Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK


İstihbarat Üzerine Bir Bilgilendirme

15 Kasım 2018 - 22:53 - Güncelleme: 16 Kasım 2018 - 08:19

~~İstihbarat Üzerine Bir Bilgilendirme
     İstihbarat milli ve milletlerarası politikaların, askeri planların yapılması, kararlar alınması için gerekli olan bilgilerdir. İstihbarat yalnızca bilgilerden ibaret olmayıp gözlem, araştırma, açık ve gizli çalışma ve operasyonlarla desteklenmekte, çeşitli organizasyonlar oluşturulmakta, eylemde bulunulmaktadır.
     Bu çok geniş konuda bu işin uzmanı olan Sait Yılmaz’ın ifadeleriyle batı istihbarat çalışmaları için kısa bir anlatım yapacağız.
     ABD istihbaratı deneylerle başlamıştır. Mesela tasnif dışı- gizliliği olmayan ulusal değerlendirmeler yayınlayarak, küresel düzeyde bilgi, perspektif ve yorum toplanmaktadır. Örnek olmak üzere Wiki internet sayfaları bu amaca hizmet etmektedir.
     İşbirlikçi model, bilimsel anlama yöntemi ve yenilik isteyen akademi ve iş dünyasından faydalanır. Farklı düşünce ve perspektifte olan insanları bir araya getirir, öngörü ve uzmanlılıklarını saygın bir yolla birleştirir.
     CIA’ın küresel gelecekler ortaklığı(GFF) ve Amerikan Dış İlişkiler Konseyi(CRF) iç içe birlikte hareket etmektedir. CIA(ABD merkezi haber alma teşkilatı) ile akademisyenler arasında eşgüdüm sağlanmaktadır. Öğrenci ve akademisyenlerin CIA ağına alınmasında 3 temel amaç vardır.
1- İyi eğitimli ve yetenekli kişiler aracılığıyla akademik çalışma adı altında birinci elden bilgi ve beyin gücü sağlamak
2- Bazı sinsi operasyonlara maliyeti düşük, akademik görünüşlü bir örtü ile kaplamak.
3-  Üçüncü dünya ülkelerinde devşirilmiş-kendine bağlı kılınmış akademisyen ve öğrenciler yaratmak. Bazılarının “yarının liderleri” olacağını varsayarak yarının liderlerini devşirmek isterler.
     “Kimse herkes kadar akıllı değildir.” Onlar, diğer ülkelerdeki destekledikleri projeler, burslar, konferans, sempozyum ve davetler ile sizi sorguya çeker, akademisyenlerin ağzından ve raporlarından bilgi toplarlar.
     Bizde ise İngiltere ve İsrail üzerinde en az çalışılan ülkelerdir.
     Şiddet ve otoritecilik üzerine hazırlanan akademik raporların asıl amacı ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımların, halkın fakirleştiğinin ve bir darbeye ihtiyaç olduğunun propagandasını yapmaktır.
     Buradan bakınca, karmaşık ve planlı eylemlerde saç ile sakal birbirine karışmış gibi görünmesine rağmen ilim ve bilgi gücümüzdür. Böyle manevralara karşı yine de çözüm aklın ve bilimin üstünlüğündedir. Şüphesiz bu ülkenin çalışkan ve vatansever insanlara ihtiyacı vardır.
Celil Altınbilek                                                                                    13.11.2018                  

Bu yazı 631 defa okunmuştur.