir değer; bir şeyin kıymetini ifade eder. Sosyal, kültürel, felsefi ve bilimsel nitelik taşır.   Özeldir. Bir okyanusun dibinden çıkarılan paha biçilmez, eşi bulunmaz inci tanesine benzer. Hafif görünür  ama oldukça ağırdır. Kolayca taşınamaz.

*

Değer kavramı, tarihsel süreç içinde, teorik olarak, toplumsal yapıyı olumlu yönde düzenleyici doğrultuda  akademik ilgi alanında yer bulmuştur.

Bununla birlikte değer kavramı, Antik Çağ’dan günümüze uzanan süreçte, insanlık ve evrensellik ideali çerçevesinde,  köklü bir arka plana sahiptir.

*

Her insanın içinde iyilik ve kötülük tohumları olabileceği belirtilir; ama sonunda çok değerli bir varlık olarak yaratılan insanda, iyilik duygu ve düşünceleri üstün gelir.

*

Değerler bağlamında, insani değerler, etik değerler, hukuksal değerler (gelenekler ve yasalar), evrensel değerler (gerçeğe saygı, eşitlik, insan onuruna saygı, adalet, sevgi vb.),  kültürel değerler, sanatsal değerler,  edebi ve felsefi değerlerden söz edilebilir.

Bunlar insanlığın vazgeçilmez, genel kabul gören  ortak değerleridirler.

*

Değerler; dünya toplumlarını ayağa kaldıracak, güçlü ve kalıcı kılacak en büyük unsurlardır.

Dünya,  değerler sayesinde barış ve refaha kavuşur; insanlar bu sayede huzurlu ve mutlu yaşarlar.

Değerlerle, örneğin, tarihten gerekli dersler çıkarılır; hukuk kavramı somutlaşır; devletler arası anlaşmazlıklar ve karmaşalar sona erer; insan haklarının yanı sıra, doğa hakları ve hayvan hakları korunur; insanlık daha gelişmiş bir evrensellik moduna yükselir.

*

Dünyaca ünlü evrenbilimci Stephen Hawking “Her Şeyin Teorisi” kitabını kaleme almış.  Dünya hayatının da bir teorisi vardır. Bu teorinin keşfedilecek bir yol haritası vardır.

*

Sonuç olarak; yüzyıllardır okyanuslarda dalgalarla boğuşan insanlık gemisinin, güvenli limanlara demir atma ve böylece uluslararası bir iş birliği ve küresel dayanışma  hikayesi yazma zamanı gelmiştir.

Bu amaçla, söz konusu değerlerin;

-Tek tek kavramsallaştırılması;

-Dünya okullarında oluşturulacak  eğitim sistemi ve eğitim programlarına (müfredat) ana konu başlıkları halinde dahil edilmesi;

-Bu yolla insanlık  adına bilinçli ve uygulamalı bir rol model olarak, aile biriminden başlayarak, kuşaktan kuşağa aktarılması;

büyük önem taşımaktadır.

Ne var ki; entelektüel platformlarda  altı çizilerek vurgulandığı üzere, bir ders; ders olduğu öğrenilinceye ve sözde değil eylemle  hayata geçirilinceye kadar devam edermiş.

Önder Gürcan

[email protected]

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum