Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

ORDU MİLLET

11 Haziran 2014 - 23:20

ORDU MİLLET

                               “ Ordu Milletlerin en çok döğüşen en sarpı”*

 

Modern zamanlarda yaşıyoruz. Orduya, askerliğe ne gerek var, tehdit unsurları azalmıştır. Askeri harcamalara ödenecek meblağlar, ülkenin refahına gitsin. Artık çağımız kardeşliğin ve barışın devridir, diyenlerinin yüksek seslerini duyduk.

Lakin Dünyanın vaziyetine bir baktığımızda Süper güç olarak vasıflandırılan ABD’nin yıllık askeri harcamaları 750 milyar dolar civarında, onu 150 milyar dolar ile Çin Takip ediyor ve Batı Avrupa Ülkeleri ve Rusya sıralamaya girmekte. Türkiye’nin ise 17 milyar dolar civarı askeri harcaması bulunuyor. Dünya silah satışının %80 yakını ise ABD tarafından yapılıyor.

 

ABD dünya hâkimiyeti için uçaklarını dünyanın her bir yerine havalandırıyor. Donanmasını menfaatine uygun olan her yerde yüzdürüyor. Dünya Liderliğine oynayan Çin de geleceğin hesaplarını yapıyor. Eski İmparatorluk ve sömürgecilik hayallerini tekrar diriltmeye çalışan Rusya’da gücü yettiği yerlere operasyon yapmakta ve asker göndermekte beis görmüyor.

 

Akıl ve Maddiyat üzerine kurulmuş Batı Medeniyeti ve Ülkeleri, Büyük Sermayenin ve Siyasi Kuvvetlerin emri altında tahakküm etmek ve ekonomik çıkar sağlamak üzere hareket ederler. Düsturları hedefe ulaşmak için en az giderle en çok karı elde etmek gibi doğru olan bir yoldur. Gayelerine ulaşmak için askeri harcamaların yanında diğer ülkelerin içine nüfuz etmek, kendi adamlarını ve fikirlerini hâkim kılmak, ilgili ülkeleri dinini, dilini, kültürünü ve kurumlarını kendilerine bağımlı hale getirmek, bu düşüncelerle ülkelerin yönetilmesini sağlamaktır. Neticede amaç Tabi Ülkeler, sömürülen ülkeler ve bağımlı diyarlar yaratmaktır.

 

İkinci Dünya harbinden sonra Sovyet yayılmacılığına karşı Batı Ülkeleri NATO’yu kurdu. Sovyet tehdidi ve işgaline karşı gerekli gücü kendisinde görmeyen Türkiye zorla Nato’ya girdi. Bu çaresizlikle birlikte Bizi Çok Sevenlerin! Ekonomik ve askeri yardımlarını aldık. Ancak, verdiğimiz bedel çok ağır oldu. Kore Şehitlerimizin yanı sıra, Ekonomik ve siyasi bağımlılık her geçen gün arttı, yetmedi Türkiye’ şehirler kurdular bunun adına ÜS dediler, İncirlik gibi. Yalnız şehirler kurmadılar, bir çok kurumda ve önemli karar mekanizmalarında söz sahibi oldular

 

Kıbrıs barış harekâtı yapılınca bu harekât onların çıkarlarına uymadı. Katliamları ve işgali durdurmak için yapılan müdahaleye, hemen ambargo uygulandı. Bağımsız olarak hareket etmek cezalandırıldı. Bu harekâtta hayırlı bir netice meydana geldi Nato’dan bağımsız Ege Ordusu kuruldu.

Bağımsız ve dış unsurlardan arınmış kurumlar ve milli olan değerler üzerindeki yıkıcı müdahaleler, son zamanlarda artarak devam etmektedir. Milletin hassas olduğu bu konularda zaman, zaman göstermelik çıkışlar yapılarak, göz boyanması tahrip gerçeğini değiştirmemektedir.

Birkaç yıl önce de denemesi yapılan, Ege Ordusu’nun kaldırılması ile ilgili haberler, bu günlerde tekrar basına yansıdı. Demek ki, Bağımsız Türk Ordusu tasfiye edilmek isteniyor. Binlerce senelik zaman diliminde çok defa zaferlere imza atmış, vatanın ve milletin teminatı olmuş, milletin ordusu elbette ki bağımsız olmalıdır. Yahya Kemal’in dediği gibi Türk Milleti, Ordu- Millet’dir. Ve bağımsızlık bizim şiarımızdır.

Celil Altınbilek

 

*Yahya Kemal Beyatlı – Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirinden…