Muhammet KEMALOĞLU

Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

Kötü, pis…

22 Mayıs 2021 - 12:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 - 15:44

Kötü, pis…

Kötüyü, ahlaksızı, çirkini, arsızı, ursuzu, hoş olmayanı, beğenilmeyeni, takdir edilemeyeni nasıl tanımlarız?
O,
Ahlaksız, alaycı, aldatıcı,  arsız, aşağılayıcı,  haksız yere bağırıp çağırır, başkalarıyla dalga geçer, büyüklenir, cahildir, cimridir, dinbazdır, dinsiz-imansızdır, düzenbazdır…
Eçheldir, edepsizdir,  fesattır, fitnecidir, gadabına mağlup olandır, gazab edendir..
Geçimsiz, görgüsüz, gösterişçidir..
Hafife alan, hakkı olmayan şeyi sahiplenen, haset, hayasız,  hınzır, hırs sahibi,  hırsız, hilebaz, hilekârdır…
Huysuz, iffetsiz, iğrenç, insafsız, israf eden, Kaba, kalleş, kandıran, karıştıran,  kasılan, kendini beğenen, kırıcı, kıskançtır…
Kızgın, kibirli, kindar, korkak, köpek, kötü,  kötücül, kötülüğe bağlı kurnaz, kültürsüz, küstahtır…
Madrabaz, maskara, meşru ve doğru şeylere baş kaldıran, mezmûm, muhteris, murdar, musallat, mübtezel, müdessi, mürteci, müstehcen, müstehcendir…
Na behre, na bekar, nadan, na ehlan, nobran, öfkeli, öldüren, övünendir..
Pis,  pislik, rezil, riyakâr, rüsvay, sahtekar, saldırgan, saygısız, sevgisiz, sûret-i haktan görünen, şaki, şedid, şehvetli , şerir,  şerre yönelen, şiddetli, takiyyeci, tuzak kuran, uğursuz, utanmaz, vicdansız, vurup kıran,  yalancı, yobaz, yüzsüz, zarar verici ve zelildir…[1].

O, başkasını düşünmeyen, üç kuruşluk çıkarı için bile herkesi harcayan, kendi menfaatinden başka bir şey, herhangi bir şey umursamayan, dünya yansa umurunda olmadığı gibi, kendi umuru için dünyayı ateşe vermekten geri durmayan, haysiyetsiz, şeref yoksunu, onorsuz, liyâkatli olmadığı halde, bir iş başaracak yetenekten mahrum olduğu halde makam mevki sahibi olan, astlarını ısırıp, üstlerine kuyruk sallayan, akraba, eş-dost, siyasal, hemşehri kayırmacı, casus, hain, alçak, berbat, rezil bir kişidir.

Bu yüzden, Allah,
Nahl Suresi 90. Ayet’te, “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”,
Kalem Suresi, 10-15’te “Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık, alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber taşıyan), hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik. Mal (servet) ve çocuklar sahibi oldu diye, kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: “(Bunlar) Eskilerin uydurma masallarıdır”,
Nisa Sûresi, Ayet:58’te, “Kuşkusuz Allah görevi liyakatli olana vermenizi, insanlar arasında hakem olduğunuz zaman da adaletle hüküm vermenizi emreder. Varlığınızı sürdürmenizin yegâne şartıdır bu.”,
İncil, Pavlus’un Romalılara Mektubu Bap 1, 29-31’de, “Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici… küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlardır.”,
Tevrat, Hezikiel, Bap 18, 10-12’de, “Fakat bu adam, zorbalık eden, kan döken ve bunlardan birini işleyip o vazifelerden hiçbirini yapmayan, ancak dağların üzerinde yiyen ve komşusunun karısını murdar eden, düşküne ve yoksula haksızlık eden, soygunculuk eden, rehini geri vermeyen ve gözlerini putlara kaldıran, mekruh şeyi yapan.” der[2].

 


[1]https://www.ilimsaati.com/nefs/insandaki-kotu-ve-iyi-sifatlarin-hali.html; http://www.agos.com.tr/tr/yazi/12584/kotu-insan-icin-uc-sifat; https://www.facebook.com/SevadiAzam/posts/704292439752711/; https://bilimveutopya.com.tr/farabiye-gore-iyi-ve-kotu-kavramlari

[2] https://dusuneninsanlaricin.com/kuran-incil-tevratin-40-mutabik-yonu/

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum