Doç. Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ

Doç. Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ

[email protected]

BELÇİKA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÖTEKİLEŞTİRİLME SORUNLARI: II

12 Ekim 2020 - 15:49 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 - 16:30

BELÇİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÖTEKİLEŞTİRİLME SORUNLARI
 
Yazının I. Bölümü daha önce yayımlanmıştır.
Yayın linki için:
https://www.tarihistan.org/yazarlar/as-prof-dr-emete-gozuguzelli/belcika-da-guvenliklestirilen-sozde-ermeni-soykirimi-islamofobya-ve-belcikaturkleri-i/7945/

Belçika’da yaşayan Türklerin hukuksal alanda maruz kaldığı dışlanma örneklerinden bazıları şu şekildedir:
A-) Aygün Kardeşler Krizi
Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ırkçılık vakası cenazesi 937 gün Kortrijk Morg’unda tutulan Aygün kardeşler davasında görülmüştür. Basit bir kavga neticesinde akrabası olan şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen Aygün kardeşlerin cenazeleri Kortrijk Bölge Savcısının akıl almaz tutumu tarafından 937 gün Morg’da tutularak ailesinin isteği olan Türkiye’de
defnedilmesi engellenmiştir. Dosyası tamamlanmadı diyerek bekletilen cenazelerin acılı aileye verilmesi sudan gerekçeler gösterilerek engellenmiş dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ın araya girmesi bile bu uzun ve çileli bekleyişe engel olamamıştır[1].
B-) Mikail Tekin Olayı:
Belçika’da tutukluluk süresince gördüğü aşırı şiddetten hayatını kaybeden Türk vatandaşları da bulunmaktadır. Bu cinayetlerin sorumluları hakkında Belçika devleti Türk toplumunun vicdanını rahatlatacak herhangi bir yargı sonucuna varamamış, cezaevi gardiyanları halen özgür bir şekilde görevlerine devam etmektedir[2].
C-) Mahmur Vakası
Belçika ‘Hümanist Demokratik Merkezi’ Partisi (CDH), üyesi Mahinur Özdemir’i 'Ermeni Soykırımı’nı tanımayı reddettiği için partiden ihraç edilmiştir[3]. Özdemir başörtülü olduğu için Faslı’sından Arnavutuna, Türkünden Gürcüsüne kadar Brüksel’de yaşayan Müslüman tema Mahinur Özdemir’in seçilmesinde büyük rol oynamıştır.
“Belçika’lı seçmenlere kendi partisi ilk kez seçildiğinde ‘ İşte demokratik Partimizin yeni üyesi’ diyerek yerlere göklere sığdıramadıkları Özdemir’i son bir sene içinde al aşağı ederek partiden ihraç kararı çıkardıkları gibi Belçika Medyasında karalama kampanyasını tetikleyenlerin başında CDH Başkanı Benoit Lutgen olmuştur. Bu durum Avrupa’da Sarkozy’le artan aşırı sağcı akımla birlikte İslamifobi,merkez sağ partinin iç dinamiklerini harekete geçirdiğini ve bu sonucun alınmasına kadar ilerlenildiğini göstermektedir. Oysa yapılan Belçika Anayasasının İfade özgürlüğü konusunda çelişkili duruma düşülen bir durumu yansıtmaktadır. Ülkede yapılan tartışmalarda ise “Ermeni Soykırımını tanımayan hiç bir Türk kökenli milletvekili olmasın diyerek de partilere baskı yaptıkları”[4] belirtilmektedir.
D-) Eğitim Sorunu
Esasen Belçika’da yaşayan Türklerin sorunları zamanla farklılıklar göstermiştir. “Şuan hali hazırda 4. nesil Türklerin yaşadığı Belçika’da yüksek okula mezunu olan Türk gençlerinin sayısı halen sınırlıdır. .Ana dil Türkçe ev içinde konuşulduğundan Belçika’nın çok dilli yapısına uyumda zaman zaman zorluk çekmişlerdir. Okuma yazma oranı Türklerin açısından son 50 senede diğer göçmenlere göre fazla bir artış göstermemiştir. Bunun en büyük sebebi ise 1. Nesilin yani ilk gelenlerin sonraki nesillere daha rahat bir ortam hazırlama gayreti içinde bulunmaları ve burada kazandıklarını gayri menkul olarak Belçika’da bırakmaları neticesinde kira ve barınma dertlerinden uzak rahat bir ortamda, yaşam seviyeleri yüksek bir şekilde yaşamalarına bağlayabiliriz[5].
Oysa Fatma Pehlivan eğitim konusunda Türklere karşı izlenen bir ayrımcılığa vurgu yapan beyanatta bulunmuştur; Pehlivan, “Aslında aynı sebepler yüksek öğretime geçiş yapmakta da zorluklar yaşattı. Fakat bunun sebebi sadece dil yetersizliği tam olarak geçerli bir neden değildir, aynı zamanda okul danışmanlarının sunduğu olumsuz önerilerdi. Genel olarak göçmen öğrencilerinin yüksek eğitim almalarını tavsiye etmiyorlardı, yani burada gençlerimiz açık bir ayrımcılık ve belki tabiri caiz ise ırkçılık yaşamışlardır. Irkçılık sadece eğitim hayatlarında kalmamış aynı zamanda iş hayatlarına da fazlasıyla yansımıştır. Bu konuları tartışmak ve üzerinde çalışmak üzere, ancak yarım asır sonra, entegrasyon merkezleri olarak adlandırılan merkezler açılmaya başlanmıştır”[6]
Acar Yavuz’ göre “Müslüman Türklerin yaşadığı bir diğer sorun ise Anadilleriolan Türkçe’yi kullanma özgürlüğünün Flaman Bölgelerinde bulunan okul ve işyerlerinde kısmen yasaklanmasıdır[7]. Her ne kadar Belçika Anayasasında ifade özgürlüğü ve kendi dilinde haber alma özgürlüğü[8] yasalar çerçevesinde yer alsa da İslamifobi’nin (İslam Düşmanlığı )’nın bir diğer yüzünü bazı Flaman Bölgelerinde anadilde konuşma yasağı getirilmesi hususunda kendini göstermiştir. Flaman okullarında öğrenim gören gençlerimizin kendi aralarında hatta ders dışı saatlerde dahi Türkçe konuşmaları yasaklanmıştır. Bir takım spor faaliyetlerinde bile Türk takımları bu sebepten ötürü dışlanmış ve ötekileştirilmiştir. Maç esnasında Türkçe konuştukları için puanları silinmiştir[9].
 1. SONUÇ
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasında “Belçika’da yaşayan yaklaşık 220 bin vatandaşımız ikili ilişkilerimizin önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız Belçika’da en büyük ikinci yabancı topluluğu oluşturmaktadır” dendiği dönemde henüz sözde Ermeni Soykırımı konusunda Belçika’da kararlar alınmamıştı. Gerçekten de Türkiye-Belçika arasında süregelen dostane ilişkiler, ticari alanda da kendini göstermiş ve olumlu havada geçen ilişkilerden bahsedilmiştir. Ancak özellikle de son dönemle birlikte sözde “Ermeni soykırımına” yönelik Belçika’nın izlediği siyaset ve Belçika’da yaşayan Türklere yönelik daha sert duruş sergileyen tavrı dikkate alındığında, İslamofobya tehdit algısı yanında ülkede yaşayan farklı etnik grup olan Türklerin elde ettikleri vatandaşlığa rağmen toplum içinde sıkıntılar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ötekileştirilmenin daha da artma ihtimali karşısında ilişkilerin normalleşmesi ve Belçika’da yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunların en aza indirgeneceği bir entegrasyon siyaseti izlenmesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
 • E. Rothschild, What is Security, Deadalus 124/3(Yaz 1995),s.55 Erişim Tarihi: 20.12.2015,Erişim Linki; http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/Rothschild_What-is-security.pdf
 • Sinem Akgül-Açıkmeşe,Algı mı Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçeklikte Güvenlik Tehditleri,Uluslar arası İlişkiler Akademik Dergi,Cilt 8 ,Sayı 30,2011,s.43 -73
 • Barry Buzan, New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Affairs 67 3,1991,s. 433
 • Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm,” içinde Atilla Sandıklı (Der.), Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, İstanbul,BİLGESAM Yayınları, 2012, s.44
 • Ken Both, “Security and Self: Reflections of a Fallen Realist”,Keith Krause ve Michael C. Williams (der.), Critical Security Studies:Concepts and Cases, Minneapolis, University of Minnesota Press,1997, s 111.
 • Jef Huysmans, Revisiting Copenhagen: Or, On the Creative Development of a Security Studies Agenda in Europe, European Journal of International Relations, Cilt: 4, No: 4, Aralık, 1998, s. 487
 • Bezen Palamir Coşkun, Analysing Desecuritisation:The Case of the Israel-Palestinian Peace,Education and Water Management, Cambridge Schoolars Puplishing, İngiltere, 2011,s.15
 • Altan Aktaş, Güvenlikleştirme Yaklaşımı veTürkiye’nin Ulusal Güvenlik Anlayışındaki Dönüşüm, Sosyal Bilimler der,Temmuz 2011, Cilt 1,Sayı 2,s.3
 • Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, Boulder: Lynne Rienner, 1998,s. 31
 • Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 14, Ocak 2010, s. 83.
 • Barry Buzan, Ole Wsver ve Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Boulder, Londra: Lynne Rienner Publishers,1998,s. 12
 • Pınar Bilgin, Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları, Stratejik Araştırmalar, Cilt: 8, Sayı 14,2010, s.81-82
 • Ole Waever ,Securitisation and Desecuritisation, Ronnie D.Lipschutz (der.), On Security, New York: Columbia University Press, 1995, s.56
 • Barry Buzan, Ole Wsver ve Jaap de Wilde , Security: A New Framework for Analysis, Boulder,
Londra: Lynne Rienner Publishers,s.27,1998, s.39
 • Göktürk Tüysüzoğlu, Güvenlik İsteminin Dış Politika Oluşum Sürecine EtkisiErmenistan İran İlişkilerinin Güvenlikleştirme Bağlamında İlişkilendirilmesi, USAK,Cilt 8,Sayı 16, 2013,s.7
 • Pınar Bilgin, Making Turkey’s Transformation Possible:Claiming ‘Security-Speak’ not Desecuritization!, South East European and Black Sea Studies, Cilt 7, No 4, Aralık, 2007,s. 556-557.
 • Barry Buzan, New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Relations, Vol. 67, No. 3, 1991, ss. 431-451.
 • Ole Weaver, From Strategy to Security: Foundations of Critical Security Studies, in K. Krause and Williams, Critical Security Studies: Concepts and Cases, UCL Press, 1997, Bölüm 2, s 45.
 • Jef Huysmans, ThePolitics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, New York: Routledge Publishing, 2006, s. 45-46.
 • Ole Waever, Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi, Uluslararası İlişkiler, 5 (18),2008, ss. 151 -178.
 • Selim Kurt,Toplumsal Güvenliğin Yükselişi,International Journal of Social Science Studies,Yıl 1 2015,Sayı 37,s.471-472
 • Alan C. Lamborn ve Joseph Lepgold, World Politics into the Twenty-First Century, Pearson,USA,2003,s.225
 • Selçuk Duman, Atatürk Dönemi Türkiye Belçika İlişkileri , Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki;https://www.academia.edu/4133923/Ataturk_Donemi_Turkiye_Belcika_Iliskileri_1923-1938
 • Vahdettin Engin, Sultan II. Abdülhamit’e Düzenlenen Ermeni Suikasti ve Bu sebeple Belçika İle Yaşanan Diplomatik Kriz, Belleten C. LIX, Ağustos 1995 Sayı: 225’ten ayrı basım, Ankara 1995, s. 422-423
 • Yılmaz Kızıltan, I. Meşrutiyet’in İlanı ve İlk Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 1, 2006, s. 259.
 • Saval Sertel ve Şahin Yedek, Arşiv Belgelerine Göre Milli Şef Döneminde Türkiye-Belçika İlişkileri (1938-1950),The Journal of Academic Social Science Studies, Sayı 33, Yaz 1 2015, s.4, Erişim Tarihi;
 1. Erişim Linki; http://www.jasstudies.com/Makaleler/655707905_24- Yrd.%20Do%C3%A7.%20Dr.%20Sava%C5%9F%20SERTEL.pdf
 1. Erişim Linki;http://www.zamanbelcika.be/node/4048
 1. Erişim Linki;http://www.binfikir.be/news/155/ARTICLE/2366/2007-12-25.html
 1. Erişim Linki;http://www.divanet.be/Anasavfa/Haber/tabid/574/ArticleId/1306/Belcikada- Kurban-Kesimi-Hakk-nda-Duvuru. aspx
 1. Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/avgun-kardeslerin-katil-zanlisina-29- vil-ceza-verildi 7222.html
 • Vahit Aygun Keşke Terörist Babası Olsaydım, Ikdam Haber, Belçika, Erişim Tarihi; 24.12.2015,
Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/vahit-avgun-keske-terorist-babasi- olsavdim 6343.html

57 Facebooktan Gelmeyin Diyecek, Erişim Tarihi; 25.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/yeni/haber/facebook-tan-gelmeyin-diyecek_8677.html
58 Nihat Dursun,Belçika ve Avrupa’nın Yeni Göç ve Yanancılar Politikası, 25.12.2007, Erişim Tarihi:
 1. Erişim Linki;http://www.binfikir.be/news/155/ARTICLE/2366/2007-12-25.html
59 Nihat Dursun,Belçika ve Avrupa’nın Yeni Göç ve Yanancılar Politikası, 25.12.2007, Erişim Tarihi:
 1. Erişim Linki;http://www.binfikir.be/news/155/ARTICLE/2366/2007-12-25.html
62 Fatma Pehlivan Yemin Ederek Görevine Başladı, Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki; http://www.belemturktv.com/fatma-pehlivan-yemin-ederek-gorevine-basladi.html
63 Fatma Pehlivan, Belçika’da Yaşayan Türkler, TASAM,21.10.2010, s. 2, Erişim Tarihi;20.12.2015, Erişim Linki; http://tasam.org/tr-TR/Icerik/4227/belcikada_yasayan_turkler
64 Fatma Pehlivan, Belçika’da Yaşayan Türkler, TASAM,21.10.2010, s. 2, Erişim Tarihi;20.12.2015, Erişim Linki; http://tasam.org/tr-TR/Icerik/4227/belcikada_yasayan_turkler
 
 
[1] Aygün Kardeşler Dualarla Uğurlandı, İkdam Haber, Belçika,Erişim Tarihi;24.12.2015,Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/avgun-kardesler-dualarla-ugurlandi 6516.html
Aygün Kardeşlerin Katil Zanlısına 29 yıl Ceza verildi, İkdam Haber, Belçika, Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/avgun-kardeslerin-katil-zanlisina-29-vil-ceza-verildi 7222.html Vahit Aygun Keşke Terörist Babası Olsaydım, İkdam Haber, Belçika, Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/vahit-avgun-keske-terorist-babasi-olsavdim 6343.html Aygün Ailesinin Cenazeleri Nihayet Teslim Ediliyor, İkdam Haber, Belçika, Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/veni/haber/avgun-ailesinin-cenazeleri-nihavet-teslim-edilivor 6502.html
[2] Belçika Cezaevinde Türk tutuklu Öldürüldü, Gazete Vatan,12.08.2009,Erişim Tarihi;23.12.2015,Erişim Linki;
http://www.gazetevatan.com/belcika-cezaevinde-turk-tutuklu--olduruldu-253455-gundem/
[3] Mahinur Özdemir Partisinden İhraç Edildi, 29.05.2015,Erişim tarihi; 29.12.2015, Erişim Linki; http://www.millivet.com.tr/mahinur-ozdemir-partisinden-ihrac/dunva/detav/2066553/default.htm
[4] Belçika’da Gazeteci,Ikdam Haber Yayın Yönetmeni -Yazar Acar Yavuz ile Röportaj, 20 Aralık 2015
[5] Belçika’da Gazeteci,Ikdam Haber Yayın Yönetmeni -Yazar Acar Yavuz ile Röportaj, 20 Aralık 2015
[6] Fatma Pehlivan, Belçika’da Yaşayan Türkler, TASAM,21.10.2010, s.1, Erişim Tarihi;20.12.2015, Erişim Linki; http://tasam.org/tr-TR/Icerik/4227/belcikada_yasayan_turkler
[7] Belçika’da Gazeteci,Ikdam Haber Yayın Yönetmeni -Yazar Acar Yavuz ile Röportaj, 20 Aralık 2015
[8] Belçika’da Müslüman Yönetiminde Dil Ayrılığı, İkdamHaber, Belçika, Erişim Tarihi; 23.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/yeni/haber/belcika-musluman-yonetimi-nde-dil-ayriligi 8404.html
[9]Beringen Türk Gücü 15 Takımına Görülmemiş Ceza,Haber İkdam,Belçika, Erişim Tarihi; 24.12.2015, Erişim Linki; http://www.ikdamhaber.be/yeni/haber/beringen-turk-gucu-u-15-takimina-gorulmemis-ceza 7005.html

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum