Dr. Muhammet KEMALOĞLU

Dr. Muhammet KEMALOĞLU

[email protected]

CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ VE DEĞİŞMEZ NİTELİKLERİ

10 Aralık 2021 - 09:22 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 09:41

CUMHURİYETİN TEMEL İLKELERİ VE DEĞİŞMEZ NİTELİKLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri kendisine güç veren ve Atatürk ilke ve inkılâpları olarak anılan çeşitli prensiplerin yanında, her zaman dayandığı iki teme! ilke söz konusu olmuştur. Bunlar, şartlan içerisinde demokratik yönetim şekli ve bilimsel düşünce yapısıdır. Bu çerçevede, cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşları, bir yandan "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.", öte yandan "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." ilkesine göre şekillenmiş ve cumhuriyet, demokratik yönetim ile bilimsel düşünce biçiminin özlerinin aynı olduğu bilinci üzerinde yükselmiştir.
Ayrıca, özgürlük ve her alanda tam bağımsızlık da cumhuriyetin değişmez ilkelerinden ve Türk Milletine kazandırdığı temel kavramlardandır. Aslında cumhuriyet bu iki kavramdır. Bu kavramlardan herhangi birisinin yok olması veya içinin boşaltılması, gerçek   anlamda   bir   cumhuriyetin   varlığından   söz   edilememesi anlamına gelir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle sağlam ilkelere dayandırmıştır ki; bu ilkeler bütün uygar insanlığın özlemini çeke geldiği, demokratik toplumsal düzenin hem millî, hem de uluslararası düzeydeki gereklerini, tutarlı ve içtenlikli bir biçimde karşılayabilecek niteliktedirler.
Bu ilkeler, etkinliği sürekli artmakta olan çağdaş bilim ve teknolojiyi teşvik etmesi ve yeni buluşlara açık olması sebebiyle her alanda sağlanan gelişmelerle, günümüz insanlığının en başta gelen özlemlerinden birisi haline gelmiş olan, insan hak ve özgürlüklerinin elde edilmesi ve bunların uluslararasında adaletli bir barışa uygun biçimde kullanılmasını sağlayabilecek yapıdadırlar.
Türkiye   Cumhuriyeti   Devleti,   Anayasa'da ifadesini   bulduğu şekliyle,   demokratik,   laik,   sosyal   bir hukuk değişmez niteliklere sahiptir.
Bu nitelikler ile özdeşleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti, kısa zamanda her alanda büyük gelişme göstermiştir. Ancak kısa süreli bir gelişine ve değişme ile yetinmeyen Cumhuriyet, her zaman bunu sürekli kılmanın arayışı içinde olmuştur.
Kuruluşundan itibaren çeşitli alanlarda ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen, bunu tam anlamıyla yeterli bulmamış ve bugün hâlâ halkının çağdaş ve modern anlamda bir hayat sürmesini sağlamak maksadıyla büyük arayışlar içerisine girmiştir.


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum