Mustafa ORAL

Mustafa ORAL

Yayın Yönetmeni

GEÇMİŞİN ERKEK SESİ ATSIZ

04 Şubat 2018 - 20:35

GEÇMİŞİN ERKEK SESİ ATSIZ

2 ayda bir yayınlanacak olan Milli Mecmua dergisinin ilk sayısını elime aldım. İlk önce dergiden bahsedeyim. Milli Mecmua dergisinin evveliyatı Kısık Sesler dergisine dayanmaktadır. 12 sayı olarak yayın hayatına devam etmiş olan Kısık Sesler dergisi yayın hayatına Milli Mecmua olarak devam etmeye karar vermiştir. İlk sayısını da Türkçülük fikriyatının önemli temsilcilerinden Hüseyin Nihal Atsız’la ilgili hazırlamış oldukları özel sayı ile hür tefekkürün burcunda tekrardan yerlerini almışlardır.

Atsız’la ilgili kalem oynatmak, bir şeyler ifade etmek kolay değildir. Atsız’ın hayatı hep bir mücadele içinde geçmiştir. Yılmamanın, vazgeçmemenin, eğilmemenin adıdır Atsız. Atsız’ın birçok hususiyeti vardır. Edebiyatçıdır, tarihçidir, yaşadığı dönemin meseleleri hakkında makaleler yazıp gerekli uyarıları yapmaktan vazgeçmemiştir. En önemli yanı yazdıklarıyla, söyledikleri ile hayatının bir olması, fikirlerini hayatının her alanında bir hareket noktası olmasıdır. Kendi döneminden günümüze kadar Türkçü gençlik üzerinde derin tesirleri olmuştur. Görülen o ki tesiri hiç eksilmeden gelecek kuşaklar üzerinde de olacaktır.

Hazırlanan özel sayı da Atsız’ı bir nebze daha anlamamız doğrultusundan yola çıkarak “Geçmişin Erkek Sesi” başlığı ile okuyucusunun karşısına çıkmıştır. Peki neden Geçmişin Erkek sesi gibi iddialı bir kelam etmişler diyebiliriz. Onu da dergi adına Yasin Usta önsözde şöyle açıklamıştır: “Atsız’ın romancılığı şairliği fikirleri belki yeterli görülmeyebilir. Eksik bulunabilir, fakat her zaman alnı ak başı dik olması, gençlik çağlarından beri eğriye eğri doğruya doğru demesi O’nun en önemli meziyetidir. Erkeklik asla bir cinsiyete indirgenmemiş, Atsız’ın Kömen şiirindeki dizelerden yola çıkarak bir duruşun ve tarihin yansıması olarak ihtiva etmiş.”

Derginin kapağına bakacak olursak içeriğine uygun Atsız’ın bir fotoğrafını görürüz. Dergi toplamda 367 sayfadan oluşan bir hacime sahiptir. Dergi 8 bölümden (Biyografi-Kişiliği, Edebi Kişiliği, Tarihçilik, Mukayeseler, Fikir, Denemeler, Eleştiri, Röportaj) Kronoloji ve Atsız’ın çeşitli dönemlerine ait Fotoğraflardan oluşmuştur. Dergi ayrıca Atsız’ın tarihçilik anlayışı doğrultusunda iyi bir tarihçi olacağı mukadder olan, öğrenci kılıklı PKK’lılar tarafından Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015 tarihinde şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na “İlim tahsil ederken memleket ve mukaddesat düşmanlarınca şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na ithaf edilmiştir.”  başlığı ile ithaf edilerek “vefa”nın sadece İstanbul’da bir semt adı olmadığını göstermiştir.

Derginin bölümlerine bakacak olursak şu yazar ve ve makaleleri görürüz;

Biyografi-Kişiliği kısmında; “Atsız/Göktürk Ömer Çakır, Atsız-Sabahattin Ali Davası: Sancıdan Bayrama “3 Mayıs”/Selim Yıldız, Ulusal Basında Atsız’ın Yankıları/Serkan Akgöz, Hüseyin Nihal-Erken Çocukluk Yılları/Misli Baydoğan, 1944-145 Irkçılık Turancılık Davası Tefrikası / Fatih Orta” gibi yazarların makaleleri ile Atsız’ın hayatı ve Atsızın çevresinde gelişen olaylara değinilmiştir.

Edebi Kişiliği kısmında; “Atlıyı Atından İndiren Kalem Sahibi/Turgut Güler, Atsız’ın Öyküleri/Elif Davarcı, Bozkurtlar/Hasan Ermez, Ruh Adam Romanında Arketipler Ve Metinlerarasılık / Metin Savaş, Kavgaların Gölgesinde Kalan Şair / Talat Ülker, Ruh Adam Romanında Otobiyografik Unsurlar / Metin Savaş, Yeniden Doğuş Biçimleri Ve Ruh Adam Romanı /Şamil Yeşilyurt, Ruh Adamın Halet-i Ruhiyesi /Misli Baydoğan, Ruh Adam Şizofren Midir? /Metin Savaş” gibi yazarların makaleleri ile Atsız’ın edebi kişiliği eserlerinden hareketle çeşitli yönlerden incelenmiştir.

Tarihçilik kısmında; “Atsız Ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihine Bakışı / Volkan Özkan, Hüseyin Nihal Atsız’ın Selçuklu Tarihine Bakışı / Yasin Usta, Atsız’ın Çevirileri Ve Osmanlı’ya Bakışı / Mehmet Çalışkan, Nihal Atsız’ın Tarih Algısı Ve Türk Tarihi Hakkındaki Görüşleri/ Murat Yılmaz” gibi yazarların makaleleri ile Atsız’ın tarihçi yönü değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir.

Mukayeseler kısmında; “Hüseyin Nihal Atsız Ve Dilaver Cebeci Şiirinde Göz Tema’sı Etrafında Beşeri Aşk / Mustafa Efeoğlu, Türk Destanları Ve “Bozkurtların Destanı” Üzerine / Hakan Yıldırım, Serdengeçti Aynasından Atsızca Yansımalar / Hakan Tülkay, Birkaç Hatıranın Gölgesi Altında / Ömer Yasin Yıldız, Alman Ve Türk Milliyetçiliği: Herder-Fichte Ve Nihal Atsız Örneği Üzerinden Bir Mukayese Denemesi / Mustafa Acun, H. Nihal Atsız – Nurettin Topçu Yollar Nereye Gider? / Av. Adil Özcan, Atsız Ve Rıza Nur / Ozan Karabulak, Bir Müdâfî Bir Mütereddit: Nihâl Atsız Ve Peyami Safâ Münâsebetine Dâir / Ahmet Alperen Can, Nihal Atsız - Nurettin Topçu Ve Millet /Lütfi Bergen” gibi yazarların makaleleri ile Atsız ve eserleri bazı fikir adamaları ve eserleriyle mukayese edilmiştir.

Fikir kısmında; “Atsız ve Ahlak / Kutlu Kocaova, Atsız Ve İslamcılık / Kağan Bahadır Küçükalçan, “Atsız Ve Din” Üzerine Panoramik Bir Bakış / Ferit Salim Şanlı, Hüseyin Nihâl Atsız’ın Devlet Şuuru Ve İstikbaldeki Devlet Tasavvuru / Oğuzhan Murat Öztürk, Nihal Atsız’ın Mevlana’ya Bakışı / Doğukan Oruç, Orkun Dergisinde Rejim Tartışmaları /Erhan Sandıkçı” gibi yazarların makaleleri ile Atsız’ın çeşitli konular hakkındaki fikirleri dile getirilmiştir.

Denemeler kısmında; Atsız / Tanıl Bora, Atsız Portresinin Tamamlanması Üzerine Düşünceler Ve Yeni Bir Formla Atsız’ı Anlatmak Önerisi / Göktürk Ömer Çakır, Gerçek Bir Er Kişi / Yağız Gönüler, 20. Yüzyılın Kür Şad’ı Atsız /Mustafa Yiğit, Atsız’ın Bir Mısraı Üzerine / Hüseyin Fazıl Hikmet, Bulanık Bir Çağda Berrak Bir Duruş / Ebubekir Kurban” gibi yazarların Atsız’ın farklı yönlerini kendilerine has üslubuyla anlatan denemeleri vardır.

Eleştiri kısmında; “Vaktiyle Bir Atsız Varmış”: Artık Yok!-1/ Göktürk Ömer Çakır, “Vaktiyle Bir Atsız Varmış”;  Artık Yok! 2 / Kutlu Kocaova, Sol’un Asız İmgelemesi (Ni Sallamak) / Murat Yılmaz” gibi yazarların makalelerinde 2013 yılında yayınlanmış Vaktiyle Bir Atsız Varmış kitabına dair olumlu-olumsuz eleştiriler ile bazı solcu aydınların Atsız yargısı ve Atsız’ın sol hakkındaki düşünceleri anlatılmaktadır.

Röportaj kısmında; Atsız’ı sağlığında tanımış ve birçok kez teşriki mesaisi olan günümüzün önemli Türkologların Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un Hüseyin Nihal Atsız’ı birçok yönüyle anlatan, tanıtan Zeynel Abidin Polat’ın yaptığı röportaj bulunmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda yakın dönem fikir hareketlerinde önemli bir yeri olan ve nesilleri etkileyen bir şahsı tabii ki bir kitap, bir özel sayı bütün yönleriyle anlatmaya kâfi değildir ki hele bu Atsız gibi bir mücadele adamı olunca hiç kolay değildir. Ama bundan sonraki Atsız’la ilgili daha sağlıklı bir bakışın gelişmesi, oluşması, daha nitelikli yayınların hazırlanması doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olacağı muhakkaktır. Ayrıca hazırlanan özel sayı tecrübeli kalemler ile genç kalemleri birleştirmesi yönünden de ayrı bir öneme sahiptir.  Atsız’ı ve Atsız çevresinde gelişen dönem ve şahsiyetler hakkında fikir edinmek isteyen okuyucuların muhakkak istifade etmesi gereken Atsız özel sayısı bir kaynak niteliği kazanmıştır.

Atsız özel sayısına ulaşmak isteyenler için kitapyurdunda satışa sunulduğunun ve dergiyi alanların bir de Atsız posterinin yanında hediye olarak verildiğinin müjdesini vermek isteriz. Ayrıca Milli Mecmua dergisinin sosyal medya hesapları üzerinden iletişime de geçebilirsiniz. (https://www.facebook.com/mmecmua/ https://twitter.com/MilliMecmuam http://www.kitapyurdu.com/kitap/milli-mecmua-2-aylik-fikir-dergisi-sayi-1-ocaksubat-2018-/449936.html&filter_name=milli%20mecmua)

Atsızla ilgili bir anekdotla yazımızı bitirelim: Tarih, 11 Aralık 1975, İmam sorar: “Merhumu nasıl bilirsiniz? ”Cemaatten bir ses yükselir . Fethi Gemuhluoğlu’nun sesi: “Bu musalla taşı Hüseyin Nihal Atsız kadar gerçek bir er kişiyi az görmüştür Hoca Efendi.”

[Milli Mecmua, Ocak-Şubat 2018 – Sayı1, Atsız (12 Ocak 1905 – 11 Aralık 1975 ) Geçmişin Erkek Sesi]

 

 

 

Bu yazı 2512 defa okunmuştur.