Fuat YILMAZER

Fuat YILMAZER

[email protected]

FATİH'İN RUMELİ HİSARINI YAPTIRMA ÜLKÜSÜ

29 Kasım 2019 - 12:50 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 - 11:20

FATİH’İN RUMELİ HİSARINI YAPTIRMA ÜLKÜSÜ

Türk devletini idare etmeyi düşünenlerin mutlaka aklı, milli ülküsü ve öngörüsü yüksek olmalıdır

                Türk tarihinde önemli işlere imza atmış pek çok lider vardır. Bu liderlerin hayatı yöneticiliği ve kabullendiği değerleri incelediğinde bir başkasından farklılıkları olduğu ortaya çıkar. Bu kişilere mutlaka milleti veya dünya kamuoyu tarafından verdikleri yeni isimleri olduğu görülür. Kanuni Sultan Süleyman gibi, Fatih Sultan Mehmet veya Atatürk gibi.

                                                                        ***

                Fatih unvanını almadan önce II. Mehmet olarak bilinen Osmanlı Padişahı daha 13. Yaşındayken babasının isteği üzerine tahta geçmişti. Bu gelişme, küçük yaşta olmasını fırsat bilen ve Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans’ı hareketlendirdi. II. Mehmet Haçlı ordularıyla Osmanlı topraklarına giren Bizans kuvvetlerine karşı kendisin yeterli olmayacağını anlayınca babasını göreve çağırır.

                II. defa tahta çıkışı babası II. Murat’ın ölümü sonrasıdır. 1451 yılında devletin başına geçer.

                Gözü Bizans’ın üzerinde aklı İstanbul’u alma düşüncesindedir. Stratejik açıdan önemli bir konumda olan İstanbul’u almak, Bizans’ı bitirmek, kıtaları birleştirmektir emeli.

Türkün önemli bir düşmanını etkisiz hale getirmektir ideali.

                Başarmak için araştırmak, iyi bir strateji belirlemek doğru bir plan yapmak gerekmektedir. İstanbul’un fethi için etkili ve önemli bir ön etüt yapılır.

İstanbul Boğazına dedesi Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı Anadolu (Güzelce) Hisarı’nın karşısına yeni bir hisar yaptırmasının elzem olduğunu düşündü II. Mehmet. Çünkü İstanbul’u fethetmek için denizden gelecek yardım ve destekleri engellenmesi gerekiyordu.

İstanbul Boğazı’nın en dar yerine (600m) Hisar yaptırmaya karar verdi. Rumeli Hisarı adını vereceği hisarın projesini kendisi çizdi. Askeri deha örneği bu hisar 136 günde, yaklaşık 4,5 ayda ( 15 Nisan 1452-31 Ağustos 1452) tamamlandı. Kulelerin yapımında sonradan isimleri verilecek Halil Paşa, Zağnos Paşa ve Sarıca Paşa görev alırlar. Ve II. Mehmet’in hocası da Akşemseddin’dir.

Ülküsünü gerçekleştirmek için II. Mehmet’in plan, proje ve uygulayacağı yol ve yöntem hazırdır. Bizans İmparatoru Konstantin’den buraya küçük bir av köşkü yapılması arzusunu iletir. Ve Hisar yapılır.

Çok önemli bir mücadelenin sonunda İstanbul fethedilir.

Hz. Peygamberin “Kostantiniyye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi komandandır. Onun askeri ne iyi askerdir” sözü gerçekleşmiştir.

İstanbul’un alınmasıyla Doğu Roma İmparatorluğuna(Bizans) son veren Fatih, Ortaçağın kapanması Yeniçağ’ın açılmasına sebep olmuştur.

Denizler üzerinde varlığımızda ortaya koyan Fatih’in döneminde İstanbul’dan başka Sinop, Amasra, Trabzon alınmış, Kırım fethedilmiş, İpek yolu Türklerin kontörlüne geçmiştir.

Limni, Eğriboz, Midilli adaları onun zamanında alınmıştır.

İstanbul’un fethedilmesi önemli bir olaydır. Fethedilmesine kadar geçen düşünce, plan, uygulama tekniği ve zaman dilimini idare etmekte çok daha önemlidir.

 

Fatih unvanını almak ve çağ açıp kapatılmasına sebep olmak önemlidir elbette.

Burada dikkat edilmesi gereken de bu unvanı alırken hangi özelliklere göre verildiğinin tespitidir.

Fatihin hayatında idareciliğinde söylem ve eylemlerinde dikkat çeken noktalar onun milli, ferasetli, akıllı ve ülkü sahibi olduğudur.

İleri görüşlülük, öngörü sahipliği, akıllı ve ülkü sahibi olmak bir liderin olmazsa olmaz özelliğidir.

Her ülke yöneten lider olamadığı gibi her liderde bir Fatih, Bir Atatürk bir Mete Han olamaz.

Ve Türklerin yükselme dönemi 1453 İstanbul’un alınmasıyla Fatih zamanında başlamıştır.

                                                                          ***

Başta belirttiğimiz gibi milleti bir arada tutacak, bir ülkü etrafında birleştirecek lider gerçek liderdir.

Bu yazı 954 defa okunmuştur.