Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

KULA'DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI: I

27 Mayıs 2022 - 09:44 - Güncelleme: 27 Mayıs 2022 - 09:46

               KULA’DA TESBİT EDİLEBİLEN YER ADLARI:I

  (Not: Metinler içinde yer alıp da gözden kaçtığı için buraya yazılamayan yer adları var olabilir.)      
             Abdancık Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bu köyde Defterdar Hüsam Bey Camisi vardı.2,14         
           Acarlar Kışlağı – Kula. İğdir Boyundan Eldelik Ellici Bayramşah Cemaati Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Arslanlar Cemaati yerleşikti.15
           Ağaç Hisar(Enciklü, Köteylü, Akyar)Köyü – Demirci.1,8 Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16 Borlu Listesine de yazıldı.10
                Köteylü Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Enceklü Köyü – Demirci Kazası. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
                Ağırmas Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Hacı Yusuf Veledi Adil Mescidi Vakfına akar kaydedilmiştir.2,14
           Ahmetler Köyü – İbrahim Ağa Köyü bağlısı – Kula. Kütahya Sancağı’ında Müselleman-ı Toplu Taifesinden Amedler Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Ahmedli Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Şeyh Ahmedli Yörük Cemaati vardı.2,5,9
          Akbaş Mahallesi(Mezraası) – Kula Kazası. Çarık Aşiretine aitti.13
               Akçaaydın Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bu köyde bir çiftlik yer(Bu yer hakkında bakınız Karacayerhisar Çiftliğine) Şeyh Tunuslar Zaviyesi vakfındandı.14
               Aktaş Köyü(Akbaş?) – Kula Kazası.13 4.500 Dönümlük Aktaş Çiftliği, Keleşlerindi. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
               Ak Kilise Köyü(G) – Kula Kazası. Demirci Kazası Yaparlu Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.15 Bünyesindeki İnehan Çiftliği’nin geliri Halil Fakih Zaviyesine aitdi.2,14   1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
          A..d..sin Köyü -  Menye yöresinde – Adala.4
             Akça İn Köyü(G) – Kula. Timurcu Yörüklerinden Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,7,9 (Borlu-Köprübaşı İlçesi Yerleşke Listesine de yazıldı.) 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
            Akça Köy Çiftlik-i Kazı – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazasında Bağımsız Akça Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
               Akça Ova Çiftliği – Kula.2
         Akça Ova Köyü – Kula.2
         Akça Taş Mezraası-Köyü – Eroğlu Köyü bağlısı – Kula.2
         Akgün Mahallesi – Kula Merkezi’nde.3,9
         Akıncı Çiftliği – Yer-Depe(cik)Köyü bağlısı – Kula.2
              Akyar(Ağaçhisar,Enciklü,Köteylü)Köyü-Demirci. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti 1,8,15 Bayramşah Köyünde Akyar adlı mevki var.10. (Borlu Listesine de yazıldı.)
             Ala Viran Köyü – Kula. Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazasında Bağımsız Ala Viran Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
         Ali Bey Çiftliği – Kula.2
              Ali Fakıh Mezraası – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Ali Fakih Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’ında Kılcan Taifesinden Ali Fakih Yörük Cemaati vardı.2,5
              Anbarcık Çiftliği – Kula.2
             Arablı Köyü - Kula Kazası.13
             Aradı(Uladı)Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bu köyde Şeyh Nasuh Zaviyesi Vakfına ait bir çiftlik yer vardı.14(Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kula Sempozyumu Bildirileri-2006,sf:46-47)
              Argıtca Köyü – Kula.2
             Ayaz Viran=Ayaz Ören Köyü – Kula. Eski Çağlarda, çevresindekilerden daha önemli olan “Jaza” adlı yerleşim merkezi vardı. 3,4,7,9,13
             Aydoğmuş Köyü(G)-Kula. Mehmet Fakih Veledi Yusuf’un vakıf değirmeni vardı.14
             Aygur Alanı Çiftliği – Kula.2
             Ayvatlar Köyü – Kula. “Dora” adlı Eski Çağ yerleşim merkezi vardı.3,4,7,9
       Bacak-Tursun Kışlağı – Bağas(Burgas=Burgaz)Köyü bağlısı – Selendi.2
       Bağas(Burgas=Bagis, Bakınız; Burgaz)Köyü – Selendi.2
             Bagas(Bagis)Köyü(Bakınız; Sirge Köyü)(G) –Selendi Kazası.2 Günümüzdeki Uşak Merkez İlçesi-Sirge Köyü yerinde veya çevresinde Gediz Nehri kıyısında antik kent.12 
            Balçıklu Köyü(G) – Kula.Bünyesinde Göztepesi Suyu Çiftliği vardı.(Emir Kaplıca-Hamamları’nın olduğu yer)10,14
            Balı Bey Köyü – Kula.3,4,9
            Başı Büyük Köyü – Kula. Başı Büyük Yörükleri yerleşikti. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Başı Büyük Yörük Cemaati vardı.2,3,4,5,9,10 İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun   09.03.2018 Gün ve 9451 Nolu Kararı ile Başıbüyük Köyü ve Bebekli Köyü arasındaki Karakuyu Yöresinde, Ksenepho’nun yaşadığı dönemde Kastolon Çayı Vadisi’nde Kastalos antik kenti izleri bulunduğundan ilgili yer sit alanı ilan edilmiştir.
      Bat=Bad Köyü- Zaviyesi(G) – Kula2  Körez Köyü veya çevresinde Bad Zaviyesi vardı.3
            Bayadlu Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
            Bayram Şah(Şeyh)lu Köyü(G) – Adala. Kula. Bayramşa Yörük Cemaati, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Arslanlar Cemaati  yerleşikti.5,15 Bu köy ile Emre Köyü arasındaki Yalnız Çam Mevkiinde Bayram Şah Yatırı var.4,9,10  Horasan’da doğan, Hasankale’ye gelen sonra da Kula’ya gelip Tapduk Emre’ye kapulanan Bayram Şeyh, takiben de Yunus Emre’nin öğrencisi olmuştur. Diye bilinen Nakşibendi Şeyhi, Bayram Şeyh “Yalnız Çam” diye bilinen altı asırlık çam dibinde medfundur.12
       Bebekli Köyü – Kula.4,9 “Sasotra”adlı eski kültürlere ait yerleşim yeri var.12
             Bedirler Köyü – Kula. Körez Köyü Alayaka Mevkiinde yıkıntısı var.4(Bkz; Körez Köyü)
             Bey Köyü – Balçıklu Köyü bağlısı – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kılcan Taifesinden Ak Çamaş’a bağlı Beyler Yörük Cemaati vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Bey Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
             Bey Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde. Paşa Camisi Bu mahallededir.3,9,13
             Boyancık  Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Boyancık Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
             Börklüce Köyü – Demirci. Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Uşaklı Tepe Mevkiinde Börklü Baba Yatırı var. Köy Çevresinde harabeler bulunmaktadır.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 3,4,8,9,15,16
       Böğürtlencik Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Böğürtlencik Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
             Burçak Ovası Mezraası(Celal Çiftliğ)(G) – Kula İlçe Merkezi’nin 2 Km. kadar doğusunda, İzmir-Ankara Devlet Karayolunun ortasından geçtiği düzlüktür. Çoğunluğu Umur Baba Vakfı Mülkiyetindeydi.3,10
             Burgazi=Burgas=Bağas Köyü – Selendi. Kula Kazası’nda Burgazi Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,9
             Burneoğlu Mezrası(G)-Bünyesinde Derviş Senedlü Zaviyesine vakfedilmiş Senedlü Mezrası var.14,2
            Buruşuk(Çiftliği)Mahallesi – Şeremet Köyü bağlısı – Kula.9 Yaba Ayak Efe ve beş kızanının Yunan özel harp askerleri tarafından pusuda şehit edildikleri yer.(Bu bilgi Kula yerel tarihçisi Hüseyin Şahin’den alındı.)
            Cami-i Atik Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde. Adını Eski(Köhne)Camisi’nden alır.3,9,13
            Cami-i Cedid Mahallesi(S) – Kula Merkezi’nde.3,9,13
            Cami-i Kebir(Çarşı Cami) Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.3
            Cami-i Köhne Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.2
            Cami-i Seyfüddin Mahallesi(S) – Kula Merkezi’nde.2 Hoca Seyfeddin(Kurşunlu)Camisi çevresi.10
            Cedid Mahallesi – Dere Köy bağlısı – Kula.9
            Celal Çiftliği(Burçak Ovası Mezrası)(G) – Kula Nahiyesi.3,14
            Celen Göz Mahallesi – Başı Büyük Köyü bağlısı – Kula.9
            Cerdelbeg Çiftliği(G)- Sirge Köyü’nde-Kula Nahiyesi.14
                 Çakırca Köyü – Zaviyesi(G) –Selendi. Şehitlioğlu Köyü bağlısı – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Çakırlar Yörük Cemaati var. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Çakırlar Yörük Cemaati var. Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı.2,3,5,9,13,14  4.200 Dönümlük Çakıroğlu Çiftliği, Göldelilerindi. 4.200 Dönümlük Çakırca Çiftliği, Göldelilerin Tahsin’indi.                                                                          (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
                Çalışlu Köyü – Balçıklu Köyü bağlısı – Kula.2
         Çaltı Köy – Kula. Körez Köyü Karaman Çağılı Mevkiinde yıkıntısı var.(Bkz;Körez Köyü)
         Çam Köy – Kula.2
              Çarık Ballı Köyü – Kula. Çarık Yörük Cemaati yerleşikti.4,9,10 “Castollus-Kastollos”adlı eski yerleşim yeri var.12
         Çarık Mahmutlar Köyü – Kula. Çarık Yörük Cemaati yerleşikti.4,9,10
         Çarık Tekke Köyü – Kula. Çarık Yörük Cemaati yerleşikti.4,9,10
         Çarşı Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.3
              Çavur(Şeremet)Köyü- Kula.4,9 Türk Kurtuluş Savaşı’nda dağa çıkarak işgalci Yunanlılarla vur-kaç (Gerilla=Çete)taktiği ile savaşan Kula’nın Şabanlar Soyu’ndan kahraman evladı Yaba Ayak Mehmet Efe(1895-1921)Çavur Köyü’nde Yunanlılar tarafından dört silah arkadaşı(kızanı)ile birlikte şehit edildi. O anda Yaba Ayak Efe’nin yerini İhsan Oğlu(Essano)Mehmet Efe devraldı. Anılan beş şehidimizin kafalarını kesip Gölde Köyü ortasında bulunan kuyunun taşına halkın görmesi için sıraladılar. Takiben Kula Merkezi’ndeki Yunan Karakolu önünde de sergilediler. Günlerce cesetlerine kimseyi yaklaştırmadılar. Onlar adsız ve işaretsiz mezarlarında yatıyorlar. Gölde’de yaşayan yerli Rumların lideri olan Kocabacak-Çobanoğlu adlı nankörün işgal yıllarında Yunanlılarla bir olup yazmakla bitmeyecek kadar Türklere zulmü olmuştur.(Bu bilgiler; Kula Yerel Tarihçisi Hüseyin Şahin’in Kula Efeleri 2006-Kula adlı kitabından alınmıştır.)
              Çavuş Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Çavuş Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
         Çayırca Köyü – Kula.2
         Çekicik Mezraası – Kula.2
         Çelengöz Çiftliği - Kula. Söğüt Çayı Vadisinde.(Hüseyin Şahin-Kula Efeleri 2006 adlı kitabından)
         Çıkrık Köyü(S) – Adala. Menye yakınındaydı. Bu köyde Şeyh Turhan Zaviyesi vardı.3
         Çiftçi İbrahim=Şeyh İbrahim Köyü(G) – Kula.3(Bakınız; Şeyh İbrahim Çiftliği))
         Çomak Köyü – Kula.2
               Çöplü Mezraası – Kula.2
               Danişmend Çiftliği – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden Saru Danişmendlü Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Akkeçili Taifesinden Danişmend Oğlanları Yörük Cemaati vardı.2,5
             Davala Köyü(Yurtbaşı)Köyü – Kula.2 Bu Köy’ün kuzey kenarındaki Gediz Vadisinde doğal kale yapısında yükselen tepede “Tabala Antik Kenti” vardır.7,10   3.500 Dönümlük Davala Çiftliği Serdaroğullarınındı. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
               Davala Göşmen Mahallesi – Dere Köyü bağlısı – Kula.9
         Demir(ci) Kapı - Evvelce surlarla çevrili Kula Kent Merkezi’ne batıdan girilen kapı. T.C.Ziraat Bankası ve Dört Eylül İlkokulu arasından doğuya doğru giden yolun az uzantısında.10
         Depecik(Seher Depecik?)Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
         Dere Köy – Kula.2,4,9,13
         Derecik Köyü – Kula.2
         Diken Kuyu Köyü – Emre Köyü yakınında yıkıntısı vardır.3,10
         Dişi Karaca Köyü – Kula.2
         Doğancı Çiftliği(G) – Eroğlu Köyü yakınındaydı – Kula.10,14
         Durna Karaca Köyü – Kula.2
         Dursun Çiftliği – Gaybi Köyü bağlısı.2
         Dutlu Viran Köyü – Kula.Yazır Boyu Yapağılar Cemaatinden Akkeçili Yörükleri yerleşikti.2,15
         Dutluçeşme - Kula Kazası.13
         Düden(Gerdek)Kaya Mezraası – Balçıklu Köyü bağlısı – Kula.2
         Ecem Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
        Ekincik Köyü(G) – Kula Nahiyesi.Bu Köyde Halil Fakıh Vakfının Halil Fakıh Çiftliği vardı.14
              Emir Han Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kütahya Sancağı’ında Çobanlar Taifesinden Eymirler Yörük Cemaati vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Eymir Han Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
             Emir kaplıcaları(G)(Thermai Theseos Antik Kenti) – Kula.3,7
             Emrem Sultan(Türbe)(Bkz; İlvadis)Köyü(S) – Adala. Tabduk(Aleyküm) Emre Türbesi ve onun kıble bitişiğinde Yunus’un mezarı bu köydedir. Köyün çevresinde Diken Kuyu, Enakris, İldadis, İlvadis, Kulfallı gibi eski köylere ait iz ve bilgiler vardır. Aleyküm Emre Sultan Zaviyesi ve Carullah Bin Süleyman Camisi var.3,4,9
        Enakris Köyü(S) – Adala. Emre Köyü çevresindeydi.3
              Enceklü=Encekler (Ağaç Hisar, Akyar, Enciklü, Köteylü) Köyü – Demirci Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Timurcu Yörükleri, Borlu Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörük Cemaati yerleşikti. Köy yakınında Karakuz Dağında “Bağdat Yatırı” var.4,9,11,15 (Borlu’ya da yazıldı)
              Erenbağı(Tekke) Köyü – Kula. Köyde Şeyh Nasuh Yatırı var.10 Uladı Köyü’nde de Şeyh Nasuh Zaviyesi var.3 Anılan iki köy arasında Şeyh Nasuh ortak paydadır. İlişik araştırılabilir.10
              Eroğlu(Mülke) Köyü(G) – Kula. Güneyindeki Umur Baba Dağı’nda aynı adı taşıyan büyük yatırlar var. Bu yüce dağın doruğunda büyük bir kalenin yıkılmış hali görülebilmektedir. Köy Deresi’nde Umur Baba Vakfından kalma eski değirmenlerin varlığını hatırlayan yaşlılar var.3,4,9,10
              Esenyazı(Bakınız; Gürnevit)- Kula. Asar Mahallesinde tapınak kalıntıları var.2,7,9
        Esseyid Hacı Ali(Seyid Ali)Mahallesi – Kula Merkezi’nde. Nuzuli’nin asıl adını taşımaktadır.3,9,10
         Eşme Bazar – Kula.2
              Eşme Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Eşme Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15  Günümüzde İlçe Merkezidir.10
              Evcik(Evci) Köyü – Başıbüyük Köyü bağlısı – Kula.2 4.500 Dönümlük Evci Çiftliği, Zabunlarındı. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
        Evhad Köyü – Kula.2
              Fatmaoğlu Köyü(G) - Kula Nahiyesi. Çakırca, Fatmaoğlu ve Süleyman Şah Köyleri Şeyh Seyyid Vakfındandı. 14
         Fenar Köyü – Kula.2
         Fınducak Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Fınducak Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
         Gaybi Köyü – Kula.5
         Gelik Köyü – Kula Kazası.13
         Gerdek Kaya(Düden Kayası)Mezraası – Balçıklu Köyü – Kula.2
         Gök Başlu Köyü – Kula.4
               Gök Bayır Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Gök Bayır Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
               Gökce Pınar Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Gökçe Pınarı Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
               Gökdere(Şehitli Aşireti Köyü) Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Şehidli Yörük Cemaati vardı.3,4,5,9,13
              Gölde(Küldi)Köyü(G) – Kula. Horasan’dan gelen yedi kardeş tarafından kurulmuştur. Bu köyün 6 Km. kuzey batısında “Ghiuldiz Antik Kenti” var olup adı buradan gelir. Günümüzde, adı; İnce Su olarak değiştirilmiştir. Mermer yatağıdır. Eski Kula Kenti evlerinin mermerleri buradan gelmiştir. Yeraltında mağara var. Eski Türk İlkokul Binası, Eski Rum Mektebi’dir. Bunun batı bitişiğinde eskilere ait yıkık bir yapı vardır.3,4,7,9,10,13
          Göl Yaması Köyü – Adala.4
          Göynük Köyü – Kula.4
          Göz Depecüğü Çiftliği – Balçıklu Köyü – Kula.2
          Göz Viran Köyü – Balçıklu Köyü – Kula.2
               Güney Viran Köyü – Balçıklu Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Güney Yörük Cemaati vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Güney Viran Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
               Güre Kazası(G) – Kula Kazası(G). (Eşme İlçesi.)13,14
               Gürnevit=Gürneyit=Görnevit=Esenyazı)Köyü – Kula. Çoban Öldü(Asar)Mevkiinde Kale-Tapınak yıkıntısı vardır.4,7,9
          Gür-Öz=Kür-Öz=(Bkz; Körez) Köyü – Kula. “Koresa” antik yerleşimi.2,7
          Güvercinlik(Keçi Güvercinlik)Köyü – Kula. Leylek Dere Mevkiinde bir kale yıkıntısı vardır.4
          Güzelce Hisar Köyü – Kula.2
          Habbas Köyü(G) - Kula Nahiyesi. Bu köyde Hasan Çavuş Mescidi var.14
          Hacı Abdurrahman Mahallesi – Kula Merkezi’nde. Adını aynı adlı camiden almıştır.3,9,13
          Hacı Bey Çiftliği – Irgad Köyü(G) bağlısı – Kula.2
               Hacı Hızır Bali Mescidi Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Hacı Hızır Yörük Cemaati vardı.2,5
               Hacı Tufan Köyü – Kula. Şehitli Aşiretince kurulmuştur. Köyde, Hacı Tufan Dede, Kaysen ve Bakacak Yatırları vardır. Asıl adı: Şeyh Hacı Tufan Köyüdür.4 Bakacak Mevkiinde Gargar’ın üzerindeki tepede bulunan Bakacak Yatırının Selver Sultan adında bir kadın evliyaya ait olduğu söylenir.12
          Hacı Yenice Çeşmesi – Kula Merkezi’nde.2
               Halil Dede Çiftliği – İğdecik Köyü bağlısı – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Halil Yörük Cemaati vardı.2,5
               Hamidiye(Köleli)Köyü – Kula. Şıhlı Aşiretince kurulmuştur. Köy çevresinde “Alkileura” “Dima” “Kerbia” ve “Axiotta”adlarında Eski Çağ yerleşim merkezleri vardı.4,7,9
          Hayalli Köyü – Kula.4,9
               Hayretlü Alanı Çiftliği(Kutlu Çukur Çiftliği) – Kula Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Hayreddinlü Yörük Cemaati vardı.2,5
               Hersek Oğlu Ahmet Paşa İmareti – Kula Merkezi’ndeydi.2 Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa’nın 917/1515 Tarihli Vakfiyesi vardır. Vakfiyenin aslı Yurt dışındadır.10,14
          Hıdır İlyas Mahallesi – Kula Merkezi’ndedir.3,13 Eski Cami-Eski Çeşmesi çevresinde Hacı İlyaslı Mahallesi vardı(Hüseyin Şahin, Kula Efeleri 2006 sf:140)Aynı yer mi? Bilinemiyor.
               Hisar Kapı – Evvelce surlarla çevrili Kula Kent Merkezi’ne doğudan girilen kapı. Soğuk Kuyu Camisi ve Kışla’ya gelmeden az evvel yerde.10
          Hisar(Hisarbey)Köyü – Kula. Köseler Köyü’nün 5 Km. kadar kuzeyinde. (Kaynak: Doç. Dr. M. Çetin Varlık)                                                                                                                                                                              
          Hızır Paşa Çiftliği(S) – Adala.3
           Hızırlu Köyü – Kula.2

            Hoca Bali Mahallesi(G) – Kula Merkezi’ndeydi.3 Adını Hacı Bali(Günümüzdeki Zaferiye Camisi)Mescidi’nden almıştır. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Hoca Beylü Yörük Cemaati vardı.5,10
              Irgad Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bünyesinde Hacı Bey Zaviyesi Vakfından Hacı Bey Çiftliği ve Hatun Kuyusu vardı.2,14
         Işıklar Köyü – Kula. Kulağuzlar Yörük Cemaati yerleşikti.1
               İbadlı Köyü – Gürneyit Köyü bağlısı – Kula.9
         İbrahim Ağa Köyü – Kula.4,9
              İğde(cik)Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri, Kızık Boyundan Kara Yakılar Yörük Cemaati, Bağımsız İğde Köyü Yörük Cemaati yerleşikti.1,2,5,15
         İlaru Köyü – Kula.2
         İlbey Köyü – Kula.
         İldadis Köyü(S) – Emrem Sultan Köyü çevresindeydi – Adala.3
              İlvadis Köyü(S) –– Adala. Emrem Sultan Köyü’nün eski adı. Aleyküm Emre ve Şeyh Sefa Zaviyeleri buradaydı. Saruhan Bey’in Aleyküm Emre’ye evlatlık üzere vakfettiği İlvadis köyü, Aleyküm Emre’nin adıyla anılarak, Emrem Sultan adını almıştır3,11
         İlyaz Bazar – Kula. Kütahya Sancağı’ında Akkoyunlu Taifesinden İlyaslı Yörük Cemaati vardı.2,5
              İnanç((Kalaycı)Çiftliği-Köyü(G) – Kula Nahiyesi.2,14 İnanç Derviş’e vakıf imiş. (Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kula Sempozyumu Bildirileri-2006,sf:46-47) 1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
              İnci(e)k Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15 Kula Kazası’nda Bağımsız İncek Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5 Bu Köyün adı ilerleyen yıllarda “Enceklü=Encekler” oldu mu? Net bilgi yok.10,
        İnlüce Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
              İsa Köyü(G) - Kula Nahiyesi. Bu köyde Turdu(Durdu) Oğlu Tursun’un vakıf çiftliği vardı.14(Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kula Sempozyumu Bildirileri-2006,sf:46-47)
             İslüce Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız İslüce Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
             İsmailler Köyü – Kula.4
            İsma-İl Müsellem Çiftliği – Kula.2
            Kaba Ağaç Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Bünyesinde Mehmet Fakıh Zaviyesi Vakfına ait Söğütcük Çiftliği vardı.2,14
       Kafir Meşhedi Köyü – Kula.2
       Kafir Viranı Köyü – Kula.2
       Kalafatlu(Kulfallı? Kalfal?)Köyü – Adala. Emre Köyü’nün bir Km. batısındaydı.3,11
       Kalaycı(Bakınız; İnanç)Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Derviş İnanç Zaviyesinin bir vakıf çiftliği vardı.14  1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16
       Kalfal(Kulfallı) Köyü – Kula. Aleyküm Emre Zaviyesine ait bir belgede adı geçiyor.)2,11
       Kalın Harman(Kalınca Harman) Köyü – Körez Köyü bağlısı – Kula.2,9
        Kanarlu Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
        Kara Aba(Kara Oba) Köyü – Kula. Başı Büyük Köyü bağlısı. Eski adı:”Folos”dur.4,9
             Karaca Köy – Kula. Kütahya Sancağı’ında Kayılar Taifesinden Karacalı Yörük Cemaati var. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Karacalar ma’a Kayalar Yörük Cemaati vardı.2,5
            Karaca Ahmet Nesli Zaviyesi(G) – Ordu(Uladı) Köyü – Kula.2 ,14
            Karacayerhisar Çiftliği – Kula. Cumhuriyet Dönemine kadar Tunuslularındı. 2.500 Dönümdü. (Hüseyin Şahin, Tarihin Güzel Mirası Kula,2006-Kula, sf:343)
            Karaca Viran Köyü – Adala. Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Karaca Viran Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
            Kara Fatma Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda bağımsız Kara Fatma Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15
      Kara Halil Köyü – Kula. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Kara Halil Cemaati yerleşikti. 2,15
           Kara Hızırlu Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Kara Hızır ma’a Kısacıklar Yörük Cemaati vardı.2,5
       Kara Keçili Köyü – Kula. Kayı Boyundan 53 hane 5 mücerred Kara Keçili Cemaati yerleşikti.5,15
       Kara Koca Köyü –– Kula.9
       Karaman Köyü(S) – Adala. Menye(Gökçe Ören)Beldesi yakınındaydı.3,11
             Kara Öz Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Kara Öz Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5,15        
        Kara Pınar Köyü – Kula.2
        Kara Yer Hısarcığı – Körez Köyü bağlısı – Kula.2,9
        Karpuz Pazarı-Kula. Çarşı Camisi’nin 30 metre kadar güneyinde aynı adlı mescit vardı.3,10
        Karyağdı Çiftliği – Kula.2
        Katak İn Köyü – Kula.2
        Katakekaumene-Yanık Alan.(Kula) Bazen “Decapolis” adını da almıştır.12
        Kayacık  Köyü –  Kula.2                                                                                                                                                            
              Kavacık(Kovacık)Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. “İğdir Boyundan Keçili Yörükleri Kavacık hududunda kışlarlar.”(Adala Kaydından)Kütahya Sancağı Kula Kazası Kavacık Köyü’nde bağımsız Yörük Cemaati vardı.2,5,13
              Kavaklar=Kavaklı Köyü – Şeremet Köyü bağlısı – Kula. “Taza” adlı Eski Çağ köyü vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Kavak Köyü Yörük Cemaati vardı.5,7,9,13
        Kayacık Köyü – Kula.2
              Keklik Mezraası-Köyü(G) – Kula. Şah Çelebi Türbesinde meşihat üzere berat ile mutasarrıfta. Hacı Yusuf Veledi Adil Mescidi Vakfına akar kaydedilmiştir. 2,3,14
              Kenger Köyü – Adala. Kula. Selvili Dede Yatırı var.2,3,9  1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.16  Altay Dağlarında bir Türk Kavminin adı. Ve takibin de Orta Siriderya Havzasında Peçeneklerin bir aşiretinin adı.(Ord. Prof. Zeki Velidi Toğan, Umumi Türk Tarihine Giriş, cilt:1 sf:24,53. 3.baskı, Enderun Yayınevi 1981-İstanbul.)
         Kıraç Viran Köyü – Kula Kazası. Kula Kazası’nda Bağımsız Kıraç Viran Köyü Yörük Cemaati vardı.5
               Kılkavlu(Kargıllu-Kırgıllu)Köyü(G) – Kula Nahiyesi. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15 Adı Kılkavlu Zaviyesinden alma.14,15 Köydeki camiye Selendi Kazasında Gediz suyu ile dönen Saru Mahmud Değirmeni vakıf idi.3
       Kızılkaya Mahallesi – Kula Merkezi’nde.9,13(İhsanoğlu Mehmet Efe buralı. Hüseyin Şahin-Kula Efeleri 2006)
        Kılıçlu=Kılıçlar Köyü – Kula.4
             Öygi Kıran Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti. Kula Kazası’nda Bağımsız Öygi Kıran Köyü Yörük Cemaati vardı.5,15
        Kışlacık Yaylağı – Kula. Salur Boyundan Bayraklar ve İlyaslu Cemaati yerleşikti.15
        Kiçi Köyü – Güğercinlik Köyü bağlısı – Kula.2
        Kilit Köyü – Kula Kazası.13
        Kireçlü Köyü – Kula.2
        Kocabeyli Köyü – Kula Kazası.13
        Konurca Köyü – Kula.4,9
             Korucak Köyü – Kula. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Korucular Yörük Cemaati vardı. Kula Kazası’nda Bağımsız Korucak Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
        Kovacık Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
        Koydus Köyü – Kula. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.15
       Koyun Ahmed Köyü – Kula.2
        Kozan Köyü – Kula. Kula Kazası’nda Bağımsız Kozanlar Köyü Yörük Cemaati vardı.2,5
        Köhne Cami Mahallesi(G) – Kula Merkezi’nde.3
             Köleli(Hamidiye)Köyü – Kula. Şıhlı Aşiretince kurulmuştur. Kütahya Sancağı’nda Akkeçili Taifesinden Köleler Yörük Cemaati vardı. Köy çevresinde “Alkileura” “Dima” “Kerbia” ve “Axiotta”adlarında Eski Çağ yerleşim merkezleri vardı.4,5,7,9
              Köpeklüce Çiftliği – Kula. Kütahya Sancağında Avşar Boyundan Köpekli Yörük Cemaati yerleşikti.2,5,15
              Körez Köyü – Kula. 4 Km. güney doğusundaki Kara Hisar Mevkiinde Muş Dede Yatırı var. 4-5 Km. uzaklıktaki yine aynı Mevkide Uzun Dede Yatırı var. Köyün 700 metre kuzey doğusunda Alayaka Mevkiinde diğer bir Dede Yatırı vardır. Karaman Çağılı Mevkiinde Çaltı Köy, Alayaka Mevkiinde Bedirler Köyü, Badem Yaka Mevkiinde Taş Kale Harabeleri var.Badem Yaka Höyüğü Körez Köyü’nün 700 Metre kuzey batısındadır. Anılan höyüğün doğu bitişiğinde halen gömü yapılan köy mezarlığı vardır. Bu höyük; 250x200 Metre boyutlarında ve 10 Metre yüksekliğindedir. Prof. Dr. Engin Akdeniz ve ekibinin başvurusu ile İzmir 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.02.2015 Tarih ve 4849-4850 Sayılı Kararlarıyla 45.06.691 Numaralı dosyasında birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir. Körez Köyü13 veya çevresinde Bad Zaviyesi vardı.3 Menderes Hükümeti’nin Sağlık Bakanlarından Dr. Nafiz Körez de bu adı taşır.10  “Koresa” adlı Eski Çağ yerleşim merkezi vardı.7
              Köseler Köyü – Kula. Kayı Boyundan K

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum