Naci YENGİN

Naci YENGİN

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

TEZCAN KARADANIŞMAN: “MANİSA BİZİMDİR”

03 Nisan 2012 - 13:29

 

 TEZCAN KARADANIŞMAN: “MANİSA BİZİMDİR”

 

www.tarihistan.org

NACİ YENGİN

 

Şehirlerin hafızası belgeler ve yaşayan tanıkların hafızalarının yardımıyla ortaya çıkarılabilir.

            Hele hele şehrin yakın geçmişine dair merak ettiğiniz konular varsa işte o zaman belge gibi hafızaya sahip insanlardan daha önemlisi yoktur!

            Birçok insan tanır, birçok kitap okuruz. Onlar ki şehirlere dair yazdığı yazılarını ölümsüzleşmişlerdir.

Yazılan yazıların müellifi bir de doğduğu, büyüdüğü, âşık olduğu şehrine dair yazı yazıyor, birikimlerini aktarıyorsa işte o zaman okumanın, onlarla konuşmanın tadına doyum olmaz. Şehrinize aidiyet duymanın zevki ancak o zaman çıkar! Ne ki gelecek adına önemli belge ve bilgilerin de kalıcı hale gelmesi ancak bu sayede mümkün olabilir.

            Şurası bir gerçektir ki milletlerin tarihi bir bakıma şehirlerin, şehirlerin tarihi de o şehirde yaşayanların hatıralarını yazmasıyla ortaya çıkarılabilir. Milli tarihi oluşturan birey ve şehirlerin hafızasının ortak ürünü olan bilgi ve belgeleri geçmişten bu güne, bu günden geleceğe aktarmak gerekir. Bunun en önemli yolu da yaşayanların hatıralarını kalıcı hale getirilmekten geçer.

            Çoğu zaman hayıflanır ve kendi insanımızı eleştirmekten geri durmayız.  Neden yazmadılar, neden gezip gördükleri yerleri, birikimlerini bizlere aktarmadılar diyerek onların yaşadıkları zamanlara dair merakımızı giderememiş olmaktan dolayı üzülür, eksikliğini duyarız yazılı kaynakların. Hatıraların, hafızaların yaşatılamamış olmasının ne denli önemli olduğunu geç de olsa anlarız!

            Manisa gibi bir şehirde hafıza kaybı yaşanıyorsa bu Manisalıların sorumluluğundadır. Mesuliyet Manisalılara aittir.

            Manisa’da yıllardır didinip duran, iğne ile kuyu kazma pahasına şehrinin hafızasını canlı tutup birikimlerini gelecek nesillere aktarma gayretinde bulunan insanlardan birisi ve belki de birincisi de Tezcan Karadanışmandır.   

            Zihni Karadanışman gibi bir şahsiyetin bilgi ve görgü temsilcisi olan Tezcan Karadanışman yıllardır gazetede köşesinde haftada bir de olsa avazı çıktığı kadar bağırıyor, didiniyor ve “Manisa Bizimdir.” diyerek Manisa’ya dair derdi olanlarla düşüncelerini paylaşıyor. 

            İki yıl önce Tezcan Beyle özel bir görüşme yapabilmek-birikimlerini kayıt altına alabilmek amacıyla iki gün boyunca saatlerce tarihin koynunda Sıbyan Mektebinde (Taş Mektep) görüşmüştük. Daha sonra da haftada bir görüşür ve düşünce turu yaparak Manisa’ya dair konuşur olduk. Bazen Havuzlu Çarşıda bazen de Cuma namazı çıkışı Sultan Camii avlusunda…

            Tezcan Bey’in bizce Manisa’ya en büyük katkısı Manisa kültürünü yaşatan, geçmiş ile bu günü ve yarını bütünleştiren yazılarını kitaplaştırmış olmasıdır. Söz uçar yazı kalır misali asırlar ötesine hitap edilen satırlarla Tezcan Karadanışman Manisa’da bizim gibi sessizliğini koruyan çoğunluğun çığlığı olmuştur!  Sessiz çoğunluğun sesi, gerçek Manisalıların sesi!

            Tezcan Beyin “Manisa Bizimdir” kitabında aktardığı satırlar bizim satırlarımız, düşünceler bizim düşüncelerimizdir.

            Manisa’nın sosyo-kültürel yapısını ortaya koyan Tezcan Beyin satırları sadece satır değil tarih, edebiyat, kültür-irfan ve bize dair haşmetli medeniyetimizin yansımasıdır bir bakıma! Satırlar her ne kadar Tezcan Beyin kaleminden çıksa da konuşan Manisa’dır!

Çığlık, şehrin çığlığıdır!

Çığlık, sessiz çoğunluğun çığlıdır!

            Şehrin satır satır kendisini anlattığı “Manisa Bizimdir” kitabı Manisa’yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Yayımları tarafından yayımlandı. Derneğin Manisa’ya dair daha nice kitaplar yayımlaması dileğiyle…

            Tezcan Karadanışman,

            Şehrin çığlığını, avazını, şehzadenin gür sesini yeniden yükseltip kulaklarımızı çınlattığınız için teşekkürler.

 “Manisa Bizimdir” kitabının ikinci cildini şimdiden beklemeye başladık bile.