Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK


Yeni Dünya Düzeninde Değişim ve Akıl

17 Ekim 2019 - 22:50 - Güncelleme: 18 Ekim 2019 - 12:30

Yeni Dünya Düzeninde Değişim ve Akıl

     Dünya öyle hızlı değişiyor ki bu değişim ve gelişmelere ayak uydurmak ona yetişmek bazen mümkün olmuyor. Her yeni değişim, insanların ve toplumların üzerinde yeni hayat tarzları ve alışkanlıkları yaratıyor.  Bunlar olurken de oyun kurucular ipleri elinde tutuyor ve istediklerini yapıyorlar.

     Biz burada Ken Robinson’un Aklın Sınırlarını Aşmak* kitabından hem bu değişimleri, bunun kaynaklarını ve sonuçlarını gösterip örnekler vereceğiz. Son elli yılda olan gelişmeler dünyada düşünüş ve yaşayış biçimlerini değiştirdi. Bizler, ekonomik ve sosyal devrimle karşı karşıyayız. Bu devrim de önceki gibi teknolojik gelişmeler tarafından yönlendirilmektedir.

      Bu durum 19 yüzyılda yaşanmış sanayi devrimi ile karşılaştırılabilir fakat bu gelişmeleri anlayabilmemiz için insan kaynakları ile ilgili yeni kaynaklara ve yeni stratejilere ihtiyaç bulunmaktadır. En önemli mesele insanların doğal yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir. Eskiden üniversiteyi iyi bir dereceyle bitirmek iş bulmanın garantisiydi. Artık öyle değildir ve akademik enflasyon bunun sebeplerinden biridir, ayrıca okul ve öğrenci enflasyonu da bunu desteklemektedir. Entelektüel işgücü ve hizmetler için acil olarak yaratıcı, yenilikçi ve esnek insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İş dünyası, elemanlarını daha yaratıcı kılmak için büyük paralar harcamaktadır.

     Üretime dayalı sanayiden, bilgiye dayalı sanayiye dönüşülmektedir. Yeni ürünler ve hizmetler üretmek, rekabete dayanabilmek önemli hale gelmektedir. Nero bilimler ve genetikle ilgili gelişmeler bilgi bilimlerine yaklaşmakta, DNA temelli mikro işlemciler ve bilgisayarla geliştirilmiş zekânın yaratılması mümkün olabilmektedir. Bu teknolojiler,  yapılan işin niteliğini, yapış biçimini, çalışma süreleri ve zamanı da değişime uğratacaktır.  Çoğu insan için  tek bir işte hayat boyu güvenle çalışması zor olacak ve herkesin buna uyum sağlaması gerekecektir.

     Eğitimin, insanların değişen şartları uyum sağlayacak nitelikte ve esnek olması, değişen pazarların ihtiyacını karşılayabilmesini gerektirecektir. İş istikrarı bulunmadığı için okulların güvenli bir işe giden kolay yol olmadığı tekrar tekrar düşünülmelidir. Yeni gelişmelerle donanımsız veya isteksiz olan genç insanlar ekonomik ve teknolojik değişmeler ile yalnızlaşarak, dışlanarak,  hayat tarzlarında değişiklere uğrayacaktır.

     Aynı değerler üzerinde mutabık olduğumuz temel değerlerimiz, inançlarımız, hayat tarzlarımız çöküntüye uğrayabilecek, çekirdek aile, dini değerler ve cinsel roller, etkenlerin hızıyla değişime uğrayabilecektir.

     Değişim insanlık tarihinin değişmez bir unsurudur. Yunus’un dediği gibi her dem yeniden doğarız düsturu ile bu vatanın istikbali olan gençleri, yeniliklere hazırlayıp, yanlış şeritlerden korumalıyız, çünkü istikbal onlarındır.

Celil Altınbilek                                                   15.10.2019

  • Ken Robinson. Aklın Sınırlarını Aşmak. Kitapevi. İstanbul 2008

 

Bu yazı 780 defa okunmuştur.