Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: III

09 Mayıs 2022 - 09:40

TURGUTLU (YENGİ-ULGAMLU-DAĞMARMARA) VE AHMETLİ (ILICA) İLE KEMALPAŞA (NİF) İLÇELERİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: III

          Kozluca Mezraası-Köyü – Yengi Nahiyesi. Belen Nahiyesi. Ahi Yunus’a vakfedilen çiftlik var.1,2,3     . Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri yerleşikti.11(Bkz; Saruhanlu İlçesi Listesi)(Salihli İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.)
         Kör(Gür=Kür) Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi. Bu köydeki Bahşayış Çiftliği, 2.Bayezid tarafından Eyne Ali Baba Zaviyesine vakfedilmiştir. Kör Köyü Turudlu Has Birliği içindeydi. Günümüzde İlçe Merkezi’ndedir. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Özlüce Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,10,11
         Kör Bağçe(Körbaşı?) - Nif Kazası. Doğan Hisarı Yörükleri, Kızık Boyu Yundağı Ellici Yörükleri Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı Ellicilerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,11
         Kör Osman Mahallesi – Dalbahçe Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
         Köseler Köyü – Yengi Nahiyesi. Çeşmebaşı ve Kayadibi köyleri arasındaydı. 1965 Yılında dağıldı. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Köseler Yörük Cemaati yerleşikti. Güneyinde= aşağısındaki Barla Deresi’nde değirmen vardı.1,2,4,5,11 (Yöre Yaşlısı Necati Eken ve Çobanisa’lı İzzet Bilge’nin tesbit ve teyidi.)
         Köse Örenlü Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Gediz Nehri’nin taşkınından halkının bir kısmı Sinirlü Köyü’ne, bir kısmı da Çaparıca(Halit Paşa Beldesi’ne yakın Çaparlar) Köyü’ne göçtüler. Gürle- Çapaçarık’ın da asıl adı Çaparıca Köyü’dür.1,2,3
         Keri(Bilgi için bakınız; Geri)Köy – Yengi Nahiyesi.1
       Kubaşlar Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
       Kulaklu(Buraklu)Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.1,5,11
         Kurtça Çiftliği – Tok Sayru Köyü bağlısı- Ilıca Kazası. Vakıf mülküdür. 3
         Kurbal Köyu –Nif Kazası. Eymür Boyundan Gökçe Kayrı Yörüklerinden Çulluyan Yörükleri yerleşikti.11
          Kurşunlu Köyü(S) – Karaman Kayası’ndaydı. Karkın Boyundan Ellici Resuller Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Hamalın Kırı’ndaki Kurşunlu Deresi adını bu köyden almıştır. Kurtoğlu Zaviyesi bu köyde idi.1,2,11 Kurtoğlu’nun mezarı 2014 yılında belirgindir.9
          Kuru Beğli Köyü – Yengi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
         Kuruca Dere(Bulduklu) Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikt.1,10,11                                                                                                   
         Kuru Çay Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1 
         Kuru Dere Köyü – Turgutlu. Üzerinde Kolağası Hüseyin Ağa’nın vakıf değirmeni vardı.3,8
         Kuşlar Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
         Kuşlar Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.3,4 Yukarıda adı gecen Kuşlar Köyü ile aynı köy olmalı.9
         Kuşluk Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi.4,7
         Kuyu Dere Mahallesi – Halil Kâhya Köyü bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
         Küçük Çallu – Nif Kazası. Karkın Boyu’ndan Eldelik-Ellici Saruhanlı Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
         Küçük Kilise Köyü(S) – Nif Kazası.3 (Bilgi için: Bkz; Ak Kilise)
         Küçük Köfine Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,12
         Küçük Parsa – Nif Kazası. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
         Küçük Yaylalı(Yaylay-ı Sağir)Köyü – Azizlü Köyü bağlısı – Yengi Kazası-Nahiyesi.1,2
         Küçük = Kürkçü Tatarı(Yılmaz)Köyü – Turgutlu. Kürkçü Tatar Cemaati yerleşikti.4,5,7
         Küllük- Turgutlu Merkez’de Hacı Zeynel Camisi’nin bulunduğu yer. Türk Kurtuluş Savaşında Grebo Sülalasinden Hamza Çavuş ve akrabaları ile Arnavut Zeynel Taçyıldız öncülüğünde oluşan milisler Yunanlıların burayı yakmasına engel oldular. Mehmet Tüzel Gökyayla-Eski Belediye Başkanı.
         Latifler Köyü-Kasaba Kazası. Kerpiçlik Köyünden Süleyman Ağa Vakfiyesinde adı geçiyor.
         Mahmud Dağı - ve Turgutlu’nun güney batısında 1387 Metre yüksekliğinde dağ. Bu dağdan aşan yollardan birinde Derviş Mustafa Zaviyesi vardı.3
        Mandallı(Tepeköy)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Turgutlu İlçesi.3,4,8
        Marmara(Bkz; Dağ Marmara)(S) – Nefs-i Nahiye. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti. 3,4,5,8,11
        Mat Hasan Mahallesi – Dere Köy bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
        Mazılu(Kara Ali) Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Mukataa, Ellici ve Karaca Yörük Cemaatleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Davutlu=Davutlar Köyü buraya bağlıydı. Soğanlık Suyu Mevkiinde pirinç ekimi yapılırdı. Değirmeni vardı.1,2,5,4,11
       Mehdi(?)Köyü – Ilıca Nahiyesi. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörüklerine tabi Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
       Mehmet Ağa Çiftliği – İzzettin Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
       Mehmet Kâhya Çiftliği – Turgutlu İlçesi.8                                                                                             
       Meliklü(Meleklü) Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Hacı İbrahim Camisi var. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Emir Buhari Vakfı reayası yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,10,11
       Melkid(Bkz: Avşar)Köyü – Turgutlu.3,4,8
       Menteş-Baba(Orta)Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde. Menteş Baba Zaviyesi buradaydı. Günümüzdeki Selvili Mescidin olduğu yerler.(Bkz; Küçük Mehmet Ağa Vakfiyesi)2,3
        Menteşelü Köyü-Yengi Nahiyesi. Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Padişah hassıydı(BOA. TD. Nr:165,sf:697-699) Günümüzde Turgutlu Kenti içindedir.5,11
        Menteşelü-Nif. Kızık Boyu Mukataa Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Menzilhane- Turgutlu Merkezinde.3
        Mera Yolu(Miryelü?)Köyü – Nif. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızıl Keçili Yörük Cemaati yerleşikti.5
        Meşhed Beğ İli Mezraası-Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacalar Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,11,12
        Meymunlar(Kızılca Sulu) Köyü – Ilıca Nahiyesi. Nif Kazası. Buradaki çayda dönen “Başa Değirmeni”nin ½ si Tufan Dede Zaviyesi Vakfına aitdi. Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Yoklular Yörük Cemaati yerleşikti.3,5,11 (Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri var.)11
        Mihmadlu(Kızılca Havlu)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 8 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,12
        Miryelü(Mirlü?)Köyü – Yengi Kazası Nahiyesi.4,7
         Muhacir(Tilkilik)Mahallesi – Turgutlu Merkezinde. Burada Türkmen Şıh Camisi var.3
         Muhacir(Yel Gediği)Mahallesi – Nif Merkezindeki bu mahalle ile mezarlık arasında çeşme var.3
         Musacalı=Musacalu=Musulcalu=Musamcalu=Musumcalu(Yayıklu)Köyü – Belen, Yengi ve Ilıca Kaza-Nahiyeleri. Turgutlu İlçesi. Eski adının Musa Hocalı olduğu söylense de Musacalu Yörük Aşiretinin adına izafeten kurulduğu kesindir. Arablı Yörük Aşireti de yerleşikti. Derviş Musa Zaviyesi’nin bu köyde olmuş olması kuvvetle muhtemeldir.2,4,5,8  Günümüzde Manisa Arkeoloji Müzesi’nde 7759 envanter numarasıyla korunmakta olan ve üzerinde manto giymiş bir erkek tasviri bulunan bir stelin Musacalı köyünde bulunduğu bilinmektedir. Bu stel, M. Ö. 6. yüzyılın ortası ile 5. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir.(Metin Sert)
           Müselleman Mahallesi – Nif Merkezinde.1
           NİF=NYMPHEUM(KEMALPAŞA) –1204 Dördüncü Haclı Seferinden sonra İstanbul Latinler tarafından işgal edilince Nikaia(İznik)İmparatorluğu kuruldu. İznik İmparatorları özellikle 3.İonnes Ducas Vatatzes günlerini Nikaia’dan çok Mağnesia ve Nympheum(Nif)da geçirirdi.(Manisa Valiliği 2007 Yıllığı) Fetih Sonrası Saruhan Bey’in kardeşi Ali Bey’in merkezi oldu. Saruhanoğulları ve Osmanlılar Dönemlerinde Nahiye ve Kaza Merkezi oldu. Saruhanoğlu İshak Bey’in Nif’te Camisi var. Çarşu Mahallesinde Ahi Sevle Mescid ve zaviyesi var. Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Eymür Boyundan Dere Cemaati-Çulluyan Yörükleri, Eymür Boyundan Gökçe Kayrı Cemaatinden Kurtlar Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Menteşelü Yörükleri, Yörükan-ı Eldelik, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.3,5,11,
         Ok Çayırlı Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Olgamlu=Avulgamlu(S)=Urganlı(Geniş bilgi için bakınız; Ulgamlu) – Nefs-i Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kutlu Bey Zaviyesi vardı. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri yerleşikti.1.2.4.8.11
          Nusret Çiftliği(S)- Biçerli Köyü bağlısı- Yengi Kazası.10
         Ormenos(Irlamaz)Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Derbend Mahali. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Ellici Meymunlar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,2,4,5,8,11 Burada Kandıran Dede Türbesi ve Kadı Ramazan Camisi var.9
               Ormancı Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.7
         Orta Mahalle – Karaköy bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
         Orta(Menteş Baba)Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde. Günümüzde Turgutlar-Bozkurt Mahalleleri.2,3,9
           Öküz Ali Köyü – Turgutlu.3
           Öksüzce Köyü – Nif Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Polad(Resül)-Ellici Yörükleri, Urban-ı Çelebilerden Kırcalar Yörük Cemaati, İsalar Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
           Ören Köyü- Dağ Marmara.9
           Ören Dağı(S) – Nif Kazası. Seyyid Mehmet Zaviyesi Vakfına mülk olan Ak Kilise namı diğer Ahmed Beğlü Köyü sınırında.3
          Örnek (Savanda) Köy – Kemalpaşa. Eskiden Nif’e bağlı Savanda Köyü.1,9
          Özyurt Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.8
          Panayır Mahallesi – Nif Merkezinde.3 (İğdecikli Sarıyeğenoğlu Vakfiyesi)
          Pazar-ı Yengi ve Gök Ağaç – Yengi Kazası- Nahiyesi. Turgutlu’nun yakınında bir Pazar Yeri olarak kurulduğu ve bugün var olmayan Gök Ağaç adlı Mezraa-Köy(Bkz; Manisa Merkez listesinde Gök Ağaç=İshak Çelebi Mezraası) ile birlikte anılan Yengi Pazarı’dır. Hududnamelere göre; Kırcalı Köyü’nün batısındaydı.2,3,7
          Papas deresi - Aşağı Çobanisa cıvarında Eşrefzade Zaviyesi mülkü Çatak Deresine sınır idi.3
          Papas Obası Zaviyesi – Turgutlu Merkezi’nde,1531 Yılında vardı.2
          Parsa(Bağ Yurdu)Köyü(S) – Nif Kazası. Bu köyde Şeyh Salur Zaviyesi vardı.3 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
          Rah-ı Öksüzce - Aşağı Çobanisa cıvarında Eşrefzade Zaviyesi mülkü Çatak Deresine sınır idi.3
          Sabancalar Köyü –Nif Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyu Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
          Saman Pazarı – Turgutlu Merkezi’nde.3
          Sarı Köy – Nif Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
         Sarı Bey Köyü – Turgutlu.4
          Sarıcalu Köyü –Nif Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
          Saru Çam Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
          Saru Şeyhlü Köyü(S) – Nif Kazası. Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Karaca Yörükleri ile Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri, Karkın Boyundan Polad(Resül)-Ellici Yörükleri, Kızık Boyu’ndan Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri  yerleşikti. “Kadim’ül eyyâmdan Saru Şeyh, zikrolan yerin kâfirin kovub gelüb”diye yazılı kaydın geçtiği, Saru Şeyh’in adını taşıdığı ve zaviye açtığı köy.1,3,5,11  1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12(Bir altda bilgisi yer alan Saru Şeyhlü Köyü ile aynı köy olmalı)
          Saru Şeyhlü Köyü(S) – Nif Kazası-Nahiyesi. Saruhanoğlu İshak Çelebi bu köyde zaviye açan Şeyh Nusret’e yine bu köydeki bir çiftliği vakfetmişti. 1444 Yılında Karagöz adlı birine,1454 Yılında da Nışan-ı Hümayun’a temlik olundu.2,3,10 (Bir üstde bilgisi yer alan Saru Şeyhlü Köyü ile aynı köy olmalı)
           Savanda(Örnek)Köyü – Nif Nahiyesi-Kazası.1 Günümüzdeki adı Örnek Köy’dür.9
           Savanda Nehri – Nif Nahiyesi.1
            Saz Köyü – Nif Kazası.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
            Sazlık Mezraası – Kızıl Yakublu Köyü bağlısı – Yengi Nahiyesi.1,2
            Sazlıca Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
           Sekbanlu Köyü – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,11
           Sevinç Mezreası – Nif Nahiyesi.1
           Seydi Köy – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bu Köyde; Seyyid Ahmed Zaviyesi ve Hacı Abdurrahman Camisi vardı.3,10
          Sinan Mahallesi – Kasaba. Günümüzde Turgutlu Merkez Albayrak Mahallesi.2,9
          Sinanca Köyü – Nif Kazası.10(Sinancalar Köyü ile aynı olabilir)
          Sinancalar Köyü – Nif. Önceleri Halil Beğlü Köyü bağlısı. Burada Salur Fakıh Çiftliği vardı.3
          Sinekler=Senekler Köyü – Bağçecik Köyü bağlısı - Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu.3,8,
          Sinirlü(Senirlü) Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Mukataahane Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane  Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,8,10,11   1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12      
          Sinurçay Köyü – Ilıca Kazası- Nahiyesi.4
          Seyitoğlu Mahallesi – Karaköy bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
          Sivrice Köyü–Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu. Kızıltepe-Kelek Dede çevresinde adı bilinemeyen bir yatır vardır.3,4,8
           Sofular  Köyü – Ilıca Nahiyesi.1,10
           Sovukpınar Mahallesi – Nif Kenti Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, yerleşikti.10,11
          Söğütcük(Bakınız; Beğmiş)Köyü – Nif Kazası-Nahiyesi.1
          Su Anası – Aşağı Çobanisa cıvarında Eşrefzade Zaviyesi mülkü Çatak Deresine sınır idi.3
          Sulu Pınar Mahallesi – Nif Merkezi.1
           Süle Mahallesi – Nif Merkezinde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
          Süleymanlı Köyü – Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
          Şerbethane Boğazı-Turgutlu Merkezinde. Sınırında Kabristan ve su değirmeni vardı.3
           Şeyhler(Şıhlar)(Abdal Ozü) Köyü(S)- Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bu köyde Dede Balı zaviyesi vardı.3,10 (Aşağıdaki Şeyhlü Köyü ile aynı köy olabilir.)
          Şeyhlü(Bkz; Bayındır, Kara Ayıdlu)Köyü(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi.1,4,6,
          Şehitler Mahallesi – Turgutlu İlçesi.8
          Şıhlı Köyü – Bu Köyde Veli Dede Zaviyesi Vardı.3
           Şirvan Çiftliği – Turgutlu İlçesi.8
           Tahtacılar Köyü – Nif. Kızık Boyu’ndan Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.5
               Tahtalu Köyü-Nif. Karkın Boyundan Karaca Yörük Cemaati yerleşikti.5,11
                Tatar Köyü(S) – Biyengi(Yengi).Hoşkadem Paşa Vakıf çiftlikleri Tatar Köyü eteklerindeydi. Vakfiyedeki hudutlara göre, bu çiftlikler Kırcalı Köyü ile Gediz Nehri arasına düşüyor. Sonuç Olarak; Hamza Beyli Köyü’nün olduğu yerde veya çevresinde olmalıydı. Kızık Boyundan Yund Dağı-Ellici Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.3,5,11
         Tatarlar Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
         Tatar Hoca Köyü – Turgutlu. Yakınında bir hamam harabesi vardır.4
          Tatar Ocağı Köyü -  Günümüzde, Ahmetli İlçe Merkezi’nin 6 Km. kuzeyinde Atabey (Ataköy)Köyüdür.3,8 Yukarıda yazılı Tatar Hoca Köyü İle aynı köy olmalıdır.9 Ahmetli İlçesinden,1949 doğumlu, Emekli Tarih Öğretmeni Şaban Eğrioğlu buraya “Ilıca” denirdi diye belirtti. Yıl:2009.
           Taylanlı Köyü – Nif. Kızık Boyundan Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.5,11
           Temrek Köyü – Turgutlu.4,8  Günümüzde Manisa Arkeoloji Müzesinde 28 envanter numarasıyla korunmakta olan aslan heykeli Temrek köyünde bulundu. (Metin Sert)
           Tepe Mahallesi – Bozkır Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
           Tepe Köy(Arablı=Çampınar)Köyü – Turgutlu.3
           Tepe Köy(Mandallı)Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Turgutlu İlçesi.3,4,8
           Tepecik Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Timurhan Çiftliği vardı.3                                                      
           Tilkilik (Muhacir)Mahallesi – Turgutlu Merkezinde. Burada Türkmen Şıh Camisi var.3
           Tok Sayru(Çöp)Köyü – Ilıca Kazası. Bu köye bağlı vakıf mülkü Kurtça Çiftliği vardı.3,10
           Tokmak Alan(Yeşilyurt) Köyü – Nif Kazası.11
          Tokuşlu Köyü –Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
           Topculu Köyü –Nif Kazası. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri ve Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataa ve Yunddağı Ellici Yörükleri ile bunlara bağlı Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Toyca Havlu(S) (Bilgi için bakınız Kara Sevinçlü)Köyü – Yengi Nahiyesi.1
           Toycalu(Bkz; Kızılcalu=Yenicelü)Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Çaylu yörükleri, Eldelik-Ellici, Karkın Boyundan Ellici- Resüller Yörükleri, Karkın ve Kızık Boyu’ndan Karaca Taifesinden Hamidlü Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Sağrı Hatun Zaviyesi vardı.1,3,5,11
            Toy Yusuflu – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Yörük cemaati yerleşikti.5,11
           Tunçlu Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyu’ndan Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti.5
         Turudlu(Torudlu=Turgutlu) Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. 1013/1604 Yılında Kasaba oldu. Daha önce Yengi Nahiyesi’ne bağlı köy idi. Padişah hassıydı(BOA. TD. Nr:165,sf:697-699).Turudlu(Torudlu) Yörük Cemaati, Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati, Seyid Gazi’ye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1610 Yılında pazar kuruldu. Birgili eşkıya Cennetoğlu 1625 İlkkanunuda Tire’den sonra Turgutlu’yu zaptetti. Saruhan’ın diğer köy ve kentlerinden de Sarıca ve Sekban topladıktan sonra Manisa’ya yürüdü. Serdar Dişlenk Hüseyin Paşa ile Manisa Sahrasında yaptığı çarpışmada yenildi. Biraz sonra 1034 Zilhiccesinden önce Denizli sınırlarında yakalandı ve Birgi’de kazığa oturtuldu. Günümüzde büyük bir ilçe merkezidir. 1,2,3,4,5,6,8,10,11
           Turali Köyü – Nif. Ellici Esedlü Yörük Cemaati yerleşikti.5
           Turan Mahallesi – Turgutlu Merkezi’nde.8
           Turgutlar Köyü – Turgutlu Merkezi’nde kaldı. Eski Turudlu Köyü.8,9
            Troketta – Yard. Doç.Dr. Serap Özkan Kılıç ve Doç.Dr. Hüseyin Üreten’in 17-19 Kasım 2016 Günlerinde yapılan Turgutlu Sempozyumuna “Antik Kent Troketta” ile ilgili sundukları makaleleri vardır. Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Sn.Mehmet Gökyayla 05.06.2018 Günü, anılan yerin günümüzdeki Dalbahçe Köyü’ne bağlı “Hacı Veli Mahallesi” olduğunu belirtmiştir.
          ULGAMLU=Urganlı(Avulgamlu ve Ilıca)(S) – Ilıca Kazası-Nahiyesi Merkezi. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Günümüzde Turgutlu İlçesi’ne bağlı beldedir. Kutlu Bey Zaviyesi, Ali Baba Zaviyesi ve Mevlana Kasım Zaviyesi buradaydı1,2,3,5,6,8,11
         Ulucak(Olucak=Etmeksüz=Bezci) Köyü – Nif Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Karacalar Taifesinden Hamidlü Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri, Urban-ı Çelebilerden Kırcalar Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Menteşelü Cemaati Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. Piyale Bey’in Soyundan Ümmü Gülsüm1068/1658 Yılında bu köyde oturuyordu1,2,3,5,111595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12
           Umur Beylü(Bilgi için bakınız; Geri)Köyü – Yengi Nahiyesi.1
           Uzun Ali(Dal Beyi) –Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Buğurcuyan Urban-ı Çelebi Taifesi, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,4,5,11
            Uzun Oluklu Köyü – Nif Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyu’ndan Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,11
            Uzun Ömerlü Köyü – Nif Nahiyesi. Karkın Boyundan Karacalar Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,5,11,12
            Veled-i Menteşe(Menteş Baba, Orta)Mahallesi – Kasaba. Turgutlu. Günümüzde Turgutlar Mahallesi’dir.2,3,9
         Viran(Ören) Köyü - Nif Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataa-Ellici Yunddağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,5,10,11
           Yaka Köyü – Nif Nahiyesi-Kazası. Kızık Boyu Mukataa ve Ellici Yund Dağı Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Yabuk Nehri – Nif Kazası-Nahiyesi.1
           Yabuklu Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi.1
        Yahyalu Köyü – Nif Kazası. Bu köyde; “Ser Elliciyan”(Ellicilerin başkanı) olan İskender Oğlu Süleyman kaydı vardır. Kızık Boyundan Menteşelü Cemaati Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.5,11
           Yaka Köy – Yengi Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Menteşelü Cemaati Ellici Yund Dağı Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti. 14 müd 2 kile pirinç ekim sahası vardı.2,5,11
           Yakuplu=Yakuplar Köyü – Turgutlu.4,8
           Yardibi Mahallesi- Kuru Dere Köyü bağlısı. Turgutlu.9
         Yaramuşlu Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11 
          Yasili Köyü -Nif. Karkın Boyu Eldelik-Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Yasin Bey Çiftliği – İzzeddin Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
           Yatağan Köyü – Nif. Karacalar Yörük Cemaati yerleşikti.5
          Yaya Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Günümüz Turgutlu İlçe Merkezi’nin içinde kalmıştır. Padişah hassıydı(BOA. TD. Nr:165,sf:697-699).İbrahim Ağa Mescidi var. Mukataa-i Alaiyyelü Yörük Cemaati, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1,2,5
        Yayılmış Köyü – Nif Kazası. Kızık Boyu Yunddağı Ellici Yörüklerinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
        Yaykın(Bilgi için bakınız; Yaylalu)Köyü – Irlamaz Köyü bağlısı – Turgutlu İlçesi.8
        Yayla-ı Sağir Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Azizlü Köyü has birliği içindeydi.1,2
         Yayla-ı Kebir Köyü – Yengi Kazası-Nahiyesi. Medine-i Münevvere Vakfı Reayası Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti. Azizlü Köyü has birliği içindeydi 1, 2,5,10,11
           Yaylalu Köyü(S) – Turgutlu. Evliya Çelebi;1672 Yılında bağ-bahçe, ab-u hayat dolu, camisi ve hamamı var şeklinde yazmıştır. Günümüzdeki Yaykın Köyü’dür. Karkın Boyundan Ellici Meymunlar Yörükleri yerleşikti. 4,9,11
           Yayuklu(Musacalu)Köyü – Belen, Yengi ve Ilıca Kaza ve Nahiyeleri. Köyde Derviş Musa Zaviyesi vardı. Tımar iken Lala Cafer Bey hassı oldu.3,10
           Yazılu Köyü – Yengi. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.11
           Yedi Eylül Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
           Yel Gediği(Muhacir)Mahallesi –  Nif Merkezindeki bu mahalle ile mezarlık arasında çeşme var.3
            YENGİ– Kaza –Nahiye Merkezi. Azizlü, Köseler, Öksüzler, Konurlar, Aklıkçılar Yörük Cemaatleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici KeçilüYörükleri, Karkın Boyu Öksüzlü Cemaatinden Demirci Yörükleri yerleşikti. Sümbül Baba-Âşık Baba Tekkesi.1, 2, 3, 5,11 Siriderya(Seyhun-Ceylan) Nehri’nin Aral Gölüne döküldüğü alanda “Yengikend” adlı yerleşim merkezi vardır.
            Yeni Mahalle – Ayvacık Köyü bağlısı – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
            Yeni Mescid Mahallesi – Kasaba. Günümüzdeki Bozkurt Mahallesi.2,9
            Yeni Bey(ğ)lü Köyü(S) – Yengi Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Eymür Boyundan I(a)şıklar Yörükleri yerleşikti.1,2,6,11 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12   (Saruhanlı İlçesi listesine yazıldı. Bkz.Ahi Yunus Çiftliği)
            Yenice Köyü-Ilıca Kazası-Nahiyesi. Katırcıoğlu Eşkiyası soydu.1,4
            Yeni/Yenice(Karaca Derbend) Mahallesi – Turgutlu. Elif isminde bir kadının babası olan Elhâc Seferoğlu Elhâc İbrahim’in yaptırdığı cami var.1,2,3,4,8
            Yenicelü Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Mukataahane Cemaatinden Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Yunddağı Ellici Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,4,10,11
             Yenicelü(Bakınız; Kızılcalu-Toycalu)Köyü – Nif Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Ellici Çaylu Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Elllici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Karacayan Yörükleri yerleşikti. 1,11
             Yenlü Köyü – Nif Nahiyesi-Kazası. Karkın Boyundan Paşa Balı(Çallu)-Ellici Yund Dağı Yörükleri yerleşikti.11
             Yenmiş(Beğmiş?)Köyü – Nif Kazası.3Günümüz Sütçüler Köyü olmalı.9
             Yerbalu Köyü – Nif Nahiyesi-Kazası. Karkın Boyu Ellici Yörüklerinden Resüller(Polad) Yörükleri, Karkın Boyundan Resüller Yörükleri, yerleşikti.11
             Yılanlı Boz köy(Boz Köy)-Yengi Nahiyesi. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyundan Özlüce- Karaç(c)ayan Yörükleri, Mukataa Yörükleri yerleşikti.1,5,11(Manisa Merkez Yerleşke Listesine de yazıldı.)
              Yıldırım Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
             Yılmazlar Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.8
           Yıvalar Köyü- Yengi Kazası-Nahiyesi – Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.11
            Yire Giren Köyü – Yengi Nahiyesi. Karkın Boyundan Yenişehir Ellici(yan) Çanşa(Ovacık) Yörükleri, Karkın Boyundan Resüller Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,11
            Yukarı Alahıdır Köyü – Alahıdır Köyü bağlısı – Ahmetli Bucağı – Turgutlu İlçesi.8
            Yukarı Bozkır - Turgutlu. Burada 1200/1785 Tarihli Hasan Kethuda Çeşmesi var.9
             Yukarı Kızılca Köyü- Nif. Bu köyde Tufan Dede Yatırı vardır.
            Yunus Dere Köyü – Dağ Marmara Nahiyesi – Turgutlu İlçesi.8
            Zeamet Köyü – Nif Kazası.11
            Zemin-i Kaydıran – Nif Kazası. Karkın Boyundan Tura Hoca Ellici Yörükleri yerleşikti.5,11
            Zeytuncuk = Zeytincik Mahallesi – Turgutlu İlçe Merkezi’nde.3

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum