Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

ALAŞEHİR, MENDEHORYA ve İNEGÖL'DE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI

21 Mayıs 2022 - 12:04 - Güncelleme: 21 Mayıs 2022 - 12:06

ALAŞEHİR, MENDEHORYA ve İNEGÖL’DE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI

          (NOT: Eser içindeki metinlerde adı geçip de buraya yazılamayan yerleşke adları da vardır.)
        
         Ab-ı Berd(Sovucak=Soğuk Su)Mahallesi – Alaşehir İlçe Merkezi’nde. Günümüzdeki Soğuk Su Mahallesi, Kâtip Ali ve Ab-ı Berd Mahallelerinin birleşmesinden oluşmuştur.3, 7, 8,15
         Ab Yeri – Alaşehir Merkezi’nde.3
         Ada Köy – Alaşehir Kazası. Burada; Ömer Bin Bilal Şah Camisi, Çavuş-Devlet Bin Ömer Karbansarayı ve Medresesi, Keçeci Ali Mevlevihanesi vardı.1 Günümüzdeki Alkan=Alhan Köyü.9
          Ada Caber (Geyeş Oğlu)Çiftliği- Çarşamba Lazikiye(Buldan)Kazası. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfından3
         Afşar=Avşarlu Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir. Afşar(Avşar) Aşireti yerleşikti. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Avşar Yörük Cemaati vardı. Avşar: Oğuz Han Oğlu Yıldız Han’ın büyük oğlunun adıdır.(Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü) 1,3,4,5,7,8
         Ağyan Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3
         Ahmed Ağa Çiftliği- Köyü – Alaşehir. İnegöl Nahiyesi. Çarşamba Lazikiye(Buldan)Kazası. Sadrazam Şehla Göz Ahmet Paşa Vakfından3, 4, 7, 8
         Ahmed Beyli(Yavi=Yave) Çiftliği-Köyü – Alaşehir İlçe Merkezi’nin kuzey bitişiğinde, merkez mahalle gibidir.3
         Ahmedli Köyü – Üzümlü Kazası.14
         Akarca Mevkii – Alaşehir Merkezinde, Eyret ve Cami-i Kebir Mahallelerini içeriyordu.3
         Akça(Ötmeli) Köy – Alaşehir.3,4(Semiz Ali Paşa Vakfından)
         Akça Bergos=Burgaz Köyü – Alaşehir. İnegöl Nahiyesi. Cuyi adlı bağlısı köyü var.1,4,7,8,12(571 Numaralı Aydın Defteri)
         Akçalar Köyü – Alaşehir.1
         Ak Keçili Köyü – Alaşehir Kazası. Yazır Boyundan Ak Keçili Cemaati, Menye Yörükleri yerleşikti.16 Bünyesinde Kırık Ova adlı yöresi var. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Perakende-i Ak Keçili Yörük Cemaati vardı.1,3,5,7,8,13
         Ak Pınar Çiftliği-Köyü – Alaşehir.1 Halil Şah Oğlu Ömer Külliyesine, Adaköy ve Mihail Köyü ile birlikte vakıf idi.(Bakınız; Halil Şah(Bilal Nışan?)Oğlu Ömer Külliyesi kısmına)
         Aktaş Köyü – Alaşehir Kazası. Eymür Boyundan Teşnelü Cemaati-Solak Mustafa Taifesi yerleşikti.16
        Alaçatı Mezraası – Derbent=Uluderbent Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Alaçatı Mezraası – Göbekli Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Alaca Atlu Köyü – Alaşehir.1 Ala Yuntlu(Alaca Atlu):Oğuz Han Oğlu Dağ Han’ın üçüncü oğlunun adıdır. (Ebülgazi Bahadır Han; Secere-i Terakime-Muharrem Ergin; Türklerin Soy Kütüğü)
        Ala Nez(Yahyalu)Köyü – Alaşehir.1
        Alancuk Köyü – Adala Kazası. Hasan Paşa vakfından.
        Alandız Köyü – Alaşehir. İnegöl Nahiyesi.3,7,8
        ALAŞEHİR: Bazı devirlerde nahiye ve kasaba sınıfında yönetilse de genelde, kaza merkezidir. Phıladelphıa Antik Kenti üzerinde kuruludur. Yıldırım Bayezid komutasındaki Türk Ordusu tarafından 1390-1391 Yılında fethedilerek Alaşehir adı verildi. Günümüzde; Kent içinde yıkık durumda büyük surlar ve akrapol(İç Kale) harabesi ile Dünyadaki ilk yedi kiliseden biri olan Saint Jean Kilisesi’nin ayakları, varlığını korumaktadır. Fetih sonrası; Yıldırımiyye İmareti, Yıldırım Bayezid Bin Hüdavendiğar Cami-İmaret-Medrese ve Zaviyesi, Şeyh Halil Zaviyesi, Hacı Yusuf Zaviyesi, Şeyh İne Han Medresesi ve Mescid-Zaviyesi, Şeyh Süleyman Zaviyesi, Şeyh Semseddin Bin Şeyh Sinan Camisi ve Zaviyesi, Mahvel Cami ve Mektebi, Hacı Paşa-ı Bali Mescid-Zaviyesi, Derviş Muhyiddin Bin Armağan Mescidi yapılmıştır. Bayındır Boyundan Bayındırlu Yörükleri, Kayı Boyundan Çobanlar Yörükleri, İğdir Boyundan Depecik Cemaati Solak Mustafa Taifesi, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Yörükleri, Yahşi Yörük Cemaati, Ellici Eldelik Yörük Cemaati, Saruhanlu Yörük Cemaati, Hotallı Cemaatinden Solak Mustafa Taifesi, Döğer Boyundan Iklıkcılar Cemaati Düvenlü Viran Taifesi, Yıva Boyundan Karaca Viran Cemati-Solak Mustafa Taifesi, Döğer Boyundan Kulaksızlar Cemaati, İğdir Boyundan Terzi İlyas Cemaati-Solak Mustafa Taifesi, Eymür Boyundan Teşnelü Cemaati-Solak Mustafa Taifesi, Yellü Dere Cemaati Solak MustafaTaifesi, Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri,Türkmenlü Cemaati yerleşikti. Karahaydaroğlu, Kırşehir, Beyşehir, Akşehir, Alaşehir Eskişehir vesair yerlerden asker topladı ve 1648 Yılında Alaşehir, Mendehorya ve Adala Karahaydaroğlu Eşkıyası tarafından soyuldu.1,2,3,4,5,6,7,8,16
          Alaşehir Çarşısı- Alaşehir Kent Merkezi. Burada Mahfel Cami ve Mektebi sınırında Hacı Ömer Oğlu Hacı Muhammed Ağa’nın 90 odalı vakıf hanı vardı.3 Acaba bu Yonca Han mı idi?
         Alaşehir Çayı – Alaşehir Ovasından batı yönünde akarak, Salihli İlçe Merkezi’nin doğusu yakınlarında Gediz Irmağına karışır.3,9
         Alcı(Türkmen)Köyü- Alaşehir.9
         Alemşah Çiftliği – Alaşehir.1 Alemşahlı Köyü’nün ilk adı olmalı.9
         Alemşahlu(Alimşahlu) Köyü – İnegöl Nahiyesi bağlısı – Alaşehir. Has Tımarı bu köyde idi. Bakınız; Hacı Ömer Oğlu Hacı Muhammed Ağa Vakfı kısmına.1, 3, 4, 7, 8,14
         Ali Fakıh Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Nahiyesi-Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Akkoyunlu Taifesinden Ali Fakih Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Ali Fakih Yörük Cemaati vardı.1,5
         Alkan=Alhan(Ali Han) Köyü – Alaşehir. Yaparlı Boyundan 310 hane 10 mücerred Yenişehir Yörükleri yerleşikti 3, 4, 8,14,16Ada Köy’ün günümüzdeki adı.9
         Anaklu Meraası – Hasan Paşa Vakfından.
         Anberci Köyü – Alaşehir. Burada, Şeyh İne Han nam-ı diğer Ayni Sultan Tekkesi vardı.3(Bakınız; Siyakat Yazılar Vakıf Varlık Defterine)H
         Arablar Mezraası – Horzum Alayaka Köyü bağlısı – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Arablar Yörük Cemaati vardı.5,8
         Arablar Mezraası – Seyirdin Köyü bağlısı – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Arablar Yörük Cemaati vardı.5,8
         Arun Köyü – Üzümlü Kazası.14
         Arva Köyü – Alaşehir. Üzümlü Köyü-Nahiyesi bağlısı1,4,13
         Asar Beyler Köyü – Alaşehir. 4
         Aslan Fakih Mahallesi – Alaşehir Merkezi’ndeydi. Kuru Musluk Mevkii bu mahalledeydi. Eski Aslan Fakih, Elhizar ve İbrahim Çelebi adlı üç mahalle günümüzdeki Sakarya Mahallesi’ni oluşturdu.3,7,15
         Aşağı Ocaklar Köyü – İnegöl Bucağı – Alaşehir.8
         Avcılu Köyü – Alaşehir.1
         Avranlı Köyü – Alaşehir.7
         Ayallu Köyü – Mendehorya Nahiyesi – Adala Kazası. Değişik bir yazılıp-okuma hali olmalı ki;  Adala Kazası Listesine “İyallu” olarak yazılmıştır.1,4
        Ayan Mahallesi – İnegöl Nahiyesi Merkezi’nde.3,8
        Aydoğanlu Köyü – İnegöl Kazası.14
        Aydoğdu Köyü – Üzümlü Kazası. Alaşehir. Köyün kuzeyinde Aydoğdu Dede Yatırı var.4,14
            Avcılu Köyü – Alaşehir.1
        Avşar Köyü – Üzümlü Köyü-Nahiyesi bağlısı. Alaşehir Kazası. Avşar Boyundan Avşar Yörükleri yerleşikti.13,16
        Avşarlu Köyü- İnegöl Kazası. Alaşehir. Avşar Boyundan Haneha-ı Parekende Cemaati, Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.11,12,14,16
        Azidin Köyü – Alaşehir.8
        Aziz Tepe=Azıtepe Köyü – Alaşehir.4,8
        Badınca=Badıncan=Badırga=Patırka Köyü – Alaşehir. Bünyesinde İnnice ve Evrenlü Köyleri var.1, 4, 7, 8, 11,12(Bakınız; Şeyh Süleyman Zaviyesi, Umur Bey Cami, Şeyh Halil Zaviyesi adlı kısımlara) Kütahya Sancağında Bozkuş Taifesinden Badınca Yörük Cemaati vardı.5
        Bacaklar(Yalınayaklar)Köyü – Alaşehir.1, 4, 8
        BADENYA – Nahiye Merkezi – Alaşehir Kazası. Kayı Boyundan Alaşehirli Cemaati, Avşar Boyundan Avşarlı Cemaati ve Balabanlu Cemaati, İğdir Boyundan Doğan Hisarı Cemaati, Dilolar Cemaati, Halan Cemaatinden 53 hane 2 mücerred Mustafa Parekendisi, Hamzalu Cemaati, Hanendelü ve Geliklü Cemaati, Eymür Boyundan Teşnelü Cemaati-Solak Mustafa Taifesi, Küçük Işıklu(Aşıklı)Cemaati yerleşikti.16
        Bağ Havlısı Köyü – Mendehorya.10
        Bağlıca(Burgas)Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir.3
        Bağışlu Köyü – Alaşehir.14
        Bahadırlu Köyü – Alaşehir. Bahadırlu Yörük Boyu ile Tur Ali Fakıh(Tabanıyassı)Yörük Boyu yerleşikti.1, 4, 5, 8, 11 Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Bahadırlu Yörük Cemaati vardı.5
        Bahçe Arası Mahallesi – Delemenler Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Bahçe Arası Mahallesi – Girelli Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Bahçe Deresi Mahallesi – Derbent=Uluderbent Köyü bağlısı. Alaşehir.8
        Bahçe Deresi Mahallesi – Kozluca Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Baklacı(Musa Ağa Mahallesi)Köyü – Alaşehir.3, 4, 7, 8
        Balabanlu Köyü – Alaşehir. Semiz Ali Paşa’nın İstanbul’daki İmaretine vakıf idi.1,3
        Balani Mahallesi – Alaşehir.7,15
        Basracıklar Mahallesi – Alaşehir Kent Merkezinde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.16
        Başlamışlu Köyü – Üzümlü Kazası-Köyüne bağlı. Alaşehir.1, 4, 8, 11,14
        Bayındırlu Köyü – Alaşehir.14
        Bayram Beğlü – Sart Nahiyesi-Alaşehir Kazası.13
        Bazar Köyü – İnegöl Kazası.14
        Bazar-lu(Kır Girdi-Kız Girdi)Köyü – Alaşehir. Semiz Ali Paşa’nın İstanbul’daki İmaretine vakıf idi.1,3
        Bazar Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1,7 1969 Yılı Depreminde yıkılan eski Pazar Camisi yerine 1975 Yılında yenisi yapıldı.9
        Beğce(Çiftlik) Köyü – Adala, Alaşehir. Buraya bağlı Okçu Musa Mezraası Semiz Ali Paşa Vakfından. Alaca Atlu Yörük Cemaati yerleşikti.14
        Bekdikler Köyü- Alaşehir.11
        Bektaşlar Köyü(S) – Alaşehir.8 Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Bektaşlar Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Bektaşlar Yörük Cemaati vardı.5 Günümüz Adala Beldesi yakınında Bektaşlar(Gökce) Köyü var.(Bkz; Salihli Listesine)
        Bereketlü Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir.1,8,12
        Beretcelü Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1
        Bergos(Yeşilyurt Beldesi)Nahiyesi- Üzümlü Kazası. Alaşehir. Bağlısı Delüler Köyüvar.1, 3, 4, 7, 8,11,14
        Berhan Köyü – Alaşehir.7 Bürhan=Burhan Köyü olarak Salihli listesine yazıldı.
        Beş Eylül Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.8 Tepecik, Yaviler ve Cami-i Kebir adlı eski üç mahalleyi, günümüz itibariyle içine almaktadır.3,7,15
       Boğdanlı Köyü – Alaşehir.14
       Bostanlu Mahallesi – Alaşehir İlçe Merkezinde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.16
       Boz Alan Çiftliği – Alaşehir-Germiyan, Kütahya.1,2
       Boz Börklü(Zaviye)Köyü – Alaşehir Kazası. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti. Köyde, Boz Börklü Zaviyesi ve Mehmet Bey Oğlu Umur Bey- Camisi Vakfı vardı.1,16(Bakınız; Boz Börklü Baba Zaviyesi kısmına)
        Boz Bölük Köyü – Alaşehir. Köyde Umur Bey-Mehmet Bey Mescidi’nin varlığı kayıtlıdır.1 Bu bilgi; Boz Börklü Köyü ile Boz Bölük Köyü’nün aynı köy olabileceğini, ayrıntının okumadan kaynaklandığına dair kanaat oluşturmaktadır. Nedeni: Umur Bey-Mehmet Bey Mescit-Camisi ortak paydadır. Umur Baba Dağında Umur Baba Yatırı var.9
        Bozburunlu Köyü – İnegöl Kazası. Bünyesinde Gazi Umur ve Bir Pare adlı mezraalar var.14
        Böğreklü(Kasaflu)Köyü – Alaşehir.1
        Bulahlar Köyü – Alaşehir.4
        Bulduklar Köyü-İnegöl-Alaşehir.11
        Burgas(Bağlıca)Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir.3
        Burgaz=Akça Burgaz Köyü – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir İlçesi.1, 4, 7, 8
        Buriyalu(Buryalu) Köyü – Alaşehir. Piran adlı bağlısı köy var.1, 11
        Burmalı Çeşme Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3 Günümüzdeki Esentepe Mahallesi olmalı.9                                  
        Caber Burhan Köyü – Sarıgöl(İnegöl)Bucağı – Alaşehir.8
        Caber Deli Musa Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Nahiyesi – Alaşehir.3,8
        Caber Fakılı Köyü – Alaşehir. Dokuz aileden oluşan bir aşiretin yerleşmesiyle kurulmuştur.3,4,8
        Caber Kamara Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Nahiyesi – Alaşehir.4,8
        Caber Tarar Köyü – Sarıgöl(İnegöl)Bucağı – Alaşehir.4,8
        Cami(Yıldırım Bayezid)Mahallesi –Alaşehir Merkezi’nde.1,7,15
        Cami-i Kebir – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzde; Yenice, Beş Eylül ve Sakarya Mahalleleri arasında kalmıştır ki, ağırlıklı olarak Beş Eylül Mahallesi içindedir. Cami-i Kebir, Yaviler ve Depecik=Tepecik Mahallelerinin birleşmesiyle Beş Eylül Mahallesi oluştu.3, 7, 8
        Cedid(Yeni) Köyü – Alaşehir. 1878-1908 Yılları arasınde İnegöl Nahiyesi’ne bağlıydı.3, 4, 7, 8
        Çakal Köyü – Alaşehir.7
        Çakırcalı=Çakırca Ali Köyü – Yazı?(Yavi) Köyü bağlısı-Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Çakırlar Yörük Cemaati vardı.4,5,7,8,11
        Çakırlu Köyü –Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Çakırlar Yörük Cemaati vardı.5,13,14
        Çamlı Dede Köyü – Alaşehir Merkezi’nde.3 İlçe Merkezi’nin güney yamacında aynı adlı yer ve bu yerde Çamlı Dede Yatırı var. Yatırın bulunduğu tarla da 2014 Yılı itibariyle mazbut vakıf mülküdür.9
        Çam Köyü – Alaşehir - Kütahya.2
        Çamlu-ca Köyü – Alaşehir.1,14
        Çanakçı Köyü – Sarıgöl(İnegöl)Bucağı – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Çanakçı Yörük Cemaati vardı.4,5,7,8
        Çandarlı Mahallesi – Ziyanlar Köyü bağlısı  – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.3
        Çanlı Dere Mahallesi – Çarık Boğaz Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Çarık Ala Başlı Köyü – Alaşehir. Çarık Aşireti tarafından kurulmuştur. Köyde Kurt Dede Yatırı var.4,8
        Çarık Bozdağ Köyü – Alaşehir.4, 7, 8
        Çarık Kayalar=Çarık Karamar=Çarık Karalar Köyü –Alaşehir.3, 4, 7, 8
        Çarıklar Mahallesi – Dadağlı Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
        Çatal Tepe Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde.3 Eski Ilıca Mahallesi olmalı.9
        Çavuşlar Köyü – Sarıgöl(İnegöl)Bucağı – Alaşehir.8
        Çerdine=Çerdin Mahallesi – Osmaniye Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Çeşenli=Çeşneli Köyü – Alaşehir.4,8
        Çınarcık Mahallesi – Dağ Hacı Yusuf Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Çiçekler Mahallesi – Selimiye Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
        Çiftlik Mahallesi – Derbent Köyü bağlısı – Alaşehir.8
        Çift=Çup(Çiftçiler Köyü) – Alaşehir.1,4
         Çokhavlu Köyü – Alaşehir.14
         Çosallar Köyü – Hasan Paşa Vakfından.
        Çökük Köyü – Üzümlü Kazası.14
         Çöp=Çop Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Bucağı – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Çöpler Yörük Cemaati vardı. Köy yakınında Koca Göl Mevkiinde geniş mağaralar vardır. Köy içinde temel ve bina yıkıntıları görülmüştür.4,5,8
         Çukur Köyü – Alaşehir.3
         Çukur Oğlu Mezraası – Hasan Paşa Vakfından.
         Dadağlu Köyü – İnegöl Nahiyesi –Kazası. Üzümlü Kazası. Alaşehir.1, 3, 7, 8,14
         Dağ Köyü – Alaşehir.1
         Dağ Eri Köyü – Alaşehir.1
         Dağ Hacı Yusuf Köyü – Alaşehir.4, 7, 8
         Dağarlar Köyü – Alaşehir.3, 4, 7, 8
          Damatlı Köyü – Alaşehir.3,7
          Damlacık Mahallesi – Alaşehir yakınında bağımsız mahalle. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfına ait Dere Bürgüs(Burgaz) Çiftliği sınırında.3
         Danya –Alaşehir. Sicilya Kralı Roger De Flor komutasındaki 6500 kişilik Katalan Askerleri Alaşehir yakınlarındaki Danya’da konakladı. Türkler, Alaşehir içindeki kuvvetler ile Roğer De Flor arasında kalmamak için kuşatmayı kaldırarak Danya’ya geldi. 1304 Yılı İlkbaharında çok şittedli geçen Danya Savaşında Türk Kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmıştı.(Geniş bilgi için bakınız; Danya Savaşı kısmına.)Tarihte önemli olan bu yer “Ada Köy” diye de anılmıştır. Günümüz Alkan-Alhan Köyüdür.
          Darıcalu Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Darıcı Yörük Cemaati vardı.5,13
          Davdalı Köyü – Alaşehir.7
          Davutlu Köyü-Çiftliği – Osmaniye Köyü bağlısı - Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Çobanlar Taifesinden Davutlar Yörük Cemaati vardı.3,5,8,14
          Debbağhane Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzdeki Yenice Mahallesi; Kazgani, Debbağhane ve Eski çarşı Mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.3,7,15
          Debbağlu Köyü – Üzümlü Kazası.14
          Değirmen Dere Mahallesi – Osmaniye Köyü bağlısı - Alaşehir.3,8
          Delüler=Deliler=Deliller(Yeşilyurt Beldesi)Köyü –Bergos Nahiyesi-Alaşehir. Saru Saltuk Yatırı-Türbesi var.1, 3, 4,7, 8, 11,12
          Delimenler=Delemenler Köyü – Alaşehir.4, 7, 8
          Demirciler Mahali – Cami-i Kebir Mahallesinde – Alaşehir Merkezi’nde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti. 3,16
          Depecik Mescidi Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1, 3, 7,15
          Depecik(Bakınız; Tepe Köy) Köyü – Mendehorya Kazası-Nahiyesi. Hasan Paşa Vakfından.Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.3,4,8,16
          Depecik Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Bu Mahalle ile Yaviler ve Cami-i Kebir Mahalleleri, günümüzdeki Beş Eylül Mahallesi içinde kaldı.7 Depecik Mescidi Mahallesi’nin zaman içinde kısaltılmış hali.3,9,15
          Derbend Köyü – Alaşehir.1975 Yılında belediye teşkilatı kuruldu ve adı da Uluderbent oldu.7, 8, 9
          Dere(Kavaklıdere) Köyü-Beldesi -  Alaşehir.4
          Dere Kesilli(Kesteli?)Mahallesi-Evrenli Köyü bağlısı-Alaşehir.8 Evrenli’nin eski yeri olduğu bilinir.
          Dikili Taş Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Tapunun 797,798,1071,800-804 adaları buradadır.3 
           Dindarlu=Dündarlı – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir. Köy Mezarlığı yanında bir yatır ile bir Kale yıkıntısı var.1, 3, 4, 7, 8
           Divancı Süfla Köyü – Alaşehir.4
           Divane Koçlar Köyü – Alaşehir.4
           Doğanlar Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Doğancılar-Perakende-i Osman İli Yörük Cemaati vardı.5,7
           Doğuş=Doğuşlar(Rub ve Sirazlu)Köyü – İnegöl-Alaşehir.1, 4, 7, 8
           Donuz Makala(?) Çiftliği – Başlamışlu Köyü bağlısı – Alaşehir.1
           Domuz Deresi Mahallesi – Horzum Alayaka Köyü bağlısı – Alaşehir.8
           Doyduk(Işık, Küçük)Köyü – Alaşehir.1
           Dökük Köyü – Alaşehir.1
           Döğdük Köyü – Alaşehir.13
           Duhan Yaylağı-Alaşehir Merkez dolaylarında.11
           Dündarlu Köyü – Üzümlü Kazası.14
           Düvenli Mahallesi – Caber Deli Musalı Köyü bağlısı – Sarıgöl(İnegöl)Bucağı – Alaşehir.8
           Elemli(Narlıdere)Köyü – Alaşehir.3, 4, 8
           El Hazar Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzdeki Sakarya Mahallesi; Eski, El Hazar, Aslan Fakih ve İbrahim Çelebi Mahallelerini içermektedir.3,7,15
            Elif Gorlar Köyü – Alaşehir.4
            Elif Melü Köyü – Alaşehir.4
            Elmalı Köyü – Alaşehir.7
            Emcelli Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir.3, 4, 7, 8
            Emir Hanlu Köyü – Seyruk Nahiyesi – İnegöl Kazası.14 Alaşehir Kazası.(Bakınız; İl Aldı Bey Oğlu Piyade Bey Camisi kısmına)
            Emir Taylu Köyü – İnegöl-Alaşehir. Semiz Ali Paşa’nın İstanbul’daki İmaretine vakıf idi.1,3
            Emrud Çukuru Mezraası – Alaşehir.1
            Enli Yavuz – Alaşehir. Dârüssaade(Kızlar)Ağası Hacı Beşir Ağa’nın Toykar Çiftliği hududunda.3
            Eren Dağı Yöresi – Alaşehir. Has Tımarında. Has Tımarı, Alemşahlı Köyündeydi. Bakınız Hacı Ömer Oğlu Hacı Mehmet Ağa Vakfı kısmına.3
            Erkeç Alanı Mahallesi – Çarık Karamar Köyü – Alaşehir.8
            Eskiyas(Eskipas?) Köyü(S) – İnegöl Kazası. Alaşehir. Bakınız Hızır Paşa Vakfına.1,3,14
            Eski Çarşı Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzdeki Yenice Mahallesi; Eski Çarşı, Kazgani=Gazgani ve Debbağhane Mahallelerini içine almıştır.3,7,15
           Evcilü Köyü – Alaşehir. Üzümlü Köyü-Nahiyesi bağlısı.13
           Evrenlü=Örenli Köyü - Alaşehir. Badınca Köyüne bağlıdır.1, 3, 4, 7, 8, 11,12, 13
           Eyret Mahallesi – Akarca Semtinde – Alaşehir Merkezi’nde. Cami i Kebir Mahallesi de aynı semtde idi.3 Dolayısiyle; Günümüz Beş Eylül Mahallesiyle ilişkiliydi.9
           Ferman? Köyü – Mendehorye Kazası. Manisa Hüsrev Ağa Camisi vakfındandı.
           Gayblar Köyü – Alaşehir.4
          Gazal(Nıfs-ı Yavi)Köyü-Alaşehir.11                                                                                                                                                                         
  
           Gazi Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3 Gazi Umur Mahallesi ile aynı mahalle olmalı.9
           Gazi Umur Mezraası-Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1
           Gedül Mezraası – Alaşehir.1
           Geri Köyü – Alaşehir.1
           Gerker Köyü – Alaşehir.3
           Geyeş Oğlu(Ada Caber)Çiftliği- Çarşamba Lazikiye(Buldan)Kazası. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfından3
           Geyikler Köyü – Mendehorya Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
          Girellü Köyü – Alaşehir. Çayırlık adlı yöresi var. Bakınız; Hacı Ömer Oğlu Hacı Mehmet Ağa Vakfı kısmına 1, 3, 7, 8
           Göbekli Köyü – Alaşehir.4, 7, 8
           Göcek Derbent Köyü – Alaşehir.3
           Gök Köy – Alaşehir.
          Gökçe Alan Mahallesi – Horzum Embelli Köyü bağlısı – Alaşehir.8
          Gökçe-Döş –Daş Köyü – Alaşehir Kazası. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Gökçe Taş Yörük Cemaati vardı.5
          Gül Bey(Kelebek)Köyü – Mendehure - Alaşehir.3
          Güllü Köyü – Alaşehir. Bu köyde Divan-ı Hümayun Kâtibi Yahya Nuri Efendi Camisi kaydı var.3 Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Güllü Yörük Cemaati vardı.5,
          Gülpınar(Sarı Sığırlı)Köyü – Alaşehir.3,4
          Güney Köyü – İnegöl Nahiyesi - Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Güney Yörük Cemaati vardı.4,5,7
          Güzel Payas Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1, 3, 7 Günümüzdeki; Hacı Bey, Esentepe ve Şeyh Sinan Mahalleleri arasında olmalıydı.9,15
          Hacı Aliler Mahallesi – Katırlı Köyü bağlısı – Alaşehir.8
          Hacı İsalı Köyü – Alaşehir.1
          Hacı Bekirler Mahallesi – Ziyanlar Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
          Hacılar Köyü – İnegöl Kazası.14
          Hamza Çiftliği – Alaşehir.1
          Hacı Hüseyinler Mahallesi – Ziyanlar Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
          Hacı Osman Ağa Köyü – Aalaşehir.7
          Hacı Say Dere Köyü – Alaşehir.8
          Hamzalu Köyü – Alaşehir.4
          Hanlu Köyü – Alaşehir Kazası. Yazır Boyundan Yapağılar Cemaati Akkeçili Yörükleri yerleşikti.16
          Harım Alan Mahallesi – Azı Tepe Köyü bağlısı– Alaşehir.8
          Harnuç Dağı Mahallesi – Derbent Köyü – Alaşehir.8
          Has Tımarı – Alemşahlı Köyü yanında – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir. Hisarcık yöresi var. Bakınız Hacı Ömer Oğlu Hacı Mehmet Ağa Vakfı kısmına 3
          Haydarlu Köyü – Alaşehir Kazası. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.16
          Helvacı Köyü-Alaşehir. Ak Keçili Köyü ile birlikte Sancak Hassı kaydı var.1,13
          Hıdır=Hızır İlyas Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1, 3, 7,15
          Hızırlı Köyü – İnegöl Kazası.14
          Hilaldı=İlaldı Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Hilaldı Çeşmesi buradaydı. Günümüzdeki Yeni Mahalle ile aynı yer.3
          Hisar Beyler Köyü – Alaşehir.4
          Hisarcık Köyü – Üzümlü Kazası. İnegöl Nahiyesi - Alaşehir.1,14 Alemşahlı Köyü yanında Has Tımarı içinde Hisarcık adlı bir yöre vardır.3
          Horasanlu Köyü – Alaşehir.4
          Horzum Alayaka Köyü – Alaşehir.4,8                                                                                                                             
          Horzum Embelli Köyü – Alaşehir.4,8
          Horzum Keserler Köyü – Alaşehir. Köyün Kara Dağ Mevkiinde Eren Dede adı verilen bir yatır var. Hisar Mevkiinde de Kale Başı Harabesi vardır. Bu Köyü Horzum=Harizm Aşireti kurmuştur.3,4,8
           Horzum Saz Dere Köyü – Alaşehir.4
           Hotallı(Işıklar) Köyü – Alaşehir.3, 4, 8, 11
           Ilgınlu(Ilgın)Köyü – İnegöl Kazası. Alaşehir.1, 3, 7, 8,14
           Ilıca Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.7,15 Günümüzdeki Yeni Mahalle’nin güney batısıydı.3
           Işık(Doyduk, Küçük)Köyü – Alaşehir.1
           İbrahim Çelebi(Kara Abdi) Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti. Günümüzdeki Sakarya Mahallesi; eski, İbrahim Çelebi, El Hazar ve Arslan Fakıh Mahallelerini içermektedir. Özellikle, Günümüz Hacı Bey Mahallesi ile Sakarya Mahallesi arası; İbrahim Çelebi Mahallesinin ağırlıklı olduğu yerdi.3,7,15,16
           İçbergos Köyü – Seyruk Nahiyesi – İnegöl Kazası.14
           İdris Fakih Mezraası – Alaşehir.1
           İlaldı(Bkz: Hilaldı)Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3
           İl Düzenlü Köyü – Alaşehir. Üzümlü Köyü-Nahiyesi bağlısı.1,13
           İl Eminlü Köyü – Alaşehir.1,12
           İlyas Fakıhlar Köyü – Alaşehir.4
        

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar