Fuat YILMAZER

Fuat YILMAZER

[email protected]

Dengeyi bozma girişimi mizan terazisini rahatsız eder

15 Temmuz 2020 - 10:13

Kâinat bir denge üzerine yaratılmıştır.   Kâinattaki dengelerin insan eliyle bozulması veya bozulmasına yardımda bulunanlar felaketlerin oluşmasına destek olurlar.

Kamer Suresi 49. Ayette “Şüphesiz biz her şeyi şaşmaz bir ölçüye göre yarattık” buyurmaktadır.

Yaradan evrende ve insanlar arasında denge sistemi kurmuş ve bu dengeyi sağlam tutarsanız sizin lehinize, yanlış yaparsanız aleyhinize olur, rahat yaşayamazsınız, hayır işler yapamazsınız uyarısını yapmıştır.

Akıl ve muhakeme kabiliyeti verdim, karar almakta, tercih yapmakta özgürsünüz. Ama iyilik, güzellik, doğruluk, eğrilik, çirkinlik, kötülük, hayır, şer, sevap, günahlar var. Hepsinin de Allah katında karşılıkları da var. Yaptığın eylemin durumuna göre karşılık bulacaksın diye de uyarmıştır. Yapılacak bireysel veya toplumsal işlerde bu karşılıklar göz ardı edilmemelidir.

Dünyada her şey sorgulanabilir. Sorgulama aklın, hür düşüncenin hür iradenin gereğidir. Unutulamaması lazım ki sorgulamak istediğin konuda gerçek bilgi ve belgelere kavuşana kadar araştırılmalı ama hedef doğruyu, gerçeği bulmak olmalıdır.

Akıl kullanılarak araştırma, soruşturma, inceleme, sorgulama yapılmadan önce uyulması gereken çok önemli ahlaki bir kural vardır. O da araştırma, soruşturma, sorgulamanın sağlıklı ve dürüst olabilmesi için önce kendinizden başlanmalıdır.

Birey kendi analizini, sorgulamasını ahlak ölçüsü içinde dürüstçe yapmaya başlarsa, kendine de topluma da çok büyük iyilik yapılmış olur. Doğru karar verebilme yetisi ve ahlakı teşekkül etmiştir. 

Sonra karşıda bulunan kişi veya grupların analizi veya suçlanması yapılır ve doğru sonuca ulaşmak mümkün olabilir. “İğneyi kendine, çuvaldızı karşındakine” sözü anlamlı sözdür.

İnsan kendisi iyi bir örnek olmadan, iyi olmayanı tenkit edemez, doğru çizgiye davet edemez, uyaramaz. Yaparsa da inandırıcı olmaz.

Son zamanlarda toplumda bu tür yanlışlar fazlaca yapılmaktadır. Bazıları kendilerini dokunulmaz kılıp karşısında kine hakaret ederek hata yaparken, bir başkası da töresi, ahlak ölçülerinin dışında onları cezalandırma/cezalandırtma yanlışına düşmektedir.

Dengeleri bozmadan adaletin, törenin sınırlarını aşmadan yaşamak dileği ile.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum