Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

GÖRDES VE KAYACIK YÖRESİNDE TESPİT EDİLEBİLİNEN TARİHİ YER ADLARI: II

23 Haziran 2022 - 11:54

GÖRDES VE KAYACIK YÖRESİNDE TESPİT EDİLEBİLİNEN TARİHİ YER ADLARI: II


         Karaböce Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Karani Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.12,13
         Karaman Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Karaca Oğlu Çiftliği(S) – Gördes.6 Danişmendlü Köyüne bağlı Karaca Çiftliği var.9
         Karaca Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Kara Keçili Köyü – Gördes.2,7
         Kara Kurt Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Kara Pınar Köyü – Kayacık.3
         Kara Yağcı köyü – Gördes.2,3,7
         Kara Yakub(lu)Köyü – Kayacık Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Güneyinde Khrakipolis=Characipolis adlı Antik Kenti’nin yıkıntıları var. Kent Kültürünü taşıyan tepeciğin taban kısımları 2000-2010 yıllarında yapılan Gördes Baraj Göleti’nin suları altında kaldı.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,8,11,12,13
          Kara Yumak Köyü – Kayacık Kazası.6
          Kara Yunus(lu)Köyü – Kayacık Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,12,13
          Kara Yusuflu Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Bayad Bayu Kara Yusuf Cemaatinden Akçaköy Yörükleri      yerleşikti.12
          Karbansaraylu Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Kasımoğlu Mahallesi – Kayacık Merkezi’nde.6
          Kaşıkçı Köyü – Gördes. Göde Yahşi Taifesinden Kaşıkçı Yörük Cemaati yerleşikti.2,3,4,11
          Kavak Alanı Köyü – Gördes. Timurcu(Demirci) Yörükleri  yerleşikti.3,4
          Kavak Dibi Meydanı – Eski Gördes Merkezi’nde Uzun Çam Mahallesi ile Mezarlıklar arasında kalan alana denirdi.6
          KAYACIK(S): Kaza ve Nahiye Merkezi. Kuzey doğusunda Kurt Dede Yatırı var. Saruhan Ülkesinde ayakta olan en eski cami olma özelliğini taşıyan Eski Cami, Önemli bir Türk yapısıdır. Bozulmamış olsaydı Kayacık Yöresinin tarihine ışık olabilecek olan Ulu Mezarlığı da Eski Cami’nin güney batı kıyısındadır. Kuva-i Milliye Komutanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı Çerkez Ethem’i burada teslim almıştır. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Baltacı Yörük Cemaati, Karkın Boyundan Bazdaran Yörük Cemaati, Anduklar Yörük Cemaati, Keliyer Yörük Cemaati, Eymür Boyundan Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12
         Kaya-lı-Kayalu(Ayid)Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 1,6,11,12,13
         Kaymak Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Burada Ahali Cami var.3,11
         Kayırlıca Köyü – Kayacık Kazası.6
         Kazıklu Köyü – Kayacık Kazası.1595-1617 Yıllarında 9 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,13
         Kedi Ali Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Keşdin Köyü – Gördes.6
         Kıhra=Fehre(Çiçekli)Köyü – Gördes.2,3
         Kılcanlu Köyü – Kayacık. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,7,11,12,13
         Kıraçlar Köyü – Gördes.2,6
         Kıran Köy – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,6,7,11,13
         Kıran Virancık Köyü – Gördes.6
         Kıran Kışla Mahallesi – Kayacık.7
         Kırlı Köyü – Gördes.6
         Kırluca Köyü – Kayacık.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
         Kırhanlı(Karhanlu)Köyü – Kayacık Kazası.1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,13
         Kısacık Mahallesi – Baraj Göleti altında kalan Eski Borlu Kenti’nin Merkez Mahallesi’ydi.3
         Kıymık Köyü – Gördes. Batısındaki Çırpılı Mevkiinde Çırpıcı Dede Yatırı var.2,3,7,
         Kızılcık Mezraası(S) – Kayacık. Kayacık Subaşısına mukata mülküydü.9,11
         Kızıl Aliler Köyü - Gördes Kazası.11
         Kızıl Dam Köyü – Gördes.2,3,7
         Kızıllar(Çağlayan)Köyü – Kayacık Kazası. Ellici Kara Ahmet Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,4,6,7,11,13
         Kobaklar Köyü – Gördes.2,3,7
         Koçaklı Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Konurcalu Köyü – Kayacık.1,11
         Korubaşı(Eğrit=Eğriyat)Köyü –  Kayacık. Kızık Boyundan Ellici Sakar Öküzlü Cemaati yerleşikti.1,2,3,6,7,12
         Kozluca Köyü – Kayacık. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı..1,6,11,12,13
         Kozlu Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Köçekler Köyü – Gördes.2,6
         Köle Osman Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Köreke(Görke) Köyü(S) - Gördes. Bünyesinde üç Ağaç Mezrası var.3,11
         Köseler Köyü – Gördes. Karkın Boyu Cemaati-Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 2,3,7,11,12
         Köse Osman Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Kulab Köyü – Gördes.2
         Kulaksız(lar) Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Kurt Tutan Köyü – Gördes.3 (Salihli İlçesi’ne de yazıldı)
         Kurtuluş(Rum=Reaya)(Furyaz-Korbaz-Kurnaz)Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.6,9,12
         Kurtulmuşlar Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Kuşlu Köyü – Gördes Kazası. Hacı Yahşi Çelebi Camisi var. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,9,11,12
         Kuşlu İli Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
         Kuşluk Köyü Gördes.2,3,7
         Kuyucak Köyü – Kayacık Kazası.1,6 Kuyucak Karapınar ile aynı köy olmalı. İğdir Boyundan Eldelik Ellici Cemaat-i Yörükan yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.4,8,12,13
         Kuyucak Karapınar Köyü – Kayacık Kazası.3 Kuyucak ile aynı köy olmalı.3,8
         Kuzum Ali Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.1,6,11,12
         Kuzu Köyü? – Gördes Kazası.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
         Kuzum Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Küçük İmam Mahali – Gördes Merkezi’nde.6
         Küçük Oba Köyü – Gördes. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,6,13
         Kürde Köyü – Kayacık.2,6
         Kürekçi-(ler)(Kaba Ağaç)Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 6 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,7,11,12,13
         Kürkçüler Köyü – Gördes.3
         Macube Köyü Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Madik Oğlu Çiftliği – Gördes.3,6
         Mahalle-i Cedid – Gördes Kent Merkezinde.11
         Mahmudiye Mezrası – Gördes. Çatalarmut Köyünün 1 Km. kuzey batısında.6
         Mahmutlu Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,13
         Mahmut Çavuş Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
         Malkoç=Malkoca(İsa Fakıh) Köyü – Kayacık.2,3,6,7,11
         Mamaklı Köyü – Gördes.2
         Marmaracık Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı 1,6,13
          Mecik Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Medeler Mahallesi – Gördes Kazası.11
         Mekerdus Köyü Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Mekili Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Melbeği Köyü – Gördes. Çunkar Boyundan Koçaşlar Cemaati-Yund Dağı Ellici Yörükleri yerleşikti.12
          Mele(i)k Paşa Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,12,13
          Malas=Malaz=Milas Köyü(S) – Gördes. Kıraç Mevkiinde bir yatır var. Köy yakınında Şeyh Hızır Oğlu Şeyh Mustafa Vakfından bir mezra vardı.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı  2,6,7,9,11,13
          Merdom(Merdüm?)Ali Köyü – Gördes. Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri yerleşikti.9
          Mestanoğulları Damları – Eski Borlu. Şıhlu Aşireti yerleşikti.3
          Molla Mustafa Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Musa Çiftliği-Turan Köyü bağlısı- Gördes.3
          Musalar Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Mustafalu Köyü – Gördes.1,6
          Mücellid Oğlu Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Müftü Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Müstecab Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde. Bu mahalde Yukarı Mescid vardı.3
          Nakıb Ağa Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde.3,6
          Okçu Viranı Çiftliği(S) Ayder Dağı yamağı- Kayacık Derek Köy çevresinde.(Bakınız; Şeyh İne Bey Zaviyesi Kısmına)9
         Okçular Mezrası – Gördes. Çiğiller Köyünün 2 Km. kuzeyinde.6
          Oğuldurak(Danişmend Mahmud)Köyü(S) – Gördes. Çevresindeki yarlarda oyma taş odalar ve yarı oyulmuş bir odada kabartma heykel vardır. Şaban Fakih Çiftliği vakıf iimiş. Köse Bayezid Oğlu Mehmet Mescidi var.1,2,3,6,7,9,11
          Olgar=Ulgar Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.        1,2,6,9,11,13
          Olukmanlu Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri yerleşikti.12
          Orağlu Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Orta(Arada?)Mahalle – Eski Gördes Merkezi’nde. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu mahallede Yahşi Çelebi Mahallesi vardı.1,3,11,12
          Ormanlar Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataalı Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Osmanlu=Osmanlar Mezrası,Köyü – Gördes. Kürekçi Köyünün 2 Km. güney batısında.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,13 
          Ovacık Mezrası – Gördes. Kuşluk Köyünün 2 Km. batısında.6
          Ovalılar Çiftliği – Gördes. Kılcanlar Köyünün 7 Km. kuzeyinde.6
          Ömer Hanlu Köyü – Gördes. Kızık ve Karkın Boyundan Karacalar Yörükleri, Keçilü Taifesinden Karacalar Yörükleri yerleşikti.4
          Örcen Mezraası – Kayacık. Beş çiftlikten oluşuyordu.1,11
          Örenlü(Diğer Kalanda)Köyü – Kayacık.1,11
           Özbe Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
                Öztemür Köyü – Gördes. 595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
          Pazar Mahallesi – Eski Gördes’in merkezi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Pazar Camisi, 2007-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.3,8,12
          Pederişler Köyü?- 1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.13
          Pınarbaşı(Deliller)Köyü – Gördes.2,7
          Poyraz Köyü- Gördes.10
          Rahmanlar(Çalıca Atlu)Köyü-Kayacık.1595-1617 Yıllarında 2 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,11,13
          Reaya=Rumiyan=Rum(Kurtuluş)Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Receplü Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.6,12
          Receplü(Recepler)Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri. 1575 Yılı öncesinde buradaki iki harap değirmen, Gördes Kent Merkezinde Hacı Mehmet Camisi vakfından idi. 1595-1617 Yıllarında 5 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,6,12,13
          Rüstem Çiftliği-Mezraası – Kayacık Nahiyesi-Kazası.9 Kayacık çevresinde vakıf idi.3(Bakınız; Şeyh Eyne Bey Çiftliği-Zaviyesi kısmına)
          Saklar(Saklu?) Köyü – Kayacık Kazası-Nahiyesi. Borlu Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri yerleşikti.4,9
         Salur Köyü – Gördes. Salur Boyundan Eldelik-Ellici Hacı Hızırlu Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri, Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri, Borlu Yörükleri, Çulur Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,3,4,6,7,9,11,12,13 Salur: Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın büyük oğlunun adıdır. (Ebülgazi Bahadır Han:Secere-i Terakime-Muharrem Ergin:Türklerin Soy Kütüğü)Gördes Kenti içinde kervansaray yoktur. Salur Köyü’nde, Demirci ile Gördes kentleri arasında bulunduğu tespit edilen kervansarayın yıkıntı varlığı görülmektedir. Köylüler bu yıkıntıya “Saray” demektedirler. (BOA. TD. 398: 182) (Yard. Doç. Dr. Kadir Adamaz, 16.Yüzyıl Gördüs Şehri-2016)
         Salur Çiftliği – Gördes.2,7 1990-1992 yıllarında adı Gülpınar olarak değiştirildi. Salur Boyundan 36 hane 17 mücerred Salur Cemaati, Emir Buhari Yörükleri yerleşikti.8,9,12
         Sarı Aliler(Eminler)Köyü(S) – Gördes.  Güncü(Göncü)Emre (Baba)Zaviyesi vardı.2,7,9,11
         Sarılar Köyü - Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Sarım(Serim) Köyü – Kayacık.1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,11,13
         Saruçlu(Sarım?) Köyü - Gördes. İğdir Boyundan Keçili(Divane Çobanlar) Cemaat yerleşikti.12
         Sarı Paşa Mahallesi – Kayacık Merkezi’nde.3                                                                                           
         Seğenciler Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri.12
         Seklecikler Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Seyfi(Seyfe)Baba Köyü(S) – Kayacık. Bu köyde Seyfi Baba’nın zaviyesi vardı. Şahan Kaya Tepesi’nin kuzey batı eteklerinde akan çayın vadisinde, Akhisar Gökçeler Köyü Kuru Çayır Mevkiinde Seyfi Baba’nın yatırı vardır. Emir Buharı Vakfı reayası Yörükleri yerleşikti. Bulunduğu Tümülüs birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. 3,8,9,11
          Seyidler Köyü - Gördes Kazası.11
          Sevindik Köyü – Gördes. Kızık Boyu Yund Dağı Ellici Yörükleri Cemaatinden Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Sindel Köyü – Gördes. Çiçekli Köyü’nün 8 Km. Kuzeyindedir.7
          Sivriler Köyü – Gördes.3
          Söveler=Sögeller, Severler (Akpınar)Köyü – Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.2,6,7,12
          Suhte Mahali – Eski Gördes Merkezi’nde.6
          Süfla Mahallesi – Kayacık Merkezi’nde.3
          Süleymanlu Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Sürücüler Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
          Şaban Fakıh(Şeyh Cemal)Çiftliği(S) – Gördes. Oğulduruk Deresinde.3,9
          Şafak Mezrası – Gördes. Yeşilyurt Köyünün 2 Km. güneyinde.6
          Şahan Kaya(Pleteia Petra=Düzgün Kaya) Kayacık. Antik kültürlere ait donanımlı ve doğal korunaklı bir kaledir. Bergama Krallığının son mirasçısı olduğunu iddia eden Aristonikos M.Ö.133-130 Yıllarında Romalılara karşı savaş alanı olarak Bu yöreyi seçmiş ve bu kalede teslim olmuştur.(Dr. Baki SATIŞ: İlk Çağdan Günümüze Akhisar.1994 Akhisar-İzmir.)
          Şeyhler(Şıhlı=Şeyhlü)Köyü(S) – Kayacık Kazası-Nahiyesi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. Şıhlı Köyü’nde bulunan zaviye vakfı diye kayıt var. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,6,11,12,13
          Şeyhler Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri yerleşikti. 1595-1617 Yıllarında 4 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı. 12,13
          Şeyh İne Beği Mezraası(S) – Kayacık.9
          Şeyh Obası – Kayacık-Gördes. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Şeyh Yahya Köyü – Gördes.2,3,7,11                                                                                                            
          Tahtalı Köyü – Gördes. Köyde, Kabasakallar(Ali Kahya) Camisi var.3
         Taş Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’ndeydi. Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Bu mahallede: Çınarlı Cami, Hacı İbrahim(Hacı Osman)Camisi, Ayşe Hatun Camisi, Hacı Ali Camisi, Hacı Hüseyin Camisi, Müftüzade Elhac Ahmed Efendi Medresesi ve Müteaddit Hüceratı vardı.1,3,9,11,12
          Taş Kuyucak – Kayacık Kazası.2,6
          Taşlıpınar Mezrası –Görde. Kaşıkcı Köyünün 3 Km. güney batısında.6
          Tavşanbaşı Mezrası – Gördes. Kürekçi Köyünün 2 Km. güney doğusunda.6
          Tekye(Tekke) Köyü – Kayacık Kazası.6
          Temirciler(Timurcular) Köyü – Gördes Kazası.11
          Tepe(Depe)Köy – Kayacık.2,7 Eski Tepe Köyünde, eski eser, özgün ve ibadete açık cami var.8
          Turan Köyü – Gördes. Bünyesinde Musa Çiftliği var.3
          Tutluca=Dutluca Köyü – Gördes. Çevresindeki kayalıklarda Latince kitabeler vardır.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,2,6,13
          Tuzlu Mahallesi – Kara Keçili Köyü bağlısı – Gördes.7
          Tüpüler Köyü – Kayacık.2,7
          Ulgar=Olgar Köyü – Gördes. Emir Buhari Vakfı Reaya Yörükleri yerleşikti.1,2,7,9
          Umur Hacılu Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
          Umur Hanlu(Aya Alanı)Köyü – Gördes. Hacı Yahşi Çelebi Camisi var. Karacalar Yörük Cemaati yerleşikti.1595-1617 Yıllarında 3 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,3,6,9,13
          Urum Taş Köyü – Gördes.1595-1617 Yıllarında 1 adet Tımarlı Sipahisi dirlik hissesi vardı.1,6,13
          Uzun Çam Mahallesi – Eski Gördes Merkezi’nin batı ucundadır. Bu mahallede yeniden yapılan Uzun Çam Mahallesi Camisi vardı.3,8
          Üç Ağaç Mezrası(S) – Gördes. Görke(Köreke)Köyü bağlısı vakıf mezrası idi.9
          Üç Pınar Köyü – Kayacık Kazası. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,6,11,12
          Ümmet(Cinge)Köyü – Gördes.1,6
           Vahitoğlu Çiftliği(S)- Kayacık Kazası-Nahiyesi. Dere Köy Çevresinde Şeyh Eyne(İne)Beği Zaviyesine vakıf idi.9
           Yağmurlu Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Arab Balı Cemaati Buğurcuyan-ı Urbanı Yörükleri.12
          Yaka Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Köy İçinde Emir Dede Türbesi var.1,2,3,6,7,11,12
          Yaka Mevkii – Eski Gördes Merkezi’nde Dede Başı Mevkiinin altındaki yamaçlar.6                         
          Yalvaç Köyü – Gördes. İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Divane Çobanlar Yörük Cemaati, yerleşikti.1,4,6,12
         Yaycılı Köyü – Gördes Kazası. Karkın Boyundan Mukataahane Bazdaran Yörükleri yerleşikti.12
          Yaycıbedir=Yağcıbedir Köyü – Gördes. Yöresinde Yaycı=Yağcı Bedir Yörükleri yerleşikti.2,4,6
          Yarencik Köyü – Gördes.2
           Yatsıalan Mezrası – Gördes. Çiğiller Köyünün 2 Km. batısında.6
          Yaya Kızladığı=Yaya Kırıldığı=Yaya Gidildiği Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti. Musa Bey Camisi var. Günümüzde Akhisar’da.6,8,11,12
          Yazı Kuyucağı(Yazı Kuyucak) – Köyü – Kayacık.1,11
          Yeğen(Yiğit)Obası(Göcek-Gökçek Hisar) Köyü – Kayacık. Gördes. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Emir Buhari Vakfı Reayası Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,6,9,11,12   
          Yeşilyurt Köyü – Borlu, Gördes.6
         Yeni Köy – Gördes Yukarı Gök Köy – Kayacık.1
          Yortan(lı) Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Karaca Yörükleri, Karkın Boyu Karaç(c)ayan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
         Yukarı Gök(çe) Köy – Kayacık Kazası.6,11
         Yurd Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri.12
         Yünlüce Köyü – Gördes. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.12
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum