Fuat YILMAZER

Fuat YILMAZER

[email protected]

TARHANA OSMAN -II-

02 Kasım 2019 - 09:35

TARHANA OSMAN  -II-

Kim bu kahraman?

Bu kahraman yazımın birinci bölümünde kısaca anlattığım, lakabı ”Tarhana” gerçek adı Osman Nuri Koçtürk’tür. İzmirli olan Koçtürk 1943 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine katıldı. Bilgisini genişletmek düşüncesiyle ABD’ye gitti. Missouri Üniversitesinde beslenme kürsüsünde çalıştı. 1953 yılında yurda döndü ve Askeri Biyoloji Enstitüsü kimyagerliğine atandı. Daha sonra Doçent oldu.

!980 yılında Amerika kuklalarının yaptığı İhtilalde gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Bu olaydan sonra gönül kırgınlığı yaşamış olacak ki emekli oldu dışa dönük yaşamayı bıraktı ve 1994 yılında değerli hizmetler bırakarak hakkın rahmetine kavuştu.

Tarhana ismini alma nedeni ise, “Herkesin Avukatı” adıyla radyoda program yaparken sık sık Tarhana çorbasının özelliklerinden ve faydalarından bahsettiği için lakabı “Tarhana Osman” olarak anıldı.

                                                             ***

1950’li yıllarda NATO ya katıldığımız için ABD ile yakınlaşılmıştı. Onlar bize Marshall yardımı çerçevesinde, içinde süt tozunun da olduğu yardımı yaptılar. Hatırlayanlarınız olacaktır. Süt tozu okullarda zaruri olarak, ben benim kuşağım öğrencilere de içirildi. Yönetenlerimiz ve o günkü aydınlarımız bunu yararlı bir gıda olarak gördü ve destek verdi.

Gönderilen ve çocuklarımıza içirilen süt tozunun içinde “aflatoksin” mantarı bulunuyordu. Bunu kimse araştırmadı, yapılan ianeyi büyük bir hürmetle kabul ettiler.

Lakabı “Tarhana” Osman olan, ABD de biyokimya eğitimi alan ve gerçek ad Osman Nuri Koçtürk olan bu Türk, süt tozu ile ilgili mücadele başlattı ve içinde kanserojen maddenin olduğunu ispatladı.

Osman Nuri Koçtürk sadece Süt tozu mücadelesi vermedi. Marshall yardımı kapsamında, ABD’de zararları görüldüğü için kullanılmayan Soya ve margarin yağı gibi gıda alanında kullanılan maddeleri adı yardım olmasına rağmen bize satarak sağlığımız üzerinden bizden paralar kazandılar.

Amerikan’ın bu yardım çerçevesinde gönderdiği bütün malzeme ve gıdalar, ya miadı dolmuş veya zararlı olduğu için Amerika’da kullanılması yasaklanmış olanlardı.

Bunların yanında genetiği bozulmuş buğday göndererek tahıl ambarı olan ülkemizin tarım ve ticaret alanındaki geleceğine zarar verdiler ve neslimizin sağlığı ile oynadılar.

Emperyalistler yaptıkları sömürü siyasetini devamı ettirebilmek için geri kalmış ülkelerde “açlık korkusu” yaratıp, yardım etmek bahanesiyle sayıca ve sıhhatçe sağlıklı nesiller yetişmemesi amaçlı politika yürüttüler. Yardım adı altında sağlığımızla oynadılar.

Tarhana Osman (Osman Nuri Koçtürk) bu yapılanlara karşı amansız savaş açtı, tek başına yaptığı mücadeleden önemli oranda başarılı çıktı.

Emperyalistlerin amaçlarına zarar verdiği için saldırılara uğradı.

Osman Nuri Koçtürk dönemim iki dev emperyalist devleti olan A.B.D ve S.S.C. Birliğinin az gelişmiş ülkeleri sömürdüğünü hiç çekinmeden açıkladı ve bu amaç doğrultusunda çalıştı.

Avrupalılar ve Amerikalılar Türkün güçlenmesini, çoğalmasını istemedikleri için Türkiye’de doğum kontrolü uygulaması başlatılmasını sağladılar. Ne kadar etkili ve kalıcı propaganda yapılmış ki Türk insanının beyninde hala doğum kontrolü zırvasının izleri devam etmektedir.

İşte Osman Nuri Koçtürk ( Tarhana Osman) Amerika ve Avrupa’nın bize bu düşmanca politikalarının farkına vararak onlara karşı mücadele yapan kahramanlarımızdan biridir.

                                                                ***

Genelde aldatılırız veya aldatıldık diye bahaneler ileri süreriz. Bu da benim sık sık yazdığım ve ısrarcıda olduğum Türkün hafıza ve şuur rahatsızlığı olduğu sonucuna götürür.

Öyle ise her zaman her türlü olumsuzluklarla karşılaşma riskinin olduğu için bu ve buna benzer düşmanca planlardan zarar görmemek için uyanık olunmalı, Türklük bilincinde ve imanında olan nesiller, aydınlar ve yöneticiler yetişmesi için gerekenler yapılmalıdır.