Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:III

16 Mayıs 2022 - 10:07 - Güncelleme: 16 Mayıs 2022 - 10:12

SALİHLİ (ADALA VE SART) YÖRESİNDE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI:III

               Kargucak Köyü(S) – Adala. Alaşehir. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15 Saruhanoğlu Hızır Paşa’nın Köydeki Zaviye ile ilgili vakfı vardı.1,3,5 Günümüzde, Adala’nın 7 Km. kuzeyinde Kargıcık adlı bir köy vardır.9,10
                Karkın Çiftliği(S)- Adala. Şeyh Segid Köyü yanında.3,10  “Karkın” Oğuz Kağan Oğlu Yıldız Han’ın dördünci oğlunun adıdır.Kaynak:Ebülgazi Bahadır Han, Secere-i Terakime-Türklerin Soy Kütüğü.
                Kavacık(Kasablu)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Çanakçı Yörük Cemaati,Menye Yörükleri,Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu) Yörükleri yerleşikti.1,5 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Kavacık Deresi Köyü – Adala Kazası. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Kavaklu Köyü – Adala Kazası,Sart Kazası-Nahiyesi.1 Bu köyde Ömer Oğlu Ali adlı piyade çiftliği vardı.(1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14  
                 Kaykallu Köyü- Sart Kazası.11
                 Kefteye Köyü – Ilıca Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Kırcalar Cemaati Urban Çelebi Taifesi yerleşikt.15
                 Kelerli Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Kelli(Akyar)Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli İlçesi.1, 3, 7, 8
                 Keli Köyü-Mahallesi – Köy iken, Salihli İlçe Merkezinde mahalle oldu. Burada Arnavut Süleyman Ağa Camisi var.3,8
                 Kemer Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Batısında yatır var. Borlu Yörükleri yerleşikti.3,4,5 Nardi-Daldis Antik Kenti’nin su kemerleri bulunmaktadır. Adını bu kemerlerden aldığı anlaşılıyor.9 Bu köye bağlı İshak Oğlu Salih adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15   
                 Kemerlü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1 Kemer Köyü’nün ilk adı olmalı.9 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Kemer Damları(Beylikli, Kemili) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.3, 4, 7, 8
                 Kendirlik(Bkz; Bağırgan, Hasmana)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Gediz’e yakın bir tepecikte Ali Dede Yatırı var. Su baskınlarından dolayı yeri değişmiştir.1,3,4,5,7,8
                Kenise Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Bu Köyde, Şehzade Korkut’un ser şerabdarı Piyale Bey’in vakfından hamam var.3
                Kenise Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Süle Bey Çiftliği vardı. Aynı yörede Sülece Köyü de vardı.3,4
               Kepirce Çiftliği(S) – Adala.İbrahim Fakih oğlu Mehmed’e evladiyet üzre verilmiş.10
                  Keserler Köyü -  Adala Kazası-Nahiyesi. Ilıca Kazası-Nahiyesi.4
                  Kesr-i Göç Beyi Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Çanakçı Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu) Yörükleri yerleşikti.1,5
                  Kestel Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5,10 Bu köye bağlı Admed adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
             Kılcanlu Köyü – Adala Kazası. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
             Kılıçlu Köyü – Adala Kazası. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16  
             Kıran Köy-Adala Kazası. Meğerdüs Köyü bağlısı Yayla adlı piyade çiftliği ile Kıran Köy bağlısı Ayder(Ender?) adlı piyade çiftliği ortak yönetilmiştir. Kıran Köye bağlı; Çarık, Hızır Oğlu Ali, Eynebeği, Yayabaşı ve Karaca Ali adlı piyade çiftlikleri vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Bu köye bağlı Bayram Beğ adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
                  Kıran Nehri – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                  Kırcalar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Menye Yörükleri yerleşikti.4,5
                  Kır Damları Köyü – Dibek Dağı Yamacındaki Orta Köy bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli.7,8  Burada “Yeldede”adlı yatır vardır.(Ç.Uluçay,SOVEDV-2,sf:53)
                  Kırsanlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri yerleşikti.15
                 Kırveli(Bekeli)Köyü – Salihli. Köy iken, Günümüzde Salihli İlçe Merkezi’nde mahalle oldu.3,4,8
                  Kıs(z)anlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri yerleşikti. 1,13,15
                  Kısacık Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Kara Halil Cemaati Eldelik-Ellici Yörükleri yerleşikti.5,15
                 Kızılca Köyü(Kızılca tabi-i Gök Köyü) – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası-Nahiyesi.E Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Doydu Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,13,15
                 Kızılca Turud=Tarud Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Divane Keçilü Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,15 Bu köye bağlı İsmail(İshak?) adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                 Kızıllı KöyüKayacık – Adala Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Karaca Ahmed Cemaati Ellici Yörükleri yerleşikti.15                                                          
                Kiraz Yaylası Mahallesi – Çamur Hamamı Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
                 Kirehorya Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. İğdir Boyundan Karaca Ahmed Cemaati Ellici Yörükleri yerleşikti.15                                                                                                        
                 Kızıl(ca) Havlu Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Saruhanoğlu Hızır Paşa’nın Derviş Alice’ye vakfettiği köy idi.1, 3, 4, 8, 10 Bu köyde Tura Beği adlı piyade çiftliği vardı.(1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14   595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                  Killik Köyü veya Mezraası – Adala.10
                  Killik Ova Köyü – Adala.10
                  Kiraculu Köyü – Adala.10
                  Kirmanlu Mahallesi – Sart Kazası.13
                  Kirozlu Köyü – Sart Kazası.13
                  Kise Oğlu Çiftliği – Çapaklı Köyü bağlısı – Adala Kazası-Nahiyesi.3
                  Koçaklu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati yerleşikti.5,15
              Kokbalar Köyü – Adala Kazası. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Celekler Cemaati yerleşikti.15
              Konurlu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti.1,5 Konurlu Köyü bağlısı Asil Beğ adlı piyade çiftliği ile Durasallı Köyü bağlısı Aslıhan adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 Bu köyde Aydın adlı piyade çiftliği vardı. (1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                 Koşak Köyü – Sart Kazası.13
                  Kova(cı)nlık Köyü- Adala. Yuva Bükü Köyü ile bir yerde.(Bkz; Semiz Ali Paşa Vakfı adlı kısıma) Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Eymür Boyundan Yörükan Cemaati yerleşikti.15
              Koyun Beylü=Koyun Beyler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Gözübüyükler Cemaati, Külekler Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,15
                  Koyuncular=Koyunculu Köyü(Mezraa?) – Mersin Dere Köyü’nde Mevkii adıdır.3 Turgutlu Dalbahçe Köyü bağlısı Koyun Çiftliği vardır.(Bkz; Turgutlu- Ahmetli listesi)
                 Koca Çeşme Mahallesi – Salihli İlçe Merkezi’nde.3,8
                 Kozluca Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası Nahiyesi.1 Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri yerleşikti.15 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16 (Turgutlu listesine de yazıldı)
                 Köleler Köyü – Salihli.3
                 Kör Sabid Köyü-Adala Kazası. Bu köyde Yayla adlı piyade çiftliği vardı.(1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14  
             Köselü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
             Köseler Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Demirci(Timurcu)Yörüklerinden Serraçlar Yörük Cemaati yerleşikti. 15
                 Köse Ali Köyü – Alaşehir. Salihli.3
                 Kulfallı Köyü – Adala.10 (Günümüzde Kula İlçesi’nde)9 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
                 Kurulca(Kurluç?)Köyü – Sart Kazası.Beğdili Boyundan Beğdili Cemaati yerleşikti.13,15
                 Kuru Çay Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Salur Boyundan Darıcıyan Cemaati Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15
                Kurşunlu Köyü(S) – Sart Kazası-Nahiyesi. Adala Kazası-Nahiyesi. Bu köyde Miskin Dede Zaviyesi vardı. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Demirci (Timurcu) Yörüklerinden Seraçlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5,15
                 Kurt Deresi – Sart Kazası-Nahiyesi. Bayındır Boyundan Kapaklu Yörükleri yerleşikti.15
                Kurt Tutan Köyü – Gördes Kazası-Nahiyesi. Salihli. Köy Mezarlığında 18.Asır’a ait mezar taşları var. Demirci(Timurcu) Yörüklerine bağlı Kurt Tutan Yörük Cemaati yerleşikti.3, 4, 5
                 Kuşlar Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5
                 Kutlu Beğ Mezraası – Adala.10
                 Kutlu Işık Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Küçük Bursa Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri,  Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati, Demirci(Timurcu) Yörüklerinden Serraçlar Yörük Cemaati yerleşikt.4,5,15
                Küçük Gürses Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
                Küçük Yusuflu Köyü - Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Kül Köy Mahallesi – Beylikli(Kemili, Kemer Damları)Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi. Mendehorya Nahiyesi. Köyde taş yığınları ve lahit(Bu lahit Salihli Kültür Sitesindedir)görüldü. Köyün kuzeyindeki tepede Sıraca Yatırı var.8,9
                 Küplü(Küpeli)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Ellici Esedlü Yörük Cemaati yerleşikti.4,5,15
                 Küpoğlu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                 Mağaracık Köyü – Adala Kazası.Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
Mahmut Bey Köyü – Salihli. Mersin Dere Köyü’nde Mahmut Bey adlı semt vardır.3
                 Mamatlu=Mehamüdlü Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi. Salihli. Duvar yapılarında antik kültür izlerini taşıyan devşirme mermer, taş vb. malzemeler vardır.3, 4, 8 Kula İlçe Merkezi’nde Mehamid Mahallesi vardı.9
                 Manastır Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 M,d,lu(Madlu)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4,7
                 Mariluca Çiftliği(S)- Naiblü Köyü bağlısı. Adala Kazası.3,OI<<<
                 Merdi(v)anlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Meğerdüs(Mekerdüs) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Çapaklı Köyünde Mekri Köy Mevkisi var. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Ellici Esedlü(Düğüneri) Yörük Cemaati, Seyid Gaziye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Hacı Musalar Yörük Cemaati,Menye Yörükleri, Karkın Boyundan Yumacalu Cemaati yerleşikti.1,3,5,15 Meğerdüs Köyü bağlısı Yayla adlı piyade çiftliği ile Kıran Köy bağlısı Ayder adlı piyade çiftliği ortak yönetilmiştir.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 
                Mendehorya(Günümüzde  Kemaliye Beldesi, eski nahiye merkezi)Buraya bağlı Ahmed adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
                Mersinli Köyü -  Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli. Göktepe ve Eski Yel Mevkilerinde adı bilinmeyen iki yatır var. Eski Mersinli Köyü, günümüzdekinin 1 Km.kuzey batısında iken 1969 yılı depreminde yıkıldı.3,4,
                 Mezidler Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Çunkar Boyundan Çunkara Cemaati yerleşikti.15
                 Milas Köyü – Sart Kazası.13
                 Mithat Paşa Mahallesi – Salihli İlçe Merkezi’nde.8
                 Mersin Dere Köyü – Salihli. Eski adı: Koyunculu idi. Köyün kuzeyinde bir yatır var.4 Bu yatır Seyid Ali Baba’ya ait olmalı. Bkz; Seyid Ali Baba Vakıfları Bölümüne. Bu bölümde köyün bir diğer eski adının da “Edeli”(Seyid Ali?)olduğu görülmektedir.9
                 Mescid-i Abdi Mahallesi – Adala Kazası-Nahiyesi Merkezi’nde idi.1
                 Mevkuf Mezraası-Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1 Hangi Vakfın mevkufatı olduğu tesbit edilemedi.595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                 Mevlütlü(Dedelü) – Salihli. Eski köy, günümüzdekinin 2-3 Km. kuzeyinde idi.4,7,8
                 Meymunlar Köyü – Adala. Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
                 Mine – Adala. Hızır Paşa Camisi’nin burada olduğu kayıtlı.3 Adala Merkez’inde olduğu anlaşılıyor.9 1321-1323(1903-1905) Tarihli 395 Nolu Kula Ser’iye Defteri’nde köy olarak adı geçiyor. (Dr. Mustafa Akbel’in “Osmanlı’da Vekalet; Bir Kaza Örneği Olarak Kula Mahkemesi’ne Müracatlar” adlı makalesi, 2015-ANKARA  )
                 Moğaklı Köy - Sart Kazası. Kanuni Oğlu Şehzade Mehmet Vakfında yazılı.3. Eymür Boyundan Evrenlü Yörükleri yerleşikti.15
                 Molla Hasan Mahallesi – Emir Bey Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                 Mudanya Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Mudanya Nehri – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                 Munamak=Munamıklu(Yeşil Kavak)Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Sart Kazası-Nahiyesi.1,4
                 Musa Hacı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
                 Musa Uru Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
                 Mutlu Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Kara Mustafalar Yörük Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,5,16
                 Mustafa Bey Köyü – Salihli.3
                 Muytablar Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.10,15
                 Mürsellü(Mürseller)Köyü – Sart Kazası.Kanuni Oğlu Şehzade Mehmet Vakfiyesinde.1,3
                 Mavallu Köyü -  Adala Kazası-Nahiyesi.4,7
                 Müslim Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
                 Nardi Köyü – Kemer Köyü bağlısı Adala Kazası-Nahiyesi.4 Köy çevresinde Daldis ve Kharakipolis Antik Kentleri bulunmaktaydı. Yıkıntıları var.(Dr.Baki Satış, İlkçağdan Günümüze Akhisar 1994 Akhisar-İzmir.)
                 Nasuh Koca(Çatra) Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5
                 Nayiblü(Naiblü) Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Seyid Gaziye bağlı Yoncalar Yörük Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti. Bünyesinde Mariluca Çiftliği vardı. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,5,10,16
                 Nısf-ı Kestel Köyü – Adala.10
                 Nergisler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.4
                 Nusretler Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
                 Obacı Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Kayalı Çiftliği var.3, 4
           Okçular(Torunlu)Köyü – Adala.Salihli. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.4,5,8,10,15,16
                 Okçu Musa Mezraası – Adala.Semiz Ali Paşa Vakfından idi.10,3
                 Oluklu Köyü – Sart Kazası.13
                 Oraklar(Orağlı) Köyü – Borlu Kazası-Nahiyesi.7,9
                 Orhaniye Mahallesi – Poyraz Damları Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8 25.04.2017 Günlü Büyükşehir “Eski Manisa Resimleri Sergisi”nde resmi var. Akhisar İlçesine de yazıldı.
          Ortacı=Ortaca(Otacı) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1 Otacı Köyü bağlısı Kayalu adlı piyade çiftliğine Karaca Köy bağlısı İsrail adlı piyade çiftliği eklendi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
           Orta Köy – Adala Kazası-Nahiyesi. Salihli. Eski Orta Köy yıkıktır. Kır Damları Mevkiinde Yel Dede Yatırı var.4,8
                 Osman Bey Mahallesi – Emir Bey Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                 Osmanlar Mahallesi – Yeni Pazar Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
                 Ova Su(Tevreh)Köyü – Salihli.7
                 Otacı Köyü-Adala Kazası. Bu köye bağlı Kayalı adlı piyade çiftliği vardı. (1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14
                 Otamışlu Köyü-Adala Kazası. Bu köy bağlısı Konduran Bayezid adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri) 14 Bu köyde Kesükbeğlü Oğlu adlı piyade çiftliği vardı.(1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14
                 Otamışlu Oğlu Tımarı-Adala Kazası. Otamışlu Oğlu Tımarındaki Kesikbeğlü  Oğlu adlı piyade çiftliği ile Kaplancık Köyü bağlısı Yayla adlı piyade çiftliği ortak yönetildi.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14 
                 Ölçekler Köyü – Adala. Menye Yörükleri yerleşikti.5
                 Ömer Emre Köyü(S) – Adala.10 Gökeyüb Beldesi kuzey doğusunda olup, aynı adlı zaviye var.3
                 Ömerlü(İl Delik-İldelik Haneleri)Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. 595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,16
                 Ördek(lü) Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,10
                 Örencik(Örenlü) Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.Adala Kazası-Nahiyesi. Eymür Boyundan Ebedlü Ellici Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,15
                 Orü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1
                 Ötmeli(Akca)Köyü – Adala.10Bakınız; Semiz Ali Paşa Vakfı adlı kısıma)
                Öveç Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Bünyesinde Salur Çiftliği var.3
             Palamud Köyü – Sart. Salur Boyu Darıcıyan Cemaatinden Karakoyunlu Yörükleri yerleşikti.15 
             Pare Savcı=Pare-i Savcı=Pir Savcı= Kara Savcı Köyü-Mahallesi(S) – Yağbasan Köyü bağlısı –Adala Kazası-Nahiyesi-Bucağı – Salihli İlçesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati,Vayna (İdrisler) Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5,8,10,15 Pare(Yara?)Savcı Köyü bağlısı Bayram Beğ Oğlu Hızır adlı piyade çiftliği vardı.(1487 Tarihli 48 Nolu Tahrir Defteri)14  Bu köyde Hüseyin Oğlu adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri ve 1575 Tarihli 568 Nolu Tahrir Defteri)14  595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Pare Umur=Baba Umur Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.1,5,15
                Pazar(Pazar Beyce)(Pazarlu?) Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Burada Pazar kurulduğu için bu adı almıştır. Külekler Yörük Cemaati, Vayna(İdrisler) Yörük Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti.3,4,5,7,8
                Pir Savcı=Ber Savcı=Bare-i Savcı= (Kara Savcı)Köyü(S) – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri,Ellici Göde Yahşi Yörük Cemaati yerleşikti.3,5,15
                Piri Beğlü Köyü – Sart Kazası.13
                Pomak Çiftliği – Marmara Gölü’nün doğu Cıvarı. Göçmenler Yerleşik.7
                Poyraz Köyü(Nahiyesi) – Adala Kazası. Tepecik Mahallesinde adı bilinmeyen bir yatır var. Kemer Köyü yakasında, Nardi-Daldis Antik Kenti kültürü-su kemeri var. Vayna(İdrisler) Yörük Cemaati yerleşikti.3,4,5,8  Bu köyde Bana Oğlu Ahad adlı piyade çiftliği vardı.(1545 Tarihli 239 Nolu Tahrir Defteri)14 Poyraz Köyü’ne bağlı Dulkadir adlı piyade çiftliği vardı.(1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14  
                Poyraz Damları Köyü – Salihli. Çakırlar Cemaati yerleşikti.3, 4, 5, 8
                Pusadlu Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1
                Rahman(niler) Köyü- Adala.(571 Numaralı Aydın Defteri) Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Menye Yörükleri yerleşikti.5,15
                Reislü Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi.1  Bu köyde İshak adlı piyade çiftliği vardı.(1039/1629-1630 Tarihli 78 Nolu Tahrir Defteri)14  
                Rozlar Mahallesi – Çakallar Köyü bağlısı – Salihli İlçesi.8
                Rüstemlü Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi.1,13
                Sağırlu Köyü – Adala.10
                Saka Köyü -  Adala.Yund Dağı Ellicilerinden Meymunlar Yörük Cemaati yerleşikti.5
               Sakallu Köyü – Adala. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Sakçı(lar)Köyü – Sart Kazası. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri, Uzun Ömerler Yörük Cemaati yerleşikti.5,10,15
                Salihli Köyü(1515 Yılında,Veled-i Salih/Salihoğlu Köyü) – Bahşayış Yörükleri ile Kara Tekeli Yörük Cemaati yerleşikti. Günümüzde büyük bir ilçe merkezidir.3, 4, 5, 8  İfraz-ı Ceridi Aşireti, Saçlı Ceridi Aşireti, Karahızırlı Elçi Aşireti ve Çakal Aşireti yerleşikti.(Yrd.Doç.Dr.Necdet Bilgi, 19.Yüzyılın Ortalarında Salihli-Yıl:2008)
                Salur Çiftliği-Köyü – Öveç Köyü bağlısı-Poyraz Köyü cıvarı – Adala Kazası-Nahiyesi. Ala İnekli Yörük Cemaati yerleşikti.1,3,5 Salur: Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime - Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü.)
                Sarı Aliler Köyü -  Adala Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.4,15
               Sarıcalar Köyü – Adala Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.15
              Sarı Pınar Köyü – Sart Kazası.10
                Sarı Şıh=Sarı Şeyh Köyü-Mahallesi – Poyraz Köyü bağlısı – Adala Bucağı – Salihli İlçesi.8
                Sarıyar Köyü – Sart Kazası-Nahiyesi. Yıva Boyu Ahi Ali Cemaatinden Teke Türkmenlerinden Karaca Koyunlu Yörükleri, Salur Boyu Darıcıyan Cemaatinden Karakoyunlu Cemaati, yerleşikti.15
   

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar