Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Kürt Ayrılığına En Çok Kim Sevinir?

07 Temmuz 2014 - 10:49 - Güncelleme: 07 Temmuz 2014 - 11:28

Kürt Ayrılığına En Çok Kim Sevinir?

 

Sene 1927 Cumhuriyet yeni kurulmuştur. Lakin bağımsız Türk Devletini hazmedemeyenler çoktur. Ne de olsa Türk Devletini yıkmak için yapılan planlar İstiklal Harbiyle suya düşmüştür. Fakat netice alınıncaya kadar oyunlar bitmeyecek, biri olmazsa diğeri sahneye sürülecektir.

 

Cumhuriyet birlikte yeni devlet ayakları üzerinde durmaya çalışmakta, Misak-ı Milli de toprağı saydığı Musul Kerkük’ü de vermek istememektedir. 1925 yılında kürt aktörlü, Şeyh Sait isyanı çıkartılır. İsyan bastırıldıktan iki yıl sonra 1927’de Kürt Elebaşları Suriye’de Kürt Milli Genel Kurultayını toplar. Bu defa din üzerinden değil, ırk üzerine tesis edilir oyunlar.

Sonrasını Uğur Mumcu’dan dinlemeyelim:  Daha önce faaliyette bulunan dört kürt örgütü birleştirilir ve Hoybun adıyla yeni örgüt meydana çıkar. Bu toplantıya kararlarda etkili olmak üzere bir önemli kişi daha katılır. Bu mühim şahıs Ermeni Taşnak Örgütü Lideri Vanlı Papaz Vahan Papazyan’dır

 

Hoybun Irak, İran ve Suriye’deki Arap Halklarına ve Onların Koruyucu’ları İngiltere ve Fransa’ya dostane tutum takınacaktır. Ve Ermeni Ulusu ile dostane ilişkiler kuracaktır.

Bu isyankâr örgüt bir bildiri yayınlar Kürt ulusunun özgür ve bağımsız yaşaması isteğini dile getirir.

 

Daha da ilgi çekici bir detay 1925 yılında toplanan Sosyalist Enternasyonal Toplantısında kürt bağımsızlığını savunan bir bildiri yayınlanmış ve Ermeni Taşnak Partisi hem Londra hem Zürih’te kürt bağımsızlığını dile getirmiştir.

İsyanlarda İhsan Nuri gibi eski osmanlı subayları ile ardseşir muradyan gibi ermeni subayları beraberdir, ayrıca para ve silah yardımı da boldur. Bu kadar birliktelikle isyanlar tezgâhlar ve büyütürler. Şimdi de sırada Ağrı İsyanları vardır. İsyanda meşhur İngiliz casusu Lawrence de kürtlere yardım eder.

 

Dış destekli olarak gelişen kürt isyanları on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Osmanlının zayıfladığı zamandan itibaren başlamış, Cumhuriyetle de, değişik manevralarla, yanına yeni müttefikler alarak devam etmiştir.

 

Yakın zaman önce Türk tarih Kurumu Başkanı Y. Halaçoğlu, pkk Ermeni örgütüdür, dediğinde nedendir bilinmez kısa bir zaman sonra istifa etmek mecburiyetinde kalmıştı.

 

Binlerce senedir beraber yaşadığımız, beraber üzülüp sevindiğimiz, bir kısmının kökü Türk olmasına rağmen Kürtleştirilen, Kürt kardeşlerimizle biz etle tırnak gibi olmuşuzdur. 

Bu günkü bazı olumsuz durumlara gelmemizde bizim eksikliğimiz de vardır. Onları zaman zaman ihmal etmemiz, ağalık sisteminin eline bırakmamız, birlikteliğimizi perçinleyecek bir bütün olduğumuzu hissettirme eksikliğimiz, bizim hatalarımız değil midir?

 

Neticede beraber yaşama alışkanlıklarımız asırlara dayanan bir kavimle olan ayrılık için bir düşünmek gerekir. Osmanlıyı yıkmak için her şeyi yapan, sonra da Cumhuriyette aynı şekilde insanlar arasına ayrılıklar sokan, para, silah, mevki vaad eden ve verenler kimlerdir ve ne gibi çıkarları vardır. Bunu idrak etmek ve birliğimize sahip çıkmaktır asıl olan.

Celil Altınbilek