Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

Mehmed Veysî DÖRTBUDAK

[email protected]

AHVÂLİM

31 Ocak 2021 - 15:55 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 - 16:56

AHVÂLİM

Kıblegâhım, mihrâbım ebrû-yı yârdır
Cemâl-i uşşâka dîdârımız var
Bezm-i elestte rıza gösterdik
Sultân-ı uşşâka ikrârımız var

Muhammed, Ali’yi rehber edindik
Şems ü Mevlânâ pirimdir, bildik
Mâsivâdan geçip mürşide erdik
Meydân-ı uşşâka esrârımız var

Aşk-ı Mevlâna’da bulmuşuz hazzı
Âteş-i aşk ile gör Ateşbâzı
Selâhaddin Zerkûb’a ettik niyâzı
Mihekk-i uşşâka mi’yârımız var

Kerbelâ deştinde Hüseynîyim ben
Göz yaşım hiç dinmez, nevâîyim ben
Sabâyı severim Ruhâvî’yim ben
Makâm-ı uşşâka kararımız var

Güzel yüzlü yâr eyledi himmet
Himmete ermeye gerektir hizmet
Veysîyâ bu hâle sen dâim şükret
Divân-ı uşşâka eş’ârımız var


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum