Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

MEDENİYETLER KOROSU

28 Mayıs 2014 - 13:53 - Güncelleme: 28 Mayıs 2014 - 13:56

MEDENİYETLER KOROSU

Batının aydınlanma ışığı olan Hümanizm senelerce bizde, birçok yanlış kavram gibi insan severlik, insan kardeşliği olarak bilindi. Bizde birkaç asıdır birçok kavram veya değerler, ya özünden ayrıldı ya da birçoğu doğru veya yanlış olarak birbiriyle iç içe geçti.

Bilinmeyen veya az kimsenin hassas olduğu durum ise bu değerler ve inanç sistemleri üzerinden medeniyetlerin bir kapışma içinde olduğu ve Batı Dünyası ile Türk İslam Dünyası arasında devam eden mücadelenin bitmediğidir.

Bu mücadele hiç bitmeyecek, âlem var oldukça devam edecektir.

Bu mücadeleler malum olduğu üzre bazen kılıçla, topla, tüfekle devam etse de işin şekli değişmiştir.

Batı, tecrübeyle öğrenmiştir ki bu milleti yıkmanın en kolay yolu bizden görünüp, aynı elbiseyi giyip, görünüşte birbirinin aynı olan gerçeğin sahtesini sahaya sürmektir.

Birçok filmlere konu olduğu gibi, yürekli, gerçek kahramanın bir şekilde sahtesi, ikizi yapılmıştır. Filmin sonunda iyiliğin galip gelmesi için kötülüğün yok olması lazımdır. Sahte olanın tespit edilmesi gerekir ki, kötü yok olsun mutlu sona ulaşılsın.

Bu ikilik nasıl yok edilecek, bire indirilecek fark nasıl bulunacaktır. Önce iyiyi kötüden ayıt edebilmek için ölçü lazımdır. Kişilerde terazi olarak, hayatın insani değerleri esas alınırken, Milletler için de ölçü, din, dil, kültür, örf, adet ve beraber yaşama alışkanlığı ve ülkü birliğidir.

İkiz düşmanı programlayan el, pek de hünerlidir. Onun emrine amade basını, televizyonları, sermayesi ve bir miktar da yandaşları mevcuttur. Düşünce sistemine ve dine fitneler sokar, Kitle İletişim araçlarıyla seni yönlendirir, kendi ülkesinde okuttuğu veya milli eğitim sistemine sokup yönlendirdiği kişilerle ve onların düşünce sistemiyle, icazetler alınarak seni yönetir.

Batı sisteminin devreye soktuğu son icatlardan biri de Dinler arası Diyalog senaryosudur.

Kendi dininden ve değerlerinden hiç taviz vermeyip, insanların kardeşliği, mutluluğu, barışı gibi, boyalı şekerlerle süslenmiş olarak dışı tatlı içi zehir olan bu tatlıyı bize yutturarak, kendi inanç sistemini bize kabul ettirmeye çalışırlar.

Bu Dinler arası diyalog ’un bir uzantısı olan uygulama da Medeniyetler Korosu’dur. Üç semavi dinin müzikleri bir araya getirilip kardeşlik ihdas edilmek istenmektedir. Tabii ki bu koronun işini iyi yaptığı güzel müzikler icra ettiği belirtilmektedir.

Lakin insanların kardeşliği için birleştirici şeyler yapan bu koroya karşılık, bu koronun fikri mimarları olan patronlarının dünyaya yaptığı eziyet artarak devam etmektedir. Bu eziyetlerin misalleri binlerce kitaba sığmaz. Irak, Ortadoğu, Kafkasya, Güney Amerika, Asya örnekleri saymakla bitmez.

Ne yazık ki acı ve ibret alınması gereken bir olay meydana gelmiş ve Celal Bayar Üniversitesi  Bahar

 Şenliklerinde Antakya Medeniyetler Korosu konseri tertip etmiştir. Üniversitenin bu konularda bilgisi olmaması mümkün müdür? Bu kadar hassas bir konuda nasıl ön ayak olabilirler. Bu yalnızca bir sosyal etkinliktir denebilir mi?

Milli olan ve bize ait olan değerler konusundaki karmaşa ne yazık ki devam etmektedir. Bize düşen ilim ve aklın ışığında, bizi biz yapan değerlerleülkemizi ileri götürecek eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Büyük bir Soma faciası, Manisa Semalarında bu koronun konser vermesini nasip etmemiştir.

İsteyen bu koroyu ferdi olarak dinleyebilir, isteyen istediği müziği de icra edebilir. Lakin yöneticilerin ve ilim adamlarının icraatlarında uz görümlü olmaları ülkesini ve milletini düşünmeleri esastır.

Celil Altınbilek