Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

ŞEYTANA DA TAPILIR MI DEMEYİN

21 Kasım 2014 - 21:59

ŞEYTANA DA TAPILIR MI DEMEYİN

         Ünlü bir tarihçi “ Dünyayı dolaşınız! Dünya üzerinde yolsuz, elektriksiz, susuz,  okulsuz, doktorsuz, köyler ve kentler bulabilirsiniz. Ama asla ‘MABETSİZ( tapınaksız)’ ve ‘MABUTSUZ  ( Allahsız)’ köyler ve kentler bulamazsınız” diyor. Bu gün dünyanın en ücra köşesine de gitseniz mutlaka orada yaşayan insanların inancına göre bir Allah’ı ve bu Allah’a ibadet ettikleri bir tapınakları vardır. Tarih, insanlık tarihinde bugüne kadar dinsiz hiçbir toplum kaydetmemiştir. Ama bu toplum içinde inançsız insanlar görülmüştür. Ama bu tür insanların da olağanüstü bir acı ve sıkıntı ile karşılaştıklarında dindar dediğimiz kişilerden daha dindar hale geldiklerini de biliyoruz. Bundan 50 sene önce ilk göreve başladığım bir okulda ateist bir öğretmen arkadaşım vardı. Sonradan öyle bir dönüş yaptı ki sabah namazlarını dahi  hergün  camide cemaatle kılar hale geldi. Yine 1950 yıllarında sınıfta öğrencilerine Allah’tan şeker istetip, gelmeyince kendinden istendiğinde bütün öğrencilere şeker dağıtıp “ Bakın ben varım verdim O, yok ki versin”  diye Allah’ın yokluğunu ispat etmeye çalışan öğretmenin ahir ömründe gazete yoluyla öğrencilerine ilan vererek “ Sevgili öğrencilerim size Allah yok diye ders vermiştim. Ben yanılmışım. Ben şimdi Allah’a inanıyorum ne olur siz de inanız” diye ilan veren öğretmenleri de bu ülke gördü.

          Oysa Allah’a giden yol gündüz güneşi gibi aydınlıktır. Hz. Adem’dem Peygamberimize kadar gönderdiği peygamberler ve peygamberlere verdiği ilahi vahiylerle gündüz güneşi gibi  aydınlık olan  bu yol varken geçen derste sözünü ettiğim yine Allah’ın   verdiği servet, kudret, şöhret, ve şehvet gibi nimetlerle ayağı tökezleyip  yanlış yola sapıveren,  insanları da görüyoruz. İşte bunlardan biri de insanı hayvan özgürlüğü içinde yaşatmak isteyen STANİZM. Amerika da ve  bazı Avrupa ülkelerinde  de tapınakları  bulunan STANİZM nedir? Ve nasıl bir inanç sistemidir.

         Satan, şeytan veya iblis kelimelerinin Türkçe karşılığıdır. Allah’a karşı baş kaldıran, O’nun hükümranlığını kabul etmeyen ve şeytanın gücüne inanan bir inanış şeklidir.

Satanizmin temel anlayışı, yeryüzünde Allah’ın hâkimiyetini değil, şeytanın hâkimiyetini sağlamaktır. Allah’a baş kaldırarak onun hâkimiyetini kırmak ve insanları da sınırsız özgürleştirerek arzu ve isteklerin önündeki engelleri yıkarak mutlak zevk, mutlak hazda doyuma ulaştırmaktır. Yani insanların bir hayvan özgürlüğüne sahip olmasını sağlayarak insanları hayvanlaştırmayı hedef almaktadır.

Satanizmin Yemini ve İlkesi şöyledir:

“ Tanrım efendim, seni tanrım olarak en yüce varlık olarak tanıyorum. Yaşadığım sürece sana itaat ve hizmet etmeye söz veriyorum. Seni diğer bütün tanrılardan, İsa Mesih’ten, diğer kutsallardan, aziz ve azizelerden üstün tutuyorum ve vaftizden de vazgeçiyorum.”

               SATANİZM AYİNLERİ

Hıristiyan Katolik ayininin çarpıtılmış şeklidir. Satanist ayini, tersine çevrilmiş haç, siyah masa örtüleri ve mumlar, tersine okunan Latince formüller ve dualar, Teke başı ve teke kuklası kullanılır. Ayin cinsel birleşme ile sona erer. Şeytana tapınma ayini  “Black Mas” olarak ifade edilir. Bu ayin, güneş ışığı görmeyen siyah rengin veya karanlığın hâkim olduğu bir mekânda yapılır. Bu ayinlerde mutlaka kan akıtılır. Genelde kedi, köpek, horoz, tavşan gibi hayvanlar kurban edilir ve bu kurbanın kanı ayine katılanlar tarafından içilir. Ülkemizdeki satanistler, siyah kedileri tercih ederler. Zaman zaman insanı da kurban edebilmektedirler. Nitekim ülkemizde geçtiğimiz yıllarda Ş. K. adlı bir kız da kurban edilmişti. Katilleri de hâlâ ceza evinde bulunmaktadır. 

Satanist ayini de ilk defa 17. yüzyılda Abbe Guiburg ile Madam Montespan tarafından Fransa’da icra edilmiştir. Ayinin sonunda ayine katılanlar, “Efendim Şeytan, beni kötülerin elinden koru. Efendim Şeytan, sen mutlaka döneceksin ve bizi sevindireceksin. Senin cemaatin seni sevecek, seninle güçlenecek. Efendim Şeytan, sen bize gücünü göster. Cömertliğini bize ihsan et. Bizi işit. İzin ver de feryat ederek sana kavuşalım. Seninle beraber olalım ve tekrar seninle olalım. Amen!” şeklinde kendilerince dua edip şeytana bağlılıklarını ifade ederler.

Bu duadan sonra ayini yöneten kişi, “Şimdi gelin Şeytan Tanrı’ya şükranlarımızı sunalım. Şimdi bir araya gelme zamanıdır. Bir araya gelin.” der ve ellerini kaldırır avuç işlerini aşağıya doğru çevirerek şöyle devam eder. “Bu bir samimiyet buluşmasıdır. Her zaman yapmamız gerektiği gibi sizi Şeytan adına tasdik ettim. Selam Şeytan!” der. Masa üzerinde yatan ve Altar görevi yapan çıplak kadının vücuduna sürdüğü ekmeği takdis eder. Bu ekmeği kan ve şarap karışımına batırarak lokmalar halinde ayine katılanlara ikram eder.  Satanizmin önderi sayılan Lavey ilk ayinde Altar olarak kendi kızını kullanmıştır. Ayinlerinde mutlaka kan akıtılır. Çünkü Satanizme göre kan, hayat gücünü temsil eder. Şeytanı memnun etmek ve onu yatıştırmak için ayinde mutlaka kan akıtılır.

 SATANİZMİN KUTSAL GÜNLERİ

Bir satanistin en büyük kutsal günü kendi doğum günüdür. Bu arada gün dönümleri bayram günleridir. 31 Ekim ve 30 Nisan’da “Hortla Geceleri” en büyük satanist bayramı olarak kutlarlar.

SATANİZMİN YAYILMASINDA KULLANILAN MALZEMELER

Bilgisayar, internet, kitap, dergi,  broşür, kaset, CD,  gibi teknik araçların yanında kadın, alkol, uyuşturucu maddeler, müzikli toplantılar bazı arkadaş grupları, eğlence partileri gibi araç-gereç ve ortamlarla gençler tuzağa düşürülmeye çalışılmaktadır. Gençler bilmediği gurupların içine girmemelidir. Anne - baba, kardeş Allah vergisidir. Bunları seçme iradesine sahip değildir. Ama arkadaş, Allah vergisi değildir. Arkadaşını insan kendi seçer.

Satanizme giren genç kız ve erkeğin geri dönüşü yoktur. Ya bu grup içinde hayatını sürdürür ya da intiharla bu gruptan kurtulabilir. Nitekim ülkemizde bu grubun içine girip de genç yaşta hayatına kıyan gençlere şahit olduk. Çünkü bu grubun içine girenler, değer yargısı olarak neyi varsa hepsini kaybeder. Ailesine ve yakınlarına çok yabancılaşır.

Yasin Suresinin 60. 61. 62. Ayetlerinde Yüce AllahEy Âdemoğulları! Size, ‘şeytana tapmayın, çünkü o,  sizin apaçık bir düşmanınızdır,’ demedim mi? Ve ‘Bana kulluk ediniz, doğru yol budur,’ demedim mi? Şeytan, sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?” buyruğuyla şeytandan ve şeytan ruhlu insanlardan uzak durmamızı emretmektedir.  Buna rağmen şeytanla ve şeytan ruhlu insanlarla beraber olan insanlar, zararını yine kendileri bu dünyada fazlasıyla çekmeye başlamaktadırlar.( Eğitim Öğretim adlı kitabımdan.www.kadirkeskin.net)

www.kadirkeskin.net

[email protected]