Gazi Yüzbaşı Muhammet KEMALOĞLU

Gazi Yüzbaşı Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'da Olacak mı?

06 Ocak 2021 - 09:52 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 - 15:23

Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'da Olacak mı?

10 Kasım 2020 tarihinde imzalan Karabağ Antlaşması sonrası, savaş bitse de Karabağ’daki durumun izlenmesi için kurulacak olan 3’üncü (4’üncü) ülkenin durumu hala kesinleşmedi. Ruslar, sahada sadece biz varız derken, Türkiye ve Azerbaycan ise hem Azerbcayn hem de Türkiye’de sahada olacak diyor. 

Aliyev,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür etmiş, "Bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer aldığını, bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz." diye Azerbaycan’ın görüşünü belirtiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis grup toplantısında, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır" demişti.

Lavrov, “Türk askeri barış gücünde yer almayacak, Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürütecek, Türk gözlemcilerin hareket alanının Rus-Türk gözlem merkezinin konuşlandırılması için belirlenecek Azerbaycan topraklarındaki coğrafi koordinatlarla sınırlı olacağını ve merkezin Dağlık Karabağ'da çatışmaların yaşandığı bölgeye uzak bir noktada bulunacak, Türk askerleri çatışma bölgesine girmeden, İHA'larla gözlem yapacak” diyordu.

Aynı günler de, Rus RBK televizyonuna konuşan Bülbüloğlu, “Bu, barışı koruma beyanının taraflarca uygulanmasının teknik kontrolüne ilişkin karşılıklı bir Rus-Türk merkezi olacak. Türk askerlerinin burada konuşlandırılması söz konusu değil” dedi. Büyükelçi, Türk birliğinin söz konusu merkezde bulunup bulunmayacağı şeklinde yöneltilen ısrarlı soruya, “Hayır, buna ihtiyaç yok” diye konuşmuştu.  Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Azerbaycan’ın Rusya Büyükelçisinin bu sözleri üzerine “Konunun özüne inmeden, Rusya’daki Azerbaycan Büyükelçisinin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinin statüsü hakkında söyledikleri kabul edilemez.” diyerek tepki göstermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise perşembe günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını", Mevlüt Çavuşoğlu da, “Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık" diyerek merkezin çalışma detaylarının cuma günü Rusya'dan Ankara'ya gelecek heyetle ele alınacağını” ifade etmişti.

Herkesin anlaması için, hani gözüne sokmak için derler ya, 10 Kasım 2020 gece yarısı, herkesin uyuduğu zaman, saat: 00:00’da imzalan antlaşmada Putin ve İ. Aliyev’den başka kimse bulunmadığı için ve de hepimizle paylaşılan antlaşma metinlerine baktığımızda;

“Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В. Пашинян и Президент Российской Федерации В.В. Путин, заявили о следующем:
Bizler Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. G. Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı N. V. Paşinyan ve Rusya Federasyonu Başkanı V. V. Putin aşağıdaki anlaşma metnini beyan ediyoruz:
….
3-Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
3-Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca, Rusya Federasyonu barış gücüne ait 1.960 hafif silahlı askeri personel, 90 zırhlı personel taşıyıcı araç, 380 adet otomobil ve özel teçhizatlı araç konuşlandırılacaktır.
4-Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.
4-Rusya Federasyonu barışı gücü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesiyle eş zamanlı olarak bölgeye konuşlandırılacaktır. Rusya Federasyonu barış gücünün bölgedeki varlığı 5 senedir. Bu 5 yıllık süreç tarafların sürenin bitimine 6 ay kala itiraz etmemeleri halinde otomatik olarak 5 yıllık periyodlarla uzar.
5-В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
5-Çatışmanın muhataplarınca anlaşma hükümlerinin uygulanması sırasındaki kontrolü daha etkili kılmak maksadıyla, ateşkesi kontrol etmek üzere bir barışı koruma merkezi meydana (bu merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek) getirilecektir.
6-Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.
6-Ermenistan Cumhuriyeti 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer Bölgesi’ni ve 1 Aralık 2020 tarihinde ise Laçın Bölgesi’ni; Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve aynı zamanda Şuşa şehrine kadar ulaşmayacak olan 5 kilometre genişliğindeki Laçın Koridoru’nu elinde tutmak kaydıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne geri verecektir.
7-По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
7-Tarafların mutabakatı ile, önümüzdeki üç yıl içinde, Laçın koridoru boyunca Hankendi ve Ermenistan arasında iletişimi sağlayacak ve Rus barış gücü tarafından korunacak yeni bir trafik güzergahının inşası için bir plan belirlenecektir.
11-Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
11-Bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları durdurulacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sivillerin, ulaşım ve yük araçlarının her iki yönde serbest bir şekilde hareketini organize ermek maksadıyla ulaşım bağlantısı sağlayacaktır. Ulaşım kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Sevisi’nin (FSB) Sınır Muhafız Organları tarafından yürütülecektir.”..

Yazılanları okuyabildiğimize ve de okuduğumuzu anlayabildiğimize göre, yukarıdaki antlaşma metnine baktığımızda, Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı (!? hafif olduğunu kim test edecek) 1960 asker ile 90 zırhlı personel araç konuşlanacak. Rus Barış Gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesini müteakip bölgeye yerleşecek. Yapılan anlaşma kapsamında Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl boyunca bulunacak ancak taraflar itiraz etmezse bu süre uzatılabilecek.

Bu antlaşma ile Karabağ’da (Hankendi,  Hocalı, Ağdere, Hocavend ve Laçın Koridoru bölgelerinde), sadece Rus askeri bulunacak.  Türkiye ve Türk Askeri Azerbaycan’da olacak ama Karabağ’da (yukarıda isimlerini yazmak durumunda kaldığım ancak kurtarmaya fırsat bulamadığımız) topraklar da ol(a)mayacak.

Karabağ’da ölümü öldüren İlgar Mirzeyev, Mübariz İbrahimov, Polat Haşimov, Şükür Hemidov gibi Azerbaycan Mehmetçikleri/Askerleri ve Azerbaycan BÜYÜK BİR ZAFER kazanmış/kazanmaya da devam ediyordu. Nihai zafere birkaç gün kalmıştı. Hocalı, Hankendi, Hocavend ve Ağdere’nin alınması an meselesi idi. Hatta alınmıştı demek bile yanlış olmazdı.

Ancak gelinen nokta da topraklarımızdan ermeniler çıktı Ruslar geldi. Hemde Rus Özel Kuvvetleri..

An itibariyle, Rus askerleri, Şuşa ve civardaki Azerbaycan askerlerini sıkıştırmakta.

Antlaşma gereği teslimi süreye bağlanmış Azerbaycan illeri Rus Barış Gücü’nün gözü önünde Laçin, Kelbecer, Ağdam yakılıyor.

Görevi ermeni askerini ve de Ermenileri bölgeyi terk ederken denetlemek/gözetim altında tutmak iken, Rus Barış Güçleri bizim endişelerimizin ne kadar haklı olduğunu bir daha gözler önüne seriyor.

Karabağ'daki bölgesine konuşlandırılacak Rus barış gücünün komutanı Rüstem Muradov, Karabağ’da sözde Cumhurbaşkanı arayik harutyunyan ile görüştü. Arayik Harutyunyan kimdi peki, Hankendi’nde olduğu iddia edilen sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı.  Yani 32 yıldır akıtılan kanlarda o zamanlar da şimdi de parmağı olan ele başlarından.

Peki Rüstem Murodov,

  1. Bir teröristle nasıl konuşabiliyor?

  2. Bir teröristle konuşan Rüstem Muradov, Azerbaycan Türklerine nasıl davranmayı düşünüyor?

  3. İşbirliğinde bulunacağı Azerbaycan ve belki de Türk askerleri ile nasıl bir mesai yürütmeyi planlıyor?

  4. Hakkında Kırmızı Bültenle arama kararı verilen, Uluslararası arama listelerine ismi bulunan teröristi ele geçirip Azerbaycan’a teslim etmeyi mi düşünüyor?


Basında Rüstem Muradov ile ilgili, Rusların jesti diye haberler çıkmıştı.  Dağıstan’ın Derbent bölgesinde doğan Rüstemov, 1990 yılından bu yana Rus ordusunda çeşitli görevlerde yer aldı. Suriye’deki iç savaşta Beşar Esed’in yanında yer aldı. Putin’in en güvendiği askerlerden biri olan Rüstemov gelip alnımızdan öpmeyecektir.

Vladimir Jirinovski, “Laçın Koridoru’nda kurulması planlanan 5 km yolun kuzey tarafının Ermenistan’a verilmesi” gerektiği açıklıyor. Güney kısmı dediği kısım ise hepinizin bildiği gibi, Zengilan, Cebrayil Gubadlı illerini oluşturuyor. Buralarda Azerbaycan’a kalacakmış Buradan Kelbecer, Ağdam ve Şuşa’nın bile Azerbaycan’a verilmesinin istenmediği de ortaya çıkıyor.

Hatta Jirinovski, bugünden sonra "Ermenistan için en doğru yol artık Rusya’ya katılmaktır.” diyor.

Bu cümleleri yazarken eleştiren/suçlayan, olayları okuyamadığımızı düşünenler de olabilir.
Görünen köy kılavuz istemez. 

Bu yazı 1990 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum