Celil ALTINBİLEK

Celil ALTINBİLEK

[email protected]

Filistin Cephesinde Casuslar

28 Kasım 2019 - 22:48 - Güncelleme: 03 Aralık 2019 - 20:47

Filistin Cephesinde Casuslar

Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya savaşındaki cephelerden biri olan Suriye-Filistin Cephesinde, İngilizler ve Araplarla savaştık, fakat başka unsurlarında savaşa etki ettiği, burada görev yapan Yüzbaşı Cevat Beyin Günlüklerinde, Yahudilerin kurdukları Nili casusluk örgütüyle savaşın şekline ve gidişatına önemli derecede müdahale ettikleri ifade edilmiştir.

Yüzbaşı Cevat Rifat Bey, 1. Dünya savaşında, Osmanlının Filistin cephesinde 4. Orduya bağlı 8. Kolordunun istihbaratından sorumlu Osmanlı subayıdır. Casusların soruşturma safhasını bizzat yöneterek Türk ordusunun yaşadığı ihanetin büyüklüğünü görmüştür. Onun yazdığı hatıraları Doç Dr. Celil Bozkurt tarafından ”Filistin Cephesinde Nili Casusları “* adıyla yayına hazırlanmıştır. 

İstanbul’da 1892 yılında doğan, Cevat Rıfat Bey, 1912 yılında ordunun hizmetine girdi. Balkan Savaşına katıldı,  Suriye -Filistin cephesindeki başarılarından dolayı cesaret ve kahramanlık madalyası aldı, Milli Mücadeleye destek verdi 1920 yılında Anadolu’ya geçti, milli mücadeleye katıldı, burada pek çok başarıya imza attı.

Cevat Bey, bu cephelerdeki olumsuz şartlara, insan ve malzeme eksiklerine rağmen, Türk ordusunun, yine de, çok büyük  bir inançla  savaştığını, alınan mağlubiyette,  İngilizlerin üstün gücü ve Arap ihanetinin dışında, cephe arkasındaki Yahudi casusluğunun da çok büyük etkisi olduğunu belirtmiştir. Bu yaşadıklarını, Cumhuriyetten sonra çeşitli kitaplarda yazmıştır. Yabancı baskıları da yapılan bu eserler, Türk basınında yeterli ilgiyi bulmamış, Yahudi kamuoyu tarafından Cevat Beyin yazdıklarına kuvvetli muhalefet edilmiştir. Ancak 1948 yılında Filistin topraklarında İsrail kurulmuş ve Yahudi basını, casuslarına sahip çıkmış ve kuruluşunda yaptığı hizmetleri için onları övmüş ve yüceltmiştir.

Vatansız bir millet olan Yahudiler, vaat edilmiş topraklar (arz-ı mevud) olarak niteledikleri Filistin’de bir devlet kurmayı kararlaştırmışlardır.1880’lerden itibaren buralarda toprak almaya başlamışlar ve yerleşimler inşa etmişlerdir.

Nili casusluk örgütü, Yahudi botanik uzmanı AaronAaronshon tarafından 1915 yılında Hayfa’nın Zimmarin  köyünde kurulmuştur. Bu topraklar bugün İsrail sınırları içindedir.  Nili, “İsrail’in sonsuzluğu yalan olmayacak” mânasına gelen harflerin başından oluşan paroladır.” Bu kurucu kişinin, savaşın başında Cemal Paşa’nın danışmanlığına getirilmesi ve seyahat vesikası verilerek bu bölgede rahatça dolaşabilmesi, ne kadar acıdır.

Hatıralarda, casusluk yapan kimselerin faaliyet ve eylemleri, onların tespit edilmesi, sorgulanmaları, isimler verilerek, anlatılmaktadır. Enver Paşa’nın bölgeye geldiğinde onun denetlemelerinden en ufak ayrıntılarına kadar haberdar olmaları ve manevralar düzenlemeleri, vazifeyle sefere giden asker treninin kalkış saatleri, gidiş yönleri tespit edilip,  havaya uçurup,  askerlerimizin şehit edilmesi ve benzeri pek çok olay anlatılmıştır.

Kitapta kadın casusların faaliyetleri, cazibelerini kullanarak, subayları avlamaya çalışması, Türk subaylarla kurdukları münasebetler de roman tadında anlatılmıştır. Bu hatıralarda savaş tasvirlerinden ve detaylardan çok fazla bahsedilmez, daha çok konuyla ilgili genel bilgiler verilir. Sonuçta bu casusluk örgütün elebaşları yakalanır birçoğu idam edilir.

Kitapta orijinal belgelere de yer verilmiştir. Yayınlayan, çalışmasında, bu belgelerin Genel Kurmay Başkanlığı arşivleriyle tutarlılık gösterdiğini, olayların doğruluğunu teyit etmektedir.

Bu vatanın evlatları nerelerde, nasıl mücadele ettiler, nelerle karşılaştılar, eserde, bu mücadelenin, savaş cephesinin farklı bir yönü sunulmaktadır.

İbret alınması dileğiyle…

                          Celil Altınbilek

24.11.2019

 

*Hazırlayan Doç. Dr. Celil Bozkurt. Filistin Cephesinde Nili Casusları. Altınordu Yayınları Ank.2019

 

 

 

Bu yazı 650 defa okunmuştur.