Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

KADİM DÜŞÜNÜŞ

18 Kasım 2014 - 20:39

KADİM DÜŞÜNÜŞ

“ Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular” Y. Kemal

 

Kadim kelimesi kıdem kökünden gelmekteyse de, evvelden gelen ve mevcut zamanı da kaplayanı, ifade etmektedir.

Kadim olan kolay unutulmaz ve milletlerin hafızasında önemli yer tutar.

Bu hafızada yer bulan şeylerin kaynağını, dini ve milli hasletlerle, bunların özelliklerini de barındıran kültürel değerler oluşturur. Bu değerler Musa Milletine, İsa Milletine, Acem Milletine harç olur, düşünce birliği sağlar.        Bir de iktisadi kazanç kazanmak, bu değerlerin tamamlayıcısı olur...

 

Bu çeşitli milletlerin hafızasında din ve iman mühim bir yer tutar. Batı medeniyeti her ne kadar laikliği benimseyerek, insan hürriyeti üzerinde etkili olan dini baskıyı azaltmışsa da, büyük bir aydın zümresi, devlet kademesi ve dahi devlet geleneğinde, “Din” toplum hafızasının temel direği olarak yerini korumaktadır.

 

Medeniyetler beşiği olarak haklı olarak vasıflandırılan Anadolu, özellikle de Batı Anadolu’da başta olmak üzere Salihli Sart Kilisesi, Akhisar da Tarihi Tapınak, Bergama Kilisesi, Selçuk Meryem Ana ve İznik Kilisesi olmak üzere Kadim Kiliseler bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemizin birçok yeri vaat edilmiş, kutsal olarak bilinen, efsanelere karışmış, topraklara sahiptir.

Toplum hafızasını unutmayan, Türkleri bu topraklara layık görmeyen, buraları kendinin sayan çeşitli milletler, Türkleri Anadolu topraklarından atmak istemektedir.

 

Anadolu toprakları, birbirinin devamı olan diğer semavi dinler ve milletlerin hedef topraklarıdır.  Son zamanlarda kadim kiliselerin yakın civarlarında, verimli Batı Anadolu ve Trakya Ovalarında, sahil kenarlarında ve dahi doğu Anadolu’da, kadim mirasın bulunduğu yerlerde, bunlar durmadan ve devamlı toprak satın almaktadırlar.

Yüz sene önce Yahudi cemaati, Türk toprakları olan Filistin’de toprak satın almak isteyince, Sultan Abdülhamid, sonradan olacakları tahmin etmiş ve bu talebi reddetmişti.

Bu düşman zihniyetin unuttuğu veya bilmek istemediği ise, bizim bu toprakları ne bedel karşılığı aldığımız ve bu topraklara alın terimizi, türkülerimizi bırakarak, bin senedir vatan yaptığımız ve kendimize mahsus bir medeniyet yarattığımızdır.

Bizim de, vatan yaptığımız sonra da kaybettiğimiz Balkan Toprakları, Kafkaslar, Irak Eyaleti toprakları, Acem diyarının bir bölümü,  yüreğimizi sızlatır,              “ Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular”* la üzülürüz.

 

Velhasıl çeşitli zihniyetlerin din ve çıkar amaçlı emelleri mevcutsa da, bizim de vatan ve iman merkezli hassasiyetimiz mevcuttur.

Bu âlemdeki bitmez tükenmez mücadelede, güçlü olmak ve kalelerimizi sağlam tutmak için, tarihimizi, fikir ve sanat adamlarımızı, kahramanlarımızı onlar kadar bilmemiz ve sahip çıkmamız esastır.

Celil Altınbilek                                                                               18.11.2014