Kadir KESKİN

Kadir KESKİN

[email protected]

ALLAHIN İSİMLERİ

23 Ağustos 2011 - 20:56

"Her zaman ve her yerde ilk çare, son çare ve TEK ÇARE hep ALLAH'tır . Bazı  kimsesiz kimseler, yoksullar, zengin ,şöhretli, makam ve rütbe sahibi insanlar karşısında kendilerini  ikinci sınıf insan olarak zannederler. Bu tür kelli felli insanları ulaşılamayan insanlar olarak görürler. Birinci sınıf olarak gördüğümüz hem zengin, hem okumuş insanlar, zaman gelir, bir yoksulun kapısında dilenci hale gelirler. Nasıl mı? Birincisi; kendilerini birinci sınıf sayan bu tip insanların içinde binlercesi göz, kalp, böbrek nakli için yüz binlerce dolar vermeye hazırdırlar.  O zaman senin yoksulluğuna ve ikinci sınıf insan olmana bakmazlar.  Gözün, böbreğin, kalbin için veremeyeceği şey yoktur.  Bırak 79 veya 49 yaşındakini, 39 yaşındaki bir zengine. sorsan: '20 yıl genç olmak ister misin?' diye. Bu çok zengin olan insan ; 'Her yıl için milyon dolar vermeye hazırdır..Mevcut konumumuz  dolayısıyla komplekse kapılmayalım. Yarın hesap gününde büyük gördüğümüz insanların hesabıyla kendini yoksul gören insanların hesabı bir olmayacak. Kutlu Peygamberimizin dediği gibi 'Allah bizi, çocuğunu en çok seven annenin, çocuğunu sevdiğinden daha çok seviyor.' Sevmeseydi insan olarak yaratmazdı. Allah’ da Kur’an’da en mükemmel, en şerefli olarak insanı yarattığını söylüyor. Her şeyin mayası topraktır. Topraktan geldik, toprağa gireceğiz. Önemli olan vicdanımızı ve gönlümüzü günah çamuruna bulaştırmadan girelim. İyi düşüncelerimizi,  güzel amellerimizi koklamak için melekler üşüşürmüş, çirkin düşüncelerimize ve çirkin amellere de şeytanlar üşüşürmüş.  Son gülen olmak için gülistan hayaliyle burnumuzu sızlatan gül kokusundan, Allah’ın sevdiği güzel amellerden başka gül koklamayalım..Her zaman ve her yerde ilk çare, son çare ve TEK ÇARE hep ALLAH’ tır. İlkesini de unutmadan bir hayat yaşayalım. Bilelim ki dönüş ancak ve ancak O’nadır. O halde  O kimdir? Şüphesiz O ALLAH’tır

 ALLAH, mana olarak kendisinden  başka ilah olmayan anlamına gelir. Allah ismi özel isim değildir. Özel isimler birden fazla şahsa verilebilir. Allah ismi ne mecazen, ne de hakikaten  Allah’tan başkası için kullanılamaz.  En güzel isimler Allah’a mahsustur. Tümü  99 tane olup bunlara “Esmâ’ül – Hüsnâ” denir. Allah ismi mana itibariyle  tüm bu isimleri  kapsar. Onun için ALLAH lafzı bir nevi  Esma’ül Hüsna’nın kalbi durumundadır. Fatiha suresi Kur’an’ın, Besmele de Fatiha’nın kalbi olduğu gibi. Her gün Allah’ın güzel isimlerini her dersin başında ikişer – üçer olmak üzere öğreneceğiz.

“En güzel isimler Allah’ındır. Allah’ı onlarla çağırın. O’nun isimlerinde eğriliğe sapanları da terk edin. Onlar yapmakta olduklarının karşılığını yakında görecekler.” A’raf  180.

                        Bilindiği gibi isimler birer anlamı olan sözcüklerdir. Kur’anda Rabbimiz, kendini birçok farklı isim ve sıfatla anmıştır. Bunların bir kısmı zatına ait, bir kısmı da yarattıkları ile ilişkisini niteleyen isim ve sıfatlardır. Yaratılmışlar için “en güzel isimler” değil, ancak “güzel isimler” söz konusu olabilir. Meselâ, insanlar “bilen” olabilirler. Ama “en iyi bilen” sadece Allah’tır.

                        Rabbimize içtenlikle yakarırken o anki durumumuza en uygun olan ismi ile dua etmemiz gerekir. Anlamını bilmeden bu isimleri ezberlemek yerine, Dünya’nın bütün dillerini bilen Rabbimize, sesimizi yükseltmeden, alçak gönüllülükle dua etmemiz duamızın kabulü için daha uygundur. Çok adaletli, affeden, varlığının sonu  ve başı olmayan, kullarının günahlarını örten, bağışlayan, hesap görücü, istediğini yapmaya gücü yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan, rızık verenlerin en hayırlısı, olmazları olduran, olmasını istediği şeyleri akıl sır yetmez  yollarla gerçekleştiren, alemlerin Rabbi gibi. Ve bu isimlerle birlikte şu soruları da kendimize soralım.

             Yeri göğü, seni beni YARATAN Kim?

             Ormandaki yaprağı, yer yüzündeki toprağı DONATAN Kim?

  Gökyüzünde kuşlara, dağlardaki taşlara ŞEKİL VEREN Kim?

  Ateşin yakmasına, güllerin kokmasına İZİN VEREN Kim?

  Denizlerdeki yüzeni, âlemdeki düzeni KURAN Kim?

  Mü’mindeki kemâli, güzeldeki cemâli GÖREN Kim?

  Gördüğün her büyüğü, görmediğin en küçüğü BİLEN Kim?

  Annelere sevgiyi, yuvalara saygıyı VEREN Kim?

  Yaratan bir ALLAH, donatan bir ALLAH,

  Şekil veren bir ALLAH,  izin veren bir ALLAH,

  Kuran gören, bilen veren, her şeyi, yoktan var eden bir ALLAH.

                   Bu nedenle;

Rabbimizi şirke bulaşmadan daima "LAİLAHE İLLALAH" diye analım.