Nurullah ERTUĞRUL

Nurullah ERTUĞRUL

[email protected]

ALAŞEHİR, MENDEHORYA ve İNEGÖL'DE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: II

23 Mayıs 2022 - 11:16 - Güncelleme: 05 Eylül 2022 - 16:34

ALAŞEHİR, MENDEHORYA ve İNEGÖL’DE TESBİT EDİLEBİLEN TARİHİ YER ADLARI: II

           İNEGÖL: 1938 Yılına kadar Alaşehir Kazası’na bağlı İnegöl Nahiyesi iken, o tarihte yine Alaşehir Kazası-İlçesi’ne bağlı Sarıgöl Nahiyesi-Bucağı adını aldı. 04.Eylül 1957 tarihinde 7033 Sayılı Kanun hükmü ile Manisa İli’ne bağlı İlçe Merkezi oldu. Avşar Boyundan Avşar Yörükleri, Çengiler Yörük Cemaati yerleşikti. Burada Şeyh Hamza Zaviyesi, Şeyh İne Han Mescidi vardı. Mahmut-Ilıca Hamamı da vardı.1, 2, 3, 4, 5, 6, , 8,12,16
            İnnice Köyü-Badınca Köyü bağlısı-Alaşehir.11
            İsaca Köyü – Üzümlü Kazası. Alaşehir.1,14     
            İsalu Köyü – Üzümlü Kazası.14
            İshak Tımarı- Alaşehir.(Yüregir Köyü-Tire)13
            İsmail Bey Çiftliği – Çavuşlar Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
            İsmaillü Köyü – Alaşehir.13
            İsmetiye-İsmetlü Köyü(S) – Mendehorya-Alaşehir. Bakınız Hızı Paşa Vakfına.1,4
            İstasyon Mahallesi – Kavaklı Dere Köyü-Beldesi – Alaşehir.8
            Kabacalu Köyü – Alaşehir.1
            Kabakçılar Mahallesi – Selimiye Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
            Kaçaklar-ı Bala Köyü – Alaşehir.4
            Kadı Sinan Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3,7,15
            Kadı Şeyh Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Adını aynı adlı camiden almıştır. Kadı Şeyh’in banisi olduğu Cami, Cumhuriyet Döneminde yeniden ve betondan yapılmıştır. Türbesi bu caminin bahçesindedir.3,9
           Kapaklu Köyü – Alaşehir.14
           Kapı Altı Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Kurtuluş Mahallesi ya da yakını.3
           Kaplancık Köyü – Mendehorya Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
           Kara Abdi Mescidi (İbrahim Çelebi) Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti 1,7,15,16
           Kara Ağaç Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Sarı Su Mahallesinde idi. Burada Kadı Şeyh Camisi var.3, 7, 8,15
           Kara Babuciler Köyü – Alaşehir.4
           Karaca Köyü – Alaşehir Kazası - Kütahya Livası.2
           Karaca Viran Köyü – Hasan Paşa Vakfından.
          Karacalar Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Nahiyesi – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Karacalar ma’a Kayalar Yörük Cemaati vardı.3,4,5,8
           Karaca Ali Köyü – İnegöl (Sarıgöl) Nahiyesi – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Kara Güvendik’e bağlı Kara Aliler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane SaruhanYörükleri yerleşikti.3,5,7,8,16         
          Karacalu Köyü – Alaşehir. Bünyesinde Yavi(Ahmed Beylü) adlı köyü var.1 (571 Numaralı Aydın Defteri) Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Karacalı Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Ak Keçili Taifesinden Karacalu Yörük Cemaati vardı.5,8
           Karaca Su(Gönen) Köyü – İnegöl Kazası. Alaşehir.1, 11,14
           Kara Danişmendler Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden  Kara Danişmendler Yörük Cemaati vardı.4,5
           Karadut Mahallesi – Göbekli Köyü bağlısı Alaşehir.8
           Kara Kilise Mahallesi – Azı Tepe Köyü bağlısı – Alaşehir.8
           Kara Kova Çiftliği – Piyadeler Köyü bağlısı – Alaşehir.8
           Karalar Köyü – Mendehorya Nahiyesi. Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Karalar Yörük Cemaati vardı.4,5
           Karasala Köyü – Alaşehir.4,8
           Kara Oğlaklar Mahallesi – Deliller(Yeşilyurt) Köyü bağlısı – Alaşehir.3
           Kara Sığır Alıcı Köyü – Alaşehir.7
           Kara Sinanlar Köyü – Alaşehir.4
           Kara Taş Bazarı(Küçük Deresi Bazarı) – Alaşehir.1
           Kara Taş Köyü – İnegöl Kazası. Alaşehir.1,14
           Kara Kuyu Köyü – İnegöl Nahiyesi-Alaşehir.13
           Kargı(Katırcı=Katırlı)Köyü – Alaşehir.3, 4, 8
           Kargucak Mezraası(S) – Adala.3,10
           Kargucak Köyü(S) – Adala. Alaşehir. Saruhanoğlu Hızır Paşa’nın Köydeki Zaviye ile ilgili vakfı vardı.1,3 Günümüzde, Adala’nın 7 Km. kuzeyinde Kargıcık adlı bir köy vardır.9,10
           Karlu Köyü – Alaşehir.14
           Karslu=Karsılı Köyü – Alaşehir.1,7
           Kasaflu(Böğrekli)Köyü – Alaşehir.1
           Kasaplı Köyü -  Mendehure - Alaşehir.3, 4, 8
           Kaşıkcı Köyü – İnegöl(Sarıgöl)Nahiyesi – Alaşehir. Aynı adlı Yörük Aşireti yerleşikti.4, 5, 8
           Katırlı(Kargı)Köyü – Alaşehir.3, 4, 8
           Kâtip(Yazıcı)Ali Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.16.Yüzyılda: Yazıcı Ali,19.Yüzyılda: Kâtip Ali diye yazılı. Günümüzdeki Soğuk Su Mahallesi; Kâtip Ali ve Ab-ı Berd Mahallelerinin birleşmesinden oluşmuştur.3, 7, 8,15
           Kavaklı Dere Köyü-Beldesi – Alaşehir.4, 7, 8
            Kayaca(Kayacalu Köyü?) Çiftliği – Ilgın Köyü  - Alaşehir.1
            Kayacalu Köyü – Üzümlü Köyü-Nahiyesi-Kazası bağlısı. Alaşehir.13,14
            Kaysanlu=Kısanlu(Kayas Atlu)Köyü – Alaşehir.1,12
            Kazgani Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzdeki Yenice Mahallesi; Kazgani, Debbağhane ve Eski Çarşı Mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.3,7,15
            Keçe Hızırlılar Köyü – Alaşehir.4
            Keçeciler Arastası-Alaşehir Kent Merkezi. Burada Hacı Ömer Oğlu Hacı Muhammed Ağa’nın 49 odalı vakıf hanı vardı.3
            Keçili Karlı Köyü -  Alaşehir.4
            Kedi Köyü – Alaşehir.12
            Kel Ahmet Mahallesi – Çarık Alabaşlı Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Kelebek(Gül Bey)Köyü – Mendehure - Alaşehir.3
            Kemallü Köyü – Üzümlü Kazası. Alaşehir.1,14
            Kemaliye(Bkz; Mendehorya Nahiyesi)Köyü-Beldesi – Alaşehir.1, 3, 4, 5, 7, 8
            Kemer(Temurhanlı)Köyü – Alaşehir.4, 11,13(Bakınız; Armağan Oğlu Hacı Paşa Bali Mescid ve Zaviyesi adlı kısıma)
            Keramitli=Kiremitli Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Hacı Bey Mahallesi’nde.3, 7, 8
           Kestane Burnu Mahallesi – Bahadır(lı) Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Kestane Burnu Mahallesi – Azı Tepe Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Kestel Köyü – Hasan Paşa Vakfından.
            Kılcanlu(Süleymanlu)Köyü – Mendehorya Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
           Kışla Köyü – Mendehorya Nahiyesi.3
            Kır Köy – Alaşehir. Burada Yunus Veledi Üveys Bey Mektephanesi vardı.1,3
            Kıraçlu Köyü – Üzümlü Kazası.14
            Kırallı Köyü – İnegöl Kazası.14
            Kırkhavlu Köyü – Alaşehir.14
            Kısalu Köyü – Alaşehir. Alaca Atlu Yörük Cemaati yerleşikti.14
            Kır Girdi-Kız Girdi(Bazar)Köyü – Alaşehir. Semiz Ali Paşa’nın İstanbul’daki İmaretine vakıf idi.1,3
            Kızıl Köyü – Alaşehir - Menye Yörükleri yerleşikti.5
            Kızılca Köyü – Üzümlü Kazası. Alaşehir.1,14
            Kızılca Yer Köyü – Alaşehir. Tekye Köyü ile birlikte Şeyhler Köyü Bağlısı.1,13
            Kızılca Havlu Köyü – Mendehorya Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
           Kızıl Çukur=Kuzu Çukuru Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir. Eski adı: Kuzu Çukuru idi. Köyün yöresinde İlbık Dede ve Kurt Göz Dede Yatırları vardır. Bakınız; Hacı Ömer Oğlu Hacı Muhammed Ağa Vakfı kısmına.3, 4, 7, 8
           Kızıl Ilgın Mevkii – Alaşehir.3
           Kızıl Gedik Mahallesi – Bahadırlı Köyü bağlısı – Alaşehir.8
           Kızıl Kıran Mahallesi – Osmaniye Köyü bağlısı – Alaşehir.8
           Kilerlü(Kelerlü)Köyü – Alaşehir. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti. 13,16
           Killik Köyü-Beldesi – Alaşehir. Eski adı “Kinbık” idi. Hasan Paşa Vakfından. Kuzeyindeki Sivri Tepe’de Esen Dede Yatırı vardır. Bu köy 1850 Yılı gibi bir zamanda şimdiki Demiryolu istasyonuna yakın imiş. Susuzluk nedeniyle
Günümüzdeki yerine taşınmıştır.4,8
            Kiremitli=Keramitli Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Hacı Bey Mahallesinde.3, 7, 8,15
            Kirpas Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1,7,15
            Koçaklar Köyü – Alaşehir.1,7
            Koçaklu Köyü – Alaşehir.3
            Koçaklar-ı Zir Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir.4
            Kogamas (Phryx)-Alaşehir Suyu.(Meydan Larousse, cilt:1,Sayfa:271)
            Koskopus Köyü – Alaşehir.14
            Konak Mahallesi – Sarıgöl Nahiyesi -  Alaşehir.8
            Koza Loncası – Alaşehir Merkezi’nde.3
            Kozluca Köyü – Alaşehir.4,8,13
            Kozlu Dere Köyü – Alaşehir.4
            Köprü Başı Mahallesi – Azı Tepe Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Köse Ali Köyü – Alaşehir.4, 7, 8
            Köse İbrahimler Köyü – Alaşehir.4
             Köse Kuyusu Köyü – Alaşehir.1
             Köselü Köyü – Alaşehir.14
             Köseler Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden ve Ak Keçili Taifesinden Köseler Yörük Cemaati vardı. Kütahya Sancağı’nda Kılcan Taifesinden Hüseyin Beyli’ye bağlı Köseler Yörük Cemaati vardı.5,13
             Kucaklar Köyü- Alaşehir.11
             Kulaksuz=Kulaksızlar Köyü – İnegöl Nahiyesi-Alaşehir. Döğer Boyundan Kulaksızlar Cemaati yerleşikti.4,13,16
             Kuleli Köyü – Mendehorya Nahiyesi.3
             Kur Bağlar Köyü – Alaşehir.4
            Kurb-ı Keleş Köyü – Alaşehir Kazası. Alaca Kaya Cemaati yerleşikti.16 
            Kurt Tepe Mahallesi – Kozluca Köyü bağlısı – Alaşehir.8
              Kuruca Dere Köyü – Alaşehir.1,14
              Kuruca Ova Mahallesi – Bahadırlı Köyü Bağlısı – Alaşehir.8
              Kuru Musluk Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde.3
             Kuyu Altı Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Kurtuluş Mahallesinde olmalı.3
             Kuzluca Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Hacı Bey Mahallesindeydi.3
             Kuzuluk Köyü – Alaşehir. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfına Ait Kaysanlu Çiftliğinin doğu sınırında Menmak Köyü Yolu ile Kuzuluk Köyü var 3
             Küçük Başlamışlu Köyü – Alaşehir.1
             Küçük Deresi Bazarı(Kara Taş Bazarı) – Alaşehir.1
             Küçük(Doyduk-Işık)Köyü – Alaşehir.1
              Küçük Havlu Köyü – Alaşehir.4
              Küçük Pazar Köyü – Alaşehir Kazası.(Bakınız; İl Aldı Bey Oğlu Piyade Bey Camisi kısmına)
              Küçük Şeyhlü Köyü – Alaşehir.1, 11,13
              Küçük Şeyhlü Mezraası-Köyü – Alaşehir.1 (Küçük Şeyh adlı köy ile aynı köy olmalı. Bakınız; Şeyh Süleyman Zaviyesi,Hacı Yusuf Zaviyesi adlı kısımlara)
              Künbet Köyü – Mendehorya Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
              Kütay Tebeciği-Alaşehir.11
              Lala Cafer Bey Hassı – Alaşehir. Menye Yörükleri yerleşikti.5
              Mahmutlar Mahallesi – Delemenler Köyü bağlısı – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Mamıtlar Yörük Cemaati vardı.5,8
              Malamatlar(Serin) Köyü – Alaşehir.4
              Margos Köyü-Alaşehir.11
              Matarlı Köyü – Alaşehir.4,8
              Memili Mahallesi – Kozluca Köyü bağlısı – Alaşehir.8
              MENDEHORYA=Mendehurye(İsmetiye) Köyü(S)=Kemaliye Beldesi – Adala Kazası’na bağlı Nahiye Merkezi. Kaza Merkezi, Devam eden yıllarda Alaşehir’e bağlandı.2010 Yılı itibariyle; Saruhanoğlu Hızır Şah’ın buradaki külliyesinden olan cami, ibadete açıktır. Bu külliyenin bir birimi olan hamam, özel mülk ve bakımsızdır. Külliyenin diğer birimleri ve toprak altı tonozlu su düzeneğinin izleri görülebilmiştir. Mendehorya Yörükleri, İğdir Boyundan Eldelik-Ellici Arık İlyas Cemaati, Çanakçı Yörük Cemaati, Arablı Yörük Aşireti, Divane Keçili Yörük Cemaati, Ellici Kara Ahmed Yörük Cemaati, Menye Yörükleri, Demirci(Timurcu)Yörükleri, Karkın Boyundan Eldelik-Ellici Saruhan Yörükleri, Kızık Boyundan Mukataahane SaruhanYörükleri, Eymür Boyundan Yörükan-ı Hassa Cemaati yerleşikti. Mendehoryya 1648 Yılında Karahaydaroğlu Eşkıyası tarafından soyuldu. İ.H.Uzunçarşılı, Kitabeler-1929’da buraya İsmetiye dendiğini yazmıştır. 1,4,5,6,8,9,16 (Huriye Sarıkaya’nın 717 Numaralı Balıkesir Şer’iyye Sicili ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesindeki 2016 Yılı Yüksek Lisans Tezinin 74.Sayfasında “Karye-i  Mendehore” ve 148.Sayfasında “Karye-i Mendehorya Selasin”kaydı var.)
            Menmak Köyü – Alaşehir. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfına Ait Kaysanlu Çiftliğinin doğu sınırında Menmak Köyü Yolu ile Kuzuluk Köyü var.3,7
            Mihail Köyü – Alaşehir Kazası. Halil Şah Oğlu Ömer Külliyesine, Adaköy ve Akpınar Köyü ile birlikte vakıf idi.(Bakınız; Halil Şah(Bilal Nışan?)Oğlu Ömer Külliyesi kısmına)
            Minnet Beğiler Köyü – Alaşehir.4
            Mudanya Köyü – Alaşehir.14
            Musa Ağa(Baklacı)Köyü – Alaşehir.3, 4, 7, 8
            Müslimlü Köyü – Alaşehir.4
            Mustafa Bey Çiftliği – Şah-i Yar=Şahyar Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Nasuh ve Hacı Mezraası – Alaşehir.1
            Narlıdere(Elemli)Köyü – Alaşehir.3, 4, 8
            Nizam-ı Cedid(Yeni)Köyü – Alaşehir.4,9
            Nizam Oğlu Deresi Mahallesi – Delemenler Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Oğul Beylü Köyü – Alaşehir.1,14
            Okçular(Torunlu)Köyü – Adala ve Alaşehir Kaza ve Nahiyeleri.4
            Onarlu Köyü – İnegöl Kazası.14
            Ova Köyü – Alaşehir.1
            Ovalı Köyü – Üzümlü Kazası.14
            Osmaniye Köyü – Alaşehir.4,8
            Örencik Mahallesi – Derbent Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Örenlü(Evrenli)Köyü – Alaşehir. Alaca Atlu Yörük Cemaati yerleşikti.1, 3, 4, 7, 8,14
            Palamutluk Mahallesi – Çarık Alabaşlı Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Palanduz Mahallesi – Alaşehir İlçe Merkezi’nde. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.1,7,15,16
            Papuçcular Arastasi – Alaşehir Merkezi’nde.3
            Paşmaklu Köyü – İneğöl Kazası.14
            Pazar(Çarşu)Mahallesi-Alaşehir.11,15
            Pelid Abad Mahallesi(Caber Kamera) – Alaşehir Merkezi’nde.3
           Pınar Deresi Köyü – Alaşehir Kazası. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.16
           Piran Köyü- Buryalu Köyü bağlısı- Alaşehir.11(Bakınız;Hacı Yusuf Zaviyesi adlı kısıma)
           Pirce Köyü – Alaşehir.14
           Piyadeler=Piyadeli Köyü-Beldesi – Alaşehir.3, 4, 8
           Postallu(Postlu) Köyü – Alaşehir.1,3,14
           Postallu=Postullu(Poştullu)  Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Hacı Yusuf Zaviyesi vardı.1,7,15
           Pusatlu(Pusanlu) Köyü – Alaşehir.1,14(Bakınız; Şeyh Süleyman Zaviyesi adlı kısma)
           Rahmanlu(Rahmanlar10 ) Köyü – Alaşehir. Tepeköy’ün Kavaklı Mahallesinde “Rahmanlı Dede Yatırı” var. İlgisi var mı ? Tesbit edilemedi.4,9
           Sağırluda Mezraası – Kara Börklü Köyü toprağında Hasan Paşa Vakfından.                                      
           Sakarya Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Cumhuriyet Döneminde verilen addır. Daha önceki; Aslan Fakih, El Hazar ve İbrahim Çelebi Mahallelerini içine almıştır.3, 7, 8
           Saruhanlu Köyü – Alaşehir. Saruhanlu Cemaati.1
           Sarıcalu Köyü – Adala,Mendehorya Nahiyesi. Semiz Ali Paşa Vakfından.Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
           Sarı Sığırlı(Gülpınar)Köyü – Alaşehir.3,4
           Sarı Su(Karaağaç) Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Burada Kadı Şeyh Camisi var.3, 7, 8,15
           Sart Köyü – Üzümlü Kazası.14
           Savcı(Savcı Veledi Karim)Çiftliği – Alaşehir. Semiz Ali Paşa’nın İstanbul’daki imaretine vakıftı.1,3
           Sarıgöl(Bkz: İnegöl) – Nahiye-Bucak Merkezi – Alaşehir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
           Sarıpınar Köyü – Alaşehir.8
           Sarucalu Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Bozkuş Taifesinden Saruca Yörük Cemaati vardı.5,13
           Saruhanlu Köyü – Alaşehir.14
           Savcılu Köyü – İnegöl Kazası. Alaşehir.1,11,14
           Saz Köyü – Üzümlü Kazası.14
           Sazlu Köyü – Alaşehir.14
           Sazlıkuyu Mahallesi – Selimiye Köyü bağlısı – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.8
           Selcanlu Mezraası –Hasan Paşa Vakfından.
           Selimiye Köyü – Sarıgöl Bucağı – Alaşehir.7,8
           Selçi Köyü – Alaşehir.8
           Serin(Malamatlar)Köyü – Alaşehir.4
           Sıgırtmaçlu Köyü – İnegöl Nahiyesi - Alaşehir. Germiyan-Kütahya. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Sığırtmaçlu Yörük Cemaati vardı. Kayı Boyundan Kayı Yörükleri yerleşikti.1,2,5,7,8,16
           Sızcak Mahallesi – Girelli Köyü bağlısı- - Alaşehir.8 
           Sinanlu Köyü – Seyruk Nahiyesiğ – İnegöl Kazası. Alaşehir.1,14
            Sipahiler Tımarı – Alaşehir. Menye Yörükleri yerleşikti.5
            Sobran Köyü – Alaşehir. İğdir Boyundan Arıklar Yörükleri yerleşikti.4, 7, 8,12,13,16 (Bakınız; Şeyh Süleyman Zaviyesi adlı kısma)
            Sofulu Köyü – Alaşehir.13,14
            Soluklu Bağçe Mevkii – Alaşehir merkezi’nde.3
            Sovucak=Soğucak(Ab-ı Berd=Soğuk Su)Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1, 3, 7,15
            Soğuk Su(Sovucak=Soğucak, Ab-ı Berd)Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüzdeki Soğuk Su Mahallesi; Ab-ı Berd ve Kâtip Ali Mahallelerinin birleşmesinden olüştu.1, 3, 7, 8,15
            Su İçmezlü Köyü – Alaşehir.4
            Subaşı Köyü – Alaşehir. Bakınız Hacı Ömer Oğlu Hacı Muhammed Ağa Vakfı kısmına.3, 7, 8
            Suk-u Sultani – Alaşehir Merkezi’nde.3
            Sukutcuk Köyü – Alaşehir.14
            Süleymanlu(Kılcanlu)Köyü – Mendehorya Kazası-Nahiyesi.Üzümlü Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,14,16
            Süleyman Ağa Köyü – Alaşehir.7,8
            Suluca Acıdere Mahallesi – Yağmurlar Köyü bağlısı – Alaşehir.8
            Şahyar=Şah-ı Yar (Şehriyar)Köyü - Alaşehir.3, 7, 8, 11,12,13
            Şayhlar(Şeyhler) Köyü – Mendehorya Nahiyesi Kızılca Yer ve Tekye Köyü buraya bağlı. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Gökçe Şeyhli Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.1,4,5,10,13,16
            Şeyh İri Çiftliği – Alaşehir.1
            Şeyh Sinan Mahallesi – Alaşehir.3,7,15
            Şeyhler Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Kayılar Taifesinden Şeyhler Yörük Cemaati, Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.5,12,16
Tabakcı Mescidi Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3
            Taciler Köyü – Alaşehir.1,13
            Tahtacı Köyü – Alaşehir. Burada Şeyh Ali Baba Zaviyesi vardı.3,7
            Tahtacı Osman Mevkii – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Hacı Bey–Fatih Mahallesinde.3
            Tahtalı Köyü – Alaşehir. Burada Hacı Ömer Ağa Oğlu Hacı Mehmed Ağa Medresesi vardı. Günümüzde, Alaşehir Merkezi’nde Hacı Bey Mahallesinde kaldı.1,3
            Tahtalin Köyü – Üzümlü Kazası.14
            Talas Yeri – Alaşehir Merkezi’nde. Kale Cıvarında.3
            Tekfur Kapusu Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1,7,15
             Tekür Köyü – Mendehorya Kazası-Nahiyesi. Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16
            Tekye Yeri- Alaşehir.13
            Tekye Köyü-Alaşehir. Kızılca Yer Köyü ile birlikte Şeyhler Köyü bağlısı.1,13
            Temizkanlu Köyü – İnegöl Kazası.14
            Temurhanlu(Kemer)Köyü-Alaşehir.4, 11
            Tengrivirmişlü(Tanrıvermişli) Köyü – Üzümlü Kazası. Alaşehir. Üzümlü Köyü-Nahiyesi bağlısı. Bünyesinde Tokat adlı mezraası var.13,14
            Tepecik(Bkz; Depecik) Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.3, 7, 8,15
            Tepeköy – Mendehure - Alaşehir. Bir adı da ”Tepecik”dir. Hasan Paşa Vakfından.Kızık Boyundan Mukataahane Saruhan Yörükleri yerleşikti.16 Kavaklı Mahallesinde Rahmanlı Dede Yatırı var. Yine, köy çevresinde Kahve Öreni Mevkiinde bir köy yıkıntısı vardır.3, 4, 8 Rahmanlı Dede Yatırı ile Rahmanlar Köyü arasında ilişiklik var mı? Bilinemiyor.9
             Terken Köyü – Alaşehir Kazası. Yıva Boyundan Yahşi Cemaati Yörükleri yerleşikti.1,12,16
             Teşneli Köyü – Alaşehir.14
             Tıbıtlı Köyü -  Alaşehir.3
             Tırazlar(Dırazlar)Köyü – İnegöl Nahiyesi – Alaşehir. Köy mezarlığında adı bilinmeyen bir dedeye ait yatır vardır.3, 4, 7, 8
            Torbalı Köyü – İnegöl Kazası.14
            Toroğlu Mahallesi – Alaşehir Merkezinde. Günümüz Hacı Bey Mahallesi’nde olmalıdır.3
            Torunlu(Okçular)Köyü – Adala ve Alaşehir Kaza ve Nahiyeleri.4
            Tovuş(Bkz;Doğuş)Köyü – Alaşehir.12
            Toygar Köyü – Alaşehir. Toykar=Toygar Aşireti yerleşikti. Dar-üs Saade(Kızlar)Ağası Hacı Beşir Ağa Vakfı’na ait bir çiftlik idi. Dört yönü: Killik, Ulaşır Heyri, Enli Yavuz ve Üç Kuyular ile kuşatılı.3,4,8
            Toyranlu Köyü – Alaşehir.4
            Tufan Çiftliği – Bereketlü Köyü – Alaşehir.1                      
            Tufan Mezraası – Alaşehir.1 Bir üstte yazılı Tufan Çiftliği ile aynı yer olmalı.9
            Turhanlar Köyü – Alaşehir Kazası. Yıva Boyundan Yahşi Cemaati Yörükleri yerleşikti.16
            Turunçlu Mahallesi-Köyü – Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Kurtuluş ve İstasyon Mahalleleri arasında olmalıydı. Kapı Altı Mevkisi de buralardaydı.3,7,15
            Tuzcular Köyü – Alaşehir.4
            Türkman Mezarı – Alaşehir. Sadrazam Şehla Ahmet Paşa Vakfına ait Alaşehir’e bağlı Kaysanlu Çiftliği ile Sart’a bağlı Dere Bürgüs(Burgaz) Çiftliklerine sınır teşkil ediyordu.3
            Türkmen(Alcı)Köyü-Alaşehir.9
            Türkmenlü Köyü – Alaşehir.13,14
            Uanya(Danya?)Köyü – Mendehorya yakınlarında bir köy adı. Burada; Halil Oğlu Hüseyin’in 1780 Tarihli Vakfiyesinde, giderlerinin karşılanması için gelir tahsisi yapılan bir cami ve medrese vardı.3 Roger de Flor komutasındaki Katalan Ordusuyla Türkler arasında 1304 ilkbaharında “Danya”da savaş olmuştu. Dolayısiyle, Uanya ile Danya kelimeleri arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.9
            Ulaşır Heyri – Alaşehir. Dârüssaade(Kızlar)Ağası Hacı Beşir Ağa’nın Toykar Çiftliği hududunda.3
            Umurlu Köyü – Alaşehir Kazası. Yaparlı Boyundan Yenişehir Yörükleri yerleşikti.16
            Uzun Alan Mahallesi – Derbent Köyü – Alaşehir.8
            Üçlü Köyü – Üzümlü Kazası.14
            Üre Köyü – Alaşehir.3
            Üçkuyular – Alaşehir. Dârüssaade(Kızlar)Ağası Hacı Beşir Ağa’nın Toykar Çiftliği hududunda.3
            Üzümlü Köyü-Nahiyesi – Alaşehir. Bağlısı, Bölücek ve Başlamışlu adlı köyleri var.11 (Bakınız; Şeyh Süleyman Zaviyesi adlı kısma)
            Yağmurlar Köyü – Alaşehir.3, 4, 7, 8 
            Yahşi Köyü – Alaşehir Kazası. Yıva Boyundan Yahşi Cemaati Yörükleri yerleşikti.16
            Yahya Alıcı Köyü – Alaşehir.4,8
            Yahyalu(Ala-Nez)Köyü – Alaşehir. Kütahya Sancağı’nda Müselleman-ı Toplu Taifesinden Yahyalu Yörük Cemaati vardı.1,5
            Yalınayaklar(Bacaklar)Köyü – Alaşehir.1, 4, 7, 8                                                                                         
            Yarışlu(Yaraşlı) Köyü – Üzümlü Kazası.14
            Yar Hisar Mahallesi – Alaşehir Merkezi’nde.1,7,15
            Yarılar(Yaviler?)Mahallesi-Alaşehir Merkezi’nde. Günümüz Kurtuluş Mahallesi’ne yakın olmalıydı.3,7

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum