Muhammet KEMALOĞLU

Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

İyi Bir İdarecinin/Yöneticinin Özellikleri

02 Haziran 2021 - 11:33 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 - 18:43

İyi Bir İdarecinin/Yöneticinin Özellikleri

Milletler, toplumlar, cemiyetler var oldukları günden bu güne kadar, ister ilahi temelli olsun, ister ekonomik, ister zor/cebir/savaş yolu ile olsun isterse de kendi rızası ile olsun kendi idaresini ve iradesini birine/birilerine teslim etmiştir. Bu teslimiyetler bazen huzur getirirken bazen de yaşanılan hayatları kahredecek bir mahiyete bürünmüştür.
İşte o günden bu güne kadar gelen sürede elde edilen deneyimler neticesinde iyi bir idarecinin/yöneticinin nasıl olacağına dair de bir hükme varmışlar.
Peki bu bin yılların tecrübesine göre iyi bir idarecinin/yöneticinin özellikleri nedir dersek;
Adaletsiz davranmak, adam kayırmak,  ahmaklık etmek, ayrımcılık yapmak, başkalarının emek harcayarak yaptığı projenin altına kendi imzasını atmak, bencillik,  bir malı ölçerken,  tartarken eksik ölçüp tartmak,  eksik vermek, boş hevesler,  cimrilik, çalışanların yasal hakları göz ardı etmek, çalıştırdığı işçinin hakkını vermemek,  zamanında vermemek, çetecilik,  dalkavukluk, dedikodu,  denetim görevinin ihmâl etmek, devlete ait bir malı kendi çıkarı için özel işinde kullanmak, dolandırıcılık, edepsizlik,  edimin ifasına fesat karıştırma, eli uzunluk, gasp, gayri meşru kazanç, gıybet, göreve ilişkin sırrın açıklanmak, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma,  güveni kötüye kullanma, güvenilmeyen insanlara yetkiler vermek, hakkı olmayan yere tecavüz etmek, haksızlık yapmak, haraç almak,  haset etmek, hediyeler kabul etmek, hırsızlık yapmak,  hile yapmak, hileli iflas, hukuka aykırı davranmak, iftira,  ihaleye fesat karıştırmak, irtikâp, israf etmek, istismar, kabilecilik, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, kamu görevinin usûlsüz olarak üstlenilmesi,  kamu görevlisinin ticareti,  kap-kaç, kara para aklama,  karşılıksız yararlanma,  kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf,  kayırma, kıskançlık,  kibirli olmak, kişinin malları üzerinde usûlsüz tasarruf,  korkutma,  kötü huy,  kul hakkı yeme, liyakatsizlik, lobicilik, makam ve mevkiini,  otoritesini kullanarak, başkalarının malına konmak, mühür fekki (bozma), mühürde sahtecilik, nankörlük, nüfuz ticareti yapmak, rant kollamak, resmi belgede sahtecilik yapmak, rüşvet almak,  rüşvet vermek,  rüşvete aracılık etmek, siyasallaşma, soygun,  sömürü, stokçuluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,  şiddet,  şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,  suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,  bilgi vermeme, taksirli iflas, tamah, tecavüz, toplumun ihtiyaç duyduğu malı piyasadan çekmek,  pahalanmasına sebep olmak; sonra yüksek fiyatla satmak, torpil, usulsüzlük, verdikleri sözleri tutmamak, yağma,  yalan konuşmak, yankesicilik, yanlış beyanat,  yeterli eğitime sahip olmamak, yetersizlik, yetkiyi kötüye kullanma, yıldırma, yolsuzluk,  zimmete para geçirmek, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,  zulüm vb.[1]’dir.

 


[1] Recep Temel-Türker Göksel, Meslek Ahlâkı, İstanbul,2019; Şentürk, F, Kasap, M. (2013). “Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,3 (2),143-167. ;http://dogm.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/pdf/tdbl1.pdf;https://www.girisimhaber.com/post/2018/05/09/Basarisiz-Olan-Liderlerin-Ortak-Ozellikleri-Nelerdir.aspx

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum